Más kategóriába nem sorolható speciális képzések, ha nincs ötleted az általad keresett tanfolyam hova sorolható, akkor néz körül itt

Minőségellenőr képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

MINŐSÉGELLENŐR képzésünket ajánljuk azok részére, akik minőségirányítási rendszerben dolgoznak, vagy a jövőben dolgozni fognak, olyan munkatársak részére, akik a minőségirányítási rendszer kiépítésében, működtetésében, vagy fejlesztésében vesznek részt, akik minőségellenőri munkakörben dolgoznak, vagy dolgozni fognak, továbbá akik minőségügyi, minőségirányítási és minőségellenőri ismereteket, szaktudást kívánnak szerezni.

Nyílt képzéseinket budapesti helyszínen és a képzésnaptár szerinti időpontban rendezzük.:
Jelentkezz Képzéseinkre MOST!!!
http://www.tekt.hu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&i...

Megrendelőinkhez kihelyezett képzéseket igény szerinti helyszínen és időpontban tartjuk meg.


Hibamód és hatáselemzés FMEA- Control Plan

Helyszín: 
Budapesti képzések

A képzés célja: A résztvevők megismertetése az FMEA és Control Plan kidolgozásának követelményeivel. A Megrendelőnél létező FMEA-k, Control Plan-ek áttekintése a követelmények tükrében. Már elkészült dokumentumok áttekintésével, elemzésével az elkövethető hibák azonosítása. Futó projektek dokumentumainak (kritikus részek), elemzése a tanultak alapján.

Nyílt képzéseinket budapesti helyszínen és a képzésnaptár szerinti időpontokban rendezzük.
Megrendelőinkhez kihelyezett képzéseket, pedig igény szerinti helyen és időpontban tartjuk meg.


Minőségtervezés APQP és Termékjóváhagyás PPAP

Helyszín: 
Budapesti képzések

A tanfolyam célja: Az új termékek bevezetési folyamatának bemutatása az autóipari elvárások szerint a tervezéstől a jóváhagyásig. A folyamat fontosabb mérföldköveinek bemutatása.
Ajánljuk azoknak a szakemberek, akik az új termékek bevezetésében részt vesznek akár a beszállító, akár a vevő oldaláról.

Nyílt képzéseinket budapesti helyszínen és a képzésnaptár szerinti időpontokban tartjuk meg.
Megrendelőinkhez kihelyezett képzéseket igény szerinti helyszínen és időpontokban tartjuk meg.


Általános pszichológia tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A képzés elvégzését igazoló okirat jellege: tanúsítvány
A jelentkezés feltételei: nincs

A képzés célja:
A képzés célja, hogy az érdeklődők átfogó képet kapjanak a lélektan központi részéről, amely a felnőtt egészséges ember lelki jelenségeit, annak természetét mutatja be. A képzésen résztvevők képet kapnak az énkép kialakulásának jellemzőiről.

A képzés célcsoportja:
A képzést ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteket szerezni a pszichikumról, annak belső szabályozó rendszereiről, az énkép kialakulásáról.
Azoknak, akik az oktatás vagy az egészségügyi területeken tevékenykednek
Olyanoknak, akik munkájuk során sok emberrel találkoznak és foglalkoznak.
Mindazoknak, akik ilyen területen szeretnének előtanulmányokat végezni felsőoktatási képzésük megkezdése előtt.

A képzés tematikus tananyagegységei:

A pszichikumról általában
A személyiség ösztönző rendszere
A tájékozódó rendszer
Az értékelő rendszer
A temperamentum és a jellem
A személyiség végrehajtó rendszere
Az énkép (self) kialakulása és funkciója
Képzés időtartama: 8 alkalom, 32 óra
Oktatási időpontok: kéthetente péntek 16.30–19.45
A képzés helye: Budapest, 1052 Budapest, Kristóf tér 6.
A képzés módszere:gyakorlatorientált előadások
Képzés tervezett kezdése: 2012. május 18.
Teljes részvételi díj: 36.000 Ft
Vizsgadíj: nincs
Jegyzetköltség: Egyénileg, az ajánlott lista alapján.


Alternatív pszichológia tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A képzés elvégzését igazoló okirat jellege: tanúsítvány
A jelentkezés feltételei: nincs

A képzés célja:
A képzés célja az érdeklődők bevezetése az alternatív pszichológia témakörébe.
A képzésen résztvevők rövid elméleti tájékozódás után gyakorlatban ismerhetik meg a különböző alternatív gyógymódokat.
Bepillantást nyerhetnek az alkalmazott gyógymódok folyamatába és kifejtetett hatásukra.

A képzés célcsoportja:
A képzést ajánljuk azoknak, akik már ismerve a tradicionális pszichológia alapelveit ki szeretnék tudásukat teljesíteni az alternatív pszichológiaelméletével és az alkalmazási területeivel.
Akik nyitottak a spirituális megközelítésre, mely lehetőséget nyújt az egyén látókörének tágítására

A képzés tematikus tananyagegységei:

A világ felépítése többféle szempontból
Jung és a kollektív tudatkép kialakulása
Asztrológia
Grafológia
Számmisztika
Tarot kártya
Kineziológia
Hellinger-féle családállítás
Drámajátékok
Spirituális választerápia
NLP
Képzés időtartama: 8 alkalom, 64 óra
Oktatási időpontok: kéthetente vasárnap 9.00 –16.00
A képzés helye: Budapest, 1052 Budapest, Kristóf tér 6.
A képzés módszere:gyakorlatorientált előadások
Képzés tervezett kezdése: 2012. május 27.
Teljes részvételi díj: 72.000 Ft<
Vizsgadíj: nincs
Jegyzetköltség: Egyénileg, az ajánlott lista alapján.


