Szociológia, filozófia vagy éppen irodalom pótvizsgára való tanfolyamok felkészítő képzések felvételire.

Life Coach Képzés

Helyszín: 
Országos képzések

A Life Coach Képzés 120 órás tanfolyam, melynek végén Life Coach tanúsítvány kerül kiadásra. A képzési módok között, a hagyományos képzés mellett, a legújabb oktatási trendnek megfelelő blended (kevert) képzés is választható, ami azt jelenti, hogy a képzési idő jelentős részében otthonról folyik a tanulás, és csak a képzési idő harminchárom százalékában kell a képzőhelyen személyesen megjelenni. A blended képzési módon folyamatos a bekapcsolódási lehetőség, hagyományos módon, állandó helyszínen, csak megfelelő számú jelentkező esetén szervezünk képzéseket, kiscsoportos hétvégi, és szuper intenzív hétköznapi konzultációkkal. A százhúsz órás Life Coach Képzés pedagógusoknak, százhúsz pontot érő, akkreditált pedagógus továbbképzés, hivatalos megnevezése: Life Coach Képzés – felkészítés szociális és életviteli kompetenciák fejlesztésére.


Integratív Tranzakcióanalízis

Helyszín: 
Budapesti képzések

INTEGRATÍV TRANZAKCIÓANALÍZIS

képzés indul az Integratív Pszichoterápiás Egyesület szervezésében 2012 szeptemberében.

A képzés elsősorban az integratív tranzakcióanalitikus képzési elveket követi, tiszteletben tartva a TA más iskoláinak hagyományait is, és mindezekkel a képzésben résztvevőket megismerteti.
Az integratív TA hagyománya szerint a képzés alapját a Sorskönyvi Rendszer elmélete adja, és lehetővé teszi a TA kognitív, viselkedési és dinamikus elméleti fogalmainak és gyakorlatának szintézisét és rugalmas alkalmazását a terápiás folyamatban.

CME akkreditáció: első félév 50 pont (Klinikai szakpszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta kötelezően választhatónak, egyéb szakvizsgával szabadon választhatónak számolható el).

Képzési program:

A program filozófiája a tranzakcióanalízis alapelveit követi:
• Minden ember OK
• Mindenki képes gondolkodni
• Minden ember a saját sorsáért felelős, a sorskönyvi döntések megváltoztathatóak
A képzés a TA pszichoterápiás alapkompetenciák elsajátítását segíti, azonban egyéb segítő szakmák számára (tanácsadó, szociális munkás stb) is nagyon jól használható elméleti és gyakorlati tudást nyújt.

1. félév (5 hétvége): elméleti alapképzés
2. félév (5 hétvége): Integratív TA gyakorlata
3. félév (5 hétvége): klinikai alkalmazás, speciális területek (pár, család, csoport)

A harmadik félév után CTA vizsgafelkészítő félév indul, a résztvevők nemzetközi képzési szerződést köthetnek (EATA), és felkészülhetnek a képesített tranzakcióanalitikus vizsgára.

KÉPZŐ: Rosta Teodóra
oktató és szupervízor tranzakcióanalitikus PTSTA (P),
pszichoterapeuta

TANDÍJ: 1500 ft/akadémiai óra
VIZSGA: van

Jelentkezést követően a képzési szerződés megkötése 2012.09.08-án lesz.

JELENTKEZÉS:
+36 30 9130356
info@pszichoterapeuta.com


Szociális asszisztens tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 2 éves
szociális asszisztens képzést hirdet.
A képzés szociális asszisztens végzettséget nyújt (Emelt szintű szakképzés, OKJ 54-762-01-0010-54-02, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-1013-04, intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2232)
A képzés: 2012. szeptembertől – 2014. júniusig tart (nyári szünettel)kéthetente, két nap elfoglaltságot jelent.
A képzés helyszíne: Budapest, XIII. Dózsa György út 152.
A képzés feltétele: érettségi bizonyítvány
Tandíj: 85.000 Ft/félév

Az időben jelentkezők számára most az első félév tandíjából jelentős kedvezményt biztosítunk!

Ha május 31-ig jelentkezik képzésünkre és 20.000 Ft tandíjelőleggel lefoglalja helyét a képzésben, most 30.000 Ft kedvezményt adunk az első félév tandíjából!

Tanulmányi területek:
Kommunikáció, pszichológia, szociálpszichológia, társadalomismeret, szociálpolitika, szociális munka elmélet és gyakorlat, esetmegbeszélés, szociális ügyintézés, egészségügyi ismeretek, jogi ismeretek, számítástechnika

Terepismeret és szakmai kapcsolatok szerezhetők az alábbi területeken:
Családsegítő szolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok és más gyermekvédelmi intézmények, munkaügyi központok, idősellátás, hajléktalanellátó intézmények, valamint egy további, szabadon választott területen.
A gyakorlati helyszíneket mi szervezzük, a hallgatókat nem hagyjuk ebben magukra. A gyakorlat feldolgozásához szemináriumot biztosítunk, segítve ezzel, hogy az ott szerzett tapasztalatok valóban be tudjanak épülni a napi munkavégzésbe.

A szociális asszisztens olyan emelt szintű szakmai végzettségű szakember, aki a szociális és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: kliensek) problémáinak megoldása érdekében, felsőfokú végzettségű szakember irányításával, szakszerű gyakorlati segítő tevékenységet végez mind az egyéni esetkezelés, mind a szociális csoport-, illetve közösségi munka területén. Tevékenysége során tájékoztatja a klienseket a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer biztosította szolgáltatásokról, részt vesz a problémák feltárásában, megoldásában.

