Gyakorlatias tanfolyamok és képzések

Ács, állványozó tanfolyam - Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

A szakképesítés OKJ száma: 33 582 01 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Közép fokú szakképesítés
Jelentkezés feltétele: tizedik évfolyam elvégzése
pálya alkalmasság
szakmai alkalmasság
egészségügyi alkalmasság
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
• Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatot
• Munkát előkészítő és befejező műveleteket végez
• Hagyományos zsaluzatot készít és bont
• Zsalurendszerekből zsaluzatot készít és bont (rendszerzsaluzat)
• Hagyományos állványzatot készít és bont
• A csőállványzatot szereli, építi és bontja
• Maradó (fa fedélszerkezetek, fafödémek stb.) faszerkezeteket épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít
• Előre gyártott faszerkezeteket beépít


Burkoló tanfolyam - Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

A szakképesítés OKJ száma: 33 582 03 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Közép szintű szakképesítés
Jelentkezés feltétele: tizedik évfolyam elvégzése
szakmai alkalmasság
egészségügyi alkalmasság
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
• Munkakörének megfelelő naplót vezet
• Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
• Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
• Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket.
• Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét.
• Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
• Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
• Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
• Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
• Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
• Részt vesz a számlák összeállításában


Bútorasztalos tanfolyam, képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

A szakképesítés OKJ száma: 33 543 01 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Közép szintű szakképesítés
Jelentkezés feltétele: tizedik évfolyam elvégzése
szakmai alkalmasság
egészségügyi alkalmasság
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
-Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatot
-Munkát előkészítő és befejező műveleteket végez
-Hagyományos zsaluzatot készít és bont
-Zsalurendszerekből zsaluzatot készít és bont (rendszerzsaluzat)
-Hagyományos állványzatot készít és bont
-A csőállványzatot szereli, építi és bontja
-Maradó (fa fedélszerkezetek, fafödémek stb.) faszerkezeteket épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít
-Előre gyártott faszerkezeteket beépít


Festő, mázoló képzés, tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A szakképesítés OKJ száma: 33 582 04 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Közép szintű szakképesítés
Jelentkezés feltétele: tizedik évfolyam elvégzése
szakmai alkalmasság
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
• Előkészíti a munkafolyamatot
• Különféle anyagú felületeket előkészít


Kárpitos képzés, tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Főbb témakörök:
1372/06 Bútorkárpitos feladatai
1373/06 Kárpitos feladatai

Rész-szakképesítései: Bútorkárpitos

Ráépülés: Járműkárpitos

Időtartam: 7 hónap
Tervezett kezdés: 2010.10.16.
A tanfolyam helye: 1084 Budapest Fecske u. 9.
Tanfolyami napok: Szombat
Részvételi díj: 220 000 Ft
Vizsgadíj: 40. 000,- Ft
Jegyzetköltség: Igény szerint 20.000,- Ft

Kedvezmények: (egyszerre csak egy kedvezmény vehető igénybe)

• Egyösszegű tandíjbefizetés: 5%
• Egyéni vállalkozóknak és kisvállalkozásoknak: 10%
• Kamatmentes részletfizetés
A kedvezmények a részvételi díjból adhatóak.

Bővebb információ:
20/255-0664;
20/255-5339,
www.geniuszplusz.hu


Kőfaragó képzés, tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A szakképesítés OKJ száma: 31 582 14 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Alap szintű szakképesítés
Jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzése
szakmai alkalmassági
egészségügyi alkalmassági
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
• Előkészíti a munkafolyamatot.
• Mintát, formát, sablont készít.
• Műkövet készít a műhelyben.
• Műkövet készít a helyszínen


Kőműves tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A szakképesítés OKJ száma: 31 582 15 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Alap szintű szakképesítés
Jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzése
szakmai alkalmasság
egészségügyi alkalmasság
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
- Előkészítő tevékenységet végez
- Egyszerűbb földmunkát végez
- A munka megkezdéséhez szükséges mérési feladatokat lát el
- Helyszíni betonozási munkát végez


Villanyszerelő tanfolyam, képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

A szakképesítés OKJ száma: 33 522 04 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Közép szintű szakképesítés
Jelentkezés feltétele: tizedik évfolyam elvégzése
szakmai alkalmasság
egészségügyi alkalmasság

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
• Az épületvillamos berendezés szerelés keretében a szakember elosztóberendezést szerel, fogyasztásmérő helyet alakít ki, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot zerel, világítási berendezést és készüléket szerel, villámhárító berendezést szerel, épületvillamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.
• Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló-berendezést, elosztóberendezést szerel, ipari energiaelosztó vezeték- és kábelhálózatot szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja..
• A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort szerel, villamos gépet, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.
• A villamos szabadvezeték- és kábelhálózat szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és szabadvezetéket szerel, kisfeszültségű kábelt fektet és szerel, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.
• Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok, és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít


Erőművi kazéngépész képzés, tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Ny.t.sz.:
11-0019-04                                                                                                           Akkreditáció:
AL-0048

ERŐMŰVI KAZÁNGÉPÉSZ

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
52 522 06 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:                       Erőművi kazángépész

A szakképesítés szintje:                              fizikai vagy szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére

 
                                                         jogosító
középszintű szakképesítés

Felügyeleti szerv:                                       Szociális és
Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                                 - érettségi vizsga

- pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

- szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

- egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges

            A
munkaterület leírása:

Közreműködik az üzemi biztonság fenntartásában, részt
vesz az erőmű üzemeltetésében, ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs
feladatokat, teljesíti az előírt oktatási kötelezettségeit, előkészíti a kazánt
az üzem helyezésre/indulásra, üzembe helyezi a kazánt, ellenőrzi a kazán
rendeltetésszerű üzemmenetét, részt vesz a kazán üzemeltetésében, ellenőrzi és
üzemelteti a kazán környezetvédelmi berendezéseit, betartja és betartatja a tűz-,
munka-, környezetvédelmi- és vagyonvédelmi előírásokat, betartja a kezelési és
technológiai utasításokat, közreműködik/elvégzi a kazán tervszerű leállítását,
karbantartási feladatokat végez, közreműködik az üzemzavarok elhárításában, a
kivizsgálásokban.

 

Az 52 522 06 0000 00 00 azonosító
számú, Erőművi kazángépész megnevezésű

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0073-06

Erőművi
gépek üzemeltetésének feltételei

0138-06

Kazán
ellenőrzése

0139-06

Erőművi
kazán üzembe állítása

0140-06

Erőművi
kazán üzemeltetése

 

A tanfolyam időtartama:         280
óra (6 hónap)                    

Oktatási díj:                           419.000,-Ft/fő (képzés +
modulzáró vizsga)

Jegyzet díj:                               25.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                 
40.000,-Ft/fő

Képzési helyszínek:                OKTÁV
Zrt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39. vagy

                                               OKTÁV
Zrt. Budapesti Iroda, 1143 Budapest, Gizella u. 42-44.  

Kezdési időpont:                     2009.
március 2.            (heti egy – két
alkalom)

 

A tanfolyam indításának feltétele minimálisan 10 fő
jelentkező.

A tanfolyam szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10
fő) kihelyezett formában is vállaljuk,

egyedi kalkuláció alapján, és a megrendelő időbeni
ütemezéséhez alkalmazkodva.

 

Magánszemélyek részére (igény
esetén) részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Vállalkozások  munkavállalóik képzését a szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatják.

 A szükséges dokumentumokat jelentkezőink
részére igény esetén biztosítjuk.

 

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

A kitöltött
jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u.
35-39.

Fax: (33)
435-664                    E-mail:
barhone@oktav.hu


Erőművi kazángépész tanfolyam, képzés

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések
ERŐMŰVI TURBINAGÉPÉSZ

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
52 522 07 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:                       Erőművi turbinagépész

A szakképesítés szintje:                              fizikai vagy szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére

 
                                                         jogosító
középszintű szakképesítés

A jelentkezés feltétele:                                 - érettségi vizsga

- pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

- szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

- egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges

            A
munkaterület leírása:

Az erőművi turbinagépész közreműködik az üzemi biztonság fenntartásában, részt
vesz az erőmű üzemeltetésében, ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs
feladatokat, teljesíti az előírt oktatási kötelezettségeit, elvégzi a turbina
indítását (hideg, meleg, forró állapotokban), elvégzi a turbina felterhelését,
ellenőrzi és dokumentálja a normál üzemmenetet, Paramétereket szabályoz, eltérő
paramétereket állít helyre, részt vesz az üzemi próbák végrehajtásában, elvégzi
a tervezett karbantartásokkal összefüggő feladatokat, egyéb üzemeltetési
feladatokat lát el (pl. szűrő átváltás, kenőolaj csere…), elvégzi a turbina
leterhelését, végrehajtja a turbina leállítását (tervszerűen és
vészhelyzetben), közreműködik az üzemzavarok elhárításában és a kivizsgálásokban.

