informatikai képzés, számítástechnikai tanfolyamok

Informatika és matematika magánoktatás

Helyszín: 
Bács-Kiskun megyei képzések

Bemutatkozás:
Informatika és matematika oktatás, felzárkóztatás egyéni felkészüléssel,
személyre szabott tematikával és módszerekkel korosztálytól és tudásszinttől
függetlenül. Kérem látogasson el honlapomra: http://csizmadiatamas.atw.hu


Multmédia alkalmazás fejlesztő - Tartalomenedzser képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 Multimédia-alkalmazás fejlesztő- Tartalommenedzser szaktanfolyam elágazás A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 213 04 0010 54 05 A szakképesítés megnevezése: Tartalommenedzser FEOR szám: 3139 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iskolai előképzettség: érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Rendszert/alkalmazást tervez és fejleszt. Tartalommenedzserként dolgozik. A képzés szakmai témakörei: 1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informati-kai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése. 1143-06 Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek 1144-06 Rendszer/alkalmazás - tervezés, -fejlesztés és -programozás Tervezési alapismeretek, fejlesztési alapismeretek, tesztelési és dokumentálási ismeretek, prog-ramozás-módszertani ismeretek, programozás. 1154-06 Tartalommenedzser Design és tipográfia, grafika és képfeldolgozás, hangfelvétel, videotechnika, animációkészítés. WEB-szerkesztés, fejlesztés, karbantartás, tematikus WEB adat és objektum gyűjtemények, szakmai angol nyelvi szövegértési, fordítási és szókincsmérő feladat. Egy konkrét tematikus linkgyűjtemény, vagy WEB-médiatár tervezése és létrehozása a konkrét cél jelölésével (tanulá-si cél, szakmai, kutatási, egyéb) - projektmunka. WEB-alkalmazás, WEB-tartalom tervezése, fejlesztése, dokumentálása és tesztelése. A mestermunka/szakdolgozat bemutatása és megvé-dése. Képzési helyszín: Budapest Esztergom-Kertváros Győr Időtartam 2 félév (8 hónap) Tervezett indulás Jelentkezéstől függően Tanfolyami napok heti 2 nap (kedd, csütörtök) 16.00-tól heti 2 nap (kedd, csütörtök) 16.00-tól heti 2 nap (kedd, csütörtök) 16.00-tól Cím 1143 Gizella út 42-44. Wesselényi u. 35-39 Szent István u. 1. Részvételi díj 120.000,- Ft/félév Vizsgadíj 50.000,- Ft Jegyzetköltség Rendelés szerint Felvilágosítás 06/33/435-755, 06/40/990-000 (helyi hívás), 06/1/201-2408 (helyi hívás) Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664, Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/777-9243, sinka@oktav.hu, Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137, lorinczne@oktav.hu, Budapest: 06/1/201-2408(helyi hívás), Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból. Egyéni fizetők részére kamatmentes havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Üdülési csekket is elfogadunk! Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!

Multimédia alkalmazás fejlesztő - E-learning tananyagfejlesztő

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 Multimédia-alkalmazás fejlesztő- E-learning tananyagfejlesztő szaktanfolyam (tanfolyam) elágazás A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 213 04 0010 54 03 A szakképesítés megnevezése: E-learning tananyagfejlesztő FEOR szám: 3139 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iskolai előképzettség: érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Rendszert/alkalmazást tervez és fejleszt. E-tananyagfejlesztés speciális feladatait végzi. A képzés szakmai témakörei: 1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informati-kai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése. 1143-06 Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek 1144-06 Rendszer/alkalmazás - tervezés, -fejlesztés és -programozás Tervezési alapismeretek, fejlesztési alapismeretek, tesztelési és dokumentálási ismeretek, prog-ramozás-módszertani ismeretek, programozás. 1152-06 E-tananyag fejlesztő Design és tipográfia, grafika és képfeldolgozás, hangfelvétel, videotechnika, animációkészítés. WEB-szerkesztés, fejlesztés, karbantartás, tematikus WEB adat és objektum gyűjtemények, szakmai angol nyelvi szövegértési, fordítási és szókincsmérő feladat. Egy konkrét tananyag-egység, termék tervezése a tanult módszer-, eszköz-, és szabványhasználat mellett. A feladatot csoportokban is lehet végeztetni. A tervezési eredményt elektronikus formában és dokumen-tálva kell átadni (a dokumentáció is elektronikus) – projektmunka. Egy e- tananyag tervezése, fejlesztése, dokumentálása és tesztelése. A mestermunka/szakdolgozat bemutatása és megvé-dése. Képzési helyszín: Budapest Esztergom-Kertváros Győr Időtartam 2 félév (8 hónap) Tervezett indulás Jelentkezéstől függően Tanfolyami napok heti 2 nap (kedd, csütörtök) 16.00-tól heti 2 nap (kedd, csütörtök) 16.00-tól heti 2 nap (kedd, csütörtök) 16.00-tól Cím 1143 Gizella út 42-44. Wesselényi u. 35-39 Szent István u. 1. Részvételi díj 120.000,- Ft/félév Vizsgadíj 50.000,- Ft Jegyzetköltség Rendelés szerint Felvilágosítás 06/33/435-755, 06/40/990-000 (helyi hívás), 06/1/201-2408 (helyi hívás) Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664, Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/777-9243, sinka@oktav.hu, Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137, lorinczne@oktav.hu, Budapest: 06/1/201-2408(helyi hívás), Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból. Egyéni fizetők részére kamatmentes havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Üdülési csekket is elfogadunk! Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!

