Stratégiai marketing képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

 

Már csak 2 napig lehet jelentkezni a BKF Stratégiai marketing képzésére!

 

Mitől gondoljuk azt, hogy az elérhető képzések között a mi képzésünk egyedi és az egyik legjobb?

 • valóban gyakorlati szakemberektől sajátíthatják el a szakma fortélyait. Oktatóink gyakorló szakemberek, akik a legnagyobb ügynökségeknél vagy épp a vállalati szférában sikeres vezetők. Ők a marketing mindennapos gyakorlati oldalát tökéletesen ismerik és tapasztalataikat át is adják,
 • a marketing specializált területeiről a legjobb szakemberek közül nyertünk meg oktatóinkat,
 • a marketing legújabb tendenciái alapján állítottuk össze a tantárgyak struktúráját. Felesleges történeti, elméleti fejtegetésekkel „nem tömjük" a hallgatók fejét, ahelyett a gerilla marketingről, az online marketinről, a trade marketingről vagy épp a többi egyre fontosabbá váló területről a lehető legtöbbet áruljuk el, hogy a megszerzett képességeit akár holnap használni tudja,
 • az elméletet a gyakorlat alapjának tekintjük, amint azon túl vagyunk, jöhet a gyakorlat. Adunk belőle bőven.
 • az óráink nemcsak tartalmasak, de élvezetesek is, hiszen oktatóink nemcsak szakmailag felkészültek, de jó előadók is. Miért is ásítozná végig az órákat, hisz abból már régen elege van.
 • tantermeink modernek, jól felszereltek, minden adott ahhoz, hogy a hallgatók jól érezzék magukat,
 • a képzés munka mellett végezhető, hiszen az oktatás szombatonként történik.

1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
A stratégiai marketing tanácsadó

 • képessé válik a marketing fogalomrendszerének értelmezésére, használatára,
 • a marketinget képes a szakmák és a tudomány területén elhelyezni,
 • a piacszervezés struktúráit megismeri,
 • betekintést kap a fogyasztói magatartás témáiba,
 • elsajátítja a marketing szemléletet, képesekké válik a stratégiai gondolkodásra,
 • a marketingkommunikációs módszereket megismeri, a részletes áttekintés alapján képessé válik kampányt tervezni, lebonyolítani,
 • kreatív feladatok megoldásaiban biztonságot szerez,
 • a legújabb marketing technikákat megismeri és azokat képes alkalmazni.

2. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek
A stratégiai marketing tanácsadó képes

 • értékelni a piaci adatokat, információkat,
 • marketing-kutatásokat szervezni,
 • kiválasztani a különféle adottságokkal rendelkező gazdasági szervezetek számára leghatékonyabb marketing technikát, eszközt, stratégiát,
 • azokat a gyakorlatban magas színvonalon alkalmazni,
 • alakítani különböző szándékokra a szervezet marketingkommunikációját,
 • kampányt tervezni, szervezni, összeállítani, levezényelni.

A szakképzettség szempontjából meghatározott ismeretkörök:

 • Alapozó ismeretek: Marketing elmélet, Marketing kutatás, Stratégiai gondolkodás, Vállalkozások gazdaságtana
 • Szakmai elméleti ismeretek: Fogyasztói magatartás, Marketing pénzügyek, Trade marketing, Reklámpszichológia, Public Relations, Marketingkommunikáció, Szolgáltatásmarketing, Politikai marketing, CSR
 • Gyakorlati ismeretek: Marketing a gyakorlatban, Marketing szemlélet, Direkt marketing, Reklámkutatás és tervezés, Márkamenedzsment, Médiatervezés, Marketing szoftverek, Üzleti prezentáció, Gerilla marketing, Event menedzsment

 

A képzés szakmai vezetője: Perlaky-Papp József, főiskolai docens

Vezető oktatóink:

 • Sas István - címzetes főiskolai docens médiaszakértő, reklámfilmrendező
 • Dr. Nagy Bálint, a Vodafone kommunikációs igazgatója, a Magyar Reklámszövetség elnökeBruck Gábor, a Sawyer Miller Group ügyvezető igazgatója,több miniszterelnök és a főpolgármester volt stratégiai tanácsadója
 • Dr. Szeles Péter- a Magyar Public Relations Szövetség elnöke
 • Hivatal Péter, a Metropol vezérigazgatója, a Direkt Marketing SZövetség elnökeBíró Péter Dr., korábban több nagy cég és szervezet marketing igazgatója (Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, Hungexpo Rt., McDonald's, Siemens, MÁV), jelenleg a BP International Business Promotion ügyvezetője
 • Dr. Szabó D. Tamás, a Magyar Telekom ex-marketing igazgatója, médiatervezési szakértő
 • Károlyi Zsuzsanna, kommunikációs igazgató, E-on Hungária Zrt
 • Babarczy Jolán MBA, tanácsadó, a Direkt Marketing SZövetség elnökségi tagja
 • Salamon Éva - online marketing szakértő, Velin Kommunikáció
 • Feitel Balázs - ügyfélkapcsolati igazgató, Millward Brown
 • Dr. Csépe Andrea Phd, főiskolai docens, gyógyszer marketing szakértő
 • Czirják István - sales manager, Sony
 • Dr Fazekas Ildikó - az Önszabályozó Reklámtestület főtitkára, főiskolai docens
 • Kisantal Gyula - kreatívigazgató, D'arcy Avenue
 • Büttl Krisztián, brand manager, Red Bull,
 • Schwang Zoltán - marketing manager, Metro
 • Nagy Szilvia - szolgáltatás manager, Budapest Airport Zrt.
 • Kőszegi András - cégvezető, BrandTrend Kommunikáció
 • Kisházy Gergely - pszichológus, tréner, Cova
 • Kaizer Gábor - stratégiai igazgató, Revision
 • Bonyhádi Gábor - ügyfélkapcsolati igazgató, RevisionHorváth István - közgazdász, vezető elemző, Stratégiai Elemzések Központja
 • Varga Mihály, pr szakértő, PR Herald főszekesztője
 • Dr. Papp-Váry Árpád - főiskolai docens, a BKF marketing és Üzleti kommunikációs Intézetének vezetője, Marketing&Management főszerkesztője
 • Dér Csaba Dezső - kulturális menedzser, az Arts & Business szakirány vezetője, a BKF oktatója
 • Draskovics Ildikó - kutatásvezető, TNS Hungary
 • Lázárfalvi Tamás, East Way Média Kft, new média igazgató, web kommunikációs és new media szakértő
 • Perlaky - Papp József - főiskolai docens, ügyvezető igazgató, Stratégiai Elemzések Központja, az MPRSZ elnökségi tagja, a stratégiai marketing szakirány vezetője

 Megszerezhető végzettség neve: Stratégiai marketing tanácsadó

A képzés időtartama: 3 félév, összesen 300 kontaktóra. Oktatás szombatonként.

A képzés díja: 165.000 Ft / félév + 5000 Ft extra szolgáltatási díj /félév
A tandíj maximum két egyenlő részletben fizethető: az első felét és az extra szolgáltatás díját a beiratkozás előtt, a második felét legkésőbb a szorgalmi időszak vége előtt 3 héttel kell átutalni.

Felvételi követelmények, felvételi eljárás:
A szakirányú továbbképzésre mindazon egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberek jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően megszerezték.

 

ON-LINE JELENTKEZÉSI LAP

On-line jelentkezéskor a jelentkező 9,000 Ft regisztrációs díjat fizet, amit beiratkozáskor levonunk a tandíjából. Ha bármilyen okból a jelentkező eláll a jelentkezéstől, akkor nincs módunkban visszautalni a korábban szándékerősítésként befizetett regisztrációs díjat, más esetben a díjat visszautaljuk számára.

 

Jelentkezési határidő: szeptember 17.

Bővebb információ:http://www.bkf.hu/kepzeseink/402/strategiai-marketing.html

 

 

 


Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola adatai

Honlap címe (esetleg FaceBook adatlap)
www.bkf.hu

Telefon 1.
(061) 273 3090

Bemutatkozás

PUBLIC RELATIONS KOMMUNIKÁCIÓ

Célunk olyan public relations szakspecialisták képzése, akik egy vállalat vagy szervezet kommunikációs lehetőségeit átlátják, menedzsment szinten kezelik.
Képesek a kapcsolatmenedzsment legmagasabb színvonalon való működtetésére. Legyen szó a szervezet médiakapcsolatairól, ügyfélkapcsolatairól, szakmai vagy ágazati kapcsolatairól vagy éppen civil és kormányzati kapcsolatairól, esetleg a szervezet belső rendszerének kommunikációs dinamizálásáról. Hallgatóink képesek lesznek a fogyasztói gondolkodás formálására, a média figyelmének felhívására, üzeneteinek alakítására, klasszikus rendezvények szervezésére, szervezési munkák irányítására, megismerik a legújabb e-pr technikákat, elsajátítják a krízisek kezelésének technikáit, megismerik a válságok megelőzésének menedzsment módszereit, képesekké válnak a hírnévmenedzsment által a cégérték növelésére, az egész szervezet kommunikációs rendszerének menedzselésére.