A tanfolyam célja:  Az erőművi
turbinagépész szakmai képzés célja korszerű szakmai elméleti és gyakorlati
felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés
munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat.

Az erőművi turbinagépész tanfolyamot ajánljuk: Azoknak a munkavállalóknak, akik
a szakma megszerzése után szorgalmas munkával, jól jövedelmező tevékenységet
szeretnének végezni.

 

Az 52 522 07 0000 00 00
azonosító számú, Erőművi turbinagépész megnevezésű

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0073-06

Erőművi
gépek üzemeltetésének feltételei

0089-06

Turbina
üzembehelyezése

0090-06

Turbina
ellenőrzése

0091-06

Turbina
karbantartása, üzemzavar-elhárítás

 

A tanfolyam időtartama:         280
óra (6 hónap)                    

Oktatási díj:                           419.000,-Ft/fő (képzés +
modulzáró vizsga)

Jegyzet díj:                               25.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                 
40.000,-Ft/fő

Képzési helyszínek:                OKTÁV
Zrt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39. vagy

                                               OKTÁV
Zrt. Budapesti Iroda, 1143 Budapest, Gizella u. 42-44.  

Kezdési időpont:               (heti egy-két alkalom)

A tanfolyam
indításának feltétele minimálisan 10 fő jelentkező.

A tanfolyam
szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10 fő) kihelyezett formában is
vállaljuk,

egyedi kalkuláció
alapján, és a megrendelő időbeni ütemezéséhez alkalmazkodva.

Az erőművi turbinagépész
képzésre beiratkozó magánszemélyek részére (igény esetén) részletfizetési
lehetőséget biztosítunk.

Vállalkozások  munkavállalóik képzését a szakképzési hozzájárulás
terhére elszámolhatják.  A szükséges
dokumentumokat jelentkezőink részére igény esetén biztosítjuk.

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

A kitöltött
jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u.
35-39.

Fax: (33)
435-664                    E-mail: barhone@oktav.hu
vagy mmarta@oktav.hu


Erőművi turbinagépész képzés, tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések
ERŐMŰVI TURBINAGÉPÉSZ

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
52 522 07 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:                       Erőművi turbinagépész

A szakképesítés szintje:                              fizikai vagy szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére

 
                                                         jogosító
középszintű szakképesítés

A jelentkezés feltétele:                                 - érettségi vizsga

- pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

- szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

- egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges

            A
munkaterület leírása:

Az erőművi turbinagépész közreműködik az üzemi biztonság fenntartásában, részt
vesz az erőmű üzemeltetésében, ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs
feladatokat, teljesíti az előírt oktatási kötelezettségeit, elvégzi a turbina
indítását (hideg, meleg, forró állapotokban), elvégzi a turbina felterhelését,
ellenőrzi és dokumentálja a normál üzemmenetet, Paramétereket szabályoz, eltérő
paramétereket állít helyre, részt vesz az üzemi próbák végrehajtásában, elvégzi
a tervezett karbantartásokkal összefüggő feladatokat, egyéb üzemeltetési
feladatokat lát el (pl. szűrő átváltás, kenőolaj csere…), elvégzi a turbina
leterhelését, végrehajtja a turbina leállítását (tervszerűen és
vészhelyzetben), közreműködik az üzemzavarok elhárításában és a kivizsgálásokban.

A tanfolyam célja:  Az erőművi
turbinagépész szakmai képzés célja korszerű szakmai elméleti és gyakorlati
felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés
munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat.

Az erőművi turbinagépész tanfolyamot ajánljuk: Azoknak a munkavállalóknak, akik
a szakma megszerzése után szorgalmas munkával, jól jövedelmező tevékenységet
szeretnének végezni.

 

Az 52 522 07 0000 00 00
azonosító számú, Erőművi turbinagépész megnevezésű

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0073-06

Erőművi
gépek üzemeltetésének feltételei

0089-06

Turbina
üzembehelyezése

0090-06

Turbina
ellenőrzése

0091-06

Turbina
karbantartása, üzemzavar-elhárítás

 

A tanfolyam időtartama:         280
óra (6 hónap)                    

Oktatási díj:                           419.000,-Ft/fő (képzés +
modulzáró vizsga)

Jegyzet díj:                               25.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                 
40.000,-Ft/fő

Képzési helyszínek:                OKTÁV
Zrt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39. vagy

                                               OKTÁV
Zrt. Budapesti Iroda, 1143 Budapest, Gizella u. 42-44.  

Kezdési időpont:                 (heti egy-két alkalom)

A tanfolyam
indításának feltétele minimálisan 10 fő jelentkező.

A tanfolyam
szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10 fő) kihelyezett formában is
vállaljuk,

egyedi kalkuláció
alapján, és a megrendelő időbeni ütemezéséhez alkalmazkodva.

Az erőművi turbinagépész
képzésre beiratkozó magánszemélyek részére (igény esetén) részletfizetési
lehetőséget biztosítunk.

Vállalkozások  munkavállalóik képzését a szakképzési hozzájárulás
terhére elszámolhatják.  A szükséges
dokumentumokat jelentkezőink részére igény esetén biztosítjuk.

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

A kitöltött
jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u.
35-39.

Fax: (33)
435-664                    E-mail: barhone@oktav.hu
vagy mmarta@oktav.hu


Erőművi turbinagépész tanfolyam

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések

Ny.t.sz.:
11-0019-04                                                                                                           Akkreditáció:
AL-0048

ERŐMŰVI TURBINAGÉPÉSZ

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
52 522 07 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:                       Erőművi turbinagépész

A szakképesítés szintje:                              fizikai vagy szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére

 
                                                         jogosító
középszintű szakképesítés

Felügyeleti szerv:                                       Szociális és
Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                                 - érettségi vizsga

- pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

- szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

- egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges

            A
munkaterület leírása:

Közreműködik az üzemi biztonság fenntartásában, részt
vesz az erőmű üzemeltetésében, ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs
feladatokat, teljesíti az előírt oktatási kötelezettségeit, elvégzi a turbina
indítását (hideg, meleg, forró állapotokban), elvégzi a turbina felterhelését,
ellenőrzi és dokumentálja a normál üzemmenetet, Paramétereket szabályoz, eltérő
paramétereket állít helyre, részt vesz az üzemi próbák végrehajtásában, elvégzi
a tervezett karbantartásokkal összefüggő feladatokat, egyéb üzemeltetési
feladatokat lát el (pl. szűrő átváltás, kenőolaj csere…), elvégzi a turbina
leterhelését, végrehajtja a turbina leállítását (tervszerűen és
vészhelyzetben), közreműködik az üzemzavarok elhárításában és a
kivizsgálásokban.

 

Az 52 522 07 0000 00 00
azonosító számú, Erőművi turbinagépész megnevezésű

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0073-06

Erőművi
gépek üzemeltetésének feltételei

0089-06

Turbina
üzembehelyezése

0090-06

Turbina
ellenőrzése

0091-06

Turbina
karbantartása, üzemzavar-elhárítás

 

A tanfolyam időtartama:         280
óra (6 hónap)                    

Oktatási díj:                           419.000,-Ft/fő (képzés +
modulzáró vizsga)

Jegyzet díj:                               25.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                 
40.000,-Ft/fő

Képzési helyszínek:                OKTÁV
Zrt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39. vagy

                                               OKTÁV
Zrt. Budapesti Iroda, 1143 Budapest, Gizella u. 42-44.  

Kezdési időpont:                     2009.
március 2.                        (heti
egy-két alkalom)

 

A tanfolyam indításának feltétele minimálisan 10 fő
jelentkező.

A tanfolyam szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10
fő) kihelyezett formában is vállaljuk,

egyedi kalkuláció alapján, és a megrendelő időbeni
ütemezéséhez alkalmazkodva.

 

Magánszemélyek részére (igény
esetén) részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Vállalkozások  munkavállalóik képzését a szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatják.

 A szükséges dokumentumokat jelentkezőink
részére igény esetén biztosítjuk.

 

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

A kitöltött
jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u.
35-39.

