Más kategóriába nem sorolható speciális képzések, ha nincs ötleted az általad keresett tanfolyam hova sorolható, akkor néz körül itt

Létesítmény energetikus képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

   Nytsz: 11-0019-04                                                                                                                                  Akkreditációs szám: 0048létesítményi energetikus

A szakképesítés OKJ száma: 52 522 05 0010 52 01
Jelentkezés feltétele:
 • érettségi
 • betöltött 18. életév
 • Egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam célja:
Olyan szakemberek képzése, akik képesek többek között az alábbi feladatok ellátására Működtetni a rábízott energiaellátó rendszert. Kezdeményezi és segíti az energiagazlkos technológiai és technikai korszerűtését. Szervezni és irántani a szakterülethez tartozó személyi állomány tevékenységét, működését Összegyűjteni, feldolgozni és elemezni az energia felhasználással kapcsolatos adatokat. Adatokat és információt szolltatni a vonatkozó előírásoknak és a gen belüli elrásoknak megfelelően. Elszíteni a napi, heti, havi, évi, valamint a rövid-, közép- és a hosszú távú energiagazlkosi terveket. Alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat Betartani a környezetvédelmi előírásokat Szervezni a megúju energiaforrások alkalmazását 
Főbb témakörök:
   MS Office informatikai felhasználói ismeretek összefoglalása,     energia-gazlkosi alapfogalmak és alapismeretek,    létetmények energiaellátása,  környezetvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek,   energiaellátó rendszer üzemeltetése,  szabadpiaci kereskedelmi- és szerdéskötési ismeretek,   a liberalizált z- és villamos energia piacok sajátosságai,     veszteségfelró vizslat készítése, irántott konzultációval,    energetikai számísok. 
A tanfolyam helye: OKTÁV Zrt.: 1143. Budapest, Gizella út 42-44.
Időtartam: 8 hónap
Tervezett kezdés:

Tanfolyami napok: szombatonként
Havi részletfizetés esetén a befizetendő teljes díj alakulása 8 x 31.800,-Ft, mely az 50.000Ft-os vizsgadíjat és a jegyzetköltséget is tartalmazza.Regisztrációs díj és első nagyobb összegű befizetés nincs (kismamáknak, pályakezdőknek és munkanélkülieknek a teljes díjból 30.000Ft kedvezményt biztosítunk).- A képzés teljes díja, vagy akár bizonyos része Üdülési csekkel is fizethető! 
Felvilágosítás: Stolcz László: 20/777-9252        stolcz@oktav.huBihari Éva: 20/99-11-471           bihari@oktav.huwww.oktav.hu 33/435-755/130, 1/2012-408, 40/990-000 (Helyi hívás)
   Egyéb információk: - Erre a tanfolyamra is érvényes a vizsgagaranciánk.- A sikeres szakmunkásvizsga után a külföldi munkavállalást is segítő Europass bizonyítvány igényelhető.- A részletfizetési kedvezményt magánszemélyek vehetik igénybe.- A vállalkozás a tanfolyam díját a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja.

 


Környezetvédelmi technikus - vízgazdálkodó képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 Környezetvédelmi technikus - Vízgazdálkodó szaktanfolyam elágazás A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 850 01 0010 54 06 A szakképesítés megnevezése: Vízgazdálkodó FEOR szám: 3126 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés Felügyeleti szerv: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A jelentkezés feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsgálat Iskolai előképzettség: érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Alkalmazza a szakmai előírásokat. Nyilvántartást vezet. Adatszolgáltatást végez. Részt vesz tervek készítésében. Méréseket végez, értékel. Fenntartási, kezelési feladatokat lát el. Ellenőrzést tart. Oktatáson, képzésen vesz részt, oktatást tart. Kapcsolatot tart. Anyag- és eszközgazdálkodást végez. Hatósági eljárásban közreműködik. Vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködik. Vízgazdálkodási létesítmények üze-meltetésében közreműködik. Közreműködik vízhasznosítási feladatok ellátásában. Ipari vízgaz-dálkodási feladatokat végez. A képzés szakmai témakörei: 1214-06 Általános környezetvédelmi feladatok Alapvető jog, szakigazgatás és szabványügy. Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek. Környezettechnikai eljárások. Hidrológia és hidraulika. Méréstechnika (fizika, kémiai és biológiai mérések). Műszaki dokumentálás. Gépészet és automatizálási mérések és biz-tonságtechnikájuk. 1215-06 Környezetvédelmi technikus feladatok Környezetgazdálkodás (technológiák környezetterhelése, környezetvédelem az ipari technológi-ákban, ipar és gazdaság, az ipari tevékenység környezetterhelésének mérése). 1221-06 Vízgazdálkodó feladatok Résztervezési feladatok. Építés- és szervezés. Vízhasznosítás és vízkárelhárítás. Képzési helyszín: Budapest Esztergom-Kertváros Győr Időtartam 2 félév (8 hónap) Tervezett indulás Jelentkezéstől függően Tanfolyami napok heti 1 nap (szombat) 9.00-tól heti 1 nap (szombat) 9.00-tól heti 1 nap (szombat) 9.00-tól Cím 1143 Gizella út 42-44. Wesselényi u. 35-39 Szent István u. 1. Részvételi díj 120.000,- Ft/félév Vizsgadíj 50.000,- Ft Jegyzetköltség Rendelés szerint Felvilágosítás 06/33/435-755, 06/40/990-000 (helyi hívás), 06/1/201-2408 (helyi hívás) Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664, Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/777-9243, sinka@oktav.hu, Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu, Budapest: 06/1/201-2408(helyi hívás), Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból. Egyéni fizetők részére kamatmentes havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Üdülési csekket is elfogadunk! Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!