IT kommunikációs szolgáltató - oktatási kommunikációtechnikus

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 IT kommunikációs szolgáltató - Oktatási kommunikációtechnikus szaktanfolyam elágazás A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 482 02 0010 54 03 A szakképesítés megnevezése: Oktatási kommunikációtechnikus FEOR szám: 3139 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iskolai előképzettség: érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Közreműködik a helyi fejlesztésben. Betanítja az eszközök és szolgáltatások használatát. Meg-szervezi szolgáltató tevékenységét, egyes szolgáltatásait, azok helyi feltételeit. Alkalmazza, közve-títi a távoktatási szolgáltatásokat. Megtervezi, megszervezi, biztosítja az oktatás technikai folyama-tát és feltételeit. Közreműködik a helyi közösség oktatás-fejlesztésében. A képzés szakmai témakörei: 1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informati-kai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése. 1143-06 Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek 1176-06 Helyzetelemzés, felkészülés a szolgáltatásra A segítségnyújtás folyamata, lépései, módszerei, eszközei - élethelyzet modellezése. Informá-ciógyűjtés konkrét probléma megoldásához segítő szolgáltatások használatával - keresés az Interneten. 1179-06 Oktatási kommunikációtechnikus Meghatározott célcsoport számára képzési program tervezése, majd a programhoz tájékozta-tó anyag és jelentkezési lap készítése. Adott régióban és szakmai területen oktatási szolgáltatá-si lehetőségek felkutatása, ajánlása - keresés az interneten. Oktatástechnikai eszközök, szolgál-tatások és módszerek. Képzési helyszín: Budapest Esztergom-Kertváros Győr Időtartam 2 félév (8 hónap) Tervezett indulás Jelentkezéstől függően Tanfolyami napok heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól Cím 1143 Gizella út 42-44. Wesselényi u. 35-39 Szent István u. 1. Részvételi díj 120.000,- Ft/félév Vizsgadíj 50.000,- Ft Jegyzetköltség Rendelés szerint Felvilágosítás 06/33/435-755, 06/40/990-000 (helyi hívás), 06/1/201-2408 (helyi hívás) Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664, Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/777-9243, sinka@oktav.hu, Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137, lorinczne@oktav.hu, Budapest: 06/1/201-2408(helyi hívás), Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból. Egyéni fizetők részére kamatmentes havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Üdülési csekket is elfogadunk! Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják

IT kommunikációs szolgáltató - közösségi informatikai szolgáltató

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 IT kommunikációs szolgáltató - Közösségi informatikai szolgáltató szaktanfolyam elágazás A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 482 02 0010 54 02 A szakképesítés megnevezése: Közösségi informatikai szolgáltató FEOR szám: 3139 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iskolai előképzettség: érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Közreműködik a helyi fejlesztésben. Betanítja az eszközök és szolgáltatások használatát. Meg-szervezi szolgáltató tevékenységét, egyes szolgáltatásait, azok helyi feltételeit. Kidolgozza és me-nedzseli a közösség informatikai stratégiáját és programjait. Kialakítja a közösségi hozzáférés szolgáltatási rendszerét. Megszervezi a közösségi hozzáférés szervezeti és működési kereteit. Biz-tosítja a közösségi hozzáférés humán erőforrásait. Közösségi hálózatot telepít, üzemeltet. A képzés szakmai témakörei: 1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informati-kai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése. 1143-06 Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek 1176-06 Helyzetelemzés, felkészülés a szolgáltatásra A segítségnyújtás folyamata, lépései, módszerei, eszközei - élethelyzet modellezése. Informá-ciógyűjtés konkrét probléma megoldásához segítő szolgáltatások használatával - keresés az Interneten. 1178-06 Közösségi informatikai szolgáltató Egy elképzelt közösségi hozzáférési pont stratégiai tervének felvázolása, továbbá az ehhez kapcsolódó üzleti terv legfontosabb elemeinek felsorolása. Munkafelvételre jelentkezővel interjú készítése, munkaszerződés megbeszélése. Konkrét célcsoport számára közösségi háló-zati szolgáltatás megtervezése, a tervezés és megvalósítás feltételei, lépései, fenntarthatósága. Képzési helyszín: Budapest Esztergom-Kertváros Győr Időtartam 2 félév (8 hónap) Tervezett indulás Jelentkezéstől függően Tanfolyami napok heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól Cím 1143 Gizella út 42-44. Wesselényi u. 35-39 Szent István u. 1. Részvételi díj 120.000,- Ft/félév Vizsgadíj 50.000,- Ft Jegyzetköltség Rendelés szerint Felvilágosítás 06/33/435-755, 06/40/990-000 (helyi hívás), 06/1/201-2408 (helyi hívás) Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664, Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/777-9243, sinka@oktav.hu, Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137, lorinczne@oktav.hu, Budapest: 06/1/201-2408(helyi hívás), Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból. Egyéni fizetők részére kamatmentes havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Üdülési csekket is elfogadunk! Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!