Fax: (33)
435-664                    E-mail:
barhone@oktav.hu


Ipar olaj- és gáztüzelőberendezés kezelője képzés

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések
IPARI OLAJ- ÉS GÁZTÜZELŐ-BERENDEZÉS KEZELŐJE

 

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
31 522 02 0100 31 01

A szakképesítés megnevezése:                       Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője

A szakképesítés szintje:                              fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító

                                                           középszintű szakképesítés

A jelentkezés feltétele:                                 - nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított

  alapfokú iskolai végzettség,

- egészségi alkalmasság                                  

            A
munkaterület leírása:
Az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő feladata az ipari
fogyasztók, és ipari nagyfogyasztók gáz- és olajtüzelő berendezéseinek (ipari
szárítók, kemencék, stb.) kezelése. A
gázenergiára vonatkozó jogszabályok alapján a 290 kW(kb. 250000 kcal/h és ezt
meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő berendezés kezelésével csak
képesített személy bízható meg.

A tanfolyam célja:  Az ipari olaj- és
gáztüzelő-berendezés kezelője  szakmai
képzés célja korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek
képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő
munkaköröket, foglalkozásokat.

Az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője tanfolyamot ajánljuk:
Azoknak a
munkavállalóknak, akik a szakma megszerzése után szorgalmas munkával, jól
jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni.

 

A
31 522 02 0100 31 01 azonosító számú,
Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános
gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0188-06

Ipari
olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői
feladatok

 

A tanfolyam és a vizsgák sikeres elvégzése után a hallgatók államilag
elismert ipari olaj- és gáztüzelő-berendezése kezelője OKJ szakmai végzettséget
tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS)
igényelhető!

           

A tanfolyam időtartama:         88
óra (3 hónap)

Oktatási díj:                           82.000,-Ft/fő  (képzés + modulzáró vizsga)

Jegyzet díj:                              
7.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                35.000,-Ft/fő

Képzési helyszínek:                OKTÁV Zrt. 2509 Esztergom-kertváros,
Wesselényi u. 35-39., vagy

                                               OKTÁV
Zrt. Budapesti Iroda, 1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

Kezdési időpont:                     2009.
szeptember 25.

Oktatási napok:                      péntek
egész nap

A tanfolyam indításának
feltétele minimálisan 10 fő jelentkező.

A tanfolyam
szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10 fő) kihelyezett formában is
vállaljuk,

egyedi kalkuláció
alapján, és a megrendelő időbeni ütemezéséhez alkalmazkodva.

 

Az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője képzésre
beiratkozó magánszemélyek részére (igény esetén) részletfizetési lehetőséget
biztosítunk! Vállalkozások 
munkavállalóik képzését a szakképzési hozzájárulás terhére
elszámolhatják. A szükséges dokumentumokat jelentkezőink részére igény esetén
biztosítjuk.

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

A
kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u.
35-39.

Fax: (33)
435-664                    E-mail: barhone@oktav.hu
vagy mmarta@oktav.hu


Kazángépész képzés, tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Ny.t.sz.:
11-0019-04                                                                                                           Akkreditáció:
AL-0048

 

KAZÁNGÉPÉSZ

 

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
31 522 02 0010 31 03

A szakképesítés megnevezése:                       Kazángépész

A szakképesítés szintje:                              fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító

középszintű szakképesítés

Felügyeleti szerv:                                       Szociális és
Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                                 - nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított

  alapfokú iskolai végzettség,

- egészségügyi alkalmasság

 

            A
munkaterület leírása:

A
nyomástartó berendezések közül  a 12 t/h
tömegáramú, illetve 8400 kW-nál nagyobb teljesítményű, töltettől, tüzelési
módtól és nyomástól független kazán kezelése.

 

A
31 522 02 0010 31 03 azonosító számú,
Kazángépész (12 tonna felett) megnevezésű

elágazás szakmai
követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános
gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0184-06

Ipari
olaj- és gáztüzelő berendezés működtetése

0185-06

Hőtechnikai
berendezés üzemeltetése, karbantartása

0186-06

Ellenőrzési,
karbantartási feladatok

0191-06

Kazángépész
(12 tonna felett) feladatok

 

A tanfolyam időtartama:         200
óra (4 hónap)                    

Oktatási díj:                           167.000,-Ft/fő (képzés +
modulzáró vizsga)

Jegyzet díj:                                 7.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                 
35.000,-Ft/fő

Képzési helyszínek:                OKTÁV Zrt. 2509
Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39. vagy

                                               OKTÁV Zrt. Budapesti Iroda, 1143
Budapest, Gizella u. 42-44.

Kezdési időpont:                     2009.
március 24.

Oktatási napok:                      kedd,
szerda, csütörtök

 

A tanfolyam indításának feltétele minimálisan 10 fő
jelentkező.

A tanfolyam szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10
fő) kihelyezett formában is vállaljuk,

egyedi kalkuláció alapján, és a megrendelő időbeni
ütemezéséhez alkalmazkodva.

 

Magánszemélyek részére (igény
esetén) részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Vállalkozások  munkavállalóik képzését a szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatják.

 A szükséges dokumentumokat jelentkezőink
részére igény esetén biztosítjuk.

 

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

 

A kitöltött jelentkezési lapot az
alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy
faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u.
35-39.

Fax: (33)
435-664                    E-mail:
barhone@oktav.hu


Kazángépész tanfolyam, képzés

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések

Ny.t.sz.:
11-0019-04                                                                                                           Akkreditáció:
AL-0048

 

KAZÁNGÉPÉSZ

 

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
31 522 02 0010 31 03

A szakképesítés megnevezése:                       Kazángépész

A szakképesítés szintje:                              fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító

középszintű szakképesítés

Felügyeleti szerv:                                       Szociális és
Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                                 - nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított

  alapfokú iskolai végzettség,

- egészségügyi alkalmasság

 

            A
munkaterület leírása:

A
nyomástartó berendezések közül  a 12 t/h
tömegáramú, illetve 8400 kW-nál nagyobb teljesítményű, töltettől, tüzelési
módtól és nyomástól független kazán kezelése.

 

A
31 522 02 0010 31 03 azonosító számú,
Kazángépész (12 tonna felett) megnevezésű

elágazás szakmai
követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános
gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0184-06

Ipari
olaj- és gáztüzelő berendezés működtetése

0185-06

Hőtechnikai
berendezés üzemeltetése, karbantartása

0186-06

Ellenőrzési,
karbantartási feladatok

0191-06

Kazángépész
(12 tonna felett) feladatok

 

A tanfolyam időtartama:         200
óra (4 hónap)                    

Oktatási díj:                           167.000,-Ft/fő (képzés +
modulzáró vizsga)

Jegyzet díj:                                 7.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                 
35.000,-Ft/fő

Képzési helyszínek:                OKTÁV Zrt. 2509
Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39. vagy

                                               OKTÁV Zrt. Budapesti Iroda, 1143
Budapest, Gizella u. 42-44.

Kezdési időpont:                     2009.
március 24.

Oktatási napok:                      kedd,
szerda, csütörtök

 

A tanfolyam indításának feltétele minimálisan 10 fő
jelentkező.

A tanfolyam szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10
fő) kihelyezett formában is vállaljuk,

egyedi kalkuláció alapján, és a megrendelő időbeni
ütemezéséhez alkalmazkodva.

 

Magánszemélyek részére (igény
esetén) részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Vállalkozások  munkavállalóik képzését a szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatják.

 A szükséges dokumentumokat jelentkezőink
részére igény esetén biztosítjuk.

 

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

 

A kitöltött jelentkezési lapot az
alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy
faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u.
35-39.

Fax: (33)
435-664                    E-mail:
barhone@oktav.hu


Kazánkezelő képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

KAZÁNKEZELŐ

 

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
31 522 02 0010 31 04

A szakképesítés megnevezése:                       Kazánkezelő

A szakképesítés szintje:                              fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító

középszintű szakképesítés

Felügyeleti szerv:                                       Szociális és
Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                                 - nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított

  alapfokú iskolai végzettség,

- egészségügyi alkalmasság

 

            A munkaterület leírása:

A
nyomástartó berendezések közül a 2-12 t/h tömegáramú, illetve 1400-8400 kW
teljesítményű, töltettől, tüzelési módtól és nyomástól független kazán
kezelése.

 

 

A
31 522 02 0010 31 04 azonosító számú,
Kazánkezelő (2-12 tonna
között) megnevezésű

elágazás szakmai
követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános
gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0184-06

Ipari
olaj- és gáztüzelő berendezés működtetése

0185-06

Hőtechnikai berendezés üzemeltetése,
karbantartása

0186-06

Ellenőrzési,
karbantartási feladatok

0190-06

2-12
tonna közötti kazánkezelői
feladatok

 

A tanfolyam időtartama:         176
óra (3 hónap)         

Oktatási díj:                           150.000,-Ft/fő (képzés +
modulzáró vizsga)

Jegyzet díj:                                7.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                35.000,-Ft/fő

A képzés helyszíne:                OKTÁV
Zrt. Budapesti Iroda 1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

Kezdési időpont:                     2009.
március 24.