Környezetvédelmi technikus - Hulladékgazdálkodó képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 Környezetvédelmi technikus - Hulladékgazdálkodó szaktanfolyam elágazás A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 850 01 0010 54 02 A szakképesítés megnevezése: Hulladékgazdálkodó FEOR szám: 3126 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés Felügyeleti szerv: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A jelentkezés feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsgálat Iskolai előképzettség: érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Alkalmazza a szakmai előírásokat. Nyilvántartást vezet. Adatszolgáltatást végez. Részt vesz tervek készítésében. Méréseket végez, értékel. Fenntartási, kezelési feladatokat lát el. Ellenőrzést tart. Oktatáson, képzésen vesz részt, oktatást tart. Kapcsolatot tart. Anyag- és eszközgazdálkodást végez. Hatósági eljárásban közreműködik. Hulladékok jellemzőit meghatározza. Hulladékkezelés berendezéseit működteti, irányítja. Üzemel-tetési munkákat végez, irányít. Kárelhárítási munkákban részt vesz. Hulladékgazdálkodási doku-mentációt vezet. A képzés szakmai témakörei: 1214-06 Általános környezetvédelmi feladatok Alapvető jog, szakigazgatás és szabványügy. Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek. Környezettechnikai eljárások. Hidrológia és hidraulika. Méréstechnika (fizika, kémiai és biológiai mérések). Műszaki dokumentálás. Gépészet és automatizálási mérések és biz-tonságtechnikájuk. 1215-06 Környezetvédelmi technikus feladatok Környezetgazdálkodás (technológiák környezetterhelése, környezetvédelem az ipari technológi-ákban, ipar és gazdaság, az ipari tevékenység környezetterhelésének mérése). 1217-06 Hulladékgazdálkodó feladatok Hulladékok gyűjtése, szállítása és a kezelőtelepek üzemeltetése. Hulladékok fizikai, kémiai, bioló-giai és termikus kezelése. Hulladékanalízis Képzési helyszín: Budapest Esztergom-Kertváros Győr Időtartam 2 félév (8 hónap) Tervezett indulás 2009.09.19. 2009.10.17. 2009.10.10. Jelentkezéstől függően Tanfolyami napok heti 1 nap (szombat) 9.00-tól heti 1 nap (szombat) 9.00-tól heti 1 nap (szombat) 9.00-tól Cím 1143 Gizella út 42-44. Wesselényi u. 35-39 Szent István u. 1. Részvételi díj 120.000,- Ft/félév Vizsgadíj 50.000,- Ft Jegyzetköltség Rendelés szerint Felvilágosítás 06/33/435-755, 06/40/990-000 (helyi hívás), 06/1/201-2408 (helyi hívás) Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664, Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/777-9243, sinka@oktav.hu, Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu, Budapest: 06/1/201-2408(helyi hívás), Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból. Egyéni fizetők részére kamatmentes havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Üdülési csekket is elfogadunk! Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!

Környezetvédelmi technikus - energetikai környezetvédő képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 Környezetvédelmi technikus - Energetikai környezetvédő szaktanfolyam elágazás A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 850 01 0010 54 01 A szakképesítés megnevezése: Energetikai környezetvédő FEOR szám: 3126 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés Felügyeleti szerv: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A jelentkezés feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsgálat Iskolai előképzettség: érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Alkalmazza a szakmai előírásokat. Nyilvántartást vezet. Adatszolgáltatást végez. Részt vesz tervek készítésében. Méré-seket végez, értékel. Fenntartási, kezelési feladatokat lát el. Ellenőrzést tart. Oktatáson, képzésen vesz részt, oktatást tart. Kapcsolatot tart. Anyag- és eszközgazdálkodást végez. Hatósági eljárásban közreműködik Energetikai technológiák üzemeltetésében részt vesz. Energetikai berendezések működtetésében részt vesz. Ellenőrzi a környezetvédelmi berendezéseket, kibocsátásokat. Energetikai és környezetvédelmi számításokat végez. Energetikai és környezetvédelmi méréseket végez és értékel. A képzés szakmai témakörei: 1214-06 Általános környezetvédelmi feladatok Alapvető jog, szakigazgatás és szabványügy. Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek. Környezettechnikai eljárások. Hidrológia és hidraulika. Méréstechnika (fizika, kémiai és biológiai mérések). Műszaki dokumentálás. Gépészet és automatizálási mérések és biztonságtechnikájuk. 1215-06 Környezetvédelmi technikus feladatok Környezetgazdálkodás (technológiák környezetterhelése, környezetvédelem az ipari technológiákban, ipar és gazda-ság, az ipari tevékenység környezetterhelésének mérése) 1216-06 Energetikai környezetvédő feladatok Energetikai feladatok. Erőművi technológiák és energetikai berendezések. Energetikai labormunka Képzési helyszín: Budapest Esztergom-Kertváros Győr Időtartam 2 félév (8 hónap) Tervezett indulás Jelentkezéstől függően Tanfolyami napok heti 1 nap (szombat) 9.00-tól heti 1 nap (szombat) 9.00-tól heti 1 nap (szombat) 9.00-tól Cím 1143 Gizella út 42-44. Wesselényi u. 35-39 Szent István u. 1. Részvételi díj 120.000,- Ft/félév Vizsgadíj 50.000,- Ft Jegyzetköltség Rendelés szerint Felvilágosítás 06/33/435-755, 06/40/990-000 (helyi hívás), 06/1/201-2408 (helyi hívás) Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664, Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/777-9243, sinka@oktav.hu, Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu, Budapest: 06/1/201-2408(helyi hívás), Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból. Egyéni fizetők részére kamatmentes havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Üdülési csekket is elfogadunk! Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!

Környezetközpontú irányítási rendszer képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések
KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK szaktanfolyam A jelentkezés feltétele: középiskolai végzettség A képzés célja: Az ISO 14001 szabvány szerinti környezeti menedzsment rendszer követelményeinek és gyakorlati megvalósításának megismertetése a résztvevőkkel. Ismeretek nyújtása a környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001) integrálásáról más minőségirányítási (ISO 9000) rendszerekhez. A tanfolyamot ajánljuk: műszakiaknak, mérnököknek, technikusoknak, a környezetvédelem minőségirányítás területén dolgozóknak. Mindazon személyeknek, Akik rendszerek kialakítását, felülvizsgálatának előkészítését, végrehajtását, napi működtetését, értékelését és a rendszerek tanúsításával kapcsolatos feladatokat végzik napi munkájuk során. A képzés szakmai témakörei:  a vállalati környezeti menedzsment rendszer  ISO 14000 • nemzetközi környezetvédelmi szabványosítás • az ISO 14001 szabvány szerinti környezeti menedzsment rendszer követelményei és gyakorlati megvalósítása - előzetes környezetvédelmi átvilágítás - környezetvédelmi politika - tervezés - bevezetés és működés - ellenőrző és helyesbítő tevékenységek - vezetőségi átvizsgálás  minőségirányítási rendszerek (ISO 9000) és a környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001) integrálása  a környezetközpontú irányítási rendszer auditálása és tanúsítása  az Európai Unió és hazánk környezetvédelmi szabályozása  az EMAS bemutatása Képzési helyszínek Esztergom-kertv.* Budapest Tatabánya Megjegyzés Időtartam 4 hét 4 hét 4 hét *Igény szerint szállást étkezést tudunk biztosítani Tervezett kezdés Jelentkezéstől függően Tanfolyami napok heti 1 nap (Szerda) heti 1 nap (Szerda) heti 1 nap (Szerda) Időbeosztás: 08.30-12.00 és 13.00-16.20 óráig Cím Wesselényi u. 35-39. 1143 Budapest Gizella u. 42-44. Győri út 23. Részvételi díj 80.000,-Ft+ÁFA Jegyzetköltség Tanfolyami díjban! Felvilágosítás 06 / 40 / 990 – 000*; 06/1/ 214-5213; 33/435-755 *Helyi hívás! Egyéb elérhetőségek Földvári László oktatási főmunkatárs 33/435-755/142, 20/777-9231 Lukácsné V. Andrea tanfolyamszervező: 33/435-75/139, 20/777-9232 T/Fax: 06 / 33 / 435-664, 06 / 1 / 201-2408, 06 / 34 / 510-273 Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu; foldvari@oktav.hu (Ny.t. sz.: 11-0019-04) (A..l.sz.: AL 0048)

