AutoCAD 2D tréning - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

AutoCAD 2D tréning - BFI Magyarország Kft.

A képzés célja: megtanítani a résztvevőket azokra az alkalmazott számítástechnikai rajzoló-szerkesztő ismeretekre, melyek birtokában képesek az AutoCAD program által nyújtott lehetőségeket kihasználni. A képzés végére a résztvevők megismerik az egyszerű és összetett grafikus
elemek, objektumok létrehozásának, szerkesztésének, megjelenítésének és kinyomtatásának alapismereteit.

A tréning után a résztvevő képes lesz:

* az AutoCAD szoftver megfelelő szintű működtetésére
* grafikai objektumok létrehozására
* grafikai objektumok szerkesztésére
* szöveges információk előállítására
* különböző grafikus és nem grafikus objektumok, elemek strukturált összeépítésére
* egyszerű műszaki adatbázisok létrehozására
* a megjelenítő rendszer (2D) kezelésére, használatára
* az elkészült rajzok illetve modellek kinyomtatására, kiplottolására illetve róluk képfájl kimenet létrehozására
* a napi szoftverhasználat során felmerülő egyszerűbb problémák megoldására, hibák megtalálására

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Legalább alapfokú iskolai végzettség
- Műszaki rajzi és számítógépes alapismeretek
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 60 (15/45)


ECDL 7 modulos tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

ECDL 7 modulos tanfolyam - BFI Magyarország Kft.

Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. A bizonyítvány megszerzéséhez 7 modulvizsgát (1 elméleti és 6 gyakorlati) kell teljesíteni.

A tanfolyam moduljai:

* IT alapismeretek
* Operációs rendszerek
* Szövegszerkesztés
* Táblázatkezelés
* Adatbázis kezelés
* Prezentáció
* Információ és kommunikáció

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 160 (30/130)


ECDL Start tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

ECDL Start tanfolyam - BFI Magyarország Kft.
Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL - European Computer Driving Licence) „Start” lényege, hogy az ECDL végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges 7 modul helyett kezdetként elegendő 4 modulvizsgát (3 kötelező modul + 1 választott modul) tenni ahhoz, hogy bárki hozzájuthasson első, az informatikai írástudást igazoló nemzetközi bizonyítványához.

A kötelező modulok elvégzése a személyi számítógép és az operációs rendszer használatával kapcsolatos alapvető ismereteket közvetíti:

* Operációs rendszerek
* Szövegszerkesztés
* Információ és kommunikáció

A résztvevő képes lesz fájlokat, könyvtárakat, mappákat ill. a szövegszerkesztő-alkalmazások funkcióit kezelni és rendszerezni, szövegszerkesztővel dokumentumokat létrehozni és formázni, használni tudja az internetet és az elektronikus levelezéssel (e-mail) kapcsolatos programokat és alkalmazásokat. Ezen kívül a hallgató egy szabadon választható modulból is vizsgát tesz. Választható modulok:

* Információ-technológiai alapismeretek
* Táblázatkezelés
* Adatbázis kezelés
* Prezentáció

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 90 (20/70)


Termelésirányító tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Termelésirányító tanfolyam - BFI Magyarország Kft.

A termelésirányító az elsődleges termék-előállító, karbantartó, szerelő munkaszervezetek munkáját, az előírt munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával, szervezi és operatívan irányítja. Ellátja a termelés műszaki, ügyviteli feladatait, a berendezéseket a leggazdaságosabban üzemelteti és karbantartja.

A tanfolyamot elsősorban termelésirányítók, műszakvezetők és helyetteseik számára ajánljuk. A képzés célja azon ismeretek átadása, melyek gyakorlatba való átültetése révén hatékonyság- és termelékenységjavulás illetve költségcsökkentés érhető el.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Legalább középfokú iskolai végzettség
- Betöltött 18. életév

<
Óraszám: 60 (50/10)


Pneumatikai ismeretek tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Pneumatikai ismeretek tanfolyam - BFI Magyarország Kft.

Az oktatás keretében a résztvevők elsajtítják a pneumatikus energiaátvitellel kapcsolatos alapismereteket, a pneumatikus berendezések működésének alapjait. Alapos ismereteket szereznek a
pneumatikai rendszerek és elemek szerelésében, beállításában és működtetésében, megismerik a pneumatikus technika alkalmazásának
lehetőségeit.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Legalább nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
- Gépészeti karbantartó ismeretek
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása 

Óraszám: 100 (60/40)


Hidraulikai ismeretek tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Hidraulikai ismeretek tanfolyam - BFI Magyarország Kft.

Az oktatás keretében a résztvevők elsajátítják a hidraulikus energiaátvitellel kapcsolatos alapismereteket, a hidraulikus berendezések működésének alapjait. Alapos ismereteket szereznek  a hidraulikai rendszerek és elemek szerelésében, beállításában és működtetésében, megismerik a hidraulikus technika alkalmazásának
lehetőségeit.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Legalább nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
- Gépészeti karbantartó ismeretek
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 50 (30/20)


Fogászati asszisztens tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Fogászati asszisztens (OKJ 52 720 01 0010 52 02)

A képzés tartalma:

A fogászati asszisztens fogorvosi rendelőben foglalkoztatott egészségügyi szakember. Feladatait a fogorvos utasítása és ellenőrzése mellett végzi: kommunikál a betegekkel, tájékoztatást és tanácsot ad; sterilizálja, fertőtleníti és előkészíti a műszereket; a vizsgálatoknál asszisztál, segédkezik; kikeveri a tömőanyagokat és lenyomati anyagokat, elvégzi az adminisztrációt és dokumentációt.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ bizonyítványt és német nyelvű igazolást kapnak. Europass bizonyítvány-kiegészítő 3.900 Ft ellenében igényelhető.

Szakmai követelménymodulok:

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
3712-10 Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés
2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések
2398-10 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- Érettségi bizonyítvány
- Egészségügyi alkalmasság
- Szakmai alkalmasság

Óraszám: 1200 (480/720)

Helyszín:
BFI Magyarorszag Kft.,Petőfi S. u. 1/B.
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
- Egészségügyi alkalmasság
- Szakmai alkalmasság


Konyhai kisegítő tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Konyhai kisegítő tanfolyam

A képzés tartalma:

* Élelmiszerismeret, munkahelyi biztonsági szabályok, takarítási műveletek, tárolási műveletek - 38 óra
* Munkahelyi gyakorlat éttermekben, üzemi konyhákban - 32 óra (ált. 4 szombati nap)

A tanfolyam sikeres elvégzéséről a résztvevők magyar-, német- és angol nyelvű igazolást kapnak.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmasság
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 70 (38/32)

Helyszín: Szombathely

Várjuk érdeklődését:
BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B.,
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


TELC English B2 nyelvvizsga tréning - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC English B2 nyelvvizsga tréning - BFI Magyarország Kft.

TELC English B2 nyelvvizsga írásbeli és szóbeli vizsgafeladatainak célirányos gyakorlása többéves tapasztalattal rendelkező diplomás nyelvtanárok ill. aktív TELC vizsgáztatók irányításával. Cél: a meglévő tudás alkalmazása a vizsgafeladatoknál, a vizsgarendszer felépítésének megismertetése, a vizsgadrukk csökkentése.

Tanfolyami díj: 650 Ft/óra
Aktuális nyelvtanfolyam akciónk(érvényes 2011. december 31-ig):
* a nyelvtanfolyam díjából 3.000 Ft- ot jóváírunk vagy
* páros jelentkezés esetén 5.000- 5.000 Ft kedvezményt adunk

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Előzetes tudásszint felmérő minimum 60%-os teljesítése
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása
- Nyelvvizsgára is jelentkezés esetén a jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév

Óraszám:30

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


TELC English B1 nyelvvizsga tréning - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC English B1 nyelvvizsga tréning - BFI Magyarország Kft.