Személyiség pszichológia tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A képzés elvégzését igazoló okirat jellege: tanúsítvány
A jelentkezés feltételei: nincs

A képzés célja:
A képzés célja az személyiség elméletek integrált áttekintése, az egészséges és a patológiás személyiségműködés bemutatása.
A képzés során az érdeklődők megismerik a lelki folyamatok egyénen belüli egyedi szerveződésének és működésének törvényszerűségeit, illetve az egyes individuumok közötti hasonlóságok és különbségek jellemzőit és az azok lehetséges okait.
A képzés során betekintés nyerhetnek klasszikus pszichoanalízis témakörébe, és a különböző patológiákba.

A képzés célcsoportja:
A képzést ajánljuk azoknak, akik már ismereteket szeretek az általános pszichológia területén.
Azoknak, akik szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a személyiség pszichológia területén, megismerve a különböző pszichológiai irányzatokat.
Azoknak, akiket érdekel a pszichoanalízis módszere.

A képzés tematikus tananyagegységei:

Pszichoanalitikus megközelítés
Behaviorista megközelítés
Kognitív megközelítés
Humanisztikus megközelítés
Evolúciós megközelítés
A személyiség genetikája
Pszichoanalízis
Patológiák és a hozzájuk kapcsolódó elhárító mechanizmusok és fixációs pontjaik.
Képzés időtartama: 8 alkalom, 32 óra
Oktatási időpontok: kéthetente péntek 16.30–19.45
A képzés helye: Budapest, 1052 Budapest, Kristóf tér 6.
A képzés módszere:gyakorlatorientált előadások
Képzés tervezett kezdése: 2012. május 12. ill. 2012. május 18.
Teljes részvételi díj: 36.000 Ft
Vizsgadíj: nincs
Jegyzetköltség: Egyénileg, az ajánlott lista alapján.


Pszichológia alapjai tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A képzés elvégzését igazoló okirat jellege: tanúsítvány
A jelentkezés feltételei: nincs

A képzés célja:
A képzés célja az érdeklődők bevezetése a pszichológia tudományába,és az érdeklődés felkeltése a pszichológia iránt.
A képzésen résztvevők átfogó képet kapnak a pszichológia tudományának kialakulásáról, a megismerés, a tanulás, a motiváció, az érzelem folyamatáról.
Bepillantást nyerhetnek a személyiség lélektan és a szociológia területeire.

A képzés célcsoportja:
A képzést ajánljuk azoknak, akik szeretnék elsajátítani a pszichológia alapjait, hogy a későbbiekben jobban megismerhessék a pszichológia más területeit is
Azoknak, akik elhívatottságot éreznek a pszichológia témakörének megismerésre.
.
A képzés tematikus tananyagegységei:

A pszichológia tárgya, területei, módszerei
Pszichológia kialakulásnak rövid történeti előzményei
Pszichológiai gondolkodás befolyásoló jelentősebb pszichológiai irányzatok
Személyiség fogalma, személyiségtipológia
Az érzékelés és észlelés
A figyelem
Az emlékezet
A képzelet
A tanulás
Az érzelem
A motiváció
A gondolkodás
Az intelligencia
A kreativitás
A szocializáció
A kommunikáció
Képzés időtartama: 8 alkalom, 32 óra
Oktatási időpontok: kéthetente péntek 16.30–19.45
A képzés helye: Budapest, 1052 Budapest, Kristóf tér 6.
A képzés módszere:gyakorlatorientált előadások
Képzés tervezett kezdése: 2012. május 18.
Teljes részvételi díj: 36.000 Ft.
Vizsgadíj: nincs
Jegyzetköltség: Egyénileg, az ajánlott lista alapján.


Önismereti tréning

Helyszín: 
Budapesti képzések

A képzés elvégzését igazoló okirat jellege: tanúsítvány
A jelentkezés feltételei: nincs

A képzés célja:
A képzés ahhoz nyújt segítséget, hogy a résztvevők gyakorlati tapasztalatokon keresztül jobban megismerjék saját viselkedésüket, és annak hatását környezetükre.Fejleszthetik gyengeségeiket,meg tanulhatják tudatosan használni erősségeiket, javíthatják együttműködési készségüket, bővíthetik az érzelmeik kifejezésének eszköztárát.

A képzés célcsoportja:
A képzést ajánljuk azoknak, akik szeretnének tisztában lenni saját személyiségükkel ésviselkedésük mozgató rugóival.
Mindazoknak, akik szeretnének fejlődni, és szeretnék társas kapcsolataikat javítani.

A képzés tematikus tananyagegységei:

Önfeltárás
Az önkép
Az önismeret szimbolizációjának lehetőségei
Szakmai énkép
Önfejlesztés, önalakítás
Az egyéni igényszínt meghatározása
Én és a másik
Mások segítésének módozatai
Én és a csoport
A csoport és az egyén
A csoportban való megnyilatkozások lehetőségei
A csoport pozitív ítéletével kapcsolatos azonosulás lehetőségei és akadályai. A csoporttársak negatív ítéleteivel kapcsolatos reagálási lehetőségek
Az I-E dimenzió mérése
Az érzelmek kifejezésének eszköztára
Az együttműködési készség fejlesztése
Érték, lelki stabilitás. Szupervízió.
Képzés időtartama: 4 alkalom, 32 óra
Oktatási időpontok: kéthetente vasárnap 9:00 – 16:00
A képzés helye: Budapest, 1052 Budapest, Kristóf tér 6.
A képzés módszere:gyakorlatorientált előadások
Képzés tervezett kezdése: 2012. május 20.
Teljes részvételi díj: 36.000 Ft
Vizsgadíj: nincs
Jegyzetköltség: Egyénileg, az ajánlott lista alapján.


Boldogságtudomány - pozitív pszichológia képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

A képzés elvégzését igazoló okirat jellege: tanúsítvány
A jelentkezés feltételei: nincs

A képzés célja:
A képzés célja az érdeklődők bevezetése a pozitív pszichológia ismeretanyagába, azon kutatások eredményeinek bemutatásával, melyek arra irányulnak, hogy miként érhetjük el teljesítőképességünk maximumát, miközben boldog és elégedett emberré válhatunk.
A képzésen résztvevőkfelmérhetik saját boldogságszintjüket, miközben felfedezhetik a fokozott és tartós boldogsághoz vezető valódi utakat.