Kertfenntartó képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nytsz: 11-0019-04 Akkreditációs szám: 0048 KERTFENNTARTÓ A szakképesítés OKJ száma: 54 622 01 0100 31 02 Jelentkezés feltétele: Elvégzett 8 évfolyam Egészségügyi alkalmasság ________________________________________ A tanfolyam célja, a munkaterület rövid, jellemző leírása ● Növényápolást végez, végeztet ● Eszközöket használ, gépeket üzemeltet, használ, karbantart ● Tereprendezési munkát végez ● Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyez, fenntart ● Növényültetés-, virágágy kiültetés-, gyepesítési munkát végez ● Parkfenntartási, gondozási munkát végez ● Vállalkozást alapít/ működtet/ szüntet meg ● Előkészítő tevékenységet végez, végeztet A képzés az új OKJ szerint, modulrendszerű oktatás keretében történik. Oktatandó modulok: ● 2219-06 Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek ● 2220-06 Kertészeti alapismeretek ● 2221-06 Munkavállalói ismeretek ● 2234-06 Növényismeret ● 2237-06 Kertfenntartás A tanfolyam helye: Teleki Blanka Gimnázium: 1143. Budapest, Ajtósi Dürer sor 37. Időtartam: 4 hónap Tervezett kezdés: Tanfolyami napok: szombatonként: 9,00-16,00 Részvételi díj: 77. 000,- Ft (kismamáknak, pályakezdőknek és munkanélkülieknek a teljes díjból 15.000Ft kedvezményt biztosítunk) - A képzés teljes díja, vagy akár bizonyos része Üdülési csekkel is fizethető! Vizsgadíj: 25. 000,- Ft Jegyzetköltség: 20.000,- Ft Havi részletfizetés esetén a befizetendő teljes díj alakulása 4 x 30.500,-Ft Regisztrációs díj és első nagyobb összegű befizetés nincs. Felvilágosítás: Stolcz László: 20/777-9252 stolcz@oktav.hu Bihari Éva: 20/99-11-471 bihari@oktav.hu www.oktav.hu 33/435-755/130, 1/2012-408, 40/990-000 (Helyi hívás) Egyéb információk: - A képzés során a gyakorlat is a mi szakmai oktatónk irányításával történik, változó munkahelyeken. - Erre a tanfolyamra is érvényes a vizsgagaranciánk. - A sikeres szakmunkásvizsga után a külföldi munkavállalást is segítő Europass bizonyítvány igényelhető. - A részletfizetési kedvezményt magánszemélyek vehetik igénybe. - A vállalkozás a tanfolyam díját a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja.

Kertépítő tanfolyam, képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nytsz: 11-0019-04 Akkreditációs szám: 0048 KERTÉPÍTŐ A szakképesítés OKJ száma: 54 622 01 0100 33 01 Jelentkezés feltétele: Elvégzett 10 évfolyam Egészségügyi alkalmasság ________________________________________ A tanfolyam célja, a munkaterület rövid, jellemző leírása ● Növényápolást végez, végeztet ● Eszközöket használ, gépeket üzemeltet, használ, karbantart ● Előírások szerint dolgozik, dolgoztat ● Dokumentációt használ, készít, készíttet ● Irányítási, szervezési feladatokat ellát ● Építés-előkészítő műszaki munkákat végez Vállalkozást alapít/ működtet/ szüntet meg ● Tervet készít, kalkulációt végez ● Előkészítő tevékenységet végez, végeztet A képzés az új OKJ szerint, modulrendszerű oktatás keretében történik. Oktatandó modulok: ● 2219-06 Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek ● 2220-06 Kertészeti alapismeretek ● 2221-06 Munkavállalói ismeretek ● 2234-06 Növényismeret● 2236-06 Kertépítés A tanfolyam helye: Teleki Blanka Gimnázium: 1143. Budapest, Ajtósi Dürer sor 37. Időtartam: 5 hónap Tervezett kezdés: Tanfolyami napok: szombatonként: 9,00-16,00 Havi részletfizetés esetén a befizetendő teljes díj alakulása 5 x 33.000,-Ft mely tartalmazza a 30.000Ft-os vizsgadíjat és a jegyzetek költségét is. Regisztrációs díj és első nagyobb összegű befizetés nincs! (kismamáknak, pályakezdőknek és munkanélkülieknek a teljes díjból 15.000Ft kedvezményt biztosítunk) - A képzés teljes díja, vagy akár bizonyos része Üdülési csekkel is fizethető! Felvilágosítás: Stolcz László: 20/777-9252 stolcz@oktav.hu Bihari Éva: 20/99-11-471 bihari@oktav.hu www.oktav.hu 33/435-755/130, 1/2012-408, 40/990-000 (Helyi hívás) Egyéb információk: - A képzés során a gyakorlat is a mi szakmai oktatónk irányításával történik, változó munkahelyeken. - Erre a tanfolyamra is érvényes a vizsgagaranciánk. - A sikeres szakmunkásvizsga után a külföldi munkavállalást is segítő Europass bizonyítvány igényelhető. - A részletfizetési kedvezményt magánszemélyek vehetik igénybe. - A vállalkozás a tanfolyam díját a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja.