A hallgatók megismerik a bizalomteremtés legkorszerűbb kommunikációs technikáit, a márkaépítés nem hagyományos kommunikációs eszközökkel való segítését, a hírnév- és imázsépítés széles körben alkalmazható módszereit. Áttekintést kapnak a szervezetek külső kapcsolatainak kezeléséről, belső információgazdálkodásuk szervezéséről. A különböző szervezetek életében előforduló krízisek kezelésére technikákat sajátítanak el. Képességet szereznek az üzleti folyamatok kommunikációs szervezéséről, támogatásáról. A képzésben a társadalmi felelősségvállalás és a közügyek kezelésének legújabb technikái kiemelt témaként megtalálhatóak.

A szakirányú PR képzés széleskörű elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált képzés.

A mai hazai és nemzetközi vállalati gyakorlat kommunikációs kérdéseivel foglalkozik. Oktatóink között ezért az elismert elméleti szakemberek mellett magyar és nemzetközi nagyvállalatok PR igazgatói, hazai és nemzetközi PR ügynökségek igazgatói és a közigazgatási és non-profit szektor néhány szereplőjének vezetői találhatóak.

Emiatt joggal ígérhetjük leendő hallgatóinknak, hogy a képzés amiben részt vehetnek egyedülálló a piacon. Az alapokat neves, elismert szakemberektől tanulják, a gyakorlatot pedig a nagyvállalati, ügynökségi és közigazgatási szféra kiváló, sikeres vezetőitől.
Kinek szól a Public Relations kommunikációs képzés?
Aki szeretné megismerni a legmodernebb kommunikációs módszereket, - pr-esül ezt hívjuk pr-nek
Aki szeretné tudni, hogyan lehet formálni a leghatékonyabban a fogyasztói gondolkodást, a legjobb képet szeretné kialakítani a termékéről, vállalatáról, márkájáról vagy éppen önmagáról - pr-esül ezt image-építésnek hívjuk,
Aki szeretné vállalkozásának, vállalatának értékét növelni azzal, hogy minél nagyobb nyilvánosság előtt megismerjék, megbecsülést szerezzen magának - pr-esül ezt hírnév építésnek, gondozásnak hívjuk,
Aki szeretné csökkenteni a változó környezetből fakadó bizonytalanságát a vállalkozásánál, szeretné a környezeti változásokat lehetőségként kezelni, megelőzni a válságszituációkat - pr-esül ezt hívjuk issue menedzsmentnek,
Aki szeretné ismerni a kríziskezelés legújabb technikát, hogy a vállalkozása, vállalata a kríziseken gyorsan túljuthasson, képessé váljon azok kezelésére - pr-esül ezt hívjuk krízismenedzsmentnek,
Aki szeretné emelni a munkatársai lojalitását a cégéhez, szeretné fejleszteni a vállalaton belüli kommunikáció és ezzel a vállalat hatékonyságát emelni - ezt hívjuk pr-esül belső pr -nek,
Aki szeretné a vállalkozásának, vállalatának környezetét támogató, megértő környezetté formálni, ahol erős a bizalom a cége felé - ezt hívjuk pr-esül kapcsolatmenedzsmentnek,
Ha elvégzi a képzést, Ön is így fog beszélni. És ez még a legkevesebb amit ígérni tudunk...

A képzés szakmai vezetője: Perlaky- Papp József, főiskolai docens, MPRSZ elnökségi tag