IT kommunikciós szolgáltató - IT mentor képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 IT kommunikációs szolgáltató - IT mentor szaktanfolyam elágazás A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 482 02 0010 54 01 A szakképesítés megnevezése: IT mentor FEOR szám: 3139 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iskolai előképzettség: érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Közreműködik a helyi fejlesztésben. Betanítja az eszközök és szolgáltatások használatát. Meg-szervezi szolgáltató tevékenységét, egyes szolgáltatásait, azok helyi feltételeit. Elemzi a segítséget kérők hátrányos, problematikus, kritikus élethelyzetét. Megszervezi a mentorálás folyamatát, fo-lyamatosan segíti a tanítvány képességfejlesztését Meghatározza az élethelyzet megoldását segítő IKT lehetőségeket. Fejleszti saját képességeit a feladatok jobb ellátása érdekében. Közreműködik az IT mentor szakmafejlesztésben. A képzés szakmai témakörei: 1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informati-kai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése. 1143-06 Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek 1176-06 Helyzetelemzés, felkészülés a szolgáltatásra A segítségnyújtás folyamata, lépései, módszerei, eszközei - élethelyzet modellezése. Informá-ciógyűjtés konkrét probléma megoldásához segítő szolgáltatások használatával - keresés az Interneten. 1177-06 IT mentor Konkrét problémához megoldást kínáló hálózati szolgáltatás keresése, kiválasztása, ajánlása - elektronikus levél írása. Egyedi mentorálási folyamat megtervezése. Képzési helyszín: Budapest Esztergom-Kertváros Időtartam 2 félév (8 hónap) 2 félév (8 hónap) Tervezett indulás Tanfolyami napok heti 2 nap /hétfő, szerda/ 16.00-tól heti 2 nap /hétfő, szerda/ 16.00-tól Cím Budapest XIV Gizella út 42-44. Esztergom-Kertváros Wesselényi u. 35-39 Részvételi díj 120.000,- Ft/félév Vizsgadíj 50.000,- Ft Jegyzetköltség Rendelés szerint Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664, Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu, Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu, Budapest: 06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; 06/40/990-000 Helyi hívás! Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból. Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszám

Informatikai rendszergazda - Webmaster tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 Informatikai rendszergazda - Webmester szaktanfolyam elágazás A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 481 03 0010 54 07 A szakképesítés megnevezése: Webmester FEOR szám: 3131 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iskolai előképzettség: érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Projektet tervez és értékel. Hardveres feladatokat lát el. Szoftveres feladatokat lát el. Információt gyűjt és dokumentál munkájával kapcsolatban. Állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt partnereinek/munkatársainak. Webtartalmak telepítését, frissítését és ellenőrzését végzi. Webes szolgáltatások folyamatos monitorozását végzi/végezteti. Közreműködik tervezési, fej-lesztési feladatokban. Hozzáférési jogosultságot biztosít a partnereknek. Rendszer konfigurálást végez és ellenőriz. A képzés szakmai témakörei: 1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése. 1143-06 Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek 1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok Számítógép összeszerelése, üzembe helyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása, operációs rendszer telepítése. Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembe helyezése, mun-kaállomás, hálózati konfiguráció beállítása. Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres esz-közeinek bemutatása 1167-06 Webmester Web kiszolgáló telepítése, konfigurálása és tesztelése, jogosultságok beállítása, Web lap készítése és feltöltése. Képzési helyszín: Budapest Esztergom-Kertváros Győr Időtartam 2 félév (8 hónap) Tervezett indulás Jelentkezéstől függően Tanfolyami napok heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól Cím 1143 Gizella út 42-44. Wesselényi u. 35-39 Szent István u. 1. Részvételi díj 120.000,- Ft/félév Vizsgadíj 50.000,- Ft Jegyzetköltség Rendelés szerint Felvilágosítás 06/33/435-755, 06/40/990-000 (helyi hívás), 06/1/201-2408 (helyi hívás) Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664, Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/777-9243, sinka@oktav.hu, Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137, lorinczne@oktav.hu, Budapest: 06/1/201-2408(helyi hívás), Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból. Egyéni fizetők részére kamatmentes havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Üdülési csekket is elfogadunk! Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!