A képzés célcsoportja:
A képzést ajánljuk azoknak, akik szeretnének változtatni életükön, és ezért hajlandóak is érdemben tenni.
Azoknak, akik eldöntötték, hogy mélyebb, teljesebb, elégedettebb életet szeretnének élni.
Mindazoknak, akik kíváncsiak arra, hogy gondolkodik a lélektan a boldogságról, és milyen kutatási eredmények, és hogyan rajzolják ki a jóllét és boldogság összefüggésrendszerét.

A képzés tematikus tananyagegységei:

A pozitív pszichológiai irányzat kialakulása
Mit nevezünk a boldogságnak?
Boldogságmítoszok
Az egyén boldogságszintjének mérése
Iskolateremtő happylogusok
A „flow” élmény
Boldogságfokozó gyakorlatok
Képzés időtartama: 8 alkalom, 32 óra
Oktatási időpontok: kéthetente péntek vagy szombat 16.30–19.45
A képzés helye: Budapest, 1052 Budapest, Kristóf tér 6.
A képzés módszere:gyakorlatorientált előadások
Képzés tervezett kezdése: 2012. május 19. ill. 2012. május 25.
Teljes részvételi díj: 36.000 Ft
Vizsgadíj: nincs
Jegyzetköltség: Egyénileg, az ajánlott lista alapján.


Szociális kreditpontos tanfolyamok

Helyszín: 
Budapesti képzések

15 új szociális kreditpontos tanfolyam Budapesten és 15 fő jelentkező esetén vidéken is.

30 órás, 3-4 napos tanfolyamok,
9.000-30.000 Ft/fő,
jelenléti és távoktatásban.

További információk: http://redifi.hu/szocialis_tovabbkepzes
Amennyiben rendszeresen szeretne információkat kapni képzéseinkről, jelentkezzen fel hírlevelünkre a redifi.hu jobb felső sarkában.

Érdeklődését, jelentkezését várja Gáspár Nóra a felnottkepzes@reformatus.hu-n, vagy telefonon a 30-871-1984-en.


Japán tradicionális Jikiden Reiki tanfolyam - Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

Minden hónapban folyamatosan indul reiki tanfolyam Budapest mellett meg nem hirdetett helyszíneken is, minimum 2 fő jelentkezése esetén.

A Jikiden Reiki eredeti japán tradicionális reiki, mely igen egyszerű és hatékony módja az egészség megőrzésének és helyreállításának, a mindennapok harmóniájának megteremtéséhez. Alkalmazható számos akut, krónikus vagy pszichoszomatikus megbetegedés esetén, mellékhatások nélkül.

A Jikiden Reiki, a reiki hiteles és szisztematikus tanításaként ismert az egész világon, melyet kis csoportos kurzusokban tanítanak sok gyakorlási lehetőség biztosítása mellett. A reiki tanfolyam részletes ismereteket ad reiki japán gyökereiről és szellemiségéről is.

A reiki képzés után rendszeres gyakorlási/konzultációs lehetőség biztosított a hallgatók számára.

Ha szeretnél a reiki szemináriumon részt venni, kérlek vedd fel a kapcsolatot velem az alábbi elérhetőségeken:
Szabó Gábor
36-70/414-0508
http://jikiden-reiki-tanfolyam.hu

Sok szeretettel várlak a reiki kurzuson, illetve próbáld ki a Jikiden Reikit nyitott napunkon!


Gyümölcspálinka-gyártó OKJ-s tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

2012. április hónapban GYÜMÖLCSPÁLINKA-GYÁRTÓ TANFOLYAMOT indítunk Budapesten a 14. kerületben!

A képzés OKJ-s bizonyítványt ad!

Részletfizetés, rugalmas órabeosztás, hétvégi
oktatás,gyakorlati helyet biztosítunk!

A tanfolyamot ajánljuk mindazoknak akik érdeklődnek a pálinkakészítés falusi rejtett titkaira.
A tanfolyam célja: a magyar ősi pálinkafőzés alapfokú ismereteket nyújtó tudás megszerzése, amely alapján a pálinka-gyártás technológiája szakszerűen és gazdaságosan végezhető.
Bővebb információ:
Web: www.olcsotanfolyamok.freewb.hu
Telefon: 70/328-3972
E-mail: felnottoktatas1@gmail.com


Kiégés megelőzése, felismerése és legyőzése tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

"Amikor a terheimtől roskadozom" - A kiégés megelőzése, felismerése és legyőzése Szociális kreditpontos képzés T 30 pont

2012. máj. 2-4., 3 nap, 30 óra, Budapest, 25.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2012. ápr. 18.

A képzés témái:
• A segítő személyisége, működése, fejlődésének elősegítése
• Munkahelyi klíma
• Burn Out - Kiégés ciklikus kialakulásának folyamata
• „Hol tartok most?” saját helyzet bemérése
• Kiégés megelőzése, spirituális, lelkigondozói szempontok alapján

Bővebb információ: http://www.redifi.hu/szocialis_tovabbkepzes, Gáspár Nóra, felnottkepzes@zsinatiiroda.hu, 30-871-1984


Demenciában szenvedők gondozása tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Szociális kreditpontos képzés:
2012. márc. 21-23., 3 nap, 30 óra, Budapest, 25.000 Ft

A képzés témái:
• A mindennapi gondozási, ápolási nehézségek komplex megoldási lehetőségei, gyakorlati példákkal
• A szellemi hanyatlás stádiumai
• A demens személyek tünetei, bio-pszicho-szociális szükségletei
• A demens személyek viselkedésváltozásai, azok kezelésére
• Kommunikáció az ellátottakkal, a szobatársakkal, a hozzátartozókkal
• A demens betegek gondozása, ápolása

Bővebb információ: http://www.redifi.hu/szocialis_tovabbkepzes, Gáspár Nóra, felnottkepzes@zsinatiiroda.hu, 30-871-1984


Pék tanfolyam Szekszárd

Helyszín: 
Tolna megyei képzések

Pék tanfolyam Szekszárd

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 33 541 04 0000 00 00)

A képzés célja: olyan korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtokában kitartó munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni.