TELC English B1 nyelvvizsga írásbeli és szóbeli vizsgafeladatainak célirányos gyakorlása többéves tapasztalattal rendelkező diplomás nyelvtanárok ill. aktív TELC vizsgáztatók irányításával. Cél: a meglévő tudás alkalmazása a vizsgafeladatoknál, a vizsgarendszer felépítésének megismertetése, a vizsgadrukk csökkentése.

Tanfolyami díj: 650 Ft/óra
Aktuális nyelvtanfolyam akciónk(érvényes 2011. december 31-ig):
* a nyelvtanfolyam díjából 3.000 Ft- ot jóváírunk vagy
* páros jelentkezés esetén 5.000- 5.000 Ft kedvezményt adunk

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Előzetes tudásszint felmérő minimum 60%-os teljesítése
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása
- Nyelvvizsgára is jelentkezés esetén a jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév

Óraszám:30

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


TELC Deutsch B2 nyelvvizsga tréning - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC Deutsch B2 nyelvvizsga tréning - BFI Magyarország Kft.

TELC Deutsch B2 nyelvvizsga írásbeli és szóbeli vizsgafeladatainak célirányos gyakorlása többéves tapasztalattal rendelkező diplomás nyelvtanárok ill. aktív TELC vizsgáztatók irányításával.
Cél: a meglévő tudás alkalmazása a vizsgafeladatoknál, a vizsgarendszer felépítésének megismertetése, a vizsgadrukk csökkentése.

Tanfolyami díj: 650 Ft/óra
Aktuális nyelvtanfolyam akciónk(érvényes 2011. december 31-ig):
* a nyelvtanfolyam díjából 3.000 Ft- ot jóváírunk vagy
* páros jelentkezés esetén 5.000- 5.000 Ft kedvezményt adunk

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Előzetes tudásszint felmérő minimum 60%-os teljesítése
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása
- Nyelvvizsgára is jelentkezés esetén a jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév

Óraszám:60

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


TELC Deutsch B1 (Zertifikat Deutsch) nyelvvizsga tréning - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC Deutsch B1 (Zertifikat Deutsch) nyelvvizsga tréning - BFI Magyarország Kft.

Zertifikat Deutsch (TELC Deutsch B1) nyelvvizsga írásbeli és szóbeli vizsgafeladatainak  célirányos gyakorlása többéves tapasztalattal rendelkező diplomás nyelvtanárok ill. aktív TELC vizsgáztatók
irányításával. Cél: a meglévő tudás alkalmazása a vizsgafeladatoknál, a vizsgarendszer felépítésének megismertetése, a vizsgadrukk csökkentése.

Tanfolyami díj: 650 Ft/óra
Aktuális nyelvtanfolyam akciónk(érvényes 2011. december 31-ig):
* a nyelvtanfolyam díjából 3.000 Ft- ot jóváírunk vagy
* páros jelentkezés esetén 5.000- 5.000 Ft kedvezményt adunk

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Előzetes tudásszint felmérő minimum 60%-os teljesítése
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása
- Nyelvvizsgára is jelentkezés esetén a jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév

Óraszám:60

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


Gyógyszertári asszisztens tanfolyam Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Gyógyszertári asszisztens tanfolyam Szombathely

Tanfolyam jellege: szakképesítő (52 720 01 0010 52 03)

A képzés célja: A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás valamennyi területén gyógyszerész irányítása és ellenőrzése mellett gyógyszer-gazdálkodási teendőket, szakmai és gazdasági, ügyviteli teendőket lát el, a gyógyszerkészítés egyes részműveleteit végzi.

A képzés időtartama: 10 hónap.

Az elméleti képzés helye: Oladi Művelődési Központ, Szombathely, Simon I. u. 4.

A gyakorlati képzés helye: az adott gyógyszertár munkarendje szerint, egyénileg egyeztetett időpontokban.

A képzéshez szükséges végzettség: érettségi vizsga.

Tantárgyak: Modulok:

2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban
2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés
2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai
2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai
2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai

Az órák:

 • ' A ' csoport: péntek 16-20 és szombat 09-14 óráig.

A következő tanfolyam kezdete:

 • ' A ' csoport: 2010. október 30. szombat 9 óra, megnyitó és oktatás. Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 224 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 24 000 Ft, tanfolyam kezdetekor: 70 000 Ft,
3 hónap elteltével: 70 000 Ft, 6 hónap elteltével: 60 000 Ft.

Vizsgadíj: jelenleg 85 000 Ft.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz!

A sikeres vizsgát tett hallgatók középfokú, államilag elismert Gyógyszertári asszisztens szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak! Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Kárpáti Krisztián - Telefonszám: 06 70 / 255 28 85

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Élelmiszer és vegyiáru eladó + Ruházati eladó tanfolyam Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Élelmiszer és vegyiáru eladó + Ruházati eladó tanfolyam Szombathely

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 31 341 01 0010 31 02)

A képzés célja: olyan szakember képzése, aki képes ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, értékesítési tevékenységet végez, készletezési, raktározási feladatokat lát el és segíti az árubeszerzést.

A képzés időtartama: 3,5 hónap ( intenzív képzés keretében 2 hónap )

A képzés helye: Oladi Művelődési Központ Szombathely, Simon I. u. 4.

A képzéshez szükséges végzettség: 8 általános iskolai végzettség.

Követelménymodulok:
- 0004-06 az áruforgalom lebonyolítása,
- 0005-06 a kereskedelmi egység szabályszerű működtetése,
- 0007-06 élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása.

Az órák:

 • ' A ' csoport: hetente 1 alkalom, szombaton: 09-től - 16-óráig
 • ' B ' csoport: hetente 3 alkalom, hétfőn, szerdán és pénteken 16-tól - 20 óráig
 • ' C ' csoport: háromhetente szombatonként, 09-től - 16 óráig.

A következő tanfolyam kezdete:

 • ' A ' csoport: 2010. szeptember 25. szombat 09 óra, megnyitó és oktatás. 2 hónapos intenzív tanfolyam! Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    
 • ' B ' csoport: 2010. szeptember 24. péntek 16 óra, megnyitó és oktatás. 2 hónapos intenzív tanfolyam! Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    
 • ' C ' csoport: 2010. szeptember 25. szombat 09 óra, megnyitó és oktatás. Távoktatás! Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 89 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj 12.000 Ft, tanfolyam indulásakor 37.000 Ft, 1 hónap elteltével 40.000 Ft.

A vizsgadíj: 30. 000 Ft, ami 1 hónappal a vizsgák előtt fizetendő.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz!

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU ELADÓ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak, amit a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint állami szerv állít ki. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: . - Telefonszám: 06 30 / 367 - 92 17

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Ruházati eladó tanfolyam Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Ruházati eladó tanfolyam Szombathely

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 31 341 01 0010 31 05)

A képzés célja: olyan szakember képzése, aki képes ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, értékesítési tevékenységet végez, készletezési, raktározási feladatokat lát el és segíti az árubeszerzést.

A képzés időtartama: 3,5 hónap ( Intenzív képzés keretében: 2 hónap )

A képzés helye: Oladi Művelődési Központ Szombathely, Simon I. u. 4.

A képzéshez szükséges végzettség: 8 általános iskolai végzettség

Követelménymodulok: 0004-06 az áruforgalom lebonyolítása, 0005-06 a kereskedelmi egység szabályszerű működtetése, 0008-06 ruházati termékek forgalmazása.