Informatikai rendszergazda - számítógéprendszer-karbantartó

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 Informatikai rendszergazda - Számítógéprendszer-karbantartó szaktanfolyam elágazás A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 481 03 0010 54 04 A szakképesítés megnevezése: Számítógéprendszer-karbantartó FEOR szám: 3131 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iskolai előképzettség: érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Projektet tervez és értékel. Hardveres feladatokat lát el. Szoftveres feladatokat lát el. Számítógé-pes rendszerek szoftveres telepítését végzi. Üzemelteti a külső és belső hálózatot. LAN/WAN minősítéseket végez mérésekkel. LAN/WAN hálózatokat üzemeltet és felügyel. A képzés szakmai témakörei: 1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informati-kai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése. 1143-06 Projektmenedzsment Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek 1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok Számítógép összeszerelése, üzembe helyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása, operációs rendszer telepítése. Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembe helyezése, munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása. Számítógépes rendszerek hardveres és szoft-veres eszközeinek bemutatása 1164-06 Számítógépes rendszerek fizikai kiépítése Hálózatkiépítés a különböző rendszerek eszközigényeinek bemutatása 1175-06 Számítógépes rendszerek szoftveres telepítése Egy konkrét hálózati operációs rendszer telepítése és konfigurálása, felhasználók adminisztrá-ciója. Internetes szolgáltatások telepítése és konfigurálása. Képzési helyszín: Budapest Esztergom-Kertváros Győr Időtartam 2 félév (8 hónap) Tervezett indulás Jelentkezéstől függően Tanfolyami napok heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól heti 2 nap (hétfő, szerda) 16.00-tól heti 1 nap (szombat) 9.00-tól Cím 1143 Gizella út 42-44. Wesselényi u. 35-39 Szent István u. 1. Részvételi díj 120.000,- Ft/félév Vizsgadíj 50.000,- Ft Jegyzetköltség Rendelés szerint Felvilágosítás 06/33/435-755, 06/40/990-000 (helyi hívás), 06/1/201-2408 (helyi hívás) Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664, Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/777-9243, sinka@oktav.hu, Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137, lorinczne@oktav.hu, Budapest: 06/1/201-2408(helyi hívás), Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból. Egyéni fizetők részére kamatmentes havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Üdülési csekket is elfogadunk! Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!

Informatikai rendszergazda- számítástechnaikai szoftverüzemeltető

Helyszín: 
Budapesti képzések

Nyilv.t.szám: 11-0019-04                                                                                                                                   Akkreditáció: AL-0048

 

Informatikai rendszergazda - Számítástechnikai szoftverüzemeltető

szaktanfolyam

rész-szakképesítés

 

              A szakképesítés azonosító (OKJ) száma:     54 481 03 0100 52 01

                              A szakképesítés megnevezése:     Számítástechnikai szoftverüzemeltető

FEOR szám:     3131

                                      A szakképesítés szintje:     középszintű szakképesítés

                                                Felügyeleti szerv:     Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Iskolai előképzettség:     érettségi vizsga

 

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Projektet tervez és értékel. Hardveres feladatokat lát el. Szoftveres feladatokat lát el.

 

A képzés szakmai témakörei:

1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése.

1143-06 Projektmenedzsment

Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek

1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok

Számítógép összeszerelése, üzembe helyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása, operációs rendszer telepítése. Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembe helyezése, munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása. Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása

 

 

Képzési helyszín:

Budapest

Esztergom-Kertváros

Időtartam

4 hónap

4 hónap

Tervezett indulás

2009. március 2.

2009. március 9.

Tanfolyami napok

heti 2 nap /hétfő, szerda/ 16.00-tól

heti 2 nap /hétfő, szerda/ 16.00-tól

Cím

Budapest XIV Gizella út 42-44.

Esztergom-Kertváros Wesselényi u. 35-39

Részvételi díj

120.000,- Ft

Vizsgadíj

50.000,- Ft

Jegyzetköltség

Rendelés szerint

Elérhetőségek

Esztergom: 33/435-755,  33/502-544  fax:/ 33/435-664,

      Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,

      Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu

Budapest: 06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu

Honlap: www.oktav.hu,  E-mail: oktav@oktav.hu; 

06/40/990-000  Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.

Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!


Informatikai rendszergazda - IT kereskedő képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Nyilv.t.szám: 11-0019-04                                                                                                                                   Akkreditáció: AL-0048

 

Informatikai rendszergazda - IT kereskedő

szaktanfolyam

elágazás

 

              A szakképesítés azonosító (OKJ) száma:     54 481 03 0010 54 04

                              A szakképesítés megnevezése:     IT kereskedő

FEOR szám:     3131

                                      A szakképesítés szintje:     emeltszintű szakképesítés

                                                Felügyeleti szerv:     Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Iskolai előképzettség:     érettségi vizsga

 

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Projektet tervez és értékel. Hardveres feladatokat lát el. Szoftveres feladatokat lát el. Kereskedelmi tevékenységet folytat.