Oktatási napok:                      kedd,
szerda

 

A tanfolyam indításának feltétele minimálisan 10 fő
jelentkező.

A tanfolyam szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10
fő) kihelyezett formában is vállaljuk,

egyedi kalkuláció alapján, és a megrendelő időbeni
ütemezéséhez alkalmazkodva.

 

Magánszemélyek részére (igény
esetén) részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Vállalkozások  munkavállalóik képzését a szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatják.

 A szükséges dokumentumokat jelentkezőink
részére igény esetén biztosítjuk.

 

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

 

A kitöltött jelentkezési lapot az
alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy
faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39.

Fax: (33)
435-664                                            E-mail:
barhone@oktav.hu


Kazánkezelő tanfolyam

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések
KAZÁNGÉPÉSZ

 

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
31 522 02 0010 31 03

A szakképesítés megnevezése:                       Kazángépész

A szakképesítés szintje:                              fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító

középszintű szakképesítés

A jelentkezés feltétele:                                 - nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított

  alapfokú iskolai végzettség,

- egészségügyi alkalmasság

 

            A
munkaterület leírása:

A kazángépész feladata a nyomástartó berendezések közül  a 12 t/h tömegáramú, illetve 8400 kW-nál
nagyobb teljesítményű, töltettől, tüzelési módtól és nyomástól független kazán
kezelése.

A tanfolyam célja:  A kazángépész
szakmai képzés célja korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű
szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének
megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat.

A kazángépész tanfolyamot ajánljuk: Azoknak a munkavállalóknak, akik
a szakma megszerzése után szorgalmas munkával, jól jövedelmező tevékenységet
szeretnének végezni.

 

A
31 522 02 0010 31 03 azonosító számú,
Kazángépész (12 tonna felett) megnevezésű

elágazás szakmai
követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános
gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0184-06

Ipari
olaj- és gáztüzelő berendezés működtetése

0185-06

Hőtechnikai
berendezés üzemeltetése, karbantartása

0186-06

Ellenőrzési,
karbantartási feladatok

0191-06

Kazángépész
(12 tonna felett) feladatok

 

A tanfolyam időtartama:         200
óra (3 hónap)                    

Oktatási díj:                           167.000,-Ft/fő (képzés +
modulzáró vizsga)

Jegyzet díj:                                 7.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                 
35.000,-Ft/fő

Képzési helyszínek:                OKTÁV Zrt. 2509
Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39.

Oktatás ütemezése:                intenzív oktatás (H-P), oktatási
hetek között 1 hét szünet

A tanfolyam és a vizsgák sikeres elvégzése után a hallgatók államilag
elismert Kazángépész OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak.
Nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS) igényelhető!

A tanfolyam
indításának feltétele minimálisan 10 fő jelentkező.

A tanfolyam
szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10 fő) kihelyezett formában is
vállaljuk,

egyedi kalkuláció
alapján, és a megrendelő időbeni ütemezéséhez alkalmazkodva.

A kazángépész képzésre beiratkozó magánszemélyek részére
(igény esetén) részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Vállalkozások  munkavállalóik képzését a szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatják. A szükséges dokumentumokat jelentkezőink
részére igény esetén biztosítjuk.

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

A
kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u.
35-39.

Fax: (33)
435-664                    E-mail: barhone@oktav.hu
vagy mmarta@oktav.hu


Kazános és gázos továbbképzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Ny.t.sz.: 11-0019-04                                                                                                                           Akkreditáció:
0048

 

Tisztelt Partnerünk!

 

A 12/2004. (II.13.) GKM rendelet
foglalkozik a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős
munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésekkel.

A fent említett rendelet módosításra
került a 118/2005. (XII.27.) GKM rendelettel.

 

A rendelet 6. §  értelmében 
a szakmai követelmények változásait figyelembe véve a munkakörök
betöltése továbbképzéshez kötött.

Továbbképzési igazolást az kaphat,
aki a szervezett továbbképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett.

A rendelet mellékletében
meghatározott munkakörök betöltéséhez 5 évenként kötelező a továbbképzés.

 

Korábban
hatályban volt jogszabályok alapján elismert képesítéssel rendelkezők továbbképzés
hiányában –
legkésőbb
2006. június 30-ig tölthették be munkakörüket
.

 

Az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. a
Magyar Műszaki Biztonsági Hivataltól kapott továbbképzési és vizsgáztatási
jogosultság alapján meghirdeti az alábbi munkakörök betöltéséhez szükséges
továbbképzéseket:

 

Kazános továbbképzések:

-        

KISTELJESÍTMÉNYŰKAZÁN-FŰTŐ továbbképzés

-        

KAZÁNKEZELŐ, KAZÁNFŰTŐ továbbképzés

-        

KAZÁNGÉPÉSZ továbbképzés

 

Iparigázos
továbbképzések:

-        

IPARIGÁZ- ÉS OLAJTÜZELŐBERENDEZÉS-KEZELŐ
továbbképzés

-        

IPARIGÁZ- ÉS OLAJTÜZELŐBERENDEZÉS SZERELŐ,
KARBANTARTÓ, JAVÍTÓ továbbképzés

 

A továbbképzésen való részvétel feltétele a
munkakör betöltéséhez előírt OKJ-s szakmai képesítés, vagy korábban hatályban
volt jogszabályok alapján elismert képesítés megléte.

 

A
Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal  meghatározta
a továbbképzés és a vizsga követelményrendszerét.

A továbbképzés vizsgával zárul, amely írásbeli és
szóbeli vizsgarészből áll.

 

Az eredményesen vizsgázók
Továbbképzési Igazolást (Tanúsítványt) kapnak, akikről a Magyar Kereskedelmi és
Engedélyezési Hivatal névjegyzéket vezet.

 

A továbbképzés díja:           24.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                              15.000,-Ft/fő

 

15 fő feletti megrendelés esetén az továbbképzés
díjából résztvevőnként 5.000,-Ft/fő kedvezményt biztosítunk.

 

 

 

- 2 -

 

 

A
továbbképzéseket Budapesten és kihelyezett formában bárhol megtartjuk.

Egy-egy továbbképző tanfolyam
indításának a feltétele minimálisan 15 fő résztvevő
.

 

Kihelyezett
továbbképzések esetén, a résztvevők létszámának ismeretében, egyedi kalkulációt
készítünk.

 

A továbbképzések időpontja  Budapesten:

 

                        I.
        csoport                       2009. február 23, 24, 25.

                        II.
       csoport                       2009. március 30, 31, április 1.

                        III.
     csoport          
         2009.
május 25, 26, 27.

                        IV.       csoport                       2009.
június 22, 23, 24.

 

A továbbképzések helyszíne:

            OKTÁV Zrt.
Budapesti Iroda        1143 Budapest,
Gizella út 42-44.

 

Jelentkezés levélben vagy faxon a
mellékelt jelentkezési lapot feltüntetve a választott továbbképzés időpontját
és helyszínét, csatolva a megszerzett  képesítés másolatát.

 

Levélcímünk:              OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

                                               2509
Esztergom-kertváros, Wesselényi u.35-39.

 

Fax
számunk:              (33) 435-664

           

Felvilágosítást ad:       Barhóné
Kozma Zsuzsanna   telefon:   33/435-755/152-es mellék

                                   okt. főmunkatárs                    mobil:     06 20/777-9226

                                   
e-mail: barhone@oktav.hu

                                   Magassy Miklósné                  telefon:    33/435-755/153-as mellék

                                   tanfolyamszervező

                                   e-mail: mmarta@oktav.hu

 

Tisztelettel várjuk a
továbbképzésekre jelentkezőket.

 

 

 


Kisteljesítményű kazán fűtője képzés

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések
KISTELJESÍTMÉNYŰ KAZÁN FŰTŐJE

 

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
31 522 02 0100 31 02

A szakképesítés megnevezése:                       Kisteljesítményű kazán fűtője

A szakképesítés szintje:                              fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító

középszintű szakképesítés

A jelentkezés feltétele:                                 - nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított

  alapfokú iskolai végzettség,

- egészségügyi alkalmasság

 

            A munkaterület leírása: A kisteljesítményű kazán fűtője feladata a  nyomástartó berendezések közül a maximálisan
2 t/h tömegáramú, illetve 1400 kW teljesítményű, töltettől, tüzelési módtól és
nyomástól független kazán kezelése.

