Politikai kommunikációs tanácsadó képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

 Politikai Kommunikációs TanácsadóA Századvég Politikai Akadémia és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzést indít diplomások részére.A Századvég Politikai Akadémia alapítói 1991-ben elsőként kezdtek hozzá, hogy felkészült, a demokratikus politikai kultúra értékei számára elkötelezett politikusi, politikai szakértői generációkat neveljenek ki. Az intézmény olyan innovatív, az új kihívásoknak megfelelő tantárgystruktúrával rendelkezik, amely egyszerre nyújt elméleti alapokat és a politikusi, politikai tanácsadói képességek fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismereteket: a program a politikához kapcsolódó elméleti alapösszefüggések oktatását, a valóságos társadalmi folyamatok elemzését és a gyakorlati politikai készségek, képességek fejlesztését egyesítő képzési modellt kínál. A Századvég Politikai Akadémia és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola együttműködése hozzájárul a működőképes piacgazdaság, a demokratikus és hatékony politikai és kormányzati rendszer számára szükséges humán erőforrás képzéséhez. A képzés folyamán hallgatóink a szakma legkiválóbb képviselőitől olyan szakmai ismereteket, valamint kommunikációs képességeket sajátíthatnak el, amelyek bővítik szakmai tudásukat, illetve amelyeket a későbbiek során munkájuk során kamatoztathatnak. Az oktatás célja, hogy:  

 • olyan szakembereket képezzen, akik a politikai, társadalmi és civil szervezetek, intézmények kommunikációját hatékonyabbá teszik;
 • a különböző szintű - központi és helyi - közigazgatási szervezetekben dolgozók számára lehetővé tegye szakmai ismereteik továbbfejlesztését, kommunikációs képességeik továbbépítését;
 • a kommunikációs szakmában sikert tervezőknek, elérőknek új perspektívát mutathassunk, speciális tudást nyújthassunk,
 • segítse a gazdasági vezetők tájékozódását a politika gyorsan változó világában;
 • megfelelő ismereteket és jártasságot biztosítson a média és a kommunikáció világában tevékenykedők számára;
 • a civil társadalom és a non-profit szektor szakembereinek magas szintű képzésével segítse ezen szervezetek szakszerűbb és hatékonyabb működését, kommunikációjuk professzionalizálását;
 • az eltérő politikai értékeket valló hallgatók közös képzésével elősegítse a demokratikus politikai kultúra fejlődését.

 A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik:  

 • érdeklődnek a politikatudomány, a politikai tanácsadás és a politikai kommunikáció iránt;
 • közéleti karrierre vágynak;
 • szakmai tudásukkal a közélet szereplőit szeretnék segíteni;
 • a politikát, a politikai kommunikációt szakértői szinten kívánják elemezni,
 • tanácsadók, akik a politikai kommunikációs képességeiket szeretnék fejleszteni;
 • a non-profit szférában, társadalmi szervezetekben, érdekképviseleti szervezetekben tevékenykedő vezetők, e szervezetek képviselői;
 • a közigazgatásban vagy a különböző gazdasági szervezetekben dolgozva gyakran kapcsolatba kerülnek a politikával;
 • politikai pártok, szervezetek szakértői, illetve azok apparátusában vezető pozíciót töltenek be;
 • hivatásos politikusként (parlamenti vagy önkormányzati képviselőként) tevékenykednek, illetve a jövőben ilyen pályára készülnek;
 • a politika és politikai kommunikáció iránt érdeklődő újságírók és tanárok.

 A program felelős vezetői: Szakmai vezetők:

 • Giró-Szász András, a Századvég Alapítvány ügyvezető igazgatója
 • Zászlós Ágnes, a Századvég Politikai Akadémia oktatási igazgatója

Üzleti vezető:

 • Perlaky-Papp József, a BKF docense, üzleti vezető

 Vezető oktatóink: 