Munkájának sajátossága, hogy elsősorban a kliens saját erőforrásainak mozgósítása révén segíti a hozzáfordulókat a problémamegoldás legcélravezetőbb módjának kiválasztásában és kivitelezésében. Tevékenységével segítséget nyújt a kliensek nehézségeinek felszámolásához, illetve csökkentéséhez elsősorban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátás intézményeiben, a szociális és gyámügyi igazgatás területén, továbbá a szegénység, a hajléktalanság, a munkanélküliség, a kisebbségi és etnikai csoportok védelme, devianciák, egészségkárosodás, fogyatékosság, migráció problémáival foglakozó társintézményekben.

Munkájának szerves része a szociális adminisztrációs feladatok ellátása. A szociális munka etikai normáival összhangban közreműködik a civil társadalom és a társadalmi nyilvánosság szférájának fejlesztésében, valamint a kliensek érdekeinek érvényesítésében. Feladatait jellemzően munkacsoport tagjaként végzi.

A segítő folyamat során önálló szociális segítő, elsősegély-nyújtási feladatokat, szabadidő-szervezési és rekreációs feladatokat lát el.

A képzés formája: Iskolarendszeren kívüli emelt szintű szakképzés

A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány

A képzés időtartama: 2 év (4 szemeszter)

A képzés ütemezése: kéthetente

Oktatás napjai: péntek és szombat

A képző intézmény: akkreditált felnőttképzési intézmény:
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-1013-04,
akkreditációs lajstromszám: AL-2232

Még több információt talál a www.szockepzes.hu honlapon.

Specialitás ajánlataink:
•Az időben jelentkezők számára az első félév tandíjából jelentős árkedvezményt biztosítunk!
•A tandíj mind a 4 félévére árgaranciát vállalunk!
•A tandíj összege a tankönyv és tananyagellátást, valamint a vizsgadíjat is magában foglalja. Pluszköltség nincs!
•Részletfizetési lehetőséget biztosítunk!
•A vidéki hallgatók számára a képzés helyszínén kiemelten kedvezményes áron vendégszobát tudunk biztosítani.
•A záróvizsga előtti időszakban (a képzés részeként) külön záróvizsga-felkészítéseket szervezünk.
•A záródolgozatok elkészítéséhez személyes konzultációt nyújtunk.
•A képzés időszaka alatt számos szakmai kapcsolat szerezhető.


Pszichológiai asszisztens képzés

Helyszín: 
Távoktatás

Cégünk olyan akkreditált képzést kínál, mely kuriózumnak számít ma Magyarországon! Vegyen részt Ön is Pszichológiai asszisztens képzé- sünkben!

Tanfolyamaink olyan tananyagokból tevődnek össze, amelyekkel felső-
fokú tanulmányok nélkül is könnyen szert tehet egyetemi és főiskolai
szintű ismeretekre, ám képzéseinket kortól függetlenül, pályakezdőknek
és felnőtteknek is egyaránt ajánljuk.

A képzés célja

 • A résztvevők – az elméleti és a gyakorlati képzésben – az
  alkalmazott pszichológia különböző területeibe nyernek alapfokú
  betekintést.
 • A legkülönbözőbb munkahelyeken (gyógypedagógiai
  szakszolgálatoknál, nevelési tanácsadókban, családsegítő központokban,
  idősek otthonában, alapítványoknál, egyesületeknél, üzemekben,
  ergonómiai laboratóriumokban, esetleg szakorvosi rendelőkben),
  pszichológusok mellett alkalmazzák a tanultakat.
 • Kellő felkészítést kapnak a felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez.

Pszichológiai asszisztens tanfolyam

Helyszín: 
Távoktatás

Akkreditált PSZICHOLÓGIAI ASSZISZTENS tanfolyam

Cégünk olyan akkreditált képzést kínál, mely kuriózumnak számít ma Magyarországon! Vegyen részt Ön is Pszichológiai asszisztens képzésünkben!
Tanfolyamaink olyan tananyagokból tevődnek össze, amelyekkel felső- fokú tanulmányok nélkül is könnyen szert tehet egyetemi és főiskolai szintű ismeretekre, ám képzéseinket kortól függetlenül, pályakezdőknek és felnőtteknek is egyaránt ajánljuk
A képzés 1 tanéves, tandíj: 49.000.-Ft/ Félév
Tantárgy: pszichológia, grafológia, rajzkép elemzés, fejlődéslélektan, drámapedagógia, kriminológia,pszichoanalizis stb
Előadóink:
dr Bilkei pál - kriminálpszichológus
dr Csernus Imre- pszichológus
dr Zacher Gábor - addiktológus
dr Zaja Roland - pszichológus, és még sok neves előadó.
Info: WWW.PSZICHOLOGUSKEPZO.HU
INFO@PSZICHOLOGUSKEPZO.HU
Helyszín: Budapest
Időpont: 2011. január 29.
Időtartam: 2011.január 29. - 2011. november 11.


Politikai kommunikációs tanácsadó képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

 A Századvég Politikai Akadémia és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzést indít diplomások részére.

