Pénzügyi számviteli és egyéb gazdasági jellegű képzések Budapesten és országosan.

Kereskedő-boltvezető és számítógép-kezelő(-használó)-Budapest,Cegléd,

Helyszín: 
Pest megyei képzések

A tanfolyam elvégzése után a hallgató kereskedő, kereskedelmi ügyintéző, egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintéző munkaköröket tud ellátni. Valamint ismeri a számítógép hardver felépítését, jártas a DOS és Windows programok kezelésében, üzemeltetési ismeretei vannak. Képes önálló operátori feladat ellátására


International Business School

Helyszín: 
Budapesti képzések

Jelentkezz a Nemzetközi Üzleti Főiskola IBS angol nyelvu Nemzetközi Üzleti Kommunikáció (BABL) kurzusára, amelyen az Oxford Brookes University BA Diplomáját szerezheted meg.


Jelentkezési határidő: 2003. augusztus 20.


LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER

Helyszín: 
Budapesti képzések

A WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) Ausztriában a felnőttképzés területén komoly szerepet tölt be, piaci részesedése mintegy 20%-ra tehető. A tartományi székhelyeken, de a kisebb területi központokban is megtalálható WIFI-k vezető jelentőségére utal, hogy az intézmények Ausztriában jelenleg 11.000 oktató közreműködésével 26.000 tanfolyamot kínálnak, melyeken évente csaknem 320.000 hallgató vesz részt.


A WIFI 2003 őszén  indítja újra LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER (Facility Management) tanfolyamát.A tanfolyam 2 féléves, és a következő szakterületeket öleli fel:


MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

Helyszín: 
Jász-N.-Szolnok megyei képzések

A mérlegképes könyvelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, a számviteli beszámolót készíti el. Ellátja a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Ezek: a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres


ABC eladó + pénztárgép kezelő

Helyszín: 
Hajdú-Bihar megyei képzések

A képzés célja:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Az abc-eladó korszerű eladási technikák felhasználásával végezze a vásárlók áruval történő ellátását az igények szerinti mennyiségben, minőségben és választékban, az udvarias kiszolgálás előírásai szerint.


Munkájával, tevékenységével meghatározó befolyást gyakoroljon a bolt színvonalas működésére és jövedelmező gazdálkodására, legyen képes az elsajátított ismeretének folyamatos fejlesztésére és azok alkalmazására.


Kereskedő boltvezető

Helyszín: 
Budapesti képzések

Szakképesítő bizonyítványt (OKJ:51-7862-06 ) adó tanfolyamokat indít a Szak-Instrukt Kft:


Kommunikációs szakember képzés pénzügyi területre

Helyszín: 
Budapesti képzések

ÚJ LEHETŐSÉG, avagy hogyan tanuljunk meg cég pénzen profin kommunikálni!!! .
EU-konform szakma bevezetéséhez munkatársakat keresünk, vezető beosztásba. A cég két éves akadémián kommunikációs szakembereket képez pénzügyi területre.
A tanulási idő alatt munkalehetőség.
Teljesítményarányos jövedelem.
Szakmai önéletrajzot kérek a


Keynes-konferencia

Helyszín: 
4

2003. március 6-án konferencia kerül megrendezésre a
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetemen a Társadalomelméleti Kollégium (TEK) szervezésében
John Maynard Keynes születésének 120-ik évfordulója
alkalmából.

A konferencia alkalmából a Kollégium pályázatot
hirdet kezdõ kutatók, egyetemi és fõiskolai hallgatók
számára. A jelentkezés


Új felsőfokú szakképzést indít a BKÁE

Helyszín: 
Budapesti képzések

Tizenhárom szakközépiskolával írt alá megállapodást a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE) február 7-én a gazdálkodási menedzser-asszisztensi kihelyezett felsőfokú szakképzési programban való részvételről. Az érettségivel rendelkezők számára szóló képzés 2003 szeptemberétől indul a tíz budapesti és három vidéki iskolában.


A BKÁE által kidolgozott, államilag elismert gazdálkodási menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzés


Legális adókerülési módszerek 2003.-ban

Helyszín: 
Budapesti képzések

Hasznos információkkal szolgálhat az adózási témakörrel foglalkozó szakemberek számára a Conforg Bt egész napos továbbképzési programja.További részletek:


Gazdálkodási szakos közgazdász

Helyszín: 
Budapesti képzések

A szakirány általános képzési célja:

Magyarországon az utóbbi évtized gazdasági-társadalmi változásai, a piacgazdaság kiépülése és a demokratikus irányítás érvényesítésére való törekvés eredményeként növekvő igény jelentkezik a területi különbségek mérséklésére, amelynek az Európai Unióhoz történő várható csatlakozásunk kiemelt jelentőséget kölcsönöz. Az integráció szempontjából kulcsfontosságú regionális- és területfejlesztési programok kidolgozásához és hatékony megvalósításához olyan interdiszciplináris tudáshalmazra van szükség, amely a gazdasági ismeretek mellett megfelelő térszemléletet biztosit, továbbá képessé teszi a szakembereket a területi tervezésben megjelenő problémák átfogó kezelésére.Képzés megnevezése:


Pénzügyi- számviteli ügyintéző

Helyszín: 
Csongrád megyei képzések

(vállalkozási szakon)


középfokú szakképesítés


OKJ száma: 52 34 32 04


 


A képzés célja:


A pénzügyi-számviteli ügyintéző ismeretei birtokában al­kal­mas a vállalkozások működésével összefüggő szám­vi­te­li és pénzügyi feladatok önálló el­vég­zésére, gaz­da­sági események kontírozására, fő­köny­vi és ana­li­tikus nyilvántartások vezetésére, fel­adások ké­szí­té­sé­re, az egyes gazdasági esemé­nyek­hez kapcsolódó szá­mítások el­végzésére, valamint a könyv­­vezetéssel kapcsolatos továb­bi feladatok ellá­tá­sá­ra. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással összefüggő nyilvántartását vezeti.


Controlling, vezetői számvitel és ellenőrzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Controlling, vezetői számvitel és ellenőrzés szaktanfolyam a K&S Oktatási Stúdiótól


Tanfolyami témák:


>Irányítási, vezetési rendszerek vállalaton belül

>Pénzügyi, számviteli, ellenorzési technikák

>A Controlling, mint komplex irányítási és ellenorzési módszer

>Controlling funkciók és eszközök

>Vezetoi számvitel

>Egyszerusített gyakorlati ellenorzési technikák

>Esettanulmány, gyakorlat

>Konzultáció


EU pénzügyi-gazdasági on-line szaktanfolyam

Helyszín: 
Oktatás a neten

A pénzügyi-gazdasági szaktanfolyam célja, hogy az Európai Unióról már általánosan tájékozott személyeknek tudásuk elmélyítésében segítséget nyújtson, elsősorban gazdasági téren.


A hallgatók részletesen megismerhetik az Unió politikai-gazdasági döntéshozó szerveit, betekintést nyerhetnek az egységes piacot szabályzó mechanizmusokba, és nem utolsósorban jövőképet alkothatnak saját környezetük leendő változásairól is. Mindezt élvezetes formában, a fotelben ülve, a saját tempójában teheti meg a hallgató, miközben folyamatos kapcsolatot tarthat fenn hallgatótársaival és a tanfolyamot vezető tanárral.


Mérlegképes könyvel&otilde;

Helyszín: 
Fejér megyei képzések

Mérlegképes könyvelõ szaktanfolyamok indulnak folyamatosan a Székesfehérvári Regionális Munkaerő- Fejlesztő és képző központban


Érdeklõdni lehet:


Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban

Helyszín: 
Határon túli képzések

Várhatóan Franciaországgal a jövőben még nagyobb mértékben fog erősödni a magyar cégek gazdasági kapcsolata, ezért jó tisztában lenni az ott érvényben lévő jogrendszerrel, elsősorban az adóztatással. A SALDO Rt. szakemberei a tanfolyam során ismertetik a Franciaországban érvényben lévő adójogszabályok legfontosabb szabályait, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény főbb pontjait.


A tanfolyam Párizsban kerül megrendezésre


Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Helyszín: 
Budapesti képzések

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 52 3432 03) a SALDO Rt.-től


Vizsgafeltétel:


1.) Középiskolai végzettség;

2.) Szakmai képzésben való részvétel.


Tervezett képzési idő: 200 óra (1 tanév)


További információk:


Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

Helyszín: 
Budapesti képzések

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon (OKJ 54 3436 06 ) a SALDO Rt.-nél


Vizsgafeltétel:


1.) Középiskolai végzettség;

2.) Mérlegképes könyvelői szakképesítés (vállalkozási szakon);

3.) Szakmai képzésben való részvétel.


Tervezett képzési idő: 210 óra (1 tanév)


További információk:


Eladás felsőfokon-Komplex értékesítési tanfolyamok

Helyszín: 
Budapesti képzések

Eladás felsőfokon-Komplex értékesítési tanfolyamainkat elsősorban az összetett értékesítési és ügyfélmenedzseri helyzetekkel dolgozó munkatársak és vezetők számára ajánljuk.


Adótanácsadó - K&S Oktatási Stúdió - OKJ: 71-3437-01

Helyszín: 
Budapesti képzések

A tanfolyam 2 féléves, 2002. szeptembertől 2003. júniusig tart. A tanfolyam heti 2-3 alkalommal történik, délutánonként. Az adótanácsadói képesítés végbizonyítvány kiadásának feltétele a sikeres szakmai záróvizsga, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és gyakorlat. Az ÁLLAMILAG elismert ADÓTANÁCSADÓI szakképesítés megszerzése a PM vizsgarendje és vizsgadíjai mellett történik.


Tanfolyami témák:


KÖZÉPFOKÚ BIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS - OKJ 52 3440 02

Helyszín: 
Budapesti képzések

A Biztosítási Oktatási Intézet 2002. szeptemberében heti egy egész napos elfoglaltsággal középfokú biztosítási ügyintéző képzést indít egyéni felkészülést támogató távoktatásos formában.