Az órák:

 • ' A ' csoport: hetente 1 alkalom, szombaton: 09-től - 16-óráig
 • ' B ' csoport: hetente 3 alkalom, hétfőn, szerdán és pénteken 16-tól - 20 óráig
 • ' C ' csoport: háromhetente szombatonként, 09-től - 16 óráig.

A következő tanfolyam kezdete:

 • ' A ' csoport: 2010. szeptember 25. szombat 09 óra, megnyitó és oktatás. 2 hónapos intenzív tanfolyam! Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt
 • ' B ' csoport: 2010. szeptember 24. péntek 16 óra, megnyitó és oktatás. 2 hónapos intenzív tanfolyam! Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt
 • ' C ' csoport: 2010. szeptember 25. szombat 09 óra, megnyitó és oktatás. Távoktatás! Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt

A tanfolyam ára: 89 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj 12.000 Ft, tanfolyam indulásakor 37.000 Ft, 1 hónap elteltével 40.000 Ft.

A vizsgadíj: 30. 000 Ft, ami 1 hónappal a vizsgák előtt fizetendő.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz!

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert RUHÁZATI ELADÓ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak, amit a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint állami szerv állít ki. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: . - Telefonszám: 06 30 / 367 - 92 17

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Csontozó munkás tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Csontozó munkás (OKJ 31 541 01 0100 21 03) tanfolyam - BFI Felnőttképzési Intézet Szombathely

A csontozó munkás a gyártás előkészítését követően végzi a darabolást, csontozást, melynek keretében: testtáji darabolást végez, testet húsrészekre bont, filéz, húsrészeket formáz, csontoz, húsokat osztályoz.

A képzést sikeresen elvégz résztvevők OKJ-s bizonyítványt és német/angol nyelvű igazolást szereznek.

Szakmai követelménymodulok:

0509-06 A munkakezdés feladatai
0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése
0548-06 Darabolás, csontozás

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
- Betöltött 18. életév
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 150 (45/105)


Bolti hentes tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Bolti hentes (OKJ 31 541 01 0100 31 01) tanfolyam - BFI Magyarország Kft.

A bolti hentes képesítéssel rendelkező szakember szakmájának gyakorlása során önállóan - korszerű kézi és gépi eszközökkel, anyagokkal és berendezésekkel - az alábbi munkatevékenységeket végzi: a nagy vágóállatok elsődleges és másodlagos feldolgozása és ezen tevékenységből nyert hús és húskészítmények értékesítése. Legfontosabb feladatai: munkafolyamat előkészítése, elsődleges feldolgozás és megelőző műveletek elvégzése, darabolást, csontozás elvégzése, másodlagos feldolgozás elvégzése, hőkezelt húskészítmények, sózott, pácolt húskészítmények gyártása, nyersen érlelt kolbászok, szalámik gyártása, konzerv készítése, eszközök, gépek használata, kezelése, berendezések üzemeltetése, tevékenységére vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások betartása, adminisztrációs munkák elvégzése, értékesítéssel kapcsolatos tevékenység végzése.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ-s bizonyítványt és német/angol nyelvű igazolást kapnak.

Szakmai követelménymodulok:

0509-06 A munkakezdés feladatai
0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése
0548-06 Darabolás, csontozás
0550-06 Húsipari értékesítés
0553-06 Bolti húsfeldolgozás

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség vagy az élelmiszer-ipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák megléte
- Betöltött 18. életév
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 250 (75/175)


Zöldség-gyümölcs eladó tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Zöldség-gyümölcs eladó (OKJ 31 341 01 0010 31 06)

A képzés tartalma:

A résztvevők elsajátítják a munkaterület önálló végzéséhez szükséges szakmai ismereteket. A zöldség-gyümölcs eladó legjellemzőbb feladatai: áruforgalmat bonyolít, szabályszerűen működteti a kereskedelmi egységet, árut szerez be, betartja a zöldség-gyümölcs tárolására vonatkozó előírásokat, naponta átválogatja, szükség szerint letakarja, visszaraktározza, osztályozza az árut. Szakszerűen és esztétikusan kihelyezi és bemutatja a zöldség-gyümölcs termékeket, zöldséget, gyümölcsöt ajánl, kiszolgálja a vevőt. Leméri az árut. Az előírások szerint intézi a vevőreklamációkat. Rágcsálóirtást végeztet, dokumentál. Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ bizonyítványt és német nyelvű igazolást kapnak. Europass bizonyítvány-kiegészítő 3.900 Ft ellenében igényelhető.

Szakmai követelménymodulok:

0004-11 Az áruforgalom lebonyolítása
0005-11 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek forgalmazása

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség vagy a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák megléte
- Betöltött 18. életév
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 400 (120/280)

Helyszín: Szombathely

Várjuk érdeklődését:
BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B.,
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


Ruházati eladó tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Ruházati eladó (OKJ 31 341 01 0010 31 05)

A képzés tartalma:

A képzés célja a munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.

A ruházati eladó legjellemzőbb tevékenységei: áruforgalmat bonyolít le, a kereskedelmi egységet szabályszerűen működteti, árut vesz át, tájékozódik a divatról, felkészül a szezonváltásokra, külső/belső dekorációt készít/készíttet az aktualitásnak megfelelően, tisztán tartja a kirakatot, ügyel a kirakati áruk aktuális fogyasztói árának feltüntetésére, ellenőrzi a kirakatkönyvbe beírt információkat (kód megnevezés, mennyiség, ár), előkészíti és lebonyolítja az akciókat (árubemutatók, alkalomhoz kötött akciók, termékajándékok), gondoskodik a szezonnak, aktuális divatnak megfelelő ruhaféleségek kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről, tájékoztatja a vevőt a használati, kezelési jellemzőkről. Próbánál segít a megfelelő méret, szín és fazon kiválasztásában. Ellenőrzi a próbafülkéket. Katalógus alapján terméket ajánl. Előjegyzést vesz fel. Leméri a ruházati textilárut. Intézi az áruhitelt. Méretre igazíttat (konfekció áruk). Méret után varrat. Házhoz szállíttat. Díszcsomagot készít. Árut bizományi értékesítésre átad, átvesz. Vezeti a bizományi készletek nyilvántartását, elszámolását.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ bizonyítványt és német nyelvű igazolást kapnak. Europass bizonyítvány-kiegészítő 3.900 Ft ellenében igényelhető.

Szakmai követelménymodulok:

0004-11 Az áruforgalom lebonyolítása
0005-11 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0008-11 Ruházati termékek forgalmazása

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség vagy a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák megléte
- Betöltött 18. életév
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 400 (120/280)

Helyszín: Szombathely

Várjuk érdeklődését:
BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B.,
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


Élelmiszer- és vegyiáru eladó tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Élelmiszer- és vegyiáru eladó (OKJ 31 341 01 0010 31 02)-
BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B.

A képzés tartalma:

Olyan szakemberek képzése, akik legfontosabb feladata a vevők színvonalas kiszolgálása valamint egyéb, az áruforgalomhoz, bolti munkához kapcsolódó feladatok ellátása: árubeszerzés, készletezési- és raktározási feladatok, értékesítési tevékenység és a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ bizonyítványt és német nyelvű igazolást kapnak. Europass bizonyítvány-kiegészítő 3.900 Ft ellenében igényelhető.

Szakmai követelménymodulok:

0004-11 Az áruforgalom lebonyolítása
0005-11 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség vagy a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák megléte
- Betöltött 18. életév
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 400 (120/280)

Helyszín: Szombathely

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


Londiner tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Londiner tanfolyam - BFI Magyarország Kft.