A tanfolyam célja:  A kisteljesítményű
kazán fűtője szakmai képzés célja korszerű szakmai elméleti és gyakorlati
felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés
munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat.

A kisteljesítményű kazán fűtője tanfolyamot ajánljuk: Azoknak a munkavállalóknak, akik
a szakma megszerzése után szorgalmas munkával, jól jövedelmező tevékenységet
szeretnének végezni.

 

A
31 522 02 0100 31 02 azonosító számú,
Kisteljesítményű kazán fűtője(max.
2 tonna)

megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános
gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0184-06

Ipari
olaj- és gáztüzelő berendezés működtetése

0192-06

Kisteljesítményű
kazán fűtő (max. 2 tonna) feladatok

 

A tanfolyam időtartama:         128
óra (3 hónap)                    

Oktatási díj:                           90.000,-Ft/fő (képzés + modulzáró
vizsga)

Jegyzet díj:                               7.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                35.000,-Ft/fő

A tanfolyam helye:                  OKTÁV
Zrt. Budapesti Iroda 1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

Kezdési időpont:                     2009.
szeptember 15.                

Oktatási napok:                      kedd
egész nap, alkalmanként szerdán is

A tanfolyam és a vizsgák sikeres elvégzése után a hallgatók államilag
elismert Kisteljesítményű kazán fűtője OKJ szakmai végzettséget tanúsító
bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS)
igényelhető!

 

A tanfolyam
indításának feltétele minimálisan 10 fő jelentkező.

A tanfolyam
szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10 fő) kihelyezett formában is
vállaljuk,

egyedi kalkuláció
alapján, és a megrendelő időbeni ütemezéséhez alkalmazkodva.

A kisteljesítményű kazán fűtője képzésre beiratkozó
magánszemélyek részére (igény esetén) részletfizetési lehetőséget biztosítunk!
Vállalkozások  munkavállalóik képzését a
szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják. A szükséges dokumentumokat
jelentkezőink részére igény esetén biztosítjuk.

 

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

A
kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u.
35-39.

Fax: (33)
435-664                    E-mail: barhone@oktav.hu
vagy mmarta@oktav.hu


Nyomástartóedény-gépész tanfolyam, képzés

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések

Ny.t.sz.:
11-0019-04                                                                                                           Akkreditáció:
AL-0048

 

NYOMÁSTARTÓEDÉNY-GÉPÉSZ

 

A szakképesítés azonosító (OKJ)
száma:       
52 524 01 0100 31 01

A szakképesítés megnevezése:                       Nyomástartóedény-gépész

A szakképesítés szintje:                              fizikai vagy szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére

                                                           jogosító
középszintű szakképesítés

Felügyeleti szerv:                                       Szociális és
Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                                 - nyolcadik évfolyam elvégzése

- egészségügyi alkalmasság

 

            A munkaterület leírása:

A
hatósági felügyelet alá tartozó 0,5 bar nyomás feletti nyomástartó edény vagy
edénycsoport kezelése

függetlenül
attól, hogy ezek milyen töltetűek.

 

 

Az 52 524 01 0100 31 01
azonosító számú, Nyomástartóedény-gépész megnevezésű rész-

szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2063-06

Nyomástartóedény-gépész
feladatok

 

A tanfolyam időtartama:         172
óra (3 hónap)

Oktatási díj:                           145.000,-Ft/fő (képzés +
modulzáró vizsga)

Jegyzet díj:                               7.000,-Ft/fő

Vizsgadíj:                                35.000,-Ft/fő

 

Képzési helyszínek:                OKTÁV
Zrt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39., vagy

                                               OKTÁV Zrt. Budapesti Iroda, 1143
Budapest, Gizella u. 42-44.

Kezdési időpont:                     2009.
február 17.

Oktatási napok:                      heti
két alkalom: kedd, szerda

 

 

A tanfolyam indításának feltétele minimálisan 15 fő
jelentkező.

A tanfolyam szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10
fő) kihelyezett formában is vállaljuk, egyedi kalkuláció alapján,  és a megrendelő időbeni ütemezéséhez
alkalmazkodva.

 

Magánszemélyek részére (igény
esetén) részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Vállalkozások  munkavállalóik képzését a szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatják.

 A szükséges dokumentumokat jelentkezőink
részére igény esetén biztosítjuk.

 

Bővebb felvilágosítás:             Barhóné Kozma Zsuzsanna
tanfolyamvezető     33/435-755/152

                                                                                                          06-20/777-9226

                                               Magassy
Miklósné tanfolyamszervező             33/435-755/153

                                                                                                          06
20/777-9228

 

A kitöltött jelentkezési lapot az
alábbi címre kérjük visszaküldeni,  vagy
faxon, e-mailben elküldeni:

OKTÁV Zrt.   2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u.
35-39.

Fax: (33)
435-664                    E-mail:
barhone@oktav.hu

 

 

 


Bevontelektródás hegesztő képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

 Bevontelektródás hegesztő

(A
Hegesztő rész-szakképesítése)

 

A szakképesítés azonosító  (OKJ) száma: 31 521 11 0100 31 01

A szakképesítés megnevezése:                  Bevontelektródás hegesztő

Felügyeleti szerv:                                               Szociális és Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                            -18. életév betöltése

                                                           - nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú                                                    iskolai végzettség

-
egészségügyi alkalmasság

 

            A
munkaterület rövid leírása:

Egyszerűbb bevontelektródás hegesztési munkák elvégzése, az ehhez szükséges berendezések,
eszközök, kisgépek biztonságos kezelése.

 

A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevont elektródás hegesztő
megnevezésű rész- szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-
és környezetvédelmi feladatok

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I.
(szerelő)

0239-06

Hegesztő alapfeladatok

0241-06

Hegesztést előkészítő
és befejező feladatok

0243-06

Bevont elektródás kézi ívhegesztő feladatok

 

A
szakmai vizsgák részei:
   írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgák,

                                                           tűzvédelmi
szakvizsga (külön díjtétel)

           

 

                                     Képzési
helyszínek

Esztergom-kertv.

Budapest

Tatabánya

Megjegyzés

Időtartam

170
óra (1 félév)

 

Tervezett kezdés

2008. 09. 19.

2008. 09. 19.

2008. 09. 24.

Jelentkezéstől
függően

Tanfolyami napok

heti
2 nap (P, Szo)

heti
2 nap ( Sz, Cs)

 

Cím

Wesselényi
út 35-39.

1143.
Bp. Gizella út 42-44.

Győri
út 23.

 

Részvételi díj

155.
000,- Ft
(képzés + modulzáró
vizsgák)

A részvételi díj a jegyzetköltséget nem tartalmazza!

 

Vizsgadíj

40.
000,-Ft

 

Felvilágosítás

06 /
40 / 990 – 000*; 06/1/ 214-5213; 33/435-755;

*Helyi
hívás!

Egyéb elérhetőségek

Földvári László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142,
20/777-9231 E-mail: foldvari@oktav.hu;

Vincze Andrea tanfolyamszervező: 33/435-755/139,
20/777-9232 E-mail: vandi@oktav.hu 

T/Fax: 06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-2408, 06 / 34
/ 510-273

Honlap: www.oktav.hu,
E-mail: oktav@oktav.hu;

 

Egyéni fizetők részletfizetési kedvezményt kérhetnek!

Vállalkozás a képzés díját szakképzési hozzájárulás terhére
elszámolhatja. A szükséges dokumentumokat a résztvevők számára biztosítjuk!

 

 

(Ny. sz.: 11-0019-04)                                                                        (A..l.sz.: AL 0048)


Bevontelektródás hegesztő tanfolyam

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések
 Bevontelektródás hegesztő

(A
Hegesztő rész-szakképesítése)

 

A szakképesítés azonosító  (OKJ) száma: 31 521 11 0100 31 01

A szakképesítés megnevezése:                  Bevontelektródás hegesztő

Felügyeleti szerv:                                               Szociális és Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                            -18. életév betöltése

                                                           - nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú                                                    iskolai végzettség

-
egészségügyi alkalmasság

 

            A
munkaterület rövid leírása:

Egyszerűbb bevontelektródás hegesztési munkák elvégzése, az ehhez szükséges berendezések,
eszközök, kisgépek biztonságos kezelése.

 

A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevont elektródás hegesztő
megnevezésű rész- szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-
és környezetvédelmi feladatok

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I.
(szerelő)

0239-06

Hegesztő alapfeladatok

0241-06

Hegesztést előkészítő
és befejező feladatok

0243-06

Bevont elektródás kézi ívhegesztő feladatok

 

A
szakmai vizsgák részei:
   írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgák,

                                                           tűzvédelmi
szakvizsga (külön díjtétel)

           

 

                                     Képzési
helyszínek

Esztergom-kertv.