Ingatlanvagyon értékelő és közvetítő tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések
Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048 INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELŐ ÉS –KÖZVETÍTŐ (RÁ) az Ingatlanközvetítő tanfolyam ráépülő szakképesítése A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 52 341 03 0001 54 01 A szakképesítés megnevezése: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő A képzés szintje: emeltszintű Felügyeleti szerv: ÖTM A jelentkezés feltétele: Ingatlanközvetítő bizonyítvány (RÉGI TÍPUSÚ IS!) A tanfolyam célja: olyan korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik  felmérik az ingatlant a hatályos jogszabályok alapján  szakértői jelentést készítenek az ingatlanvagyon hasznosítására  követik az építészeti, műszaki és épületgépészeti fejlődést  kiválasztják és alkalmazza az ingatlanvagyon-értékelési módszereket  irányítják a szervezet munkatársainak szakmai munkáját  helyszíni szemlét tartanak a megbízó jelenlétében stb. Az alap-szakképesítésről bővebb információkat honlapunkon, az Ingatlanközvetítő tanfolyamnál olvashat! Követelménymodul száma és megnevezése: 0765-06 Ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő feladatok Tanfolyam jellemzői Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő Elérhetőségek Időtartam 2 hónap Békefi Angelika tanfolyamvezető 06/20-777-9265 Tel.: 33/435-755/141-es mellék 1/2012-408, 1/2018-456 fax: 33/435-664 Honlap: www.oktav.hu E-mail: bekefi@oktav.hu Képzési helyszín Budapest Jelentkezés feltétele Ingatlanközvetítői bizonyítvánnyal való rendelkezés Tervezett kezdés Tanfolyami napok szombat (9:00-15:30) A csoport igénye szerint hétköznap délután! Cím Budapest: Teleki Blanka Gimnázium (XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor) Vizsga jellege szóbeli, írásbeli, szakmai dolgozat megvédése Egyéni fizetők részére kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Egyösszegű befizetés esetén 5 % kedvezményt adunk a tanfolyami díjból. Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják! Tanfolyami díj 59.000,- Ft (egyszeri) Vizsgadíj 27.000 Ft (egyszeri) Jegyzetköltség 20.000 Ft (igény szerint) A tanfolyam sikeres elvégzése után a Hallgatók államilag elismert OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS) igényelhető több nyelven, ami a külföldi munkavállalást segíti elő!

Hulladékválogató és feldolgozó tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

   Nyilv.t.szám: 11-0019-04                                                                                                                                   Akkreditáció: AL-0048

Hulladékválogató és -feldolgozó

szaktanfolyamrész-szakképesítés                 A szakképesítés azonosító (OKJ) száma:     33 853 01 0100 21 02                              A szakképesítés megnevezése:     Hulladékválogató és -feldolgozó                                                    FEOR szám:     5359                                      A szakképesítés szintje:     alapszintű szakképesítés                                                Felügyeleti szerv:     Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium                                         A jelentkezés feltétele:     egészségügyi alkalmasság                                           Iskolai előképzettség:     nem igényel befejezett iskolai végzettséget A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:Ellenőrzi a betöltött hulladék tömörítését. Ellenőrzi a gépek működését és a biztonsági követelményeket. Elvégezteti a karbantartási feladatokat. Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat. Ellenőrzi a beérkező hulladékokat (bemeneti regisztrálás). Mintát vesz vagy vetet a beérkezett hulladékból. Gondoskodik a hulladékok válogatásáról. Intézkedik a telepen lévő veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és a begyűjtőnek történő átadásról. A tárolt anyag mennyiségének függvényében intézkedik a feldolgozásról (feldolgozási sorrend). Betartja a technológiai, a szabvány és a vevői előírásokat. Ellenőrzi a feldolgozott hulladékok minőségét.  Egyeztet az átvevővel az adott hulladék átvételéről A képzés szakmai témakörei:1237-06 Hulladékválogató és -feldolgozó feladatok:Hulladékok szelektív gyűjtése, válogatása és a hulladékok előkezelése a munkavédelmi előírások betartásával. Hulladékok csoportosítása, jellemzői és a hulladékok fizikai kezelési eljárásai  

  Képzési helyszín:
Budapest
Időtartam 6 hét
Tervezett indulás  
Tanfolyami napok heti 1 nap /péntek/ 13.00-tól
Cím Budapest XIV Gizella út 42-44.
Részvételi díj 60.000,- Ft
Vizsgadíj 30.000,- Ft
Jegyzetköltség Rendelés szerint
Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755,  33/502-544  fax:/ 33/435-664,       Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,      Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu,  Budapest: 06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.huHonlap: www.oktav.hu,  E-mail: oktav@oktav.hu;  06/40/990-000  Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!


Hulladéktelep kezelő tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Nyilv.t.szám: 11-0019-04                                                                                                                                  
Akkreditáció:
AL-0048

 

Hulladéktelep-kezelő tanfolyam

szaktanfolyam

alap-szakképesítés

              A
szakképesítés azonosító (OKJ) száma:    
31 851
01 0000 00 00

                              A
szakképesítés megnevezése:    
Hulladéktelep-kezelő

FEOR szám:     5359

                                      A
szakképesítés szintje:    
középszintű
szakképesítés

                                                Felügyeleti
szerv:    
Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium

                                         A
jelentkezés feltétele:    
egészségügyi
alkalmasság

Iskolai előképzettség:     tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított

iskolai
végzettség

 

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Biztosítja a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket. Biztosítja az üzemeltetési feltételeket. Minősíti vagy
minősítteti a beérkező hulladékokat EWC-kód alapján. Intézkedik a hulladékok
kezelésének módjáról (feldolgozás, tárolás). Ellenőrzi a hulladékok kezelésének
folyamatát. Gondoskodik a hulladékok elszállításáról (értékesíthető és nem
hasznosítható anyagok). Gondoskodik a technológiai mérések és a
monitoring-vizsgálatok elvégzéséről. Elvégzi az adminisztrációs feladatokat. Kapcsolatot
tart a partnerekkel. Részt vesz a rekultivációs munkákban.