* Turizmus- és szállodai alapismeretek, viselkedési szabályok, földszinti és emeleti munkafolyamatok, londiner feladatai, munkajog, környezetvédelem, balesetvédelem, elsősegély, szakmai látogatás szállodában - 32 óra
* Szakmai német nyelv - 32 óra
* Szállodai gyakorlat három-és négycsillagos szállodákban - 16 óra (ált. 2 szombati nap)

A tanfolyam sikeres elvégzéséről a résztvevők magyar-, német- és angol nyelvű igazolást szereznek.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Nyolc évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
- Szakmai alkalmasság
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 80 (64/16)


Szobaasszony tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Szobaasszony tanfolyam - BFI Magyarország Kft.

Képzési modulok:

* Turizmus- és szállodai alapismeretek, viselkedési szabályok, takarítási módszerek, eljárások, takarítás eszközei, gépei, vegyszerek, munkajog, környezetvédelem, balesetvédelem, elsősegély - 38 óra
* Szállodai gyakorlat három-és négycsillagos szállodákban - 32 óra (ált. 4 szombati nap)

A tanfolyam sikeres elvégzéséről a résztvevők magyar-, német- és angol nyelvű igazolást szereznek.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Nyolc évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
- Szakmai alkalmasság
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 70 (38/32)


Szakács tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések
Szakács (OKJ 33 811 03 1000 00 00) A képzés tartalma: Olyan felkészült vendéglátóipari szakemberek képzése, akik a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelően látják el feladataikat: ételválaszték kialakítása és elkészítése a vendégek igényei szerint, az ételek minőségi színvonalon történő tálalása. Főbb témakörök: alapvető higiéniai és minőségbiztosítási előírások, élelmiszerismeret, ételkészítési ismeretek, ételkészítési gyakorlat, alapozó idegen nyelv. A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ bizonyítványt és német nyelvű igazolást kapnak. Europass bizonyítvány-kiegészítő 3.900 Ft ellenében igényelhető. Szakmai követelménymodulok: 6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek 6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai 6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 6280-11 Ételkészítés I. 6281-11 Ételkészítés II. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: - A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák megléte vagy - Tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség (az 1998/1999-s tanév előtt végzettek esetén 8. évfolyam) vagy - Szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók esetében a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség - Betöltött 18. életév - Szakmai alkalmasság - Egészségügyi alkalmasság Óraszám: 800 (240/560) Helyszín: Szombathely Várjuk érdeklődését: BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B., 94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Pincér tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Pincér (OKJ 33 811 02 1000 00 00)

A képzés tartalma:

A képzés felkészít a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek egységeiben történő értékesítési és szolgáltatási feladatokat ellátására. Cél: olyan felkészült szakemberek képzése, akik a vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat magas szakmai színvonalon képesek biztosítani, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ bizonyítványt és német nyelvű igazolást kapnak. Europass bizonyítvány-kiegészítő 3.900 Ft ellenében igényelhető.

Szakmai követelménymodulok:

6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek
6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai
6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció
6278-11 Felszolgálás I.
6279-11 Felszolgálás II.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák megléte vagy
- Tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség (az 1998/1999-s tanév előtt végzettek esetén 8. évfolyam) vagy
- Szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók esetében a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
- Betöltött 18. életév
- Szakmai alkalmasság
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 800 (240/560)

Helyszín: Szombathely

Várjuk érdeklődését:
BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B.,
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


Szociális gondozó és ápoló tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

A képzés tartalma:

A szociális gondozó és ápoló az a középfokú szakképzettségű szociális szakember, aki a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátás területén ápolási és gondozási alapfeladatokat lát el. Tevékenységét az ellátást igénybe vevő saját környezetében vagy intézményi keretek között végzi.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ bizonyítványt és német nyelvű igazolást kapnak. Europass bizonyítvány-kiegészítő 3.900 Ft ellenében igényelhető.

Szakmai követelménymodulok:

1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok
1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban
1866-06 Idősgondozási feladatok
1867-06 Az idősellátás adminisztrációja

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- 10. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség (az 1998/1999-s tanév előtt végzettek esetén 8. évfolyam)
- Betöltött 18. életév
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 1550 (930/620)

Helyszín:
BFI Magyarorszag Kft., Petőfi S. u. 1/B.
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- 10. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség(az 1998/1999-s tanév előtt végzettek esetén 8. évfolyam) vagy a szociális szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák megléte
- Betöltött 18. életév
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 1550 (930/620) összesen 4 félév


CNC-forgácsoló tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések
CNC-forgácsoló (OKJ 31 521 02 0000 00 00) A képzés tartalma: A CNC-forgácsoló fémeket munkál meg eszterga-, maró-, fúró-, köszörű- és más forgácsológépen. Feladatai közé tartozik továbbá a hagyományos gépi forgácsolóberendezések üzemeltetése, NC-, CNC-vezérlésű gépek kezelése is. A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ bizonyítványt és német nyelvű igazolást kapnak. Europass bizonyítvány-kiegészítő 3.900 Ft ellenében igényelhető. Szakmai követelménymodulok: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 0281-06 CNC-forgácsolási feladatok A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: - Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség vagy a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák megléte - Betöltött 18. életév - Egészségügyi alkalmasság Óraszám: 600 (180/420) Helyszín: Szombathely Várjuk érdeklődését: BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B., 94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Takarító tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Takarító (OKJ 31 814 01 0000 00 00)

A képzés tartalma:

A képzés célja a takarító munkakörhöz kapcsolódó ismeretek, feladatok, munkafolyamatok elsajátítása:

* takarítás során használt anyagok, tisztítószerek megválasztása hatásmechanizmusok alapján
* takarítási folyamatok sorrendje
* munka- és egészségvédelmi előírások
* tűzvédelmi- és környezetvédelmi előírások
* takarítógépek használata

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ bizonyítványt és német nyelvű igazolást kapnak. Europass bizonyítvány-kiegészítő 3.900 Ft ellenében igényelhető.

Szakmai követelménymodulok:

1393-06 Takarító feladatai
1831-06 Takarítógép-kezelő feladatai

A képzés államilag elismert OKJ-s bizonyítványt ad sikeres záróvizsgát követően.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- Nyolc évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák megléte
- Betöltött 18. életév
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 260 (80/180)

Helyszín: Szombathely

Várjuk érdeklődését:
BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B.,
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


Kéz- és lábápoló, műkörömépítő tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő (OKJ 33 815 02) tanfolyam Szombathely

A képzéssel elsajátítható: bizonyos bőrbetegségek felismerése, kezelése,
a bőrkeményedés, tyúkszem, benőtt köröm kezelése, eltávolítása, az
eszközök szakszerű használata, klasszikus, francia-, japán manikűr
végzése, parafinos kéz- és lábápolás, az összes alapvető műköröm
készítési technika, körömdíszítés, a végtagok svédmasszázsa.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ-s bizonyítványt és német/angol nyelvű igazolást szereznek.

Szakmai követelménymodulok:

1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése
2974-10 Kézápolás és műkörömépítés
2975-10 Lábápolás

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
vagy az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
megléte
- Betöltött 18. életév
- Szakmai alkalmasság
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 320 (100/220)


SAP-ERP alapismeretek tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

 SAP-ERP alapismeretek tanfolyam - BFI Magyarország Kft.