Budapest

Tatabánya

Megjegyzés

Időtartam

170
óra (1 félév)

 

         

Tanfolyami napok

heti
2 nap (P, Szo)

Heti 2 délután

 

Cím

Wesselényi
út 35-39.

1143.
Bp. Gizella út 42-44.

Győri út 23.

 

Részvételi díj

155.
000,- Ft
(képzés + modulzáró
vizsgák)

A részvételi díj a jegyzetköltséget nem tartalmazza!

 

Vizsgadíj

40.
000,-Ft

 

Felvilágosítás

06 /
40 / 990 – 000*; 06/1/ 214-5213; 33/435-755;

*Helyi
hívás!

Egyéb elérhetőségek

Földvári László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142,
20/777-9231 E-mail: foldvari@oktav.hu;

Vincze Andrea tanfolyamszervező: 33/435-755/139,
20/777-9232 E-mail: vandi@oktav.hu 

T/Fax: 06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-2408, 06 / 34
/ 510-273

Honlap: www.oktav.hu,
E-mail: oktav@oktav.hu;

 

Egyéni fizetők részletfizetési kedvezményt kérhetnek!

Vállalkozás a képzés díját szakképzési hozzájárulás terhére
elszámolhatja. A szükséges dokumentumokat a résztvevők számára biztosítjuk!


CNC forgácsoló képzés

Helyszín: 
Győr-Moson-Sopron megyei képzések
CNC FORGÁCSOLÓ

 

A szakképesítés
azonosító (OKJ) száma:                   
31 521 02 0000 00 00

A szakképesítés
megnevezése:                                  
CNC forgácsoló

A szakképesítés
szintje:                                        
középfokú szakképesítés

Felügyeleti szerv:                                                   Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                                             alapfokú iskolai végzettség, eü.
alkalmasság

 

A tanfolyam célja:

A nagy
értékű fejlett technológiai szintet képviselő NC-CNC gépek, berendezések
gazdaságos kihasználásához, üzemeltetéséhez szükséges szakemberek képzése. A
tanfolyam elvégzését javasoljuk azon szakembereknek, akik rendelkeznek gépi
forgácsolói (marós, esztergályos, faipari forgácsoló stb.) végzettséggel és
gyakorlattal, vagy gépipari szakközépiskolai végzettséggel és gépi forgácsolói
gyakorlattal.

 

Főbb témakörök:

v A CNC szerszámgépek
vezérlőberendezéseinek működési elve

v A CNC szerszámgépek programozásának
alapjai

v A CNC szerszámgépek
szerszámozási rendszerei

v A szerszámok, készülékek adott
technológiai ág szerinti kiválasztása

v A szerszámok befogása,
beszúrása, egyszerűbb szerszámok élezése

v CNC programok készítése

v A CNC vezérlésű szerszámgépeken történő
alkatrész gyártása

v A CNC szerszámgépek napi
karbantartási feladatainak elvégzése

v A gépipari mérések, ellenőrzések
gyakorlata

v A munkavédelmi tűzrendészeti,
környezetvédelmi előírások alkalmazása

v A CNC szerszámgépek biztonságos
kezelése és üzemeltetése

v A rendellenes működés
felismerése

v A szerszámok és a munkadarab
biztonságos és szakszerű befogása

v A szerszámozási, programozási és
egyéb technológiai hibaokok felderítése

v A gyártási hiba és pontatlanság
esetén a beállítások korrigálása

Alkalmazott
vezérlések:  
Győr: SIEMENS, NC-T 100,

Budapest: SIEMENS,
NC-T 100, HEIDENHEIN, FANUC

                                                                       Esztergom:

Az oktatott modulok:

0110-06                             Általános
gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok

0225-06                             Általános
anyagvizsgálatok és geometriai mérések

0227-06                             Általános
gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

0281-06                             CNC-forgácsolási feladatok

 

Képzési helyszínek

Esztergom-kertváros

Budapest

Győr

 

Időtartam

2
félév

2
félév

2
félév

 

 

       

Tanfolyami
napok

Szerda,
Csütörtök

hétköznap
két délután.

hétköznap
két délután

 

Cím

Wesselényi út 35-39.

1143. Bp. Gizella út 42-44.

 

 

Részvételi
díj

139. 000,- / félév+ vizsgadíj

forgácsolói végzettséggel rendelkezőknek: 119.000,-Ft/félév+vizsgadíj

Vizsgadíj

27. 000,- Ft

Jegyzetköltség

15.000,- Ft

Felvilágosítás

06
/ 40 / 990 – 000*; 06/1/ 214-5213; 33/435-755

*Helyi
hívás!

Egyéb elérhetőségek

Földvári
László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142, 20/777-9231  foldvari@oktav.hu 

Vincze
Andrea tanfolyamszervező: 33/435-755/139, 20/777-9232  vandi@oktav.hu 

T/Fax:
06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-8456, 06 / 34 / 510-273

Honlap:
www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu;

Egyéni fizetők részletfizetési kedvezményt kérhetnek! Vállalkozás a
képzés díját szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja. A szükséges
dokumentumokat a résztvevők számára biztosítjuk!


CNC forgácsoló képzés, tanfolyam

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések
 

CNC FORGÁCSOLÓ

 

A szakképesítés
azonosító (OKJ) száma:                   
31 521 02 0000 00 00

A szakképesítés
megnevezése:                                  
CNC forgácsoló

A szakképesítés
szintje:                                        
középfokú szakképesítés

Felügyeleti szerv:                                                   Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                                             alapfokú iskolai végzettség, eü.
alkalmasság

 

A tanfolyam célja:

A nagy
értékű fejlett technológiai szintet képviselő NC-CNC gépek, berendezések
gazdaságos kihasználásához, üzemeltetéséhez szükséges szakemberek képzése. A
tanfolyam elvégzését javasoljuk azon szakembereknek, akik rendelkeznek gépi
forgácsolói (marós, esztergályos, faipari forgácsoló stb.) végzettséggel és
gyakorlattal, vagy gépipari szakközépiskolai végzettséggel és gépi forgácsolói
gyakorlattal.

 

Főbb témakörök:

v A CNC szerszámgépek
vezérlőberendezéseinek működési elve

v A CNC szerszámgépek programozásának
alapjai

v A CNC szerszámgépek
szerszámozási rendszerei

v A szerszámok, készülékek adott
technológiai ág szerinti kiválasztása

v A szerszámok befogása,
beszúrása, egyszerűbb szerszámok élezése

v CNC programok készítése

v A CNC vezérlésű szerszámgépeken történő
alkatrész gyártása

v A CNC szerszámgépek napi
karbantartási feladatainak elvégzése

v A gépipari mérések, ellenőrzések
gyakorlata

v A munkavédelmi tűzrendészeti,
környezetvédelmi előírások alkalmazása

v A CNC szerszámgépek biztonságos
kezelése és üzemeltetése

v A rendellenes működés
felismerése

v A szerszámok és a munkadarab
biztonságos és szakszerű befogása

v A szerszámozási, programozási és
egyéb technológiai hibaokok felderítése

v A gyártási hiba és pontatlanság
esetén a beállítások korrigálása

Alkalmazott
vezérlések:  
Győr: SIEMENS, NC-T 100,

Budapest: SIEMENS,
NC-T 100, HEIDENHEIN, FANUC

                                                                       Esztergom:

Az oktatott modulok:

0110-06                             Általános
gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok

0225-06                             Általános
anyagvizsgálatok és geometriai mérések

0227-06                             Általános
gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

0281-06                             CNC-forgácsolási feladatok

 

Képzési helyszínek

Esztergom-kertváros

Budapest

Győr

 

Időtartam

2
félév

2
félév

2
félév

 

         

Tanfolyami
napok

Szerda,
Csütörtök

hétköznap
két délután.

hétköznap
két délután

 

Cím

Wesselényi út 35-39.

1143. Bp. Gizella út 42-44.

 

 

Részvételi
díj

139. 000,- / félév+ vizsgadíj

forgácsolói végzettséggel rendelkezőknek: 119.000,-Ft/félév+vizsgadíj

Vizsgadíj

27. 000,- Ft

Jegyzetköltség

15.000,- Ft

Felvilágosítás

06
/ 40 / 990 – 000*; 06/1/ 214-5213; 33/435-755

*Helyi
hívás!

Egyéb elérhetőségek

Földvári
László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142, 20/777-9231  foldvari@oktav.hu 

Vincze
Andrea tanfolyamszervező: 33/435-755/139, 20/777-9232  vandi@oktav.hu 

T/Fax:
06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-8456, 06 / 34 / 510-273

Honlap:
www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu;

Egyéni fizetők részletfizetési kedvezményt kérhetnek! Vállalkozás a
képzés díját szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja. A szükséges
dokumentumokat a résztvevők számára biztosítjuk!