 

A képzés szakmai témakörei:

1233-06 Hulladéktelep-kezelő feladatok:

A hulladékkezelés technológiai lépéseinek (gyűjtés,
szállítás, előkezelés, lerakás) gyakorlati bemutatása a munkavédelmi előírások
betartásával és a kapcsolódó dokumentálás elvégzésével. Hulladékok
csoportosítása, gyűjtési, begyűjtési módjai. Hulladékhasznosítás lehetőségei. Hulladéklerakók
üzemeltetése, monitoringrendszere, rekultivációja és utógondozása.

 

 

 

 

Képzési
helyszín:

Budapest

Időtartam

4 hónap

Tervezett indulás

2009.
március 7.

Tanfolyami napok

heti 1 nap /szombat/ 9.00-tól

Cím

Budapest XIV Gizella út 42-44.

Részvételi díj

120.000,- Ft

Vizsgadíj

50.000,-
Ft

Jegyzetköltség

Rendelés
szerint

Elérhetőségek

Esztergom:
33/435-755,  33/502-544  fax:/ 33/435-664,

      Sinka
Mihály
oktatási főmunkatárs:
33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,

      Lőrincz
Gyuláné
tanfolyamszervező: 33/435-755/137
lorinczne@oktav.hu

Budapest:
06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu

Honlap:
www.oktav.hu,  E-mail: oktav@oktav.hu; 

06/40/990-000 
Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5%
kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.

Vállalkozások a szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatják!


Hulladékgyűjtő és szállító tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Nyilv.t.szám: 11-0019-04                                                                                                                                  
Akkreditáció:
AL-0048

Hulladékgyűjtő és -szállító képzés

szaktanfolyam

rész-szakképesítés

              A
szakképesítés azonosító (OKJ) száma:    
33 853
01 0100 21 01

                              A
szakképesítés megnevezése:    
Hulladékgyűjtő
és -szállító

FEOR szám:     5359

                                      A
szakképesítés szintje:    
alapszintű
szakképesítés

                                                Felügyeleti
szerv:    
Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium

                                         A
jelentkezés feltétele:    
egészségügyi
alkalmasság

Iskolai előképzettség:     nem igényel befejezett iskolai végzettséget

 

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit. .Ellenőrzi
az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát. Intézkedik a napi
üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről. Megszervezi saját és
beosztottai munkáját. Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat.
Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia,
monitoring). Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről. Közreműködik a
haváriák következményeinek felszámolásában

 

A képzés szakmai témakörei:

1236-06 Hulladékgyűjtő és -szállító feladatok:

Szilárd és folyékony hulladékok gyűjtésére és
szállítására szolgáló eszközök használata, és a gépek üzemeltetése a
munkavédelmi előírások betartásával. Települési szilárd hulladékok gyűjtése,
szállítása. A hulladék hasznosítása és lerakással történő ártalmatlanítása. A
települési szilárd hulladékok környezetkárosító hatásai. Települési folyékony
hulladékok gyűjtése, szállítása, és a hulladék elhelyezési lehetőségei. A települési
folyékony hulladékok környezetkárosító hatásai.

 

 

 

Képzési
helyszín:

Budapest

Időtartam

6 hét

Tervezett indulás

2009. március 13.

Tanfolyami napok

heti 1 nap /péntek/ 13.00-tól

Cím

Budapest XIV Gizella út 42-44.

Részvételi díj

60.000,- Ft

Vizsgadíj

30.000,-
Ft

Jegyzetköltség

Rendelés
szerint

Elérhetőségek

Esztergom:
33/435-755,  33/502-544  fax:/ 33/435-664,

      Sinka
Mihály
oktatási főmunkatárs:
33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,

      Lőrincz
Gyuláné
tanfolyamszervező: 33/435-755/137
lorinczne@oktav.hu

Budapest:
06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu

Honlap:
www.oktav.hu,  E-mail: oktav@oktav.hu; 

06/40/990-000 
Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5%
kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.

Vállalkozások a szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolhatják!


Hulladékfelvásárló tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Nyilv.t.szám: 11-0019-04                                                                                                                                   Akkreditáció: AL-0048

 

Hulladékfelvásárló

szaktanfolyam

alap-szakképesítés

 

 

 

 

              A szakképesítés azonosító (OKJ) száma:     31 851 01 0000 00 00

                              A szakképesítés megnevezése:     Hulladékfelvásárló

FEOR szám:     5115

                                      A szakképesítés szintje:     középszintű szakképesítés

                                                Felügyeleti szerv:     Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

                                         A jelentkezés feltétele:     egészségügyi alkalmasság

Iskolai előképzettség:     nyolcadik évfolyam elvégzése

 

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Marketingtevékenységet végez. Szerződéseket köt. Begyűjti a hulladékot. Előkezeli az átvett hulladékot. Megszervezi az értékesítésre kerülő hulladékok szállítását. Munkaerő-gazdálkodást végez. Elkészíti a munkaidő-beosztást. Adminisztrációs feladatokat lát el. Biztosítja a felvásárló telep pénzforgalmát

 

A képzés szakmai témakörei:

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése:

A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások értelmezése, alkalmazása. A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése

1232-06 Hulladékfelvásárló feladatok:

Hulladékok besorolása. Hulladékok szelektív gyűjtése, előkezelése. Nyilvántartási adatszolgáltatási feladatok. Hulladékok csoportosítása, jellemzői. Hulladék átadás-átvétel.

 

 

 

Képzési helyszín:

Budapest

Időtartam

4 hónap

Tervezett indulás

2009. március 7.

Tanfolyami napok

heti 1 nap /szombat/ 9.00-tól

Cím

Budapest XIV Gizella út 42-44.

Részvételi díj

120.000,- Ft

Vizsgadíj

50.000,- Ft

Jegyzetköltség

Rendelés szerint

Elérhetőségek

Esztergom: 33/435-755,  33/502-544  fax:/ 33/435-664,

      Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,

      Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu

Budapest: 06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu

Honlap: www.oktav.hu,  E-mail: oktav@oktav.hu; 

06/40/990-000  Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.

Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!


Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Nyilv.t.szám: 11-0019-04                                                                                                                                   Akkreditáció: AL-0048

 

Elektronikai hulladékválogató, - feldolgozó képzés

szaktanfolyam

rész-szakképesítés

 

              A szakképesítés azonosító (OKJ) száma:     33 853 01 0100 31 01

                              A szakképesítés megnevezése:     Elektronikai hulladékválogató, - feldolgozó

FEOR szám:     5359

                                      A szakképesítés szintje:     középszintű szakképesítés

                                                Felügyeleti szerv:     Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

                                         A jelentkezés feltétele:     egészségügyi alkalmasság

Iskolai előképzettség:     nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított

iskolai végzettség

 

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Ellenőrzi a gépek működését és a biztonsági követelményeket. Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat. Ellenőrzi a beérkező hulladékokat (bemeneti regisztrálás). Mintát vesz vagy vetet a beérkezett hulladékból. Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el. Gondoskodik a hulladékok válogatásáról. Betartja a technológiai, a szabvány és a vevői előírásokat. Ellenőrzi a feldolgozott hulladékok minőségét

 

A képzés szakmai témakörei:

1234-06 Elektronikai hulladékválogató, - feldolgozó feladatok:

Elektronikai hulladékok környezeti hatásai. Elektronikai veszélyes hulladékok és veszélyességi jellemzői. Az elektronikai hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása. Elektronikai hulladékok előkezelési feladatai a munkavédelmi előírások betartásával

 

 

 

Képzési helyszín:

Budapest

Időtartam

6 hét

Tervezett indulás

2009. március 13.

Tanfolyami napok

heti 1 nap /péntek/ 13.00-tól

Cím

Budapest XIV Gizella út 42-44.

Részvételi díj

60.000,- Ft

Vizsgadíj

30.000,- Ft

Jegyzetköltség

Rendelés szerint

Elérhetőségek

Esztergom: 33/435-755,  33/502-544  fax:/ 33/435-664,

      Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,

      Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu

Budapest: 06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu

Honlap: www.oktav.hu,  E-mail: oktav@oktav.hu; 

06/40/990-000  Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.

Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!


Élelmezésvezető képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Ny.t.sz.: 11-0019-04                                                                                                                                          
Akkr.
sz.: 0048

ÉLELMEZÉSVEZETŐ KÉPZÉS

A
szakképzés azonosító (OKJ) száma:   52 811
01 0000 00 00

A
szakképesítés megnevezése:                 Élelmezésvezető

A
szakképesítés szintje:                           középfokú

Felügyeleti
szerv:                                   Szociális
és Munkaügyi Minisztérium

A
jelentkezés feltétele:                            -
Érettségi bizonyítvány

-
Egészségügyi alkalmasság (A hallgatók egészségügyi alkalmasságának feltételei
megegyeznek a munkavállalás egészségügyi feltételeivel.)

-
Gyakorlati képzőhely (megszerzéséhez segítséget nyújtunk)

 

A képzés célja: olyan szakemberek
képzése, akik a táplálkozási- élettani igények, a higiénés és gazdasági
ügyviteli előírások figyelembevételével képesek az ellátottak szakszerű
élelmezésére.

-         
biztosítják az energia-és tápanyagszükségletet

-         
étlapot terveznek

-         
különböző ételkészítési technológiák
alkalmazásával az ellátottaknak megfelelő étrendeket készíttetnek.

A képzés szakmai témakörei:

·        
1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási
feladatok végzése

·        
1429-06 Ügyviteli tevékenységek végzése

·        
1430-06 Élelmezés tervezés

·        
1431-06 Ügyviteli feladatok végzése

·        
1432-06 Humánerőforrás-gazdálkodási feladatok
gyakorlása

·        
1433-06 Üzemszervezési tevékenységek végzése

            A szakképesítéssel betölthető
munkakörök:
Bölcsődék, csecsemőotthonok, gyermek-otthonok, szociális
otthonok, gondozási központok, óvodák, iskolák, öregek napközi otthonai,
népkonyhák, önkormányzatok központi élelmezési üzemeiben, valamint kórházak
élelmezési üzemeiben, (amennyiben nincs mód dietetikus alkalmazására, ill.
befejező-tálaló konyháiban) élelmezésvezető munkakörben.

 

Képzési
helyszínek

Budapest

Esztergom-kertváros

Időtartam

10
hónap

10
hónap

Tervezett kezdés

2009.
február 28.

2009.
február 28.

Tanfolyami
napok

kedd-csüt.:
15,00-19,00

vagy
szombatonként

kedd-csüt.:
15,00-19,00

vagy
szombatonként

Cím

XIV.ker.
1143 Gizella u. 42-44.

Wesselényi
u. 35-39.

Részvételi
díj

140.
000,-Ft

Vizsgadíj

30.
000,-Ft

Jegyzetköltség

9.000,-Ft

 

Elérhetőségek:

Esztergom:              
Móczik Márta oktatási főmunkatárs: 33/435-755/131 fax:33/435-664         Bihari Éva oktatásszervező:
33/435-755/130

Budapest:  
06-1/2018-456, 06-1/2012-408, 06-1/2223-237

Tatabánya: 06-34/510-272, 06-34/510-273

Honlap:      www.oktav.hu, E-mail: moczik@oktav.hu

Egyéni
fizetők részére kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk!


Sportmasszőr tanfolyam Eger

Helyszín: 
Heves megyei képzések

Sportmasszőr tanfolyam Eger

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 52 726 01 0010 5202)

A képzés célja: Olyan sportmasszőr szakemberek képzése, akik széleskörű elméleti és gyakorlati tudással felruházva szakszerûen és eredményesen végzik majd munkájukat. Tevékenységük kiterjed: sportolók szakszerű masszázs kezelésére, orvos utasításai szerint: hidro- és balneoterápiás kezelésekre, elsősegélynyújtási feladatok ellátására.

A képzés időtartama: 11 hónap, 860 óra (260 óra elmélet + 600 óra gyakorlat).Az elméleti képzésre 2 x kb. 2 hónapon át tartó időszakban, egymástól néhány hét szünettel kerül sor. A gyakorlati képzés az első elméleti blokkot követően kezdődik.

Az elméleti képzés helye: Dobó István Gimnázium, 3330 Eger Széchenyi u 19.

A gyakorlati képzés helye: A hallgató által választott egyesületek, sportklubok helyszínén, egyénileg egyeztetett idõpontokban, a hallgató egyéni szervezésében.

A képzéshez szükséges végzettség: középiskolai végzettség (érettségi)

Tantárgyak: Modulok:

• 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban
• 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
• 2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés
• 2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
• 2390-06 Masszázs alapozás
• 2391-06 Masszázs
• 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás
• 2394-06 Sportmasszázs

Az órák:

 • ' A ' csoport: szombat 09-16 óráig.

A következő tanfolyam kezdete:

 • ' A ' csoport: 2009. szeptember 5. szombat 9 óra, megnyitó és oktatás. Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!