A felvételi követelményei:

- érettségi bizonyítvány és

- biztosítónál töltött szakmai gyakorlat (minimum 2 év)


A 2 féléves képzés során elsajátítandó tantárgyak:


KÖZÉPFOKÚ BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ KÉPZÉS - OKJ 52 3440 03

Helyszín: 
Budapesti képzések

A Biztosítási Oktatási Intézet a nagy érdeklődésre való tekintettel 2002. szeptemberében heti egy egész napos elfoglaltsággal középfokú biztosításközvetítő képzést indít egyéni felkészülést támogató levelező formában. (Pénteki vagy szombati napon 10 és 17 óra között)

A felvételi követelményei:

- érettségi bizonyítvány és

- biztosítónál töltött szakmai gyakorlat

A 2 féléves képzés során elsajátítandó tantárgyak:


Biztosítási tanácsadó tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A Biztosítási Oktatási Intézet 2002. szeptemberében biztosítási tanácsadói képzést indít távoktatásos formában heti egy egész napos elfoglaltsággal, a jelenleg érvényes PM követelményrendszer alapján.
A felvételi követelményei:
- érettségi és 3 év szakmai gyakorlat vagy
- középfokú biztosítási ügyintézői oklevél + 2 év gyakorlat vagy
- felsőfokú végzettség + 1 év gyakorlat
Az oktatás 4 féléves, amelyből az első félév felzárkóztató, előkészítő gazdasági és jogi alapismeretekbol, számviteli alapismeretekbol, és matematikából áll. A középfokú biztosítási ügyintézői oklevéllel rendelkezők az első félév óráinak látogatása alól felmentést kapnak. Az előkészítő félév utáni szemeszterek témái: - biztosítók működésének szabályai
- biztosítási jogi ismeretek
- biztosítási pénzügy és számviteli ismeretek
- biztosítási marketing és értékesítési ismeretek
- biztosítás gazdaságtan
- marketing, vezetés és szervezés
- kommunikáció, protokoll, etikett
- biztosítási ágazati ismeretek:       - életbiztosítás
      - vagyonbiztosítás
      - felelősségbiztosítás
      - baleset- és betegségbiztosítás - bank- és pénzügyi biztosítás
- üzleti etika és biztosítási etika
- pénz és tőkepiaci ismeretek
- pénztárak működése
fenti tantárgyak alapján írásbeli és szóbeli vizsgát (a 35/2001.(X.10) PM rendelet 9. sz. melléklete szerint) kell tenni a Pénzügyminisztérium által szervezett vizsgabizottság előtt. Sikeres vizsga esetén a hallgató az állam által elismert (OKJ 54 3441 02) felsőfokú szakmai képesítésttanúsító oklevelet kap. A képzés költségei:
- Az 1. félév költségtérítése 160.000.- Ft/fo, ( egyéni fizetőknek részletfizetés lehetséges), amely tartalmazza a jegyzetek és a vizsga díját is.
- A további három félév díja az inflációnak megfelelően változhat.
- Leckekönyv 1.500.- Ft ( l. félévi beiratkozáskor fizetendő. )
A tandíj elszámolhatósága A képzés díját a munkáltató fizetheti a törvény által meghatározott módon a szakképzési hozzájárulásból. Vállalkozók esetében a tandíj költségként elszámolható.
Jelentkezés határideje:       2002. augusztus 31.
Jelentkezés módja: intézetünk jelentkezési lapjának kitöltésével, szakmai önéletrajz, 2 db igazolványkép, (ha vidéki hallgató diákigazolványt igényel, + 2 db fotó) a megfelelő bizonyítványmásolatok és a regisztrációs díj befizetéséről szóló csekk v. átutalás másolatának (MKB 10300002-20140706-70213285) benyújtásával.
Regisztrálási díj: 5 000.-Ft/fő
Jelentkezés helye:
Biztosítási Oktatási Intézet
1096. Budapest, Vendel utca 3
Telefon: 476-3330,476-3333, Fax: 476-8140
további információ: boi


Felsőfokú szakképesítést adó tanfolyamaink a 2002/2003. tanévben:

Helyszín: 
Budapesti képzések

MARKETING- ÉS REKLÁMMENEDZSER, PR SZAKREFERENS, VÁMÜNTÉZŐ tanfolyamok kezdődnek 2002. szeptember végén.
Bővebb információ: XIII. Kárpát u. 37.
Telefon: 239-9140; 320-0012; 06-70/217-1915
e-mail: avro.bt@chello.hu
Honlap: www.extra.hu/avro.bt


Középfokú szakképesítést adó tanfolyamaink a 2002/2003. tanévben:

Helyszín: 
Budapesti képzések

VÁMKEZELŐ, PR MUNKATÁRS, MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ, BECSÜS (bútor-szőnyeg, festmény, ékszer, műtárgy szakirányok), DEKORATŐR-KIRAKATRENDEZŐ tanfolyamok kezdődnek 2002. szeptember végén.
Bővebb információ: XIII. Kárpát u. 37.
Telefonszám: 239-9140; 320-0012; 06-70/217-1915.
e-mail: avro.bt@chello.hu
Honlap: www.extra.hu/avro.bt
 Szűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 
A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.