A képzés időtartama: várhatóan 10 hónap.

Az elméleti képzés helye: Ezt a képzési formát azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik az elméleti tananyagot képesek egyénileg elsajátítani. Képző intézményünk megismerteti a hallgatókkal a vizsgakövetelményeket, szóbeli tételsorokat, gyakorlati tematikát, valamint biztosítja a vizsgakövetelmények elsajátításához szükséges tananyagot, teszteket. Szükség esetén oktatóink további segítséget nyújtanak e-mailben.

A gyakorlati képzés helye: Minden hallgató részére kötelező min. 400 óra pékségben eltöltött gyakorlat elvégzése, a hallgató szervezésében, egy általa választott nagyüzemi vagy kisüzemi pékségben vagy egyéb intézmény pékségében, amit egy általunk kiadott formanyomtatványon igazolni köteles, a vizsgára jelentkezést megelőzően.

A képzéshez szükséges végzettség: 10. évfolyam elvégzése (vagy 1999. augusztus 31. előtt befejezett általános iskola), orvosi alkalmasság.

Oktatott modulok:

- 0509-06 A munkakezdés feladatai,
- 0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése,
- 0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás,
- 0532-06 Tésztafeldolgozás,
- 0533-06 Kelesztés,
- 0534-06 Sütés,
- 3136-06 Tésztakészítés.

Az órák:

 •  ' E ' csoport: egyéni felkészülés + e-mailes konzultáció

A következő tanfolyam kezdete:

 •  ' E ' csoport: 2012. február 11. szombat. Távoktatás!

  Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 99 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 15 000 Ft, a tanfolyam indulásakor 84 000 Ft.

Vizsgadíj: 50 000 Ft, ami a vizsga előtt két hónappal fizetendő.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz! (Előjelentkezési kedvezmény - ingyenes angol kezdő nyelvtanfolyam - költségmentes Europass - vizsgadíjvisszatérítés - üdülési csekk - stb.)

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert PÉK szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Mészáros István - Telefonszám: 06/ 30-524-43-44

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket:
www.2007kapos.hu


Pék tanfolyam Nagykanizsa

Helyszín: 
Zala megyei képzések

Pék tanfolyam Nagykanizsa

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 33 541 04 0000 00 00)

A képzés célja: olyan korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtokában kitartó munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni.

A képzés időtartama: várhatóan 10 hónap.

Az elméleti képzés helye: Ezt a képzési formát azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik az elméleti tananyagot képesek egyénileg elsajátítani.Képző intézményünk megismerteti a hallgatókkal a vizsgakövetelményeket, szóbeli tételsorokat, gyakorlati tematikát, valamint biztosítja a vizsgakövetelmények elsajátításához szükséges tananyagot, teszteket. Szükség esetén oktatóink további segítséget nyújtanak e-mailben.

A gyakorlati képzés helye: Minden hallgató részére kötelező min. 400 óra pékségben eltöltött gyakorlat elvégzése, a hallgató szervezésében, egy általa választott nagyüzemi vagy kisüzemi pékségben vagy egyéb intézmény pékségében, amit egy általunk kiadott formanyomtatványon igazolni köteles, a vizsgára jelentkezést megelőzően.

A képzéshez szükséges végzettség: 10. évfolyam elvégzése (vagy 1999. augusztus 31. előtt befejezett általános iskola), orvosi alkalmasság.

Oktatott modulok:

- 0509-06 A munkakezdés feladatai,
- 0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése,
- 0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás,
- 0532-06 Tésztafeldolgozás,
- 0533-06 Kelesztés,
- 0534-06 Sütés,
- 3136-06 Tésztakészítés.

Az órák:

 •  ' E ' csoport: egyéni felkészülés + e-mailes konzultáció

A következő tanfolyam kezdete:

 •  ' E ' csoport: 2012. február 11. szombat. Távoktatás! 

  Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 99 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 15 000 Ft, a tanfolyam indulásakor 84 000 Ft.

Vizsgadíj: 50 000 Ft, ami a vizsga előtt két hónappal fizetendő.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz! (Előjelentkezési kedvezmény - ingyenes angol kezdő nyelvtanfolyam - költségmentes Europass - vizsgadíjvisszatérítés - üdülési csekk - stb.)

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert PÉK szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Mészáros István - Telefonszám: 06/ 30-524-43-44

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket:
www.2007kapos.hu


Pék tanfolyam Miskolc

Helyszín: 
B.A.Z megyei képzések

Pék tanfolyam Miskolc

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 33 541 04 0000 00 00)

A képzés célja: olyan korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtokában kitartó munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni.

A képzés időtartama: várhatóan 10 hónap.

Az elméleti képzés helye: Ezt a képzési formát azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik az elméleti tananyagot képesek egyénileg elsajátítani.Képző intézményünk megismerteti a hallgatókkal a vizsgakövetelményeket, szóbeli tételsorokat, gyakorlati tematikát, valamint biztosítja a vizsgakövetelmények elsajátításához szükséges tananyagot, teszteket. Szükség esetén oktatóink további segítséget nyújtanak e-mailben.

A gyakorlati képzés helye: Minden hallgató részére kötelező min. 400 óra pékségben eltöltött gyakorlat elvégzése, a hallgató szervezésében, egy általa választott nagyüzemi vagy kisüzemi pékségben vagy egyéb intézmény pékségében, amit egy általunk kiadott formanyomtatványon igazolni köteles, a vizsgára jelentkezést megelőzően.

A képzéshez szükséges végzettség: 10. évfolyam elvégzése (vagy 1999. augusztus 31. előtt befejezett általános iskola), orvosi alkalmasság.