 

Az oktatás célja, hogy: 

•    olyan szakembereket képezzen, akik a politikai, társadalmi és civil szervezetek, intézmények kommunikációját hatékonyabbá teszik;
•    a különböző szintű – központi és helyi – közigazgatási szervezetekben dolgozók számára lehetővé tegye szakmai ismereteik továbbfejlesztését, kommunikációs képességeik továbbépítését;
•    a kommunikációs szakmában sikert tervezőknek, elérőknek új perspektívát mutathassunk, speciális tudást nyújthassunk,
•    segítse a gazdasági vezetők tájékozódását a politika gyorsan változó világában;
•    megfelelő ismereteket és jártasságot biztosítson a média és a kommunikáció világában tevékenykedők számára;
•    a civil társadalom és a non-profit szektor szakembereinek magas szintű képzésével segítse ezen szervezetek szakszerűbb és hatékonyabb működését, kommunikációjuk professzionalizálását;
•    az eltérő politikai értékeket valló hallgatók közös képzésével elősegítse a demokratikus politikai kultúra fejlődését.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik: 

•    érdeklődnek a politikatudomány, a politikai tanácsadás és a politikai kommunikáció iránt;
•    közéleti karrierre vágynak;
•    szakmai tudásukkal a közélet szereplőit szeretnék segíteni;
•    a politikát, a politikai kommunikációt szakértői szinten kívánják elemezni,
•    tanácsadók, akik a politikai kommunikációs képességeiket szeretnék fejleszteni;
•    a non-profit szférában, társadalmi szervezetekben, érdekképviseleti szervezetekben tevékenykedő vezetők, e szervezetek képviselői;
•    a közigazgatásban vagy a különböző gazdasági szervezetekben dolgozva gyakran kapcsolatba kerülnek a politikával;
•    politikai pártok, szervezetek szakértői, illetve azok apparátusában vezető pozíciót töltenek be;
•    hivatásos politikusként (parlamenti vagy önkormányzati képviselőként) tevékenykednek, illetve a jövőben ilyen pályára készülnek;
•    a politika és politikai kommunikáció iránt érdeklődő újságírók és tanárok.

Vezető oktatóink:

•    Stumpf István, a Századvég Alapítvány elnöke, az Orbán kormány kancelláriaminisztere
•    Giró-Szász András, a Századvég Alapítvány ügyvezető igazgatója, számos politikus tanácsadója
•    Szigetvári Viktor, kommunikációs stratéga, 2006-ban az MSZP kommunikációs vezetője, a Bajnai-kormány kabinetfőnöke
•    Bruck Gábor, pszichológus, politológus, számos miniszterelnök, miniszter, pártelnök, és a budapesti főpolgármester kommunikációs és stratégiai tanácsadója
•    Habony Árpád, a Fidesz kampánystratégája
•    Kern Tamás, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a Századvég Politikai Elemzések Központjának tudományos főmunkatársa
•    Szabó Andrea, az ELTE ÁJK oktatója, a Századvég Politikai Elemzések Központjának kutatási igazgató-helyettese
•    Dr. Róka Jolán, a BKF oktatója, illetve nemzetközi és tudományos rektor-helyettese, egyetemi docens, a Kommunikáció, Média, Gazdaság c szakfolyóirat főszerkesztője, számos sikeres média és kommunikáció könyv szerzője
•    Dr. habil Németh Erzsébet, szociálpszichológus, a BKF oktatója,illetve a SOTE Magatartástudományi Intézetének adjunktusa
•    Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, az Orbán kormány szóvivője
•    Kiszelly Zoltán, politológus, a Kodolányi János Főiskola oktatója
•    dr. Zsuffa Ákos, a BKF docense, szabályozási szakjogász
•    Bednarik Imre, a Magyar Televízió hírigazgatója
•    Azurák Csaba, a TV2 műsorvezetője és szerkesztője
•    Kisantal Gyula, kreatívigazgató, D’arcy Avenue
•    Kisházy Gergely, pszichológus, a BKF oktatója, tréner, kommunikációs tanácsadó-CoVa
•    Pusztay András, a Magyar Televízió vezető szerkesztője
•    Dr. Papp-Váry Árpád, a BKF docense, a BKF Marketing és Üzleti Kommunikációs Intézetének igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia marketing bizottságának a tagja
•    Perlaky-Papp József, a BKF docense, az Magyar Public Relations Szövetség oktatási és politikai szekciójának vezetője
 

 A Századvég Politikai Akadémia és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzést indít diplomások részére.

 

Az oktatás célja, hogy: 

 • olyan szakembereket képezzen, akik a politikai, társadalmi és civil szervezetek, intézmények kommunikációját hatékonyabbá teszik;
 • a különböző szintű - központi és helyi - közigazgatási szervezetekben dolgozók számára lehetővé tegye szakmai ismereteik továbbfejlesztését, kommunikációs képességeik továbbépítését;
 • a kommunikációs szakmában sikert tervezőknek, elérőknek új perspektívát mutathassunk, speciális tudást nyújthassunk,
 • segítse a gazdasági vezetők tájékozódását a politika gyorsan változó világában;
 • megfelelő ismereteket és jártasságot biztosítson a média és a kommunikáció világában tevékenykedők számára;
 • a civil társadalom és a non-profit szektor szakembereinek magas szintű képzésével segítse ezen szervezetek szakszerűbb és hatékonyabb működését, kommunikációjuk professzionalizálását;
 • az eltérő politikai értékeket valló hallgatók közös képzésével elősegítse a demokratikus politikai kultúra fejlődését.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik: 

 • érdeklődnek a politikatudomány, a politikai tanácsadás és a politikai kommunikáció iránt;
 • közéleti karrierre vágynak;
 • szakmai tudásukkal a közélet szereplőit szeretnék segíteni;
 • a politikát, a politikai kommunikációt szakértői szinten kívánják elemezni,
 • tanácsadók, akik a politikai kommunikációs képességeiket szeretnék fejleszteni;
 • a non-profit szférában, társadalmi szervezetekben, érdekképviseleti szervezetekben tevékenykedő vezetők, e szervezetek képviselői;
 • a közigazgatásban vagy a különböző gazdasági szervezetekben dolgozva gyakran kapcsolatba kerülnek a politikával;
 • politikai pártok, szervezetek szakértői, illetve azok apparátusában vezető pozíciót töltenek be;
 • hivatásos politikusként (parlamenti vagy önkormányzati képviselőként) tevékenykednek, illetve a jövőben ilyen pályára készülnek;
 • a politika és politikai kommunikáció iránt érdeklődő újságírók és tanárok.