 • Stumpf István, a Századvég Alapítvány elnöke, az Orbán kormány kancelláriaminisztere,
 • Giró-Szász András, a Századvég Alapítvány ügyvezető igazgatója, számos politikus tanácsadója,
 • Wermer András, stratéga, 1994-2002 között a Fidesz stratégiai kommunikációs vezetője,
 • Szigetvári Viktor, kommunikációs stratéga, 2006-ban az MSZP kommunikációs vezetője, a Bajnai-kormány kabinetfőnöke,
 • Bruck Gábor, pszichológus, politológus, számos miniszterelnök, miniszter, pártelnök, és a budapesti főpolgármester kommunikációs és stratégiai tanácsadója,
 • Habony Árpád, a Fidesz kampánystratégája,
 • Kern Tamás, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a Századvég Politikai Elemzések Központjának tudományos főmunkatársa,
 • Szabó Andrea, az ELTE ÁJK oktatója, a Századvég Politikai Elemzések Központjának kutatási igazgató-helyettese
 • Dr. Róka Jolán, a BKF oktatója, illetve nemzetközi és tudományos rektor-helyettese, egyetemi docens, a Kommunikáció, Média, Gazdaság c szakfolyóirat főszerkesztője, számos sikeres média és kommunikáció könyv szerzője,
 • Dr. habil Németh Erzsébet, szociálpszichológus, a BKF oktatója,illetve a SOTE Magatartástudományi Intézetének adjunktusa
 • Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, az Orbán kormány szóvivője,
 • Kiszelly Zoltán, politológus, a Kodolányi János Főiskola oktatója
 • dr. Zsuffa Ákos, a BKF docense, szabályozási szakjogász
 • Bednarik Imre, a Magyar Televízió hírigazgatója,
 • Azurák Csaba, a TV2 műsorvezetője és szerkesztője
 • Kisantal Gyula, kreatívigazgató, D'arcy Avenue,
 • Kisházy Gergely, pszichológus, a BKF oktatója, tréner, kommunikációs tanácsadó-CoVa
 • Pusztay András, a Magyar Televízió vezető szerkesztője,
 • Dr. Papp-Váry Árpád, a BKF docense, a BKF Marketing és Üzleti Kommunikációs Intézetének igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia marketing bizottságának a tagja,
 • Perlaky-Papp József, a BKF docense, az Magyar Public Relations Szövetség oktatási és politikai szekciójának vezetője.

Ismeretkörök:  

 • Alapozótárgyak:Alkotmánytan, Összehasonlító politológia, Politikaelmélet, Marketing és PR elmélet
 • Speciális, szakmai ismeretek:Stratégiai gondolkodás, Politikai marketing/Politikai PR, Marketing és közvélemény-kutatás, Szociálpszichológia, Kampánystratégiák, Szövegírás/Beszédírás, Média és politika, Műsorpolitikák/Politikai műsorok.

 A szakirányú továbbképzés pontos megnevezése:Politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szakA megszerezhető végzettség neve, az oklevélben szereplő megnevezése:Politikai kommunikációs tanácsadó A három féléves képzést sikeresen elvégzők a záróvizsga letétele és a diplomadolgozat megvédése után a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési oklevelét kapják kézhez.A képzés időtartama:3 félév, összesen 180 kontaktóra.Oktatási napok: szombatonként.A képzés díja: 195.000 Ft / félév + 5.000 Ft extra szolgáltatási díjOktatás helyszíne: Századvég Politikai Akadémia, III. kerület, Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK NYÍLT NAPJA: SZEPTEMBER 7., 17:00Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 18.   Bővebb információ: http://www.bkf.hu/kepzeseink/967/politikai-kommunikacios-tanacsado-elemzo.html Elérhetőségünk:III. kerület, 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10.,Telefon: 06-1-273-2419, 2-es gomb (H-P: 8-16)Fax: (06 1) 479-5290,E-mail: iskola@szazadveg.huBővebb információ: Zászlós Ágnes, oktatási igazgató  


Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola adatai

Honlap címe (esetleg FaceBook adatlap)
www.bkf.hu

Telefon 1.
(061) 273 3090

Bemutatkozás

PUBLIC RELATIONS KOMMUNIKÁCIÓ

Célunk olyan public relations szakspecialisták képzése, akik egy vállalat vagy szervezet kommunikációs lehetőségeit átlátják, menedzsment szinten kezelik.
Képesek a kapcsolatmenedzsment legmagasabb színvonalon való működtetésére. Legyen szó a szervezet médiakapcsolatairól, ügyfélkapcsolatairól, szakmai vagy ágazati kapcsolatairól vagy éppen civil és kormányzati kapcsolatairól, esetleg a szervezet belső rendszerének kommunikációs dinamizálásáról. Hallgatóink képesek lesznek a fogyasztói gondolkodás formálására, a média figyelmének felhívására, üzeneteinek alakítására, klasszikus rendezvények szervezésére, szervezési munkák irányítására, megismerik a legújabb e-pr technikákat, elsajátítják a krízisek kezelésének technikáit, megismerik a válságok megelőzésének menedzsment módszereit, képesekké válnak a hírnévmenedzsment által a cégérték növelésére, az egész szervezet kommunikációs rendszerének menedzselésére.