Fogyóelektródás hegesztő képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések
 Fogyóelektródás hegesztő

(A Hegesztő
rész-szakképesítése)

 

A szakképesítés
azonosító  (OKJ) száma:     31 521 11 0100 31 03

A szakképesítés
megnevezése:                      
Bevontelektródás
hegesztő

Felügyeleti szerv:                                          Szociális
és Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                                   -18.
életév betöltése

-nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított

  alapfokú iskolai végzettség

-egészségügyi
alkalmasság

 

            A
munkaterület rövid leírása:

Egyszerűbb fogyóelektródás hegesztési munkák elvégzése, az ehhez szükséges
berendezések, eszközök, kisgépek biztonságos kezelése.

 

A 31 521 11 0100 31 03 azonosító számú, Fogyóelektródás hegesztő
megnevezésű rész- szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-
és környezetvédelmi feladatok

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I.
(szerelő)

0239-06

Hegesztő alapfeladatok

0241-06

Hegesztést előkészítő
és befejező feladatok

0246-06

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG)
feladatok

 

A
szakmai vizsgák részei:
   írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgák,

                                                           tűzvédelmi
szakvizsga (külön díjtétel)

           

 

                                     Képzési
helyszínek

Esztergom-kertv.

Budapest

Tatabánya

Megjegyzés

Időtartam

170
óra (1 félév)

 

         

Tanfolyami napok

heti
2 nap (P.,Szo.)

heti
2  délután

 

Cím

Wesselényi
út 35-39.

1143.
Bp. Gizella út 42-44.

Győri
út 23.

 

Részvételi díj

165.
000,- Ft
(képzés + modulzáró
vizsgák)

A részvételi díj a jegyzetköltséget nem tartalmazza!

 

Vizsgadíj

40.
000,-Ft

 

Felvilágosítás

06 /
40 / 990 – 000*; 06/1/ 214-5213; 33/435-755;

*Helyi
hívás!

Egyéb elérhetőségek

Földvári László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142,
20/777-9231 E-mail: foldvari@oktav.hu;

Vincze Andrea tanfolyamszervező: 33/435-755/139,
20/777-9232 E-mail: vandi@oktav.hu 

T/Fax: 06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-2408, 06 / 34
/ 510-273

Honlap: www.oktav.hu,
E-mail: oktav@oktav.hu;

 

Egyéni fizetők részletfizetési kedvezményt kérhetnek!

Vállalkozás a képzés díját szakképzési hozzájárulás terhére
elszámolhatja. A szükséges dokumentumokat a résztvevők számára biztosítjuk!


Fogyóelektródás hegesztő tanfolyam

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések

    Fogyóelektródás hegesztő (A Hegesztő rész-szakképesítése) A szakképesítés azonosító  (OKJ) száma:     31 521 11 0100 31 03A szakképesítés megnevezése:                       Bevontelektródás hegesztőFelügyeleti szerv:                                          Szociális és Munkaügyi MinisztériumA jelentkezés feltétele:                                   -18. életév betöltése

-nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított

  alapfokú iskolai végzettség

-egészségügyi alkalmasság             A munkaterület rövid leírása: Egyszerűbb fogyóelektródás hegesztési munkák elvégzése, az ehhez szükséges berendezések, eszközök, kisgépek biztonságos kezelése. 

A 31 521 11 0100 31 03 azonosító számú, Fogyóelektródás hegesztő megnevezésű rész- szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

0239-06

Hegesztő alapfeladatok

0241-06

Hegesztést előkészítő és befejező feladatok

0246-06

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok

 A szakmai vizsgák részei:   írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgák,                                                           tűzvédelmi szakvizsga (külön díjtétel)           

 
                                     Képzési helyszínek
Esztergom-kertv. Budapest Tatabánya Megjegyzés
Időtartam 170 óra (1 félév)  
Tervezett kezdés   Jelentkezéstől függően
Tanfolyami napok heti 2 nap (P.,Szo.) heti 2  délután  
Cím Wesselényi út 35-39. 1143. Bp. Gizella út 42-44. Győri út 23.  
Részvételi díj 165. 000,- Ft (képzés + modulzáró vizsgák)A részvételi díj a jegyzetköltséget nem tartalmazza!  
Vizsgadíj 40. 000,-Ft  
Felvilágosítás 06 / 40 / 990 – 000*; 06/1/ 214-5213; 33/435-755; *Helyi hívás!
Egyéb elérhetőségek Földvári László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142, 20/777-9231 E-mail: foldvari@oktav.hu;Vincze Andrea tanfolyamszervező: 33/435-755/139, 20/777-9232 E-mail: vandi@oktav.hu  T/Fax: 06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-2408, 06 / 34 / 510-273Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu;

 Egyéni fizetők részletfizetési kedvezményt kérhetnek!Vállalkozás a képzés díját szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja. A szükséges dokumentumokat a résztvevők számára biztosítjuk! (Ny. sz.: 11-0019-04)                                                                        (A..l.sz.: AL 0048)


Gázhegesztő képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

  

 

 

 

 

 

 

 Gázhegesztő (A Hegesztő rész-szakképesítése) A szakképesítés azonosító  (OKJ) száma: 31 521 11 0100 31 04A szakképesítés megnevezése:                  GázhegesztőFelügyeleti szerv:                                               Szociális és Munkaügyi MinisztériumA jelentkezés feltétele:                            -18. életév betöltése                                                           -nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú                                                     iskolai végzettség-egészségügyi alkalmasság             A munkaterület leírása: Egyszerűbb  gázhegesztési és lángvágási munkák elvégzése, az ehhez szükséges berendezések, eszközök, kisgépek biztonságos kezelése. 

A 31 521 11 0100 31 04 azonosító számú, Gázhegesztő megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

0239-06

Hegesztő alapfeladatok

0241-06

Hegesztést előkészítő és befejező feladatok

0244-06

Gázhegesztő feladatok

0248-06

Vágási műveletek

 A szakmai vizsgák részei:   írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgák,                                                           tűzvédelmi szakvizsga (külön díjtétel)           

 
                                     Képzési helyszínek
Esztergom-kertv. Budapest Tatabánya Megjegyzés
Időtartam 170 óra (1 félév)  
Tervezett kezdés

 

Jelentkezéstől függően
Tanfolyami napok heti 2 nap (P.,Szo.) heti 2  délután  
Cím Wesselényi út 35-39. 1143. Bp. Gizella út 42-44. Győri út 23.  
Részvételi díj 180. 000,- Ft (képzés + modulzáró vizsgák)A részvételi díj a jegyzetköltséget nem tartalmazza!  
Vizsgadíj 40. 000,-Ft  
Felvilágosítás 06 / 40 / 990 – 000*; 06/1/ 214-5213; 33/435-755; *Helyi hívás!
Egyéb elérhetőségek Földvári László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142, 20/777-9231 E-mail: foldvari@oktav.hu;Vincze Andrea tanfolyamszervező: 33/435-755/139, 20/777-9232 E-mail: vandi@oktav.hu  T/Fax: 06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-2408, 06 / 34 / 510-273Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu;

 Egyéni fizetők részletfizetési kedvezményt kérhetnek!Vállalkozás a képzés díját szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja. A szükséges dokumentumokat a résztvevők számára biztosítjuk!  (Ny. sz.: 11-0019-04)                                                                        (A..l.sz.: AL 0048)


Gázhegesztő tanfolyam

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések
 Gázhegesztő

(A
Hegesztő rész-szakképesítése)

 

A szakképesítés azonosító  (OKJ) száma: 31 521 11 0100 31 04

A szakképesítés megnevezése:                  Gázhegesztő

Felügyeleti szerv:                                               Szociális és Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés feltétele:                            -18. életév betöltése

                                                           -nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú                                                     iskolai
végzettség

-egészségügyi
alkalmasság

 

            A
munkaterület leírása:

Egyszerűbb  gázhegesztési és lángvágási
munkák elvégzése, az ehhez szükséges berendezések, eszközök, kisgépek biztonságos
kezelése.

 

A 31 521 11 0100 31 04 azonosító számú, Gázhegesztő
megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-
és környezetvédelmi feladatok

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I.
(szerelő)

0239-06

Hegesztő alapfeladatok

0241-06

Hegesztést előkészítő
és befejező feladatok

0244-06

Gázhegesztő feladatok

0248-06

Vágási műveletek

 

A
szakmai vizsgák részei:
   írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgák,

                                                           tűzvédelmi
szakvizsga (külön díjtétel)

           

 

                                     Képzési
helyszínek

Esztergom-kertv.