A tanfolyam keretében a résztvevő betekintést nyer az SAP világába és közelebbről megismerkedik annak logikai felépítésével, fő moduljaival. A képzést különösen azoknak ajánljuk, akik munkahelyükön SAP-val dolgoznak illetve mindazoknak, akik szakmai pályafutásuk során szeretnék az itt megszerzett ismereteket hasznosítani. A „Foundation Level” modul
témái, tartalma:

* az SAP szoftver - első lépések a munka megkezdése előtt
* személyre szabott felhasználói felület kialakítása, navigáció a grafikus felhasználói felületen
* legfontosabb szakkifejezések, az adatok háttérben történő feldolgozásának folyamata
* lekérdezések és jelentés-készítések lehetőségei
* hozzáférési jogosultságok
* kiviteli és feladatkezelési eszközök hatékony használata
* nyomtatás és a súgó funkciók

Oktató program

Az oktatás a biz:Consult cég (hivatalos SAP oktatási- és certifikációs partner) saját SAP-rendszerén történik. Az oktatóteremből a hozzáférés Application Service Providings (ASP) elven működő internetkapcsolaton keresztül biztosított. A biz:Consult SAP-rendszere által rendelkezésre bocsátott mandantokhoz egy valós piaci körülmények között működő szimulált cég adatai kerülnek hozzárendelésre, melyen keresztül az SAP rendszerekkel való munka hatékonyan és gyakorlatorientáltan elsajátítható.

A tanfolyam végén a résztvevő használni tudja a grafikus felhasználói felület valamennyi rendelkezésre álló lehetőségét ill. dolgozni tud a különböző SAP-megoldásokkal. Naprakész ismeretekkel rendelkezik a GUI-navigáció elemeivel, a legfontosabb alkalmazásokkal és technikai háttérinformációkkal kapcsolatosan.

Vizsga

A két napos oktatás (2*10 óra) egy vizsgafelkészítő blokkot is tartalmaz, mely az „FL -  Foundation Level“ SAP-Végfelhasználói certifikáció vizsgára készít fel. Ennek keretében a résztvevők megismerkednek a vizsga felépítésével, annak menetével ill. lehetőség nyílik valamennyi felmerülő kérdés megvitatására is. A tanfolyamra ill. a vizsgára külön-külön szükséges jelentkezni, mivel ezek egymásra épülnek ugyan, de elkülönülten szervezett egységek. A tanfolyam elvégzéséről látogatási igazolást állítunk ki illetve sikeres vizsgát követően a résztvevők SAP-Végfelhasználói certifikációt szereznek.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
- Üzemgazdasági alapismeretek
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Helyszín: BFI Magyarország Kft.
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B.

Óraszám: 20 (2 nap)

A tanfolyam díja: 85.000 Ft
Kedvezményes díj a korai jelentkezőknek: a tanfolyam indulását megelőző hónap utolsó napjáig beérkezett jelentkezők részére a tanfolyami díj: 80.000 Ft

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


Pályázatíró és projektmenedzser tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Pályázatíró és projektmenedzser tanfolyam- BFI Magyarország Kft.

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a sikeres projekt jellemzőit, tervezésének-, előkészítésének és lebonyolításának menetét. Legyenek jártasak a projektekhez kapcsolódó munkafolyamatokban. Készség szinten sajátítsák el azokat a módszereket, melyekkel a munkatársak tevékenységét támogatni tudják - ennek eredményeként képessé válnak az egyes folyamatok tudatos áttekintésére, az egyes lépések időbeli megtervezésére, valamint hatékonyabb célkitűzésre és a cél eléréséhez szükséges idő meghatározására.

Oktatott tananyag:

* Pályázati források
* Projektmenedzsment alapok (projekt fogalma, jellemzői, projektek csoportosítása, projektfázisok, EU-s ismeretek, stb..)
* Projektek előkészítése, szervezése
* Projekttervezés
* Megvalósítás és kontroll
* Projektzárás, értékelés

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Érettségi bizonyítvány
- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Óraszám: 120 (40/80)

 


Gyógyszertári asszisztens tanfolyam- Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Gyógyszertári asszisztens (OKJ 52 720 01 0010 52 03) tanfolyam- BFI Magyarország Kft.

A képesített gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt a szakellátásban - segíti, illetve kiegészíti a
gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban.

Feladatai: gyógyszerek, gyógyszeranyagok és egyéb termékek mennyiségi átvétele, raktározása, raktárkészletek kezelése, ügyviteli-gazdálkodási feladatok ellátása, szakmai adminisztráció vezetése, helyi számítógéprendszer működtetése, kezelése. Gyógytermékek és egyéb gyógyászati célt szolgáló anyagok kiadása, kapcsolódó felvilágosító tevékenység ellátása, gyógyszer technológiai alap- és részműveletek elvégzése, gyógyszerek, gyógytermékek és egyéb anyagok szabályszerű
kiszerelése, egészségnevelés, előkészítés és közreműködés a gyógyszeranyagok bevizsgálásánál, részvétel a gyógyszerek betöltésénél.

Szakmai követelménymodulok:

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásában
3711-10 Aszepszis - antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
3712-10 Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés
2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai
2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai
2853-09 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
- Egészségügyi alkalmasság
- Szakmai alkalmasság

Óraszám: 1200 (480/720)


Gyógymasszőr tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Gyógymasszőr (OKJ 52 726 01 0010 52 01) tanfolyam - BFI Magyarország Kft. és Sárvári Gyógyfürdő közös képzése

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik egészségügyi intézményekben, kórházakban, gyógyfürdőkben, szállodákban, wellness központokban és egyéb területeken, szakorvos szakmai irányítása és felügyelete mellett végzik munkájukat a betegek, vendégek gyógyulása és rehabilitációja érdekében.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ-s bizonyítványt és német/angol nyelvű igazolást szereznek. Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, üdülési csekket elfogadunk.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

Szakmai követelménymodulok:

2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban
2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés<
2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
2390-06 Masszázs alapozás
2391-06 Masszázs
2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás
2393-06 Gyógymasszázs

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Érettségi bizonyítvány
- Betöltött 18. életév
- Egészségügyi alkalmasság
- Szakmai alkalmasság

Óraszám: 1200 (480/720)


TELC Deutsch C1 nyelvvizsga - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC Deutsch C1 nyelvvizsga - BFI Szombathely

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, C típusú (komplex) bizonyítványt ad, de lehetőség van félvizsga letételére is. A vizsgát korlátlan alkalommal meg lehet ismételni.

*Írásbeli
- Olvasott szöveg értése (max. pontszám: 114) időtartam: 100 perc
- Fogalmazási készség (*irányított fogalmazás, max. pontszám: 40 *levélírás, max. pontszám 32) időtartam: 60 perc
- 15 perc szünet
- Hallott szöveg értése (magnóról, max. pontszám: 72) időtartam kb. 55 perc.

Írásbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 258

*Szóbeli
- Interjú a vizsgázók között (max. pontszám: 15)
- Egy téma prezentációja másfél percben, válaszolás a vizsgatárs kérdéseire (max. pontszám: 21)
- Egy kapott mondat alapján véleménykifejtés egy adott témáról (max. pontszám: 21)
- A vizsgázótárs által elmondottak összefoglalása (max. pontszám: 15)

A szóbeli rész párbeszédes formában zajlik két vizsgázó között, összes elérhető pontszáma: 72, időtartama kb. 16 perc.