Vezető oktatóink:

 • Stumpf István, a Századvég Alapítvány elnöke, az Orbán kormány kancelláriaminisztere
 • Giró-Szász András, a Századvég Alapítvány ügyvezető igazgatója, számos politikus tanácsadója
 • Szigetvári Viktor, kommunikációs stratéga, 2006-ban az MSZP kommunikációs vezetője, a Bajnai-kormány kabinetfőnöke
 • Bruck Gábor, pszichológus, politológus, számos miniszterelnök, miniszter, pártelnök, és a budapesti főpolgármester kommunikációs és stratégiai tanácsadója
 • Habony Árpád, a Fidesz kampánystratégája
 • Kern Tamás, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a Századvég Politikai Elemzések Központjának tudományos főmunkatársa
 • Szabó Andrea, az ELTE ÁJK oktatója, a Századvég Politikai Elemzések Központjának kutatási igazgató-helyettese
 • Dr. Róka Jolán, a BKF oktatója, illetve nemzetközi és tudományos rektor-helyettese, egyetemi docens, a Kommunikáció, Média, Gazdaság c szakfolyóirat főszerkesztője, számos sikeres média és kommunikáció könyv szerzője
 • Dr. habil Németh Erzsébet, szociálpszichológus, a BKF oktatója,illetve a SOTE Magatartástudományi Intézetének adjunktusa
 • Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, az Orbán kormány szóvivője
 • Kiszelly Zoltán, politológus, a Kodolányi János Főiskola oktatója
 • dr. Zsuffa Ákos, a BKF docense, szabályozási szakjogász
 • Bednarik Imre, a Magyar Televízió hírigazgatója
 • Azurák Csaba, a TV2 műsorvezetője és szerkesztője
 • Kisantal Gyula, kreatívigazgató, D'arcy Avenue
 • Kisházy Gergely, pszichológus, a BKF oktatója, tréner, kommunikációs tanácsadó-CoVa
 • Pusztay András, a Magyar Televízió vezető szerkesztője
 • Dr. Papp-Váry Árpád, a BKF docense, a BKF Marketing és Üzleti Kommunikációs Intézetének igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia marketing bizottságának a tagja Perlaky-Papp József, a BKF docense, az Magyar Public Relations Szövetség oktatási és politikai szekciójának vezetője


Ismeretkörök:

 • Alapozótárgyak:Alkotmánytan, Összehasonlító politológia, Politikaelmélet, Marketing és PR elmélet
 • Speciális, szakmai ismeretek:Stratégiai gondolkodás, Politikai marketing/Politikai PR, Marketing és közvélemény-kutatás, Szociálpszichológia, Kampánystratégiák, Szövegírás/Beszédírás, Média és politika, Műsorpolitikák/Politikai műsorok.

A szakirányú továbbképzés pontos megnevezése:
Politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A megszerezhető végzettség neve, az oklevélben szereplő megnevezése:
Politikai kommunikációs tanácsadó

A három féléves képzést sikeresen elvégzők a záróvizsga letétele és a diplomadolgozat megvédése után a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési oklevelét kapják kézhez.


A képzés időtartama:
3 félév, összesen 180 kontaktóra.
Oktatási napok: szombatonként.

A képzés díja: 195.000 Ft / félév + 5.000 Ft extra szolgáltatási díj
A tandíj maximum két egyenlő részletben fizethető: az első felét és az extra szolgáltatás díját a beiratkozás előtt, a második felét legkésőbb a szorgalmi időszak vége előtt 3 héttel kell átutalni.


Oktatás helyszíne: 
Századvég Politikai Akadémia, III. kerület, Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. 

ON-LINE JELENTKEZÉSI LAP

On-line jelentkezéskor a jelentkező 9.000 Ft regisztrációs díjat fizet, amit beiratkozáskor levonunk a tandíjából. Ha bármilyen okból a jelentkező eláll a jelentkezéstől, akkor nincs módunkban visszautalni a korábban szándékerősítésként befizetett regisztrációs díjat, más esetben a díjat visszautaljuk számára.

Jelentkezési határidő: október 8.

Bővebb információ: http://www.bkf.hu/kepzeseink/967/politikai-kommunikacios-tanacsado.html 


Politikai kommunikációs tanácsadó képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

 Politikai Kommunikációs TanácsadóA Századvég Politikai Akadémia és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzést indít diplomások részére.A Századvég Politikai Akadémia alapítói 1991-ben elsőként kezdtek hozzá, hogy felkészült, a demokratikus politikai kultúra értékei számára elkötelezett politikusi, politikai szakértői generációkat neveljenek ki. Az intézmény olyan innovatív, az új kihívásoknak megfelelő tantárgystruktúrával rendelkezik, amely egyszerre nyújt elméleti alapokat és a politikusi, politikai tanácsadói képességek fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismereteket: a program a politikához kapcsolódó elméleti alapösszefüggések oktatását, a valóságos társadalmi folyamatok elemzését és a gyakorlati politikai készségek, képességek fejlesztését egyesítő képzési modellt kínál. A Századvég Politikai Akadémia és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola együttműködése hozzájárul a működőképes piacgazdaság, a demokratikus és hatékony politikai és kormányzati rendszer számára szükséges humán erőforrás képzéséhez. A képzés folyamán hallgatóink a szakma legkiválóbb képviselőitől olyan szakmai ismereteket, valamint kommunikációs képességeket sajátíthatnak el, amelyek bővítik szakmai tudásukat, illetve amelyeket a későbbiek során munkájuk során kamatoztathatnak. Az oktatás célja, hogy:  