Oktatott modulok:

- 0509-06 A munkakezdés feladatai,
- 0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése,
- 0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás,
- 0532-06 Tésztafeldolgozás,
- 0533-06 Kelesztés,
- 0534-06 Sütés,
- 3136-06 Tésztakészítés.

Az órák:

 •  ' E ' csoport: egyéni felkészülés + e-mailes konzultáció

A következő tanfolyam kezdete:

 •  ' E ' csoport: 2012. február 11. szombat. Távoktatás!

  Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 99 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 15 000 Ft, a tanfolyam indulásakor 84 000 Ft.

Vizsgadíj: 50 000 Ft, ami a vizsga előtt két hónappal fizetendő.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz! (Előjelentkezési kedvezmény - ingyenes angol kezdő nyelvtanfolyam - költségmentes Europass - vizsgadíjvisszatérítés - üdülési csekk - stb.)

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert PÉK szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Mészáros István - Telefonszám: 06/ 30-524-43-44

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket:
www.2007kapos.hu


Pék tanfolyam Kecskemét

Helyszín: 
Bács-Kiskun megyei képzések

Pék tanfolyam Kecskemét

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 33 541 04 0000 00 00)

A képzés célja: olyan korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtokában kitartó munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni.

A képzés időtartama: várhatóan 10 hónap.

Az elméleti képzés helye: Ezt a képzési formát azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik az elméleti tananyagot képesek egyénileg elsajátítani.Képző intézményünk megismerteti a hallgatókkal a vizsgakövetelményeket, szóbeli tételsorokat, gyakorlati tematikát, valamint biztosítja a vizsgakövetelmények elsajátításához szükséges tananyagot, teszteket. Szükség esetén oktatóink további segítséget nyújtanak e-mailben.

A gyakorlati képzés helye: Minden hallgató részére kötelező min. 400 óra pékségben eltöltött gyakorlat elvégzése, a hallgató szervezésében, egy általa választott nagyüzemi vagy kisüzemi pékségben vagy egyéb intézmény pékségében, amit egy általunk kiadott formanyomtatványon igazolni köteles, a vizsgára jelentkezést megelőzően.

A képzéshez szükséges végzettség: 10. évfolyam elvégzése (vagy 1999. augusztus 31. előtt befejezett általános iskola), orvosi alkalmasság.

Oktatott modulok:

- 0509-06 A munkakezdés feladatai,
- 0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése,
- 0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás,
- 0532-06 Tésztafeldolgozás,
- 0533-06 Kelesztés,
- 0534-06 Sütés,
- 3136-06 Tésztakészítés.

Az órák:

 •  ' E ' csoport: egyéni felkészülés + e-mailes konzultáció

A következő tanfolyam kezdete:

 •  ' E ' csoport: 2012. február 11. szombat. Távoktatás! 

  Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 99 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 15 000 Ft, a tanfolyam indulásakor 84 000 Ft.

Vizsgadíj: 50 000 Ft, ami a vizsga előtt két hónappal fizetendő.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz! (Előjelentkezési kedvezmény - ingyenes angol kezdő nyelvtanfolyam - költségmentes Europass - vizsgadíjvisszatérítés - üdülési csekk - stb.)

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert PÉK szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Mészáros István - Telefonszám: 06/ 30-524-43-44

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket:
www.2007kapos.hu


Pék tanfolyam Kaposvár

Helyszín: 
Somogy megyei képzések

Pék tanfolyam Kaposvár

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 33 541 04 0000 00 00)

A képzés célja: olyan korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtokában kitartó munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni.

A képzés időtartama: várhatóan 10 hónap.

Az elméleti képzés helye: Ezt a képzési formát azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik az elméleti tananyagot képesek egyénileg elsajátítani.Képző intézményünk megismerteti a hallgatókkal a vizsgakövetelményeket, szóbeli tételsorokat, gyakorlati tematikát, valamint biztosítja a vizsgakövetelmények elsajátításához szükséges tananyagot, teszteket. Szükség esetén oktatóink további segítséget nyújtanak e-mailben.

A gyakorlati képzés helye: Minden hallgató részére kötelező min. 400 óra pékségben eltöltött gyakorlat elvégzése, a hallgató szervezésében, egy általa választott nagyüzemi vagy kisüzemi pékségben vagy egyéb intézmény pékségében, amit egy általunk kiadott formanyomtatványon igazolni köteles, a vizsgára jelentkezést megelőzően.

A képzéshez szükséges végzettség: 10. évfolyam elvégzése (vagy 1999. augusztus 31. előtt befejezett általános iskola), orvosi alkalmasság.

Oktatott modulok:

- 0509-06 A munkakezdés feladatai,
- 0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése,
- 0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás,
- 0532-06 Tésztafeldolgozás,
- 0533-06 Kelesztés,
- 0534-06 Sütés,
- 3136-06 Tésztakészítés.

Az órák:

 •  ' E ' csoport: egyéni felkészülés + e-mailes konzultáció

A következő tanfolyam kezdete:

 •  ' E ' csoport: 2012. február 11. szombat. Távoktatás! 

  Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 99 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 15 000 Ft, a tanfolyam indulásakor 84 000 Ft.

Vizsgadíj: 50 000 Ft, ami a vizsga előtt két hónappal fizetendő.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz! (Előjelentkezési kedvezmény - ingyenes angol kezdő nyelvtanfolyam - költségmentes Europass - vizsgadíjvisszatérítés - üdülési csekk - stb.)

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert PÉK szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Mészáros István - Telefonszám: 06/ 30-524-43-44

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket:
www.2007kapos.hu


Pék tanfolyam Eger

Helyszín: 
Heves megyei képzések

Pék tanfolyam Eger

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 33 541 04 0000 00 00)

A képzés célja: olyan korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtokában kitartó munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni.

A képzés időtartama: várhatóan 10 hónap.