Helyszín:
Szombathely, Petőfi S. u. 1.
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- A jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév
- Határidőig jelentkezés a vizsgára

* Személyesen jelentkezési lap kitöltésével és vizsgadíj befizetéssel a helyszínen lehet
* Online jelentkezés esetén a jelentkezés menete:
1. jelentkezési lap kinyomtatása, kitöltése, a nyelvvizsgára jelentkező saját kezű aláírása
2. nyelvvizsga-díj banki utalása a BFI bankszámlájára: UniCredit Bank Hungary Zrt.  10918001-00000016-71550001. Kérjük, hogy a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a vizsgázó nevét, a nyelvvizsga időpontját, amelyre a vizsgázó jelentkezik valamint a nyelvvizsga 
típusát és szintjét (p.l. Nagy Katalin, 2011. március 5., telc English B2).
3. a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot és a banki utalásról szóló, kinyomtatott és aláírt bizonylatot/igazolást kérjük scannelje be, majd küldje el a telc@bfi.hu e-mail címre, a jelentkezést követően munkatársunk pár napon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


TELC English C1 nyelvvizsga - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC English C1 nyelvvizsga - BFI, Szombathely

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, C típusú (komplex) bizonyítványt ad, de lehetőség van félvizsga letételére is. A vizsgát korlátlan alkalommal meg lehet ismételni.

*Írásbeli
- Olvasott szöveg értése (max. pontszám: 114) időtartam: 100 perc
- Fogalmazási készség (*irányított fogalmazás, max. pontszám: 40 *levélírás, max. pontszám 32) időtartam: 60 perc
- 15 perc szünet
- Hallott szöveg értése (magnóról, max. pontszám: 72) időtartam kb. 55 perc.

Írásbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 258

*Szóbeli
- Interjú a vizsgázók között (max. pontszám: 15)
- Egy téma prezentációja másfél percben, válaszolás a vizsgatárs kérdéseire (max. pontszám: 21)
- Egy kapott mondat alapján véleménykifejtés egy adott témáról (max. pontszám: 21)
- A vizsgázótárs által elmondottak összefoglalása (max. pontszám: 15)

A szóbeli rész párbeszédes formában zajlik két vizsgázó között, összes elérhető pontszáma: 72, időtartama kb. 16 perc.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- A jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév
- Határidőig jelentkezés a vizsgára

* Személyesen jelentkezési lap kitöltésével és vizsgadíj befizetéssel a helyszínen lehet
* Online jelentkezés esetén a jelentkezés menete:
1. jelentkezési lap kinyomtatása, kitöltése, a nyelvvizsgára jelentkező saját kezű aláírása
2. nyelvvizsga-díj banki utalása a BFI bankszámlájára: UniCredit Bank Hungary Zrt.  10918001-00000016-71550001. Kérjük, hogy a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a vizsgázó nevét, a nyelvvizsga időpontját, amelyre a vizsgázó jelentkezik valamint a nyelvvizsga 
típusát és szintjét (p.l. Nagy Katalin, 2012. március 3., telc English C1).
3. a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot és a banki utalásról szóló, kinyomtatott és aláírt bizonylatot/igazolást kérjük scannelje be, majd küldje el a telc@bfi.hu e-mail címre, a jelentkezést követően munkatársunk pár napon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


TELC English B1 nyelvvizsga - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC English B1 nyelvvizsga - BFI, Szombathely

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, C típusú (komplex) bizonyítványt ad, de lehetőség van félvizsga letételére is. A vizsgát korlátlan alkalommal meg lehet ismételni.

*Írásbeli
- Olvasott szöveg értése (max. pontszám: 75), nyelvtani teszt (max. pontszám: 30) időtartam: 90 perc
- Levélírás (irányított fogalmazás, max. pontszám: 45) időtartam: 30 perc
- Hallott szöveg értése (magnóról, max. pontszám: 75) időtartam: 30 perc. A szóbeli pontokat gazdagítja.

Írásbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 150

*Szóbeli
- Bemutatkozás/kapcsolatfelvétel
- Kapott szöveg, kép alapján véleménykifejtés egy adott témáról
- Szituációs gyakorlat - közös feladatmegoldás (max. pontszám:25)

A beszédkészség vizsga párbeszédes formában zajlik két vizsgázó között, összes elérhető pontszáma: 75, időtartam: kb. 15 perc. Szóbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 150

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- A jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév
- Határidőig jelentkezés a vizsgára

* Személyesen jelentkezési lap kitöltésével és vizsgadíj befizetéssel a helyszínen lehet
* Online jelentkezés esetén a jelentkezés menete:
1. jelentkezési lap kinyomtatása, kitöltése, a nyelvvizsgára jelentkező saját kezű aláírása
2. nyelvvizsga-díj banki utalása a BFI bankszámlájára: UniCredit Bank Hungary Zrt.  10918001-00000016-71550001. Kérjük, hogy a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a vizsgázó nevét, a nyelvvizsga időpontját, amelyre a vizsgázó jelentkezik valamint a nyelvvizsga típusát és szintjét (p.l. Nagy Katalin, 2012. március 3., telc English B1).
3. a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot és a banki utalásról szóló, kinyomtatott és aláírt bizonylatot/igazolást kérjük scannelje be, majd küldje el a telc@bfi.hu e-mail címre, a jelentkezést követően munkatársunk pár napon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


TELC English B2 nyelvvizsga - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC English B2 nyelvvizsga - Szombathely

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, C típusú (komplex) bizonyítványt ad, de lehetőség van félvizsga letételére is. A vizsgát korlátlan alkalommal meg lehet ismételni.

*Írásbeli
- Olvasott szöveg értése (max. pontszám: 75), nyelvtani teszt (max. pontszám: 30) időtartam: 90 perc
- Levélírás (irányított fogalmazás, max. pontszám: 45) időtartam: 30 perc
- Hallott szöveg értése (magnóról, max. pontszám: 75) időtartam: 30 perc. A szóbeli pontokat gazdagítja.

Írásbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 150

*Szóbeli
- Kapcsolatfelvétel
- Egy téma prezentációja (német nyelvben 5, angolban 16 téma van megadva amelyeket a www.telc.hu oldalon tudnak megtekinteni) (max. pontszám: 25)
- Az olvasott szöveg alapján véleménykifejtés egy adott témáról (max. pontszám: 25)
- Szituációs gyakorlat (max. pontszám:25)

A beszédkészség vizsga párbeszédes formában zajlik két vizsgázó között, a részvizsga összes elérhető pontszáma: 75, időtartam: kb. 15 perc. Szóbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 150

Várjuk jelentkezését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- A jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév
- Határidőig jelentkezés a vizsgára

* Személyesen jelentkezési lap kitöltésével és vizsgadíj befizetéssel a helyszínen lehet
* Online jelentkezés esetén a jelentkezés menete:
1. jelentkezési lap kinyomtatása, kitöltése, a nyelvvizsgára jelentkező saját kezű aláírása
2. nyelvvizsga-díj banki utalása a BFI bankszámlájára: UniCredit Bank Hungary Zrt.  10918001-00000016-71550001. Kérjük, hogy a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a vizsgázó nevét, a nyelvvizsga időpontját, amelyre a vizsgázó jelentkezik valamint a nyelvvizsga típusát és szintjét (p.l. Nagy Katalin, 2012. március 3., telc English B2).
3. a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot és a banki utalásról szóló, kinyomtatott és aláírt bizonylatot/igazolást kérjük scannelje be, majd küldje el a telc@bfi.hu e-mail címre, a jelentkezést követően munkatársunk pár napon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


TELC Deutsch B2 nyelvvizsga - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC Deutsch B2 nyelvvizsga - Szombathely

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, C típusú (komplex) bizonyítványt ad, de lehetőség van félvizsga letételére is. A vizsgát korlátlan alkalommal meg lehet ismételni.