A hallgatók megismerik a bizalomteremtés legkorszerűbb kommunikációs technikáit, a márkaépítés nem hagyományos kommunikációs eszközökkel való segítését, a hírnév- és imázsépítés széles körben alkalmazható módszereit. Áttekintést kapnak a szervezetek külső kapcsolatainak kezeléséről, belső információgazdálkodásuk szervezéséről. A különböző szervezetek életében előforduló krízisek kezelésére technikákat sajátítanak el. Képességet szereznek az üzleti folyamatok kommunikációs szervezéséről, támogatásáról. A képzésben a társadalmi felelősségvállalás és a közügyek kezelésének legújabb technikái kiemelt témaként megtalálhatóak.

A szakirányú PR képzés széleskörű elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált képzés.

A mai hazai és nemzetközi vállalati gyakorlat kommunikációs kérdéseivel foglalkozik. Oktatóink között ezért az elismert elméleti szakemberek mellett magyar és nemzetközi nagyvállalatok PR igazgatói, hazai és nemzetközi PR ügynökségek igazgatói és a közigazgatási és non-profit szektor néhány szereplőjének vezetői találhatóak.

Emiatt joggal ígérhetjük leendő hallgatóinknak, hogy a képzés amiben részt vehetnek egyedülálló a piacon. Az alapokat neves, elismert szakemberektől tanulják, a gyakorlatot pedig a nagyvállalati, ügynökségi és közigazgatási szféra kiváló, sikeres vezetőitől.
Kinek szól a Public Relations kommunikációs képzés?
Aki szeretné megismerni a legmodernebb kommunikációs módszereket, - pr-esül ezt hívjuk pr-nek
Aki szeretné tudni, hogyan lehet formálni a leghatékonyabban a fogyasztói gondolkodást, a legjobb képet szeretné kialakítani a termékéről, vállalatáról, márkájáról vagy éppen önmagáról - pr-esül ezt image-építésnek hívjuk,
Aki szeretné vállalkozásának, vállalatának értékét növelni azzal, hogy minél nagyobb nyilvánosság előtt megismerjék, megbecsülést szerezzen magának - pr-esül ezt hírnév építésnek, gondozásnak hívjuk,
Aki szeretné csökkenteni a változó környezetből fakadó bizonytalanságát a vállalkozásánál, szeretné a környezeti változásokat lehetőségként kezelni, megelőzni a válságszituációkat - pr-esül ezt hívjuk issue menedzsmentnek,
Aki szeretné ismerni a kríziskezelés legújabb technikát, hogy a vállalkozása, vállalata a kríziseken gyorsan túljuthasson, képessé váljon azok kezelésére - pr-esül ezt hívjuk krízismenedzsmentnek,
Aki szeretné emelni a munkatársai lojalitását a cégéhez, szeretné fejleszteni a vállalaton belüli kommunikáció és ezzel a vállalat hatékonyságát emelni - ezt hívjuk pr-esül belső pr -nek,
Aki szeretné a vállalkozásának, vállalatának környezetét támogató, megértő környezetté formálni, ahol erős a bizalom a cége felé - ezt hívjuk pr-esül kapcsolatmenedzsmentnek,
Ha elvégzi a képzést, Ön is így fog beszélni. És ez még a legkevesebb amit ígérni tudunk...

A képzés szakmai vezetője: Perlaky- Papp József, főiskolai docens, MPRSZ elnökségi tag