Az elméleti képzés helye: Ezt a képzési formát azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik az elméleti tananyagot képesek egyénileg elsajátítani.Képző intézményünk megismerteti a hallgatókkal a vizsgakövetelményeket, szóbeli tételsorokat, gyakorlati tematikát, valamint biztosítja a vizsgakövetelmények elsajátításához szükséges tananyagot, teszteket. Szükség esetén oktatóink további segítséget nyújtanak e-mailben.

A gyakorlati képzés helye: Minden hallgató részére kötelező min. 400 óra pékségben eltöltött gyakorlat elvégzése, a hallgató szervezésében, egy általa választott nagyüzemi vagy kisüzemi pékségben vagy egyéb intézmény pékségében, amit egy általunk kiadott formanyomtatványon igazolni köteles, a vizsgára jelentkezést megelőzően.

A képzéshez szükséges végzettség: 10. évfolyam elvégzése (vagy 1999. augusztus 31. előtt befejezett általános iskola), orvosi alkalmasság.

Oktatott modulok:

- 0509-06 A munkakezdés feladatai,
- 0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése,
- 0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás,
- 0532-06 Tésztafeldolgozás,
- 0533-06 Kelesztés,
- 0534-06 Sütés,
- 3136-06 Tésztakészítés.

Az órák:

 •  ' E ' csoport: egyéni felkészülés + e-mailes konzultáció

A következő tanfolyam kezdete:

 •  ' E ' csoport: 2012. február 11. szombat. Távoktatás! 

  Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 99 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 15 000 Ft, a tanfolyam indulásakor 84 000 Ft.

Vizsgadíj: 50 000 Ft, ami a vizsga előtt két hónappal fizetendő.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz! (Előjelentkezési kedvezmény - ingyenes angol kezdő nyelvtanfolyam - költségmentes Europass - vizsgadíjvisszatérítés - üdülési csekk - stb.)

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert PÉK szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Mészáros István - Telefonszám: 06/ 30-524-43-44

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket:
www.2007kapos.hu


Pék tanfolyam Békéscsaba

Helyszín: 
Békés megyei képzések

Pék tanfolyam Békéscsaba

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 33 541 04 0000 00 00)

A képzés célja: olyan korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtokában kitartó munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni.

A képzés időtartama: várhatóan 10 hónap.

Az elméleti képzés helye: Ezt a képzési formát azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik az elméleti tananyagot képesek egyénileg elsajátítani.Képző intézményünk megismerteti a hallgatókkal a vizsgakövetelményeket, szóbeli tételsorokat, gyakorlati tematikát, valamint biztosítja a vizsgakövetelmények elsajátításához szükséges tananyagot, teszteket. Szükség esetén oktatóink további segítséget nyújtanak e-mailben.

A gyakorlati képzés helye: Minden hallgató részére kötelező min. 400 óra pékségben eltöltött gyakorlat elvégzése, a hallgató szervezésében, egy általa választott nagyüzemi vagy kisüzemi pékségben vagy egyéb intézmény pékségében, amit egy általunk kiadott formanyomtatványon igazolni köteles, a vizsgára jelentkezést megelőzően.

A képzéshez szükséges végzettség: 10. évfolyam elvégzése (vagy 1999. augusztus 31. előtt befejezett általános iskola), orvosi alkalmasság.

Oktatott modulok:

- 0509-06 A munkakezdés feladatai,
- 0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése,
- 0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás,
- 0532-06 Tésztafeldolgozás,
- 0533-06 Kelesztés,
- 0534-06 Sütés,
- 3136-06 Tésztakészítés.

Az órák:

 •  ' E ' csoport: egyéni felkészülés + e-mailes konzultáció

A következő tanfolyam kezdete:

 •  ' E ' csoport: 2012. február 11. szombat. Távoktatás!

  Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 99 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 15 000 Ft, a tanfolyam indulásakor 84 000 Ft.

Vizsgadíj: 50 000 Ft, ami a vizsga előtt két hónappal fizetendő.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz! (Előjelentkezési kedvezmény - ingyenes angol kezdő nyelvtanfolyam - költségmentes Europass - vizsgadíjvisszatérítés - üdülési csekk - stb.)

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert PÉK szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Mészáros István - Telefonszám: 06/ 30-524-43-44

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket:
www.2007kapos.hu


Ingatlanközvetítő és értékbecslő tanfolyam Békéscsaba

Helyszín: 
Békés megyei képzések

Ingatlanközvetítő és értékbecslő tanfolyam Békéscsaba

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 52 341 03 0000 00 00)

A képzés célja: olyan szakember képzése, aki képes az ingatlanok hivatalos értékbecslésének elkészítésére, valamint adásvételének és cseréjének közvetítésére. Ellátja a lakások, házak, telkek, bérlet és tulajdonos váltásának közvetítését, és az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk, okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat teljesíti.

A képzés időtartama: 3 hónap.

A képzés helye: Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Békéscsaba, Irányi u. 3 - 5.

A képzéshez szükséges végzettség: érettségi vizsga.

Tantárgyak:
- jogi ismeretek,
- műszaki ismeretek,
- gazdasági ismeretek,
- ingatlanközvetítés és értékbecslés.

Az órák:

 •  ' B ' csoport: egyéni felkészülés + e-mailes konzultáció.

A következő tanfolyam kezdete:

 •  ' B ' csoport: 2011. november 15. kedd. Távoktatásos tanfolyam!

  Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: intenzív képzés 76 000 Ft, távoktatásos képzés 51 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség:
Intenzív oktatásban:
regisztrációs díj 14 000 Ft, a tanfolyam kezdetekor: 45 000 Ft,
egy hónap után: 17 000 Ft. + a vizsgadíj 30 000 Ft.
Távoktatásban: képzésre jelentkezéskor 51 000 Ft, vizsgára jelentkezéskor a vizsgadíj 30 000 Ft.