*Írásbeli
- Olvasott szöveg értése (max. pontszám: 75), nyelvtani teszt (max. pontszám: 30) időtartam: 90 perc
- Levélírás (irányított fogalmazás, max. pontszám: 45) időtartam: 30 perc
- Hallott szöveg értése (magnóról, max. pontszám: 75) időtartam: 30 perc. A szóbeli pontokat gazdagítja.

Írásbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 150

*Szóbeli
- Kapcsolatfelvétel
- Egy téma prezentációja (német nyelvben 5, angolban 16 téma van megadva amelyeket a www.telc.hu oldalon tudnak megtekinteni) (max. pontszám: 25)
- Az olvasott szöveg alapján véleménykifejtés egy adott témáról (max. pontszám: 25)
- Szituációs gyakorlat (max. pontszám:25)

A beszédkészség vizsga párbeszédes formában zajlik két vizsgázó között, a részvizsga összes elérhető pontszáma: 75, időtartam: kb. 15 perc. Szóbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 150

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- A jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév
- Határidőig jelentkezés a vizsgára

* Személyesen jelentkezési lap kitöltésével és vizsgadíj befizetéssel a helyszínen lehet
* Online jelentkezés esetén a jelentkezés menete:
1. jelentkezési lap kinyomtatása, kitöltése, a nyelvvizsgára jelentkező saját kezű aláírása
2. nyelvvizsga-díj banki utalása a BFI bankszámlájára: UniCredit Bank Hungary Zrt.  10918001-00000016-71550001. Kérjük, hogy a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a vizsgázó nevét, a nyelvvizsga időpontját, amelyre a vizsgázó jelentkezik valamint a nyelvvizsga 
típusát és szintjét (p.l. Nagy Katalin, 2012. március 3., telc Deutsch B2).
3. a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot és a banki utalásról szóló, kinyomtatott és aláírt bizonylatot/igazolást kérjük scannelje be, majd küldje el a telc@bfi.hu e-mail címre, a jelentkezést követően munkatársunk pár napon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


TELC Deutsch B1 nyelvvizsga - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC Deutsch B1 nyelvvizsga - Szombathely

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, C típusú (komplex) bizonyítványt ad, de lehetőség van félvizsga letételére is. A vizsgát korlátlan alkalommal meg lehet ismételni.

/
*Írásbeli
- Olvasott szöveg értése (max. pontszám: 75), nyelvtani teszt (max. pontszám: 30) időtartam: 90 perc
- Levélírás (irányított fogalmazás, max. pontszám: 45) időtartam: 30 perc
- Hallott szöveg értése (magnóról, max. pontszám: 75) időtartam: 30 perc. A szóbeli pontokat gazdagítja.

Írásbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 150

*Szóbeli
- Bemutatkozás/kapcsolatfelvétel
- Kapott szöveg, kép alapján véleménykifejtés egy adott témáról
- Szituációs gyakorlat - közös feladatmegoldás (max. pontszám:25)

A beszédkészség vizsga párbeszédes formában zajlik két vizsgázó között, összes elérhető pontszáma: 75, időtartam: kb. 15 perc. Szóbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 150

Várjuk jelentkezését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- A jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév
- Határidőig jelentkezés a vizsgára

* Személyesen jelentkezési lap kitöltésével és vizsgadíj befizetéssel a helyszínen lehet
* Online jelentkezés esetén a jelentkezés menete:
1. jelentkezési lap kinyomtatása, kitöltése, a nyelvvizsgára jelentkező saját kezű aláírása
2. nyelvvizsga-díj banki utalása a BFI bankszámlájára: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000016-71550001. Kérjük, hogy a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a vizsgázó nevét, a nyelvvizsga időpontját, amelyre a vizsgázó jelentkezik valamint a nyelvvizsga típusát és szintjét (p.l. Nagy Katalin, 2012. március 3., telc Deutsch B1).
3. a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot és a banki utalásról szóló, kinyomtatott és aláírt bizonylatot/igazolást kérjük scannelje be, majd küldje el a telc@bfi.hu e-mail címre, a jelentkezést követően munkatársunk pár napon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


Német nyelvtanfolyam vendéglátó- és szállodaiparban dolgozóknak - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Német nyelvtanfolyam vendéglátó- és szállodaiparban dolgozóknak - BFI Magyarország Kft.

Szállodaiparban és vendéglátás területén dolgozók számára összeállított szaknyelvi tanfolyam. Mindazok számára ajánljuk, akik a német nyelvet szakmájukban használják és/vagy német nyelvterületen szeretnének dolgozni. A mindennapi élethelyzetekben történő alapvető, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvtudás és nyelvhasználati készségek elsajátítása mellett a legfontosabb vendéglátási és idegenforgalmi témák kerülnek napirendre:

* Vendégek üdvözlése, fogadása
* Helyiségek (konyha, étterem, szálloda, vendégszoba stb..) leírása, berendezések, munkaeszközök
* Kommunikáció telefonon (asztalfoglalás, szobafoglalás, szobaszerviz stb..)
* Információadás, útbaigazítás, reklamációkezelés
* Búcsú a vendégektől

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Alap szintű nyelvtudás

Óraszám: 40


Német nyelvtanfolyam faipari szakmákban dolgozóknak - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Német nyelvtanfolyam faipari szakmákban dolgozóknak - BFI Magyarország Kft.
Faipari szakmákban dolgozók számára összeállított szaknyelvi tanfolyam. Mindazok számára ajánljuk, akik a német nyelvet szakmájukban használják és/vagy német nyelvterületen szeretnének dolgozni. A mindennapi élethelyzetekben történő alapvető, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvtudás és nyelvhasználati készségek elsajátítása mellett a legfontosabb faipari témák kerülnek napirendre:

* Faipari alapfogalmak, szakmák, kéziszerszámok, leggyakoribb asztalosipari termékek
* Leggyakrabban használt felületmegmunkálási folyamatok és a hozzájuk tartozó szerszámok, gépek
* Fafajták és tulajdonságaik
* Bútorlapok és megmunkálásuk

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Alap szintű nyelvtudás

Óraszám: 40


Német nyelvtanfolyam egészségügyben dolgozóknak - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

 Német nyelvtanfolyam egészségügyben dolgozóknak - BFI Magyarország Kft.

Egészségügyi szakmákban dolgozók számára összeállított szaknyelvi tanfolyam. Mindazok számára ajánljuk, akik a német nyelvet szakmájukban használják és/vagy német nyelvterületen szeretnének dolgozni. A mindennapi élethelyzetekben történő alapvető, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvtudás és nyelvhasználati készségek elsajátítása mellett a legfontosabb egészségügyi témák kerülnek napirendre:

* Kórházi munkakörök, kórházi hierarchia
* Kórházi részlegek, osztályok
* Leggyakoribb orvosi műszerek, eszközök
* A betegszoba
* Testrészek, panaszok
* Betegségek
* Kommunikáció beteggel, hozzátartozóval
* Gyógyszerek

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Alap szintű nyelvtudás

Óraszám: 40


Orosz kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Orosz kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam - BFI Magyarország Kft.

A résztvevő elsajátítja a mindennapi élethelyzetekben történő alapvető, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvtudást és nyelvhasználati készségeket. Megismeri az orosz betűkészletet, a betűk (beszédhangok) helyes kiejtését és írását, megismerkedik az alapvető nyelvtani ismeretekkel és szabályokkal. Elsajátítja a mindennapi életben előforduló szókincset, a tanfolyam végén önállóan tud olyan egyszerű, összefüggő mondatokat alkotni, melyek önmagával, családtagjaival és környezetével kapcsolatosak.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Legalább alapfokú iskolai végzettség
- Anyanyelv nyelvtani alapfogalmainak ismerete

Óraszám: 90


Német kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Német kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam - BFI Magyarország Kft.