 

A képzés szakmai témakörei:

1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése.

1143-06 Projektmenedzsment

Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek

1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok

Számítógép összeszerelése, üzembe helyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása, operációs rendszer telepítése. Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembe helyezése, munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása. Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása

0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai.

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása. A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése.

 

 

Képzési helyszín:

Budapest

Esztergom-Kertváros

Időtartam

2 félév (8 hónap)

2 félév (8 hónap)

Tervezett indulás

2009. március 2.

2009. március 9.

Tanfolyami napok

heti 2 nap /hétfő, szerda/ 16.00-tól

heti 2 nap /hétfő, szerda/ 16.00-tól

Cím

Budapest XIV Gizella út 42-44.

Esztergom-Kertváros Wesselényi u. 35-39

Részvételi díj

120.000,- Ft/félév

Vizsgadíj

50.000,- Ft

Jegyzetköltség

Rendelés szerint

Elérhetőségek

Esztergom: 33/435-755,  33/502-544  fax:/ 33/435-664,

      Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,

      Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu

Budapest: 06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu

Honlap: www.oktav.hu,  E-mail: oktav@oktav.hu; 

06/40/990-000  Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.

Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!


Illustrator tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Hallgatóink elsajátíthatják a számítógépes rajzolás és szerkesztés alapjait, és részletesen megismerkedhetnek az Adobe Illustrator eszközeivel. A tanfolyam alatt különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók minél több feladaton keresztül, gyakorolva tanulják meg a vektoros rajzoláshoz, szerkesztéshez, emblémarajzoláshoz és vektorizáláshoz szükséges lépéseket.

A tanfolyam az Illustrator lehetőségei mellett megismerteti a hallgatókat olyan egyéb, szoftverfüggetlen területekkel is, mint a tipográfia alapjai, a színmodellek, a nyomtatás vagy a nyomdai alapfogalmak.
Minden hallgatónk kedvezményesen vásárolhatja meg a tanfolyamhoz ajánlott tankönyvet.

A tanfolyam időtartama 40 óra (5 hét, heti két alkalom)
Díja: 64 000 Ft (áfa mentes)
Helyszín: Budapest, XIV. ker. Thököly út 91.

A tanfolyam aktuális időpontja, valamint a jelentkezési lap honlapunkon található.

http://oktatas.fontolo.hu


Kiadványszerkesztés alapjai

Helyszín: 
Budapesti képzések

Ezt a tanfolyamunkat elsősorban olyanoknak ajánljuk, akik szeretnének
megismerkedni a DTP, a nyomdai előkészítés fogalmaival, lehetőségeivel
és korlátaival. Ez alapján sokkal hatékonyabban kommunikálhat
nyomdákkal és reklámstúdiókkal.
A hallgatók megismerik a nyomdaipari technológián belül a
kiadványszerkesztés helyét, szerepét, technológiáját, ezen belül: a
tipográfia formai építőelemeit, a betűk keverésének és használatának
szabályait, a tipográfiai arányokat a nyomtatvány kialakításánál, a
szövegszedés és tördelés szabályait, a grafikai elemeket, a képek
szerkesztésének alapelveit, az alapvető színmodelleket és a
színkezelést, a képek méretezésére és elhelyezésére vonatkozó
szabályokat, a képformátumoat és képi tömörítéseket, a nyomdai
előkészítés menetét, a négyszínnyomtatás elméletét, az asztali
nyomtatás elméletét, a nyomdai utómunkálatokat.

A tanfolyam időtartama 24 óra (3 hét, heti 2 alkalom)
Díja: 29 900 Ft (áfa mentes)
Helyszín: Budapest XIV. ker. Thököly út 91.

A tanfolyam aktuális időpontja és a jelentkezési lap honlapunkon található.

http://oktatas.fontolo.hu


Photoshop tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Tanfolyamunkon a hallgatók elsajátíthatják a számítógépes képfeldolgozás alapjait, és részletesen megismerkedhetnek az Adobe Photoshop eszközeivel. A tanfolyam alatt különös hangsúlyt fektetünk rá, hogy a hallgatók minél több feladaton keresztül, gyakorolva tanulják meg a képretusáláshoz, színkorrekcióhoz, montázskészítéshez, nyomdai, illetve internetes képelőkészítéshez
szükséges lépéseket.
A tanfolyam a Photoshop lehetőségei mellett megismerteti a hallgatókat olyan egyéb, szoftverfüggetlen területekkel is, mint a digitális képfeldolgozás, a színmodellek, a nyomtatás vagy a nyomdai alapfogalmak.
Minden hallgatónk kedvezményesen vásárolhatja meg a tanfolyamhoz ajánlott tankönyvet.