Aktuális kedvezményekről, ajándékokról a tájékoztató levelünkben olvashat, melyet postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el Önhöz! (előjelentkezési kedvezmény, ingyenes ingatlan adatbáziskezelő szoftver)

A sikeres vizsgát tett hallgatók középfokú, államilag elismert INGATLANKÖZVETÍTŐ és ÉRTÉKBECSLŐ szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak! Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető. FIGYELEM! Minden sikeres vizsgát tett hallgatónknak, bruttó 36 000 Ft-értékben, internetes megjelenést biztosítunk, Magyarország egyik legnagyobb ingatlan adatbázisában! Itt találja: www.ingatlan.org

Érdeklődni: Horváth Tamás - Telefonszám: 06 / 70 209 05 41

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket:
www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Karamell kurzus

Helyszín: 
Pest megyei képzések

Kurzusainkon megtanulhatod alap szinten a cukor megmunkálását és minden alapvető technikát megtanítunk ami szükséges ahhoz hogy otthon magad is elkészíthess egy cukor munkát,vagy a tortáidat kedvedre díszíthesd a karamellel.

Megtanulhatod a karamell öntését, húzását és az örök klasszikust a fújt karamellt.

http://karamell.lapunk.hu


Autogén tréning, tanfolyam - Budapes

Helyszín: 
Budapesti képzések

Az autogén tréning sajátja, hogy az önmagunkból merített erőre támaszkodik, kulcsa az önmegfigyelés, a rendszeres gyakorlás. A külső személy, terapeuta jelenléte a tanulási folyamatban elengedhetetlen, azonban inkább a folyamat kísérőjeként van jelen, a hangsúly az egyéni munkán van, mindenki ’önmagának tanítja meg’ a módszert.
Az autogén tréning, mint relaxációs technika előnye, hogy az elsajátítását követően a mindennapokban a mellett, hogy az általános feszültség és szorongás szintet csökkenti, a nehezebb élethelyzetekben is segítségünkre lehet- pl. vizsgahelyzetek, állásinterjúk, egyéb nagy megterheléssel, sok stresszel járó életesemények. További előnye, hogy miután már jól begyakoroltuk, feltűnés nélkül, bárhol végezhető,(közlekedési eszközökön, rendelőben, várakozás közben…) minden egyéb eszköz és külső segítség nélkül.

A módszer használatának hatásai:
• a mindennapi stressz kezelés segítése
• esetleges testi fájdalmak csillapítása
• alvászavarok megszüntetése
• koncentrációs képesség javulása
• tanulási képességek fejlesztése
• a testi-lelki-szellemi aktivitási szint, teljesítő-képesség növelése
• feszültségek, szorongásos állapotok hatékony oldása

Az AT története:

Az autogén tréning történeti előzményének tekinthető a jóga, és a hipnózis, amellyel a módszert kidolgozó Schultz, német pszichiáter mesterét követve maga is behatóan foglalkozott . A módszer kidolgozásakor Schultz a hipnózissal történő gyógyítás során szerzett tapasztalatait önkísérletek jegyzőkönyveivel vetette össze, majd az így talált összefüggések mentén dolgozta ki az autogén tréninget. Az eljárást 1920-tól kezdte el alkalmazni. Az autogén tréningről szóló első könyve 1932-ben jelent meg. Ezt követően napjainkig módszere már világszerte elterjedt.
Fontos megemlítenünk, hogy kialakulásában nagy szerepet játszott Schultz hipnózisban való jártassága, maga a módszer nem a hipnózis egyik „ága”. Lényege pont az, hogy saját erőből sajátítja el mindenki, és egyedül, önmaga hozza létre a nyugodt, ellazult állapotot, tehát nem egy külső személy segít a relaxált állapot elérésében.

Elsajátítás módja:

Az autogén tréning elsajátításához 10-12 hét szükséges. Ebben az időben napi két gyakorlásra van szükség, mely eleinte nem vesz több időt igénybe, mint 4-5 perc. Hétről hétre haladunk előre az egymásra épülő lépcsőfokokon, melyek nem kihagyhatók, vagy felcserélhetők.
A technika elsajátításánál elengedhetetlen a szakember által nyújtott segítés, kísérés. Miután az autogén tréninget már egészében megismertük, és tudjuk alkalmazni, már nincs szükség a kísérésre, azonban a rendszeres gyakorlás továbbra is nélkülözhetetlen.
Az autogén tréning elsajátításához az egyéni és csoportos forma is alkalmas. Minden találkozáskor- miután átbeszéltük az előző alkalom óta szerzett tapasztalatokat- közösen gyakoroljuk az új részt, átbeszéljük a célját, miértjét.
A tanfolyam megkezdését minden alkalommal egy egyéni találkozás keretében tartott első beszélgetés előzi meg, melynek célja, az esetleges ellenjavallatok kizárása.

www.relaxalas.hu


Takarító tanfolyam - Zalaegerszeg

Helyszín: 
Zala megyei képzések

Takarító (OKJ 31 814 01 0000 00 00) tanfolyam

A képzés tartalma:

A képzés célja a takarító munkakörhöz kapcsolódó ismeretek, feladatok, munkafolyamatok elsajátítása:

* takarítás során használt anyagok, tisztítószerek megválasztása hatásmechanizmusok alapján
* takarítási folyamatok sorrendje
* munka- és egészségvédelmi előírások
* tűzvédelmi- és környezetvédelmi előírások
* takarítógépek használata

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ bizonyítványt és német/angol nyelvű igazolást szereznek. Europass bizonyítvány-kiegészítő 3.900 Ft ellenében igényelhető.

Szakmai követelménymodulok:

1393-06 Takarító feladatai
1831-06 Takarítógép-kezelő feladatai

A képzés államilag elismert OKJ-s bizonyítványt ad sikeres záróvizsgát követően.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- Nyolc évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák megléte
- Betöltött 18. életév
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 305 (95/210)

Várjuk érdeklődését: 94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


Textiltermék-összeállító tanfolyam - Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

Textiltermék-összeállító (OKJ 33 542 05 0100 21 04)

A képzés tartalma:

A textiltermék-összeállító méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez. Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket. Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból. Másolja és kivágja a szabásmintát. Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket. Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők OKJ-s bizonyítványt és német nyelvű igazolást kapnak.