A tanfolyam ára: 149 000 Ft

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 20 000 Ft, tanfolyam kezdetekor: 69 000 Ft, 3 hónap elteltével: 60 000 Ft. Vizsgadíj jelenleg 44 000 Ft

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert SPORTMASSZŐR szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Farkas Szilvia - Telefonszám: 06 30 / 523 - 28 - 52

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Lakberendező tanfolyam Szeged

Helyszín: 
Csongrád megyei képzések

Lakberendező tanfolyam Szeged

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 52 214 01 0000 00 00)

A képzés célja: olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakember képzése, aki képes a lakberendezési szolgáltatás során felismerni, a létrehozott berendezéssel kiszolgálni a megbízó számára szükséges lakó- és munkakörnyezeti igényeket; ismeri az építési környezet szerkezeti, biztonságtechnikai és egészségügyi sajátosságait, és képes berendezői munkáját ennek megfelelően ellátni.

A képzés időtartama: 300 óra, kb. 9 hónap.

A képzés helye: Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, 6724 Szeged, Kodály tér 1.

A képzéshez szükséges végzettség: középiskolai végzettség (érettségi)

Tantárgyak:

- anyagismeret
- lakberendezési cikkek áruismerete
- berendezési ismeretek
- bútorok és enteriőrök története
- művészettörténet
- épületszerkezettan
- ábrázoló geometria
- tervezési gyakorlatok
- színtan
- grafika
- kivitelezési gyakorlat

Az órák:

 • ' C ' csoport: szombat 09-16 óráig

A következő tanfolyam kezdete:

 • ' C ' csoport: 2009. szeptember 05. szombat 09 óra, megnyitó és oktatás

 Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!

A tanfolyam ára: 160 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 22.000 Ft, a tanfolyam indulásakor 80.000 Ft, 5 hónap elteltével 58.000 Ft + a vizsga előtt 25 000 Ft vizsgadíj.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert LAKBERENDEZŐ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Szakács Enikő - Telefonszám: 06 30 / 424 37 04

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Lakberendező tanfolyam Győr

Helyszín: 
Győr-Moson-Sopron megyei képzések

Lakberendező tanfolyam Győr

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 52 214 01 0000 00 00)

A képzés célja: olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakember képzése, aki képes a lakberendezési szolgáltatás során felismerni, a létrehozott berendezéssel kiszolgálni a megbízó számára szükséges lakó- és munkakörnyezeti igényeket; ismeri az építési környezet szerkezeti, biztonságtechnikai és egészségügyi sajátosságait, és képes berendezői munkáját ennek megfelelően ellátni.

A képzés időtartama: 300 óra, kb. 9 hónap.

A képzés helye: Révai Miklós Gimnázium, 9021 Győr, Jókai utca 21.

A képzéshez szükséges végzettség: középiskolai végzettség (érettségi)

Tantárgyak:

- anyagismeret
- lakberendezési cikkek áruismerete
- berendezési ismeretek
- bútorok és enteriőrök története
- művészettörténet
- épületszerkezettan
- ábrázoló geometria
- tervezési gyakorlatok
- színtan
- grafika
- kivitelezési gyakorlat

Az órák:

 • ' A ' csoport: szombat 09-16 óráig.

A következő tanfolyam kezdete:

 •  ' A ' csoport: 2009. február 21. szombat 9 óra, megnyitó és oktatás. Ha kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!

A tanfolyam ára: 160 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 22.000 Ft, a tanfolyam indulásakor 80.000 Ft, 5 hónap elteltével 58.000 Ft + a vizsga előtt 25 000 Ft vizsgadíj.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert LAKBERENDEZŐ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Farkas Szilvia - Telefonszám: 06 30 / 523 - 28 - 52

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Sportmasszőr tanfolyam Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

Sportmasszőr tanfolyam Budapest

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 52 726 01 0010 5202)

A képzés célja: Olyan sportmasszőr szakemberek képzése, akik széleskörű elméleti és gyakorlati tudással felruházva szakszerûen és eredményesen végzik majd munkájukat. Tevékenységük kiterjed: sportolók szakszerű masszázs kezelésére, orvos utasításai szerint: hidro- és balneoterápiás kezelésekre, elsősegélynyújtási feladatok ellátására.

A képzés időtartama: 11 hónap, 860 óra (260 óra elmélet + 600 óra gyakorlat).Az elméleti képzésre 2 x kb. 2 hónapon át tartó időszakban, egymástól néhány hét szünettel kerül sor. A gyakorlati képzés az első elméleti blokkot követően kezdődik.

Az elméleti képzés helye: 1053 Budapest, Papnövelde u.4-6 / Apáczai Csere János Gimnázium. vagy, 1064 Budapest Csengery u. 68. / Fáklya Klub .

A gyakorlati képzés helye: A hallgató által választott egyesületek, sportklubok helyszínén, egyénileg egyeztetett idõpontokban.

A képzéshez szükséges végzettség: középiskolai végzettség (érettségi)

Tantárgyak: Modulok:

• 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban
• 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
• 2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés
• 2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
• 2390-06 Masszázs alapozás
• 2391-06 Masszázs
• 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás
• 2394-06 Sportmasszázs

Az órák:

 • ' B ' csoport: kedd, csütörtök 16-20 óráig.
 • ' C ' csoport: csütörtök, péntek 9-13 óráig.
 • ' D ' csoport: szombat, 09 - 16 óráig.

A következő tanfolyam kezdete:

 • ' B ' csoport: 2009. február 17 . kedd 16 óra, megnyitó és oktatás. Ha kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    
 • ' C ' csoport: 2009. február 19. csütörtök 9 óra, megnyitó és oktatás. Ha kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    
 • ' D ' csoport: 2009. február 21. szombat 9 óra, megnyitó és oktatás. Ha kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 199 000 Ft

Részletfizetési lehetőség: A tanfolyam ára részletfizetés esetén: regisztrációs díj: 20 000 Ft, tanfolyam kezdetekor: 69 000 Ft, 3 hónap elteltével: 60 000 Ft, 6 hónap elteltével: 60 000 Ft.