A tanfolyam időtartama 40 óra (5 hét, heti két alkalom)
Díja: 64 000 Ft (áfa mentes)
Helyszín: Budapest, XIV. ker. Thököly út 91.

A tanfolyam aktuális időpontja, valamint a jelentkezési lap honlapunkon található.

http://oktatas.fontolo.hu


InDesign tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Ezen a tanfolyamon a hallgatók elsajátíthatják a számítógépes
kiadványszerkesztés és tördelés alapjait, és részletesen
megismerkedhetnek az Adobe InDesign eszközeivel. A tanfolyam alatt
különös hangsúlyt fektetünk rá, hogy a hallgatók minél több feladaton
keresztül, gyakorolva tanulják meg a tördeléshez, oldalkialakításhoz és
tipográfiai tervezéshez szükséges lépéseket. A tanfolyam az InDesign
lehetőségei mellett megismerteti a hallgatókat olyan egyéb,
szoftverfüggetlen területekkel is, mint a tipográfia alapjai, a
színmodellek, a nyomtatás vagy a nyomdai alapfogalmak.
Minden hallgatónk kedvezményesen vásárolhatja meg a tanfolyamhoz
ajánlott tankönyvet.

A tanfolyam aktuális időpontja, valamint a jelentkezési lap honlapunkon található.


Ecdl levelező tanfolyam

Helyszín: 
Távoktatás

Ecdl levelező tanfolyam

A tanfolyam ára: 14 900 Ft.

A tanfolyam jellege: ECDL (European Computer Driving Licence) képzés.

Az ECDL, az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

Tananyag: 1db dvd, 1db fűzött jegyzet, leckékre bontva, mely tartalmazza a 7 modulos ECDL teljes elméleti és gyakorlati anyagát. A dvd-n gyakorlati feladatok és tesztek is találhatók, ezzel is biztosítva a szükséges tudás megszerzését.

Tantárgyak: Információ-technológia alapismeretek, Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Adatbázis-kezelés, Táblázatkezelés, Prezentáció, Információ és kommunikáció szolgáltatások.

Néhány ok amiért ajánljuk az ECDL LEVELEZŐ OKTATÁST:

- otthon, kényelmes körülmények között tanulhat
- maga osztja be a tanulásra szánt időt
- leckéink nyelvezete könnyen érthető
- kis befektetéssel, eredményes ECDL vizsgát tehet
- eredményes vizsga esetén a tanfolyam elvégzését követő 1 évig a befizetett teljes összeget
   beszámítjuk bármely OKJ-s tanfolyamunkra történő jelentkezésénél.

ECDL vizsga egyéni szervezésében, lakhelyéhez legközelebb lévő vizsgaközpontban. ECDL vizsgaközpontok itt.

Rendelje meg ECDL tananyag csomagunkat, melyet akciónkban kedvezményes 11 000 Ft-os áron vásárolhat meg!

Érdeklődni: Kárpáti Krisztián - Telefonszám: 06 (70) 255-2885

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Ecdl tanfolyam Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

Ecdl tanfolyam Budapest

Tanfolyam jellege: informatikai szaktanfolyam

A képzés célja: Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

A képzés időtartama: 5 hónap, 150 tanítási óra.

A képzés helye: Fáklya Klub, 1064 Budapest, Csengery utca 68.

A képzéshez szükséges végzettség: Alapfokú iskolai végzettség (8.ált. isk.), 18. betöltött életév.

Tantárgyak:

Információ-technológia alapismeretek,
Operációs rendszerek,
Szövegszerkesztés,
Adatbázis-kezelés,
Táblázatkezelés,
Prezentáció,
Információ és kommunikáció szolgáltatások.

Az órák:

 • ' A ' csoport: szombat, 09 00 - 16 00 ig

A következő tanfolyam kezdete:

 • ' A ' csoport: 2009. február 21. szombat 9 óra, megnyitó és oktatás. Ha kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 98 000

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 13.000 Ft, a tanfolyam indulásakor 45.000 Ft, majd kéthavonta 20.000 Ft.

A vizsga: Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. A bizonyítvány megszerzéséhez 7 modulvizsgát (1 elméleti és 6 gyakorlati) kell teljesíteni, ezek bármelyike bármely vizsgaközpontban letehető. A vizsgákat az első sikeres vizsgától számított három éven belül kell teljesíteni.

Vizsgadíj: Vizsgakártya díja (egyszeri díj): 7500.- Ft
Vizsgadíj modulonként: 2900.- Ft

Bizonyítvány: Amikor a vizsgázó valamennyi vizsgáját letette, a vizsgaközpont a kártyáját megküldi az NJSZT ECDL irodájába, ahol ennek alapján kiállítják az ECDL bizonyítványt. A sikeres vizsgát tett hallgatók az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány kapnak, amit a NSZFI (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) mint állami szerv állít ki.