Vezető oktatóink:
Dr. Szeles Péter- a Magyar Public Relations Szövetség elnöke
Szondi György - a Leeds Business School docense, nemzetközi PR szakértőHackl Mónika - kommunikációs vezető, szóvivő, Tesco
Lakatos Zsófia - ügyvezető igazgató, Hill&Knowlton, a Magyar Public Relations Szövetség alalnöke
Dr. Takács Ildikó - címzetes főiskolai tanár, a Reklám Világszövetség alelnöke, a Trigránit elnöki tanácsadója és kommunikációs igazgatója
R. Nagy András - Ügyvezető Igazgató, Próbakő Kommunikáció, Worldcom pr group EMEA Board member, cipr global affiliate member
Szántó Balázs - Igazgató, Kríziskommunikációs szakértő, Noguchi Porter Novelli,
Barta Zsolt - PR Igazgató, Pepsi Cola
Csontos Csaba - Corporate Affairs Igazgató, Nestlé Hungária
Kiss Beáta - Corporate Affairs Igazgató, Danone Hungária
Mucska Péter - Vállalati kapcsolatok vezetője, Coca-Cola MagyarországWermer András - stratéga, wermer.hu, az Orbán kormány stratégiai tanácsadója
Dr. Holchacker Péter - Alelnök, Egészségbiztosítási FőfelügyeletGalánfi Csaba - MOL Rt. stratégiai kommunikációs és kontrolling vezető, International Public Relations Association (IPRA) Golden Word Award
Dr Horváth András - ügyvéd
Németh Gergely - pszichológus, Vezető tanácsadó, Cova
Kisházy Gergely - pszichológus, tréner, Cova
Kuna Tibor - vezető tanácsadó, ügyvezető, Young & Partners
Horváth István - közgazdász, Stratégiai Elemzések Központja
Molnár-Bánffy Kata - szponzorációs Igazgató, MOL
Dr. Németh Erzsébet - kommunikációs szakértő, szociálpszicológus
Dr. Vass László - a BKF rektora, az Első Magyar Lobbi Szövetség alapító elnöke, a Menedzserek Országos Szövetségének választmányi tagja
Dr. Papp-Váry Árpád, főiskolai docens, a BKF Marketing és Üzleti Kommunikációs Intézetének igazgatója
Perlaky - Papp József - főiskolai docens, ügyvezető igazgató, Stratégiai Elemzések Központja
Dr. Varga Mihály - PR szakértő, főszerkesztő, PR Herald Morva Gábor - kommunikációs igazgató, EYE WATCH Global Network Kft., MPRSZ elnökségi tag
Weinwurm Bence - e-PR szakértő, Dolphinet
Kovács János - ügyvezető igazgató, One on One Kommunikáció
Kővári István - ügyvezető igazgató, Atman marketing
Lelkes hallgatóink készítettek rövid interjút vezető oktatóinkkal:
(Vigyázz amatőr felvétel profikról!)

Csontos Csaba, Corporate Affairs igazgató, Nestlé Hungária, Tantárgya: Public Affairs >>
Dr. Takács Ildikó, címzetes főiskolai tanár, a Reklám Világszövetség alelnöke, a Trigránit kommunikációs igazgatója, elnöki tanácsadója >>
Kisházy Gergely, pszichológus, tréner, Cova >>
Morva Gábor, kommunikációs igazgató, Eye Watch Global Network Kft, MPRSZ elnökségi tag >>

A BKF pr szakiránya a Magyar Public Relations Szövetség teljes jogú jogi tagja.
Ismeretkörök:
Alapozótárgyak: Kommunikációelmélet és gyakorlat; Szervezet-szociológia és szervezetfejlesztés; Pr kutatás és tervezés; Közgazdaságtan; Marketing; Marketingkommunikáció; Stratégiai gondolkodás (a képzési idő 25 %-ában)
A szakhoz kapcsolódó ismeretek: Public Relations elmélet I-II., Közéleti és üzleti kommunikáció, PR esettanulmányok, Sajtó- és médiakapcsolatok, Issue Management, CSR, Politikai PR, Szponzoráció, Arculattervezés, Kommunikációs jog és etika, Rendezvényszervezés és protokoll, Lobbizás, Kríziskommunikáció, E-PR, Márkázás, Prezentációs készségek, Belső Pr; Hírnévmenedzsment; Szóvivői képességek; Diplomakurzus; Szakdolgozat(a képzési idő 75 %-ában)

A szakirányú továbbképzés pontos megnevezése:
Public Relations kommunikáció szakirányú továbbképzési szak
A megszerezhető végzettség neve, az oklevélben szereplő megnevezése:
Public Relations kommunikációs tanácsadó
A képzés időtartama:
3 félév, összesen 300 kontaktóra. Oktatás szombatonként. (+ néhány alkalom péntek este)
A képzés díja: 165.000 Ft / félév + 5000 Ft extra szolgáltatási díj /félév
Felvételi követelmények, felvételi eljárás:
A szakirányú továbbképzésre mindazon egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberek jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően megszerezték.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK NYÍLT NAPJA: SZEPTEMBER 7., 17:00

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 10.
Az oktatás várható kezdete szeptember 18.

Bővebben: http://www.bkf.hu/kepzeseink/24/public-relations-kommunikacio.html


Szűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 

Legújabb magántanár

A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.