Vezető oktatóink:
Dr. Szeles Péter- a Magyar Public Relations Szövetség elnöke
Szondi György - a Leeds Business School docense, nemzetközi PR szakértőHackl Mónika - kommunikációs vezető, szóvivő, Tesco
Lakatos Zsófia - ügyvezető igazgató, Hill&Knowlton, a Magyar Public Relations Szövetség alalnöke
Dr. Takács Ildikó - címzetes főiskolai tanár, a Reklám Világszövetség alelnöke, a Trigránit elnöki tanácsadója és kommunikációs igazgatója
R. Nagy András - Ügyvezető Igazgató, Próbakő Kommunikáció, Worldcom pr group EMEA Board member, cipr global affiliate member
Szántó Balázs - Igazgató, Kríziskommunikációs szakértő, Noguchi Porter Novelli,
Barta Zsolt - PR Igazgató, Pepsi Cola
Csontos Csaba - Corporate Affairs Igazgató, Nestlé Hungária
Kiss Beáta - Corporate Affairs Igazgató, Danone Hungária
Mucska Péter - Vállalati kapcsolatok vezetője, Coca-Cola MagyarországWermer András - stratéga, wermer.hu, az Orbán kormány stratégiai tanácsadója
Dr. Holchacker Péter - Alelnök, Egészségbiztosítási FőfelügyeletGalánfi Csaba - MOL Rt. stratégiai kommunikációs és kontrolling vezető, International Public Relations Association (IPRA) Golden Word Award
Dr Horváth András - ügyvéd
Németh Gergely - pszichológus, Vezető tanácsadó, Cova
Kisházy Gergely - pszichológus, tréner, Cova
Kuna Tibor - vezető tanácsadó, ügyvezető, Young & Partners
Horváth István - közgazdász, Stratégiai Elemzések Központja
Molnár-Bánffy Kata - szponzorációs Igazgató, MOL
Dr. Németh Erzsébet - kommunikációs szakértő, szociálpszicológus
Dr. Vass László - a BKF rektora, az Első Magyar Lobbi Szövetség alapító elnöke, a Menedzserek Országos Szövetségének választmányi tagja
Dr. Papp-Váry Árpád, főiskolai docens, a BKF Marketing és Üzleti Kommunikációs Intézetének igazgatója
Perlaky - Papp József - főiskolai docens, ügyvezető igazgató, Stratégiai Elemzések Központja
Dr. Varga Mihály - PR szakértő, főszerkesztő, PR Herald Morva Gábor - kommunikációs igazgató, EYE WATCH Global Network Kft., MPRSZ elnökségi tag
Weinwurm Bence - e-PR szakértő, Dolphinet
Kovács János - ügyvezető igazgató, One on One Kommunikáció
Kővári István - ügyvezető igazgató, Atman marketing
Lelkes hallgatóink készítettek rövid interjút vezető oktatóinkkal:
(Vigyázz amatőr felvétel profikról!)

Csontos Csaba, Corporate Affairs igazgató, Nestlé Hungária, Tantárgya: Public Affairs >>
Dr. Takács Ildikó, címzetes főiskolai tanár, a Reklám Világszövetség alelnöke, a Trigránit kommunikációs igazgatója, elnöki tanácsadója >>
Kisházy Gergely, pszichológus, tréner, Cova >>
Morva Gábor, kommunikációs igazgató, Eye Watch Global Network Kft, MPRSZ elnökségi tag >>

A BKF pr szakiránya a Magyar Public Relations Szövetség teljes jogú jogi tagja.
Ismeretkörök:
Alapozótárgyak: Kommunikációelmélet és gyakorlat; Szervezet-szociológia és szervezetfejlesztés; Pr kutatás és tervezés; Közgazdaságtan; Marketing; Marketingkommunikáció; Stratégiai gondolkodás (a képzési idő 25 %-ában)
A szakhoz kapcsolódó ismeretek: Public Relations elmélet I-II., Közéleti és üzleti kommunikáció, PR esettanulmányok, Sajtó- és médiakapcsolatok, Issue Management, CSR, Politikai PR, Szponzoráció, Arculattervezés, Kommunikációs jog és etika, Rendezvényszervezés és protokoll, Lobbizás, Kríziskommunikáció, E-PR, Márkázás, Prezentációs készségek, Belső Pr; Hírnévmenedzsment; Szóvivői képességek; Diplomakurzus; Szakdolgozat(a képzési idő 75 %-ában)

A szakirányú továbbképzés pontos megnevezése:
Public Relations kommunikáció szakirányú továbbképzési szak
A megszerezhető végzettség neve, az oklevélben szereplő megnevezése:
Public Relations kommunikációs tanácsadó
A képzés időtartama:
3 félév, összesen 300 kontaktóra. Oktatás szombatonként. (+ néhány alkalom péntek este)
A képzés díja: 165.000 Ft / félév + 5000 Ft extra szolgáltatási díj /félév
Felvételi követelmények, felvételi eljárás:
A szakirányú továbbképzésre mindazon egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberek jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően megszerezték.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK NYÍLT NAPJA: SZEPTEMBER 7., 17:00

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 10.
Az oktatás várható kezdete szeptember 18.

Bővebben: http://www.bkf.hu/kepzeseink/24/public-relations-kommunikacio.html


Szűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 

Legújabb magántanár

A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.