Érdeklődni: Kárpáti Krisztián - Telefonszám: 06 70 / 255 28 85

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Statisztikai elemzések az Excellel

Helyszín: 
Budapesti képzések

A résztvevők elsajátítják az összetett statisztikai elemzések elvégzésének módszereit Excelben.
A kapott eredményeket stratégiailag értékelni tudják és ezt követően statisztikailag megalapozott döntést tudnak előkészíteni a jövőre vonatkozóan.
Módszerek és eszközök: emelt szintű Solver használat, adatbányászati elemző eljárások, trend analízis, regresszió számítás, döntési fák és klaszterelemzés.

KÉPZÉS FELELŐS
Szabó Péter
Telefon: +3612124412
Fax: +3612125071
Email: peter.szabo@samling.hu

http://www.samling.hu/excel_statisztika


Excel felsőfokon

Helyszín: 
Budapesti képzések

 Ismertető:A tanfolyam célja, hogy jól megalapozott Excel ismereteinketspeciális tudással bővítsük az adatbevitel és a döntés előkészítésimódszerek terén.Úgy érzi, hogy elveszik a számok között?Nagy mennyiségű adathalmazt szeretne gyorsan, könnyedén, csoportosítani, szűrni, összegezni stb...?!Olyan megoldásokat szeretne megismerni, amelyekkel döntéseit (pénzügyi, logisztikai, statisztikai) támogatná?! Tematika1) Védelmi lehetőségekCél:megismerni hogyan védhetjük táblázatainkat hálózatos környezetben,valamint azt hogyan dolgozhatunk munkacsoportban biztonságosan

 • Cellavédelem
 • Munkafüzet védelem
 • Hálózatos környezet

2) AdatbevitelCél:megtanulni, hogyan lehet adattábláink adatait Windows párbeszédelemekenkeresztül kezelni, vállalati kis-alkalmazásokat létrehozni

 • Párbeszéd elemek
 • Adatérvényesítés

3) Analízis eszközök, optimalizálásCél: a döntés előkészítés lehetőségeinek megismerése, bonyolultnak tűnő problémák megoldása egyszerűen

 • Goal seek
 • Esetvizsgáló
 • Solver
 • Pivot tábla

4) Adattáblák használataCél: a vállalati informatikai rendszerből kinyert nagymennyiségű adat feldolgozása excelben, hatékonyan

 • Bevitelt segítő eszközök
 • Szűrési lehetőségek
 • Sor és oszlop rendezések
 • Adat érvényesítési eszközök
 • Részösszegek

5) Programozási alapismeretek, Makrók használataCél: megismerni a mindennapi munka során felmerülő ismétlődő feladatok automatizálásának lehetőségét

 • Makrók létrehozása
 • Makrók használata

Részletek a képzésről>>>>>>>>>>>>>> KÉPZÉS FELELŐS Szabó Péter Telefon: +3612124412 Fax: +3612125071 Email: peter.szabo@samling.hu


LINUX szakemberképzés 2009. február 8-tól gyakorlattal (vasárnaponként)

Helyszín: 
Budapesti képzések

Linux tanfolyamok indulnak február
8-án vasárnap, kezdőtől a haladó szintig, intenzív formában,
hétvégenként, Budapesten.
Szeretne piacképes linux ismeretekre
szert tenni? Informatikusként kevés szabadidővel rendelkezik?
Nézze át tematikáinkat a weboldalunkon, és akár modulonként is
jelentkezhet hétvégi tanfolyamaink bármelyikre. Előjegyzést is felveszünk, és a pontos dátumról értesítést
küldünk.
Jelentkezzen most, email- ben
linuxtanvolyam@bertronstudio.hu
Érdeklődjön telefonon
0617881680

http://www.bertronstudio.hu

Oldott hangulat, modern géppark,
LCD monitor és projektor kivetítő várja. A megközelítés
kényelmes, a parkolás kiváló.
Nálunk a tanár van a diákok
érdekében, ezért senki nem maradhat le a tematikai gyakorlatok
elvégzésénél. Oktatás 95 %-a gyakorlatra épül


Weblapkészítő-webdesigner tanfolyam

Helyszín: 
Baranya megyei képzések

Weblapkészítő-webdesigner tanfolyam

Mindnekinek ajánljuk, aki honlapkészítéssel szeretne foglalkozni!
Más webdesigner tanfolyamoktól eltérően
Ön nem csak a honlapkészítés minden csínyját-bínyját
tanulhatja meg, hanem azt is, hogyan kell
felhasználóbarát honlapot készíteni, illetve 
milyen marketing szempontokat kell figyelembe vennie már
a weboldal megtervezési fázisában! Annak érdekében, hogy
weboldala ne csak szép, hanem látogatott is legyen, a
tananyag tartalmazza azt is, hogyan tudja keresőkre
optimalizálni weboldalát!