A tanfolyamot kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak ajánljuk de hasznos lehet azok számára is, akik meglévő nyelvtudásukat szeretnék felfrissíteni.

A tanfolyam végén a résztvevő képes egyszerű kommunikációra, tud kérdezni és megválaszolni saját magával kapcsolatos kérdéseket. A közvetlen szükségleteivel vagy nagyon ismerős témákkal kapcsolatban képes lesz egyszerű állításokat tenni ill. azokra reagálni. Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes
jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkoznak. Képes lesz egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél.

Tanfolyami díj: 650 Ft/óra
Aktuális nyelvtanfolyam akciónk(érvényes 2011. december 31-ig):
* a nyelvtanfolyam díjából 3.000 Ft- ot jóváírunk vagy
* páros jelentkezés esetén 5.000- 5.000 Ft kedvezményt adunk

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Anyanyelv nyelvtani alapfogalmainak ismerete
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám:90


Magyar mint idegen nyelv, kezdő nyelvtanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Magyar mint idegen nyelv, kezdő nyelvtanfolyam - BFI Magyarország Kft.

A tanfolyamot kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak ajánljuk de hasznos lehet azok számára is, akik meglévő nyelvtudásukat szeretnék felfrissíteni.

A tanfolyam végén a résztvevő képes egyszerű kommunikációra, tud kérdezni és megválaszolni saját magával kapcsolatos kérdéseket. A közvetlen szükségleteivel vagy nagyon ismerős témákkal kapcsolatban képes lesz egyszerű állításokat tenni ill. azokra reagálni. Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkoznak. Képes lesz egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Legalább alapfokú iskolai végzettség
- Anyanyelv nyelvtani alapfogalmainak ismerete
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 90


Francia kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Francia kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam - BFI Magyarország Kft.

A tanfolyamot kezdő, újrakezdő francia nyelvtanulóknak ajánljuk, melynek során elsajátítják és megtanulják önállóan alkalmazni a legalapvetőbb nyelvi fordulatokat, nyelvtani szerkezeteket és a kiejtés szabályait. Betekintést nyernek továbbá a francia kultúrába, szokásokba ezzel elősegítve azt, hogy köznapi beszédhelyzetekben a nyelvországban is könnyen elboldoguljanak.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Legalább alapfokú iskolai végzettség
- Anyanyelv nyelvtani alapfogalmainak ismerete
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 90


Cseh kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Cseh kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam - BFI Magyarország Kft.

A tanfolyamot kezdő, újrakezdő cseh nyelvtanulóknak ajánljuk, melynek során elsajátítják és megtanuljk önállóan alkalmazni a legalapvetőbb nyelvi fordulatokat, nyelvtani szerkezeteket és a kiejtés szabályait. A tanfolyam végén a résztvevő képes egyszerű kommunikációra, tud kérdezni
és megválaszolni saját magával kapcsolatos kérdéseket. A közvetlen szükségleteivel vagy nagyon ismerős témákkal kapcsolatban képes lesz egyszerű állításokat tenni ill. azokra reagálni. Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkoznak. Képes lesz egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél.

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Legalább alapfokú iskolai végzettség
- Anyanyelv nyelvtani alapfogalmainak ismerete
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 90


Angol kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam- Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Angol kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam

A tanfolyamot kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak ajánljuk, de hasznos lehet azok számára is, akik meglévő nyelvtudásukat szeretnék felfrissíteni.

A tanfolyam végén a résztvevő képes egyszerű kommunikációra, tud kérdezni és megválaszolni saját magával kapcsolatos kérdéseket. A közvetlen szükségleteivel vagy nagyon ismerős témákkal kapcsolatban képes lesz egyszerű állításokat tenni ill. azokra reagálni. Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkoznak. Képes lesz egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél.

Tanfolyami díj: 650 Ft/óra

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Legalább alapfokú iskolai végzettség
- Anyanyelv nyelvtani alapfogalmainak ismerete
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 90

Helyszín:BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B.

Várjuk érdeklődését: 94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


TELC Deutsch B2 nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC Deutsch B2 nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam - BFI Magyarország Kft.

A felkészítő tanfolyam során a vizsgázók áttekintik a nyelvvizsgához szükséges nyelvtani ismereteket, átismétlik, gyakorolják a B2 szint szükséges szókincsét. Ezeken túl pedig alaposan felkészülnek a TELC Deutsch B2 nyelvvizsga írásbeli és szóbeli típusfeladataiból.

Tanfolyami díj: 650 Ft/óra
Aktuális nyelvtanfolyam akciónk(érvényes 2011. december 31-ig):
* a nyelvtanfolyam díjából 3.000 Ft- ot jóváírunk vagy
* páros jelentkezés esetén 5.000- 5.000 Ft kedvezményt adunk

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Előzetes tudásszint felmérő minimum 60%-os teljesítése
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása
- Nyelvvizsgára is jelentkezés esetén a jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév

Óraszám:60

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


TELC Deutsch B1 nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC Deutsch B1 nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam- BFI Magyarország Kft.

A felkészítő tanfolyam során a vizsgázók áttekintik a nyelvvizsgához szükséges nyelvtani ismereteket, átismétlik, gyakorolják a B1 szint szükséges szókincsét. Ezeken túl pedig alaposan felkészülnek a TELC Deutsch B1 (Zertifikat Deutsch) nyelvvizsga írásbeli és szóbeli típusfeladataiból.

Tanfolyami díj: 650 Ft/óra
Aktuális nyelvtanfolyam akciónk(érvényes 2011. december 31-ig):
* a nyelvtanfolyam díjából 3.000 Ft- ot jóváírunk vagy
* páros jelentkezés esetén 5.000- 5.000 Ft kedvezményt adunk

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Előzetes tudásszint felmérő minimum 60%-os teljesítése
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása
- Nyelvvizsgára is jelentkezés esetén a jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév

Óraszám:60

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.


TELC English B2 nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

TELC English B2 nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam - BFI Magyarország Kft.

A felkészítő tanfolyam során a vizsgázók áttekintik a nyelvvizsgához szükséges nyelvtani ismereteket, átismétlik, gyakorolják a B2 szint szükséges szókincsét. Ezeken túl pedig alaposan felkészülnek a TELC English B2 nyelvvizsga írásbeli és szóbeli típusfeladataiból.

Tanfolyami díj: 650 Ft/óra
Aktuális nyelvtanfolyam akciónk(érvényes 2011. december 31-ig):
* a nyelvtanfolyam díjából 3.000 Ft- ot jóváírunk vagy
* páros jelentkezés esetén 5.000- 5.000 Ft kedvezményt adunk

Várjuk érdeklődését:
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
- Előzetes tudásszint felmérő minimum 60%-os teljesítése
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása
- Nyelvvizsgára is jelentkezés esetén a jelentkezés naptári évében betöltött 14. életév

Óraszám:60

TELC VIZSGAIDŐPONTOK, jelentkezési határidők 2012- ben:

2012. JANUÁR 22., (B1, B2) 2011. december 19.
2012. MÁRCIUS 03., (B1, B2, C1) február 06.
2012. ÁPRILIS 14., (B1, B2) március 12.
2012. MÁJUS 26., (B1, B2) április 23.
2012. AUGUSZTUS 11.,(B1, B2, C1) július 09.
2012. OKTÓBER 13., (B1, B2) szeptember 10.
2012. NOVEMBER 24., (B1, B2) október 22.Szűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 
A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.