 • olyan szakembereket képezzen, akik a politikai, társadalmi és civil szervezetek, intézmények kommunikációját hatékonyabbá teszik;
 • a különböző szintű - központi és helyi - közigazgatási szervezetekben dolgozók számára lehetővé tegye szakmai ismereteik továbbfejlesztését, kommunikációs képességeik továbbépítését;
 • a kommunikációs szakmában sikert tervezőknek, elérőknek új perspektívát mutathassunk, speciális tudást nyújthassunk,
 • segítse a gazdasági vezetők tájékozódását a politika gyorsan változó világában;
 • megfelelő ismereteket és jártasságot biztosítson a média és a kommunikáció világában tevékenykedők számára;
 • a civil társadalom és a non-profit szektor szakembereinek magas szintű képzésével segítse ezen szervezetek szakszerűbb és hatékonyabb működését, kommunikációjuk professzionalizálását;
 • az eltérő politikai értékeket valló hallgatók közös képzésével elősegítse a demokratikus politikai kultúra fejlődését.

 A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik:  

 • érdeklődnek a politikatudomány, a politikai tanácsadás és a politikai kommunikáció iránt;
 • közéleti karrierre vágynak;
 • szakmai tudásukkal a közélet szereplőit szeretnék segíteni;
 • a politikát, a politikai kommunikációt szakértői szinten kívánják elemezni,
 • tanácsadók, akik a politikai kommunikációs képességeiket szeretnék fejleszteni;
 • a non-profit szférában, társadalmi szervezetekben, érdekképviseleti szervezetekben tevékenykedő vezetők, e szervezetek képviselői;
 • a közigazgatásban vagy a különböző gazdasági szervezetekben dolgozva gyakran kapcsolatba kerülnek a politikával;
 • politikai pártok, szervezetek szakértői, illetve azok apparátusában vezető pozíciót töltenek be;
 • hivatásos politikusként (parlamenti vagy önkormányzati képviselőként) tevékenykednek, illetve a jövőben ilyen pályára készülnek;
 • a politika és politikai kommunikáció iránt érdeklődő újságírók és tanárok.

 A program felelős vezetői: Szakmai vezetők:

 • Giró-Szász András, a Századvég Alapítvány ügyvezető igazgatója
 • Zászlós Ágnes, a Századvég Politikai Akadémia oktatási igazgatója

Üzleti vezető:

 • Perlaky-Papp József, a BKF docense, üzleti vezető

 Vezető oktatóink: 

 • Stumpf István, a Századvég Alapítvány elnöke, az Orbán kormány kancelláriaminisztere,
 • Giró-Szász András, a Századvég Alapítvány ügyvezető igazgatója, számos politikus tanácsadója,
 • Wermer András, stratéga, 1994-2002 között a Fidesz stratégiai kommunikációs vezetője,
 • Szigetvári Viktor, kommunikációs stratéga, 2006-ban az MSZP kommunikációs vezetője, a Bajnai-kormány kabinetfőnöke,
 • Bruck Gábor, pszichológus, politológus, számos miniszterelnök, miniszter, pártelnök, és a budapesti főpolgármester kommunikációs és stratégiai tanácsadója,
 • Habony Árpád, a Fidesz kampánystratégája,
 • Kern Tamás, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a Századvég Politikai Elemzések Központjának tudományos főmunkatársa,
 • Szabó Andrea, az ELTE ÁJK oktatója, a Századvég Politikai Elemzések Központjának kutatási igazgató-helyettese
 • Dr. Róka Jolán, a BKF oktatója, illetve nemzetközi és tudományos rektor-helyettese, egyetemi docens, a Kommunikáció, Média, Gazdaság c szakfolyóirat főszerkesztője, számos sikeres média és kommunikáció könyv szerzője,
 • Dr. habil Németh Erzsébet, szociálpszichológus, a BKF oktatója,illetve a SOTE Magatartástudományi Intézetének adjunktusa
 • Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, az Orbán kormány szóvivője,
 • Kiszelly Zoltán, politológus, a Kodolányi János Főiskola oktatója
 • dr. Zsuffa Ákos, a BKF docense, szabályozási szakjogász
 • Bednarik Imre, a Magyar Televízió hírigazgatója,
 • Azurák Csaba, a TV2 műsorvezetője és szerkesztője
 • Kisantal Gyula, kreatívigazgató, D'arcy Avenue,
 • Kisházy Gergely, pszichológus, a BKF oktatója, tréner, kommunikációs tanácsadó-CoVa
 • Pusztay András, a Magyar Televízió vezető szerkesztője,
 • Dr. Papp-Váry Árpád, a BKF docense, a BKF Marketing és Üzleti Kommunikációs Intézetének igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia marketing bizottságának a tagja,
 • Perlaky-Papp József, a BKF docense, az Magyar Public Relations Szövetség oktatási és politikai szekciójának vezetője.

Ismeretkörök:  

 • Alapozótárgyak:Alkotmánytan, Összehasonlító politológia, Politikaelmélet, Marketing és PR elmélet
 • Speciális, szakmai ismeretek:Stratégiai gondolkodás, Politikai marketing/Politikai PR, Marketing és közvélemény-kutatás, Szociálpszichológia, Kampánystratégiák, Szövegírás/Beszédírás, Média és politika, Műsorpolitikák/Politikai műsorok.

