Határon túli pedagógusok figyelmébe !

Helyszín: 
Határon túli képzések

Magyarországi továbbképzési lehetőségek határon túli magyarok számára a 2004. év nyarán

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében 2004. év nyarára a határon túli magyar pedagógusok számára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget.

A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbia és Montenegróban a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közösen gyűjti össze.

Általános tudnivalók:

Jelentkezhetnek:
azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és Pedagógusigazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok kiváltására,
nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
a szakfőosztály támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a Pedagógusigazolvány kiváltására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10 %-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000-2500.- Ft közötti összeget nem haladja meg.
A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a pályázót. Amennyiben igényli, úgy a továbbképzés szervezője, a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ (továbbiakban PTMIK) megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
A több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
A jelentkezés benyújtásának határideje 2004. március 15. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
Az oktatási miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével az oktatási miniszter szakmai tanácsadó szervezete, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2004 áprilisában.
Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák résztvevője volt.
aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben és szülőföldjén is látogatott továbbképzéseket
Az elbírálásáról a továbbképzések szervezője, a PTMIK a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2004. május 31-ig értesíti a jelentkezőt.
A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz az előírt részvételi és tartalmi követelményeknek.
A részvételből való kizáró általános feltételek:
A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag hiányos pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Az alább felsorolt továbbképzésekről részletes felvilágosítást az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak, ugyanitt szerezhetők be a jelentkezési lapok is:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

530241 Csíkszereda, Toplitei 20.
594501 Komárno, P. O. Box 49.

Tel: 402-66-371-377
Fax: 402-66-312-852
Tel/Fax:421-357-713-572

E-mail: rmpsz@rmpsz.topnet.ro
E-mail: szmpsz@nextra.sk

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége

31000 Eszék, Drinska, 12/A
31106 Eszék, P.P.620

T/F: +385-31-275-480
Fax: + 385-31-275-481
T/F: + 385-31-377-509

E-mail: pedagogus-forum@os.hinet.hr
E-mail: daniel.zamecnik@os.hinet.hr

Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka 17
9220 Lendva, Fő u. 124.

Tel/Fax:380-3141-22729
Tel: + 386-2575-1449
Fax: + 386-2575-1419

E-mail: kmpsz@bereg.uzhgorod.ua
E-mail: pmnss@siol.net

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

21 000 Újvidék, Cirpanov 54.
24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.

Tel: + 381-21-548-259
Fax: + 381-21-400-268
T/Fax: +381-24-754-556

E-mail: vmpe@Eunet.yu
E-mail: tanar@tippnet. co.yu

Téma
Képző intézmény
A képzést meghirdető Szövetség
Jelentkezés
Időpont

1. Médiainformatika- Elektronikus weboldal fejlesztése
30 óra
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
RMPSZ
Kizárólag romániai magyar pedagógusoknak
(30 fő)
Augusztus 18-25.

2. Médiainformatika- Elektronikus weboldal fejlesztése
30 óra
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
KMPSZ
VMPE
Mindegyik régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 18-25.

3. Magyar nyelvészeti, magyar és világirodalmi intenzív tanári továbbképzés
30 óra
Debreceni Egyetem BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet
4032 Debrecen Egyetem tér 1.
RMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 21-26.

4.
Pszichológiai eljárások az osztályfőnöki munka segítésére
30 óra
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
RMPSZ
Kizárólag romániai magyar pedagógusoknak
(30 fő)
Augusztus 16-21.

5.
Pszichológiai eljárások az osztályfőnöki munka segítésére
30 óra
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
KMPSZ
VMPE
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 16-21.

6.
A nevelés-oktatás korszerű módszerei, gyermekközpontú pedagógiák
30 óra
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
RMPSZ
Kizárólag romániai magyar pedagógusoknak
(30 fő)
Június 27. - július 03.

7.
A nevelés-oktatás korszerű módszerei, gyermekközpontú pedagógiák
30 óra
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
KMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Június 27. - július 03

8.
Gyermekközpontú komplex személyiségfejlesztés
30 óra
NYME Benedek Elek Főiskolai Kar, Sopron
RMPSZ
Kizárólag romániai magyar pedagógusoknak
(30 fő)
Augusztus 23-27.

9.
Gyermekközpontú komplex személyiségfejlesztés
30 óra
NYME Benedek Elek Főiskolai Kar, Sopron
KMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 23-27.

10.
Vállalkozási ismeretek oktatás a szakképzésben
30 óra
Humánfejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest
RMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 22-28.

11.
A projektoktatás módszertana
30 óra
Humánfejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest
RMPSZ
Minden régió pedagógusainak
( 30 fő)
Augusztus 22-28.

12.
Tanulási tréning
30 óra
ELTE ppk Neveléstudományi Tanszék, Budapest
RMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 23-29.

13.
Különbségekre figyelő tanulásszervezési módok, reformpedagógiai és alternatív iskolák gyakorlata alapján
30 óra
PTMIK, Pilisborosjenő
RMPSZ
HMPF
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 14-19.

14.
Tanácsadás-fejlesztés. A szaktanácsadók és tantárgygondozók alapképző tanfolyama
30 óra
Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest
RMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus16–20.