Netlogi C School
Informatika oktatás rugalmas időbeosztással!

www.netlogi-c.net

support@netlogi-c.net


Online marketing mester tanfolyam

Helyszín: 
Baranya megyei képzések

 

Online marketing mestertanfolyam

Online vállakozó képzésünket azoknak ajánljuk, akik
online vállakozást ill. profitot termelő
honlapot szeretnének indítani, vagy szeretnének többet
kihozni már meglévő
weboldalukból.

Tanulóink nemcsak az
online marketing eszközeit, müvelését és gyakorlatát
sajátítják el, hanem ennél jóval többet. Megtanulják,
hogyan kell felépíteni és menedzselni egy sikeres online
válalkozást,
vagy a maximumot kihozni egy már

létező weboldalból.
Diákjaink az online
marketingen, pszichológián, vevőkezelésen és  online
válalkozás menedzsmenten kívül még számtalan olyan
értékes készséget és képességet sajátítanak el a képzés
során, amelyek nélkülözhetetlenek egy sikeres
e-vállakozó számára.

Egyedülálló
képzés mindenkinek, aki online vállalkozásba
szeretne kezdeni az interneten! A tanfolyam a
pszichológiai ismeretektől elindulva tárgyalja
végig az online marketing teljes eszköztárát a
sikeres online üzlet menedzseléséig.

www.netlogi-c.net

support@netlogi-c.net

 

 


Mysql - Apache - PHP tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Masterfield képzés kezdő szoftverfejlesztőknek, akik szeretnének megismerkedni egy könnyen elsajátítható és igen népszerű architektúrával. A tanfolyamon a hallgatók elsajátítják egy biztonságos Mysql, Apache, PHP architektúra kialakítását Windows és Linux alapon egyaránt.


Ecdl levelező tanfolyam, képzés

Helyszín: 
Távoktatás

Ecdl levelező tanfolyam
A tanfolyam ára: 14 900 Ft.
A tanfolyam jellege: ECDL (European Computer Driving Licence) előkészítő képzés.

Az ECDL, az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.


Számítógép kezelő tanfolyam Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

Számítógép kezelő tanfolyam Budapest
Tanfolyam jellege: informatikai alaptanfolyam
A képzés célja: Olyan számítógépes alapismeretek elsajátítása, mely segít a számítógép mindennapos használatában.


Számítógép kezelő tanfolyam Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

Számítógép kezelő tanfolyam Budapest
Tanfolyam jellege: informatikai alaptanfolyam
A képzés célja: Olyan számítógépes alapismeretek elsajátítása, mely segít a számítógép mindennapos használatában.


Ecdl tanfolyam Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

Ecdl tanfolyam Budapest
Tanfolyam jellege: informatikai szaktanfolyam
A képzés célja: Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.


Informatika: LINUX tanfolyamok gyakorlattal

Helyszín: 
Budapesti képzések

Gyakorlat-centrikus képzés, kiváló parkolás, sajátkidolgozású jegyzetek. Regisztráció ingyenes. linuxtanfolyam@bertronstudio.hu
www.bertronstudio.hu
Tel/fax: 0617881680"


Php-webprogramozó tanfolyam Pécsett!-Netlogi C School

Helyszín: 
Baranya megyei képzések

A tanfolyam elvégzését követöen Ön képes lesz bármiféle alkalmazást leprogramozni az interneten, önállóan programokat írni, eligazodik majd a php-s rendszerekben és a kódolásban! Képes lesz mint webprogramozó önállóan dolgozni! Megismertetjük az adtbázis-kezelés, a szerverprogramozás, a ek és a webdesign müvészetével is!
Ne hagyja ki ezt a páratlan lehetőséget!
Várjuk jelentkezését!
email: support@netlogi-c.net
Tel. 30/523-0695 ; 30/233-9690
www.netlogi-c.net
www.netlogi-c.net


LINUX SMTP Levelezőszerver oktatás

Helyszín: 
Országos képzések

Informatikusoknak, Rendszergazdáknak ajánlat! Nov.9-én indul LINUX levelezés c. tanfolyamunk! Jelentkezz most! Szerezz haladó ismereteket néhány nap alatt, gyakorlatokon keresztül!


Vállalkozói Számítástechnikai Képzés és Tréning

Helyszín: 
Budapesti képzések

A Vállalkozói Számítástechnikai Kurzus és Tréning arra ad Önnek gyakorlati - a vállalkozás napi üzletviteléből ill. gazdálkodásából vett példák és feladatok alapján - megoldást és választ milyen számítástechnikai eszközöket és hogyan érdemes használnia a vállalkozásban, hogy növekedjen a hatékonysága és csökkenjenek a költségei.Szűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 
A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.