 A szakirányú továbbképzés pontos megnevezése:Politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szakA megszerezhető végzettség neve, az oklevélben szereplő megnevezése:Politikai kommunikációs tanácsadó A három féléves képzést sikeresen elvégzők a záróvizsga letétele és a diplomadolgozat megvédése után a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési oklevelét kapják kézhez.A képzés időtartama:3 félév, összesen 180 kontaktóra.Oktatási napok: szombatonként.A képzés díja: 195.000 Ft / félév + 5.000 Ft extra szolgáltatási díjOktatás helyszíne: Századvég Politikai Akadémia, III. kerület, Budapest, Nagybátonyi utca 8-10. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK NYÍLT NAPJA: SZEPTEMBER 7., 17:00Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 18.   Bővebb információ: http://www.bkf.hu/kepzeseink/967/politikai-kommunikacios-tanacsado-elemzo.html Elérhetőségünk:III. kerület, 1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10.,Telefon: 06-1-273-2419, 2-es gomb (H-P: 8-16)Fax: (06 1) 479-5290,E-mail: iskola@szazadveg.huBővebb információ: Zászlós Ágnes, oktatási igazgató  


Politikai kommunikációs tanácsadó, elemző képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ / ELEMZŐ KÉPZÉS (3 FÉLÉV)
A Századvég Politikai Akadémia és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola politikai kommunikációs tanácsadó/elemző szakirányú továbbképzést indít diplomások részére.

A Századvég Politikai Akadémia a közel két évtizedes fennállása óta elkötelezett abban, hogy felkészült, a demokratikus politikai kultúra értékei számára politikai szakértői generációkat neveljenek ki. Az intézmény olyan innovatív, az új kihívásoknak megfelelő tantárgystruktúrával rendelkezik, amely egyszerre nyújt elméleti alapokat a politikusi, politikai szakértői képességek fejlesztéséhez és emellett gyakorlati speciális kommunikációs ismereteket nyújt. Úgy
látjuk, hogy a mai politikát meghatározza az aktív nyilvánosság, emiatt olyan képességekre van szükség, amely speciális kommunikációs ismereteket igényel. Ezeket a speciális kommunikáció szakmai ismereteket a szakma legkiválóbb képviselőitől sajátíthatják el.

Az oktatás célja, hogy:

• 
olyan szakembereket képezzen, akik a politikai, társadalmi és civil
szervezetek, intézmények kommunikációját hatékonyabbá teszik;
•  a
különböző szintű - központi és helyi - közigazgatási szervezetekben
dolgozók számára lehetővé tegye szakmai ismereteik továbbfejlesztését,
kommunikációs képességeik továbbépítését;
•   a kommunikációs szakmában sikert tervezőknek, elérőknek új perspektívát mutathassunk, speciális tudást nyújthassunk,  
•  segítse a gazdasági vezetők tájékozódását a politika gyorsan változó világában;
•  megfelelő ismereteket és jártasságot biztosítson a média és a kommunikáció világában tevékenykedők számára;
• 
a civil társadalom és a non-profit szektor szakembereinek magas szintű
képzésével segítse ezen szervezetek szakszerűbb és hatékonyabb
működését, kommunikációjuk professzionalizálását;
•  az eltérő politikai értékeket valló hallgatók közös képzésével elősegítse a demokratikus politikai kultúra fejlődését.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

•  érdeklődnek a politika, a politikai kommunikáció iránt;
•  közéleti karrierre vágynak;
•  a közélet szereplőit szeretnék segíteni speciális tudásukkal;
•  a politikát, a politikai kommunikációt szakértői szinten kívánják elemezni,
•  szakértők, tanácsadók, akik a politikai kommunikációs képességeiket szeretnék fejleszteni;
• 
a non-profit szférában, társadalmi szervezetekben, érdekképviseleti
szervezetekben tevékenykedő vezetők, e szervezetek képviselői;
•  a közigazgatásban vagy a különböző gazdasági szervezetekben dolgozva gyakran kapcsolatba kerülnek a politikával;
• politikai pártok, szervezetek szakértői, illetve azok apparátusában vezető pozíciót töltenek be;
• 
hivatásos politikusként (parlamenti vagy önkormányzati képviselőként)
tevékenykednek, illetve a jövőben ilyen pályára készülnek;
•  a politika és politikai kommunikáció iránt érdeklődő újságírók és tanárok.

A
Századvég Politikai Akadémia szakirányú programja a politikához
kapcsolódó elméleti alapösszefüggések oktatását, a valóságos társadalmi
folyamatok elemzését és a gyakorlati politikai készségek, képességek
fejlesztését egyesítő, a kommunikációs kompetenciák magas szintű
áttekintése mellett átfogó tudást nyújt a hallgatóknak.

A hallgatók a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola által kiadott oklevelet kapják.