Budapest

Tatabánya

Megjegyzés

Időtartam

170
óra (1 félév)

 

         

Tanfolyami napok

heti
2 nap (P.,Szo.)

heti
2  délután

 

Cím

Wesselényi
út 35-39.

1143.
Bp. Gizella út 42-44.

Győri
út 23.

 

Részvételi díj

180.
000,- Ft
(képzés + modulzáró
vizsgák)

A részvételi díj a jegyzetköltséget nem tartalmazza!

 

Vizsgadíj

40.
000,-Ft

 

Felvilágosítás

06 /
40 / 990 – 000*; 06/1/ 214-5213; 33/435-755;

*Helyi
hívás!

Egyéb elérhetőségek

Földvári László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142,
20/777-9231 E-mail: foldvari@oktav.hu;

Vincze Andrea tanfolyamszervező: 33/435-755/139,
20/777-9232 E-mail: vandi@oktav.hu 

T/Fax: 06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-2408, 06 / 34
/ 510-273

Honlap: www.oktav.hu,
E-mail: oktav@oktav.hu;

 

Egyéni fizetők részletfizetési kedvezményt kérhetnek!

Vállalkozás a képzés díját szakképzési hozzájárulás terhére
elszámolhatja. A szükséges dokumentumokat a résztvevők számára biztosítjuk!


Hegesztő képzés, tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések
HEGESZTŐ

szakképesítés

Rész-szakképesítései:

Bevontelektródáés
hegesztő:
31 521 11 0100 31
01    (lásd ilyen elnevezéssel is)

Fogyóelektródás hegesztő:     31 521 11 0100 31 03    (lásd ilyen
elnevezéssel is)

Gázhegesztő:                          31 521 11 0100 31 04    (lásd ilyen elnevezéssel is)

Volframelektródás hegesztő: 31 521 11 0100 31 06    (lásd
ilyen elnevezéssel is)

 

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma:       31 521 11 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:                       Hegesztő

A szakképesítés szintje:                                  középszintű

Felügyeleti szerv:                                Szociális és
Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés
feltétele:
                       nyolcadik
évfolyam elvégzésével tanúsított
alapfokú iskolai

végzettség; egészségügyi alkalmasság; 18. életév
betöltése

 

A szakképesítéssel betölthető
foglalkozás/munkakör:
   Hegeszető, lángvágó  (FEOR: 7425)

 

A munkaterület
rövid leírása:

Egyszerűbb bevontelektródás/ gázhegesztő/ fogyóelektródás/ volframelektródás
hegesztési munkák elvégzése, az ehhez szükséges berendezések, eszközök,
kisgépek biztonságos kezelése.

 

Rész-szakképesítés

A képzés során oktatott modulok

Bevont- elektródás hegesztő

Gázhegesztő

Fogyó-elektródás hegesztő

Volfram-elektródás hegesztő

KÖZÖS MODULOK

0110-06
Ált.gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

 

X

 

X

 

X

 

X

0111-06
Általános gépészeti techn. feladatok I.

X

X

X

X

0239-06
Hegesztő alapfeladatok

X

X

X

X

0241-06
Hegesztést előkészítő és befejező fa.k

X

X

X

X

SPECIFIKUS MODULOK

0243-06
Bevont elektródás kézi ívhegesztő fa.k

X

-

-

-

0244-06
Gázhegesztő feladatok

-

X

-

-

0248-06
Vágási műveletek

-

X

-

-

0246-06  Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
(MIG/MAG) feladatok

-

-

X

-

0245-06
Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok

 

-

 

-

 

-

 

X

Részvételi díj:

155.000,- Ft

180.000,- Ft

165.000,-

180.000,-

Vizsgadíj:

40.000,-

40.000,-

40.000,-

40.000,-

Jegyzetköltség:

rendelés szerint

               

 

                                     Képzési
helyszínek

Esztergom-kertv.

Budapest

Tatabánya

Megjegyzés

Időtartam

170 óra (1 félév)

 

         

Tanfolyami
napok

heti 2 nap (P.,Szo.)

Heti 2 nap délután

 

Cím

Wesselényi út 35-39.

1143. Bp. Gizella út 42-44.

Győri út 23.

 

Felvilágosítás

06 / 40 / 990 – 000*; 06/1/
214-5213; 33/435-755;

*Helyi hívás!

Egyéb
elérhetőségek

Földvári László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142,
20/777-9231 E-mail: foldvari@oktav.hu;

Vincze Andrea tanfolyamszervező: 33/435-755/139,
20/777-9232 E-mail: vandi@oktav.hu 

T/Fax: 06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-2408, 06 / 34
/ 510-273

Honlap: www.oktav.hu,
E-mail: oktav@oktav.hu;

 

Egyéni fizetők részletfizetési kedvezményt
kérhetnek!

Vállalkozás a képzés díját szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatja. A szükséges dokumentumokat a résztvevők
számára biztosítjuk

 


Hegesztő tanfolyam, képzés

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei képzések
HEGESZTŐ

szakképesítés

Rész-szakképesítései:

Bevontelektródáés
hegesztő:
31 521 11 0100 31
01    (lásd ilyen elnevezéssel is)

Fogyóelektródás hegesztő:     31 521 11 0100 31 03    (lásd ilyen
elnevezéssel is)

Gázhegesztő:                          31 521 11 0100 31 04    (lásd ilyen elnevezéssel is)

Volframelektródás hegesztő: 31 521 11 0100 31 06    (lásd
ilyen elnevezéssel is)

 

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma:       31 521 11 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:                       Hegesztő

A szakképesítés szintje:                                  középszintű

Felügyeleti szerv:                                Szociális és
Munkaügyi Minisztérium

A jelentkezés
feltétele:
                       nyolcadik
évfolyam elvégzésével tanúsított
alapfokú iskolai

végzettség; egészségügyi alkalmasság; 18. életév
betöltése

 

A szakképesítéssel betölthető
foglalkozás/munkakör:
   Hegeszető, lángvágó  (FEOR: 7425)

 

A munkaterület
rövid leírása:

Egyszerűbb bevontelektródás/ gázhegesztő/ fogyóelektródás/ volframelektródás
hegesztési munkák elvégzése, az ehhez szükséges berendezések, eszközök,
kisgépek biztonságos kezelése.

 

Rész-szakképesítés

A képzés során oktatott modulok

Bevont- elektródás hegesztő

Gázhegesztő

Fogyó-elektródás hegesztő

Volfram-elektródás hegesztő

KÖZÖS MODULOK

0110-06
Ált.gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

 

X

 

X

 

X

 

X

0111-06
Általános gépészeti techn. feladatok I.

X

X

X

X

0239-06
Hegesztő alapfeladatok

X

X

X

X

0241-06
Hegesztést előkészítő és befejező fa.k

X

X

X

X

SPECIFIKUS MODULOK

0243-06
Bevont elektródás kézi ívhegesztő fa.k

X

-

-

-

0244-06
Gázhegesztő feladatok

-

X

-

-

0248-06
Vágási műveletek

-

X

-

-

0246-06  Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
(MIG/MAG) feladatok

-

-

X

-

0245-06
Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok

 

-

 

-

 

-

 

X

Részvételi díj:

155.000,- Ft

180.000,- Ft

165.000,-

180.000,-

Vizsgadíj:

40.000,-

40.000,-

40.000,-

40.000,-

Jegyzetköltség:

rendelés szerint

               

 

                                     Képzési
helyszínek

Esztergom-kertv.

Budapest

Tatabánya

Megjegyzés

Időtartam

170 óra (1 félév)

 

         

Tanfolyami
napok

heti 2 nap (P.,Szo.)

Heti 2 nap délután

 

Cím

Wesselényi út 35-39.

1143. Bp. Gizella út 42-44.

Győri út 23.

 

Felvilágosítás

06 / 40 / 990 – 000*; 06/1/
214-5213; 33/435-755;

*Helyi hívás!

Egyéb
elérhetőségek

Földvári László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142,
20/777-9231 E-mail: foldvari@oktav.hu;

Vincze Andrea tanfolyamszervező: 33/435-755/139,
20/777-9232 E-mail: vandi@oktav.hu 

T/Fax: 06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-2408, 06 / 34
/ 510-273

Honlap: www.oktav.hu,
E-mail: oktav@oktav.hu;

 

Egyéni fizetők részletfizetési kedvezményt
kérhetnek!

Vállalkozás a képzés díját szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatja. A szükséges dokumentumokat a résztvevők
számára biztosítjuk

 Szűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 
A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.