15.
Gyógypedagógia: a dyslexia, disgráfia, diszkalkulia felismerése és a probléma kezelése
30 óra
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
SZMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Június 28.– július 02.

16.
Fizikaoktatás kísérletekkel
30 óra
Pécsi Egyetem Fizika Tanszéke
72-503-600/4399
SZMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Július 5-10.

17.
Kooperatív tanulási technikák
30 óra
Gyermekek Háza,
Budapest 1028 Szabadság u. 23.
SZMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Június 28 – július 3.

18.
Anyanyelvi nevelés a XXI. Században
30 óra
ELTE BTK,
Antalné Szabó Ágnes
SZMPSZ
Minden régió pedagógusainak
kizárólag középiskolában, illetve az általános iskola felső tagozatán tanító magyartanároknak
(30 fő)
Augusztus 22–28.

19.
A tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése
30 óra
Szent István Egyetem Jászberényi Tanítóképző Főiskolai Kar Tanítóképző Intézet
Jászberény 5100 Rákóczi út 53.
SZMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Július 5-10.

20.
A Rákóczi szabadságharc és kora,
A trianoni döntések hatása Magyarországra.
30 óra
Pécsi Tudományegyetem Újkori Történelem Tanszék
SZMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő),
de csak 30 fő jelentkezése esetén indul!
Augusztus 13-19.

21.
Mozgásfejlesztésre épülő differenciált személyiségfejlesztés a tanulási és magatartási zavarok megelőzésére
30 óra
Brunszvik Teréz Óvoda,
Oroszlány,
2840 Bánki Donát u. 67.
SZMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 9–14.

22.
Értékelés osztályozás nélkül
30 óra
PTMIK, Pilisborosjenő
SZMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Július 4–10.

23.
Kórus-fejlesztés.
30 óra
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
Kecskemét
SZMPSZ
Csak szlovákiai magyar pedagógusoknak
(30 fő)
Július 9-15.

24.
Lépésről lépésre
30 óra
Ec-Pec Alapítvány, Budapest
VMPE
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 7-14.

25.
Kognitív szintek tervezése az általános iskolai matematika tanításában
30 óra
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 80-84.
ÉMPE
Minden régió pedagógusainak

(30 fő)
Július 12-17.

26.
Tanítsunk eredményesen matematikát!
30 óra
Nyíregyházi Főiskola TTK Matematikai és Informatikai Intézete
4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b.
ÉMPE
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Július 5-10.

27.
Emberebb ember-etikai továbbképzés
30 óra
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskoli Kar
9022 Győr Liszt Ferenc u. 42.
ÉMPE
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Július 5-10.

28.
A jövő század társadalomföldrajza
30 óra
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 80-84.
ÉMPE
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Július 12-17.

29.
Anyanyelv, magyar irodalom, pszichológia, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása
30 óra
Baranya megyei Pedagógiai Sszakszolgálatok, Pécs
HMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Június 28 – július 03.

30.
Pedagógusok speciális képzése a szabadidő-pedagógia területén, program-tábor és kirándulásszervezésben
30 óra
BMB’994 Oktatási Tanácsadó Bt.
Pilisborosjenő
HMPF
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 8-14

31.
Óvónők, osztálytanítók, magyar szakosok továbbképzése
30 óra
Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest
MMÖNK
Csak szlovéniai magyar pedagógusoknak
(40 fő)
augusztus 22-27.

32.
Lépésről lépésre a magyar nyelv tanításában
30 óra
Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Pécs
KMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Június 21–25.

33.
Mérés, értékelés
30 óra
Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest
KMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Július 05–09.

34.
Konfliktuskezelési tréning
30 óra
Metódus Nevelés- módszertani Központ, Siófok
KMPSZ
Csak kárpátaljai magyar pedagógusoknak
(30 fő)
Július 25 – 31.

35.
Együttműködési fejlesztés a tantestületekben
30 óra
Humancapital vezetői tanácsadó, oktató-fejlesztő Bt.
KMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Július 4-10.

36.
Preventív fejlettségvizsgálat a differenciált személyiségfejlesztés érdekében (szaktanácsadó-képzés)
30 óra
Cogito et Solvo Kft.
2890 Tata Erzsébet tér 13.
SZMPSZ
Csak szlovákiai magyar pedagógusoknak
(30 fő)
Július 4 –9.

37.
Változó világ – változó földrajz.
30 óra
Esterhézy Károly Főiskola
Eger, Eszterházy tér 1.
KMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
július 01-06.

38.
Zene-pedagógiai továbbképzés.
30 óra
Fővárosi Pedagógiai Intézet
KMPSZ
Minden régió pedagógusainak
(30 fő)
Augusztus 21-26.

--------------------------------------------------------------------------------

II. számú melléklet: Magyarországi továbbképzési lehetőségek határon túli magyarok számára a 2004. év II. félévében
Jelentkezési lap 2004. évi nyári magyarországi pedagógus-továbbképzésre (DOC, 48 kB)


damnadm adatai

Honlap címe (esetleg FaceBook adatlap)
http://www.tanfolyamok.net

Telefon 1.
2316231


Szűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 
A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.