A program felelős vezetői:
Giró-Szász András, a Századvég Politikai Akadémia igazgatója, szakmai vezető,    
Perlaky-Papp József,  a BKF docense, üzleti vezető

Vezető oktatóink:
•    Stumpf István, a Századvég Alapítvány elnöke, az Orbán kormány kancelláriaminisztere,
•    Gíró-Szász András, a Századvég Politikai Akadémia igazgatója, több politikus tanácsadója,
•    Wermer András, stratéga, wermer.hu, 1994-2002 között a Fidesz stratégiai kommunikációs vezetője,
•    Szigetvári Viktor, kommunikációs stratéga, 2006-ban az MSZP kommunikációs vezetője, a Bajnai kormány kabinetfőnöke,
•  
Bruck Gábor, pszichológus, politológus, több miniszterelnök,
miniszter, pártelnök, és a budapesti főpolgármester kommunikációs és
stratégiai tanácsadója,
Habony Árpád, a Fidesz kampánystratégája,
•    Kern Tamás, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a Századvég politikai Iskola Alapítvány tudományos főmunkatársa,
•  
Dr. Róka Jolán, a BKF tanára, nemzetközi és tudományos
rektor-helyettes, egyetemi docens, a Kommunikáció, Média, Gazdaság c
szakfolyóirat főszerkesztője, számos sikeres média és kommunikáció
könyv szerzője,  
•    Síklaki István, szociálpszichológus, az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar
Szociálpszichológiai Tanszékének tanszékvezető docense,
Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, az Orbán kormány szóvivője,
•    Kiszelly Zoltán, politológus,
•    dr. Zsuffa Ákos, a BKF docense, szabályozási szakjogász
•    Bednarik Imre, a Magyar Televízió hírigazgatója,
•    Azurák Csaba, műsorvezető, szerkesztő, TV2,
•    Bozsonyi Károly, szociológus, társadalomkutató, a Forsense fejlesztési igazgatója,
•    Rosta Gergely, szociológus, a Forsense vezető elemzője,
•    Kisantal Gyula, kreatívigazgató, D’arcy Avenue,
•    Kisházy Gergely - pszichológus, tréner, kommunikációs tanácsadó, Cova,
•    Pusztay András, a Magyar Televízió vezető szerkesztője,
•  
Dr. Papp-Váry Árpád, A BKF docense, a BKF Marketing és Üzleti
Kommunikációs Intézetének igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
marketing bizottságának a tagja,
•    Perlaky - Papp József , a BKF docense, az Magyar Public Relations Szövetség oktatási és politikai szekciójának vezetője.

Ismeretkörök:

Alapozótárgyak: Alkotmánytan, Összehasonlító politológia, Politikaelmélet,Marketing és PR elmélet,

Speciális
ismeretek: Stratégiai gondolkodás, Politikai marketing/Politikai PR,
Marketing és közvélemény-kutatás, Szociálpszichológia,
Kampánystratégiák, Szövegírás/Beszédírás, Média és politika,
Műsorpolitikák/Politikai műsorok.

A szakirányú továbbképzés pontos megnevezése:
Politikai kommunikációs tanácsadó/elemző szakirányú továbbképzési szak

A megszerezhető végzettség neve, az oklevélben szereplő megnevezése:
Főiskolai (BA) végzettségűek számára: Politikai kommunikációs tanácsadó
Egyetemi (MA) végzettségűek számára: Politikai kommunikációs elemző

A
három féléves képzést sikeresen elvégzők a záróvizsga letétele és a
diplomadolgozat megvédése után a Budapesti Kommunikációs és Üzleti
Főiskola Politikai kommunikációs tanácsadó vagy Politikai kommunikációs
elemző szakirányú továbbképzés oklevelét kapják.

A szakirányú oklevél igazodik az alapvégzettség szintjéhez!

A képzés időtartama:
3 félév, összesen 180 kontaktóra. Oktatás szombatonként, szemeszterenként hat alkalom.

A képzés díja: 195.000 Ft / félév + 5.000 Ft extra szolgáltatási díj

Jelentkezési határidő: 2010. február 10.

Az oktatás kezdete: 2010. március. 6.

Oktatás helyszíne: Századvég Politikai Akadémia, III. kerület, Budapest, Nagybátonyi u. 8-10.

ON-LINE JELENTKEZÉSI LAP

On-line
jelentkezéskor a jelentkező 9,000 Ft regisztrációs díjat fizet, amit
beiratkozáskor levonunk a tandíjából. Ha bármilyen okból a jelentkező
eláll a jelentkezéstől, akkor nincs módunkban visszautalni a korábban
szándékerősítésként befizetett regisztrációs díjat, más esetben a díjat
visszautaljuk számára.

Előfeltételek:
•a
szakirányú továbbképzésre mindazon egyetemi vagy főiskolai végzettségű
szakemberek jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően
megszerezték;
•  kitöltött online jelentkezési lap, valamint a 9 000 Ft regisztrációs díj átutalása;
•  szakmai önéletrajz;
•  a motivációs elbeszélgetésen való megfelelés.

Elérhetőségünk:
Cím: 1037 Budapest, Nagybátonyi út 8.-10.,
Telefon: (06 1) 479 52 96,
Fax: (06 1) 479 52 90,
E-mail: iskola@szazadveg.hu; www.szazadveg.hu
Bővebb információ: Somogyvári Mihály, oktatásszervező, Tel.: (06 1) 479 52 96


Társadalombiztosítási ügyintézők továbbképzése

Helyszín: 
Budapesti képzések

Amennyiben ezen 1 napos tájékoztató előadások közül bármelyikre jelentkezik a következő hónapban lehetősége nyílik egy éves klubtagságra jelentkezni kedvezményes áron.

Az aktuális havi témákról
a tematikáknák tud tájékozódni.

TB-Klubtag cégeink évente 10 alkalommal részt vehetnek aktuális szakmai továbbképzésünkön. A tagsági díj magában foglalja az előadásokon való részvétel mellett az Adó-TB Kalauz szakmai lap egy példányát. Klubtagjainknak díjmentesen biztosítjuk a konzultációt a szakma elismert szakértőinek közreműködésével, valamint az egyedi kérdések megválaszolását.