Szakmai követelménymodulok:

1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
1321-06 Textiltermékek összeállítása

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- Nyolc évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
- Betöltött 18. életév
- Szakmai alkalmasság
- Egészségügyi alkalmasság

Óraszám: 150 (45/105)

Helyszín:BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B.

Várjuk érdeklődését: 94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


ISO 22000:2005 tréning - Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek- Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei képzések

ISO 22000:2005 tréning - Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek

A képzés tartalma:

Ismeretek, készségek és képességek elsajátítása az élelmiszer-biztonsági rendszerek működtetése területén. A résztvevők megismerik az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelményeket, a felülvizsgálat módszertanát. Gyakorlati példákon és minta feladatokon keresztül begyakorolják a szabvány követelményeinek való megfelelést, a megelőző tevékenységek, helyesbítő és javító tevékenységek tervezésének és végrehajtásának módszereit. Képesek lesznek a belső felülvizsgálatok, szállítói auditok tervezésére és végrehajtására.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

- Legalább alapfokú iskolai végzettség
- 18 éven aluli jelentkezők esetében a szülő ill. törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása

Óraszám: 20 (10/10)

Helyszín: Szombathely

Várjuk érdeklődését:
BFI Magyarország Kft., 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B.,
94/501-820, info@bfi.hu, www.bfi.hu


Keleti táncoktató tanfolyam indul Debrecenben!

Helyszín: 
Budapesti képzések

keleti táncoktató tanfolyam

Nők az Egészségért Oktatóstúdió

szervezésében februárban indul!

A képzés időtartama:

Elméleti foglalkozás 5 alkalom 40 óra

Gyakorlati foglalkozások : 5 alaklom, 60 óra kéthetente vasárnap + nyári tábor 2011.július 7-10.ig

Távoktatásos és hagyományos módon is!

Tanfolyam kezdése: 2011. február 20. (megfelelő létszám esetén)
Tematika: Tánctörténet Keleti táncok története, sokszínűsége elméletben és gyakorlatban Keleti táncok ritmusértés elméletben és gyakorlatban.Pszichológiai ismeretek (Emberismeret, viselkedéstan, csoportépítés) Sportrekreációs ismeretek (Nyújtás, bemelegítés, izolációk, erősítés, állóképesség fejlesztése)Klasszikus táncalapok a gyakorlatban (Balett)Keleti táncok a gyakorlatban (Raks-Sharki, Beledi, Saidi, Ghawazee, Khaliji)Keleti táncok kiegészítői (Fátyoltánc, ujjcintányér, csörgődob, mécses)Koreográfia készítés elméletben és gyakorlatbanFellépési technikák elméletben és gyakorlatban

Oktatók:

- Szencsák Júlia, orientális táncoktató, szakmai vezető, a Júlia Mozgás és Táncstúdió vezető tanára, 12 éve foglalkozik keleti táncokkal, 10 éve tanítja, Debrecenben 8 éve oktat. Kezdő, középhaladó, haladó felnőtt csoportjai, gyermek csoportjaival, s magánóráival a hét minden napján járhatnak óráira a táncot megismerni, s gyakorolni vágyók.

- Nagy Olivér, a Győri balettben végzett táncművész. A CIVIS táncegyesület alapítója, és vezető tanára.

- B. Molnár Judit mentálhigiénes szakember, grafológus

 

Részvétel feltételei:

18. évet betöltött életkor, érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmassági , felvételi elbeszélgetésen való részvétel , Tanfolyami előleg befizetése

Képesítés:

A teljes tanfolyam eredményes írásbeli és gyakorlati vizsgával történt lezárása után a hallgatók a Munkaügyi központ által kiadott, regisztrációs számmal ellátott, névre szóló TANÚSÍTVÁNYT kapnak. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a kötelező órákon való részvétel, a dolgozatok-vizsgák teljesítése, a tandíj teljes kiegyenlítése.

További lehetőség:

A képzés elvégzésével további lehetőség van táncoktatói gyakorlat szerzésére a Táncstúdió keretén belül.

Tanfolyam díja:

95 000 Ft, mely magábafoglalja a vizsgadíjat és az elektronikus jegyzetet.

Kötelező gyakorlati tábor díja: 30 000 Ft

Részletfizetési lehetőség van, egyéni megbeszélés alapján.

Jelentkezés:

A jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével vagy személyesen leadásával lehet.

E-mail: nokazegeszsegert@gmail.com

Címünk: Júlia Mozgás és Táncstúdió 4029 Debrecen, Domb utca 1.

További információ kérhető telefonon 06 30 211 1977-es telefonszámon, vagy e-mailben, illetve keresse fel honlapunkat www.nokazegeszsegert.hu


Virágkötő,dajka,gyógyszertári asszisztens, fodrász, kozmetikus tanfolyamok Szécsényben!

Helyszín: 
Nógrád megyei képzések

Virágkötő, dajka, gyógyszertári asszisztens, dajka, szociális gondozó és ápoló, kisgyermekgondozó nevelő,fodrász, kozmetikus tanfolyamok Szécsényben!

 www.ikontanfolyamok.com

06202096496

kolosi@citromail.hu


Gépírás oktatása, irodavezető-képzés

Helyszín: 
Hajdú-Bihar megyei képzések

Gépíró tanfolyam, irodavezető (titkárnő) képzés, szövegszerkesztési ismeretekkel.

Érdeklődni:
06304595060
0652784833
Bemutatkozás

Gépírást,
etikettet, ügyviteli ismereteket, levelezést oktatok évtizedek óta. Sőt
három könyvem megjelent tankönyvként is. Ebből egy könyv az "Év
tankönyve" címet is elnyerte. Segédanyagot adok a tanuláshoz.

e-mail
bakk.gyula@upcmail.hu

 Szűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 
A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.