Főbb témakörök
a járulékfizetés aktuális kérdései
a vállalozók járulékfizetésének megváltozott szabályai
nyilvántartások vezetése
adatszolgáltatási feladatok
a családtámogatási ellátások új rendszerének ismertetése
a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj megállapításával folyósításával kapcsolatos teendők
nyugdíjazás rendszerének aktuális változásai
a magánnyugdíj-pénzári tagdíj fizetésével kapcsolatos feladatok
munkajogi kérdések
SZJA - TB összefüggései, különbözőségei
_____________________________________________

Március 12.
10:00- 11:30 SzJA változások
12:00- 13:30
SzJA – járulékfizetési összefüggések
Széll Zoltánné
NAV
Április 16.
10:00- 11:30
Egészségbiztosítási készpénzellátások – a gyakorlatban
Tóth Libóriuszné
BFKH Egészségbiztosítási Pénztár
12:00-13:30
Munkatörvénykönyv változásai – a nyugellátások tükrében
Molnárné dr. Balogh Márta
KNYI
Május 14.
10:00-11:30
Megváltozott munkaképességűek orvosszakértői minősítése, eljárása
NRSZH
12:00- 13:30
Öregségi nyugellátás hozzátartozói nyugellátások alakulása
Dr. Bakó Józsefné
NYUFIG
Június 18.
10:00- 11:30
Biztosítási kötelezettség problémái
Dr. Futó Gábor
BFKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
12:00- 13:00
Magánnyugdíjpénztári jövőkép
Varga Éva
PSZÁF

___________________________________

KÉPZÉS FELELŐS
dr. Sándor Lászlóné
Telefon: +3612124412
Fax: +3612125071
Email: eva.sandor@samling.hu

http://www.samling.hu/tbklub


Mindentudás Egyeteme-Szeged: A spirituális József Attila

Helyszín: 
22

A Mindentudás Egyeteme - Szeged sorozatban a következő előadást Dr. Odorics Ferenc tanszékvezető egyetemi docens tartja A spirituális József Attila - a lélektől elválasztott én címmel december 7-én 18 órakor.


Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás

Helyszín: 
Budapesti képzések

Horváth Iván: Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás címmel tart előadást a Mindentudás Egyetemén május 10-én (hétfőn) 19:30 órai kezdettel.

A reneszánszkutatás felfogható úgy, mint az előző információrobbanás kutatása. A nyomda forradalmáé. Ekkoriban találták fel azt, amit ma könyvnek nevezünk.
Az előadás első része egy reneszánsz könyvvel foglalkozik. Közösen megfejtjük Balassi "maga kezével írt könyvének" szerkezetét.
Csakugyan füstbe ment a 3x33 versből összeállítandó gyűjtemény terve?


II. Kárpát-medencei Nyári Egyetem

Helyszín: 
Határon túli képzések

A Temesvári Magyar Diákszervezet (TMD) - mint az Országos Magyar Diákszövetség tagszervezete -, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete (PKED) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) 2003. augusztus 9-16. között, Nagyváradon szervezi meg az II. Kárpát-medencei Nyári Egyetemet, melynek célja a szabad diákélet, a szakmaiság és a hovatartozás eszmeiségének az ötvözése.


Konferencia a tudásközpontú társadalomról

Helyszín: 
Budapesti képzések

A tudástársadalom kihívásai Magyarországon címmel rendezett konferenciát a Mindentudás Egyeteme 2002. december 9-én. A rendezvényen a kormány több képviselője, valamint a téma szakértői tartottak húsz perces előadásokat, melyeket az Origo portáljáról élőben is követni lehetett. Az előadásokban a tudástársadalom alakulásával kapcsolatos aktuális kérdésekre tértek ki az előadók - szinte mindenhol nagy hangsúlyt kapott az egyre közelgő uniós csatlakozás és az ezzel kapcsolatos kihívások is.


Ferge Zsuzsa- A társadalom, amelyben élünk

Helyszín: 
Budapesti képzések

Újabb előadás a Mindentudás Egyetemén december 9.-én.

A szociológia központi kérdése az, hogy milyen módon hat egymásra egyén és társadalom. A komplex társadalmak mindegyikére jellemző, hogy az anyagi és szimbolikus javak, erőforrások egyenlőtlenül oszlanak el. Az előadás a magyar társadalom


Valóságsokk - szakemberek a ''valóságról''

Helyszín: 
Budapesti képzések

Valóságsokk címmel rendez tudományos konferenciát az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutató Intézete december 14-én. A konferencia a kukkolás kulturtörténetétől kezdve a hazai és nemzetközi tapasztalatokon át, a kereskedelmi televíziók szempontjainak bemutatásáig, a valóság show-k jelenségének széles körű megvitatására vállalkozik.


Mindentudás október 7-én: történelem

Helyszín: 
Budapesti képzések

Történelmi témájú előadás következik a Mindentudás Egyeteme következő akkordjaként a BME Informatikai Tömbjében október 7-én este 19.30-kor.


Az történetírás elméletének és gyakorlatának legizgalmasabb kérdéseivel foglalkozó előadást Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja tartja. A nagytudású szakember 1951-ben született és történészi pályafutását levéltárosként kezdte Kecskeméten. 1977-1985 között a MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, míg 1986-1991 között a Magyarságkutató Intézet igazgatóhelyettese. 1991 óta az ELTE tanára, 1996 óta a történettudomány habilitált doktora, 1998 óta az Újkori Magyar Történeti Tanszék professzora. 1993-1998 között megszakításokkal az Indiana University (USA) Magyar Tanszékének vendégtanáraként tevékenykedett.Szűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 
A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.