Vizsgadíj: jelenleg 44 000 Ft.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert SPORTMASSZŐR szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Farkas Szilvia - Telefonszám: 06 30 / 523 - 28 - 52

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Lakberendező tanfolyam Gyöngyös

Helyszín: 
Heves megyei képzések

Lakberendező tanfolyam Gyöngyös

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 52 214 01 0000 00 00)

A képzés célja: olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakember képzése, aki képes a lakberendezési szolgáltatás során felismerni, a létrehozott berendezéssel kiszolgálni a megbízó számára szükséges lakó- és munkakörnyezeti igényeket; ismeri az építési környezet szerkezeti, biztonságtechnikai és egészségügyi sajátosságait, és képes berendezői munkáját ennek megfelelően ellátni.

A képzés időtartama: 300 óra, kb. 9 hónap.

A képzés helye: Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
3200 Gyöngyös Thán K. u. 1.

A képzéshez szükséges végzettség: középiskolai végzettség (érettségi)

Tantárgyak:

- anyagismeret
- lakberendezési cikkek áruismerete
- berendezési ismeretek
- bútorok és enteriőrök története
- művészettörténet
- épületszerkezettan
- ábrázoló geometria
- tervezési gyakorlatok
- színtan
- grafika
- kivitelezési gyakorlat

Az órák:

 • ' A ' csoport: szombat 09-16 óráig.

A következő tanfolyam kezdete:

 •  ' A ' csoport: 2009. április 04. szombat 9 óra, megnyitó és oktatás. Ha kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!

A tanfolyam ára: 160 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 22.000 Ft, a tanfolyam indulásakor 80.000 Ft, 5 hónap elteltével 58.000 Ft + a vizsga előtt 25 000 Ft vizsgadíj.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert LAKBERENDEZŐ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Farkas Szilvia - Telefonszám: 06 30 / 523 - 28 - 52

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Hatékony időgazdálkodás képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

A résztvevők áttekintik egyéni időgazdálkodási szokásaikat, elemzik módszereiket és azonosítják a főbb fejlesztési területeket. Megismerik a hatékony időgazdálkodás sarokpontjait, egyéni eszköztárat alakítanak ki és a gyakorlatban jól alkalmazható elveket és kezelési tippeket sajátítanak el.
Az érintettek a program következtében képesek lesznek hatékonyabban beosztani munkaidejüket, továbbá időfelhasználásuk hatékonyabbá tételével növelik egyéni teljesítményüket.

Főbb témakörök:
- Az időgazdálkodás alapjai.
- Időtőke
- A hatékony és nem hatékony időgazdálkodás.
- Egyéni időbeosztási módszerek megismerése.
- Munkahelyi időrabló tevékenységek .
- Térképmódszer (mind-map).
- Megerősítendő és javítandó pontok feltérképezése.
- A szervezettség alapelvei, az időgazdálkodás szabályai.
- Az előrelátás, a tervezés és követés.
- Prioritások felállítása (ABC-elemzés).
- A hatékony időgazdálkodás eszközei.
- Váratlan események kezelése.
- A tervezést és követést segítő eszközök.
- Dokumentáció-menedzsment (kezelés és rendszerezés).
- Időfelhasználás és a telefonálási technikák.
- Kommunikációs eszközök az időgazdálkodásban.
- Kínos helyzetek kezelése.
- Teljesítmény és teljesítménygörbe (prezentáció, feladat)
- Napi tervezés.
- Egyéni fejlesztési akciótervek készítése.

Időtartam: 2 nap

Választható időpontok:

2009-02-26 - 2009-02-27

2009-03-09 - 2009-03-10

2009-04-06 - 2009-04-07

2009-06-04 - 2009-06-05

2009-09-21 - 2009-09-22

2009-10-26 - 2009-10-27

2009-11-19 - 2009-11-20

A TRÉNINGHELYSZÍNE:

HUNGEST Hotel Griff ***    1113 Budapest, Bartók Béla út 152.

AZ OKATATÁS DÍJA:

72.000 Ft+Áfa /2nap
Most 36.000 Ft+Áfa /2nap

Amely tartalmazza: a teljes képzés, valamint a segédletek árát, továbbá a büfé költséget.

Jelentkezés: www.eu-trening.hu Információk: eu-trening.hu T: 06-30-230-8971

 


Sportmasszőr tanfolyam Nyíregyháza

Helyszín: 
Szabolcs-Sz.-B. megyei képzések

Sportmasszőr tanfolyam Nyíregyháza

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 52 726 01 0010 5202)

A képzés célja: Olyan sportmasszőr szakemberek képzése, akik széleskörű elméleti és gyakorlati tudással felruházva szakszerûen és eredményesen végzik majd munkájukat. Tevékenységük kiterjed: sportolók szakszerű masszázs kezelésére, orvos utasításai szerint: hidro- és balneoterápiás kezelésekre, elsősegélynyújtási feladatok ellátására.

A képzés időtartama: 11 hónap, 860 óra (260 óra elmélet + 600 óra gyakorlat).Az elméleti képzésre 2 x kb. 2 hónapon át tartó időszakban, egymástól néhány hét szünettel kerül sor. A gyakorlati képzés az első elméleti blokkot követően kezdődik.

Az elméleti képzés helye: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Gimnázium, Széchenyi u. 37.

A gyakorlati képzés helye: A hallgató által választott egyesületek, sportklubok helyszínén, egyénileg egyeztetett idõpontokban, a hallgató egyéni szervezésében.

A képzéshez szükséges végzettség: középiskolai végzettség (érettségi)

Tantárgyak: Modulok:

• 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban
• 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
• 2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés
• 2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
• 2390-06 Masszázs alapozás
• 2391-06 Masszázs
• 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás
• 2394-06 Sportmasszázs

Az órák:

 • ' A ' csoport: szombat 09-16 óráig.

A következő tanfolyam kezdete:

 • ' A ' csoport: 2009. február 14. szombat 9 óra, megnyitó és oktatás. Ha kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!

A tanfolyam ára: 149 000 Ft

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 20 000 Ft, tanfolyam kezdetekor: 69 000 Ft, 3 hónap elteltével: 60 000 Ft. Vizsgadíj jelenleg 44 000 Ft

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert SPORTMASSZŐR szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Farkas Szilvia - Telefonszám: 06 30 / 523 - 28 - 52

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Kazánfütő tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

2009. január 22-én inditjuk kisteljesitményű kazánfütői OKJ-s tanfolyamunkat.

Bővebb információ a képzésről: T.0630-2687480

email:utasz-bt@freemail.hu


Targoncavezető, kazánfütő képzés, tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Január 22-től újra inditjuk az alábbi  modulos OKJ-s képzéseket!

 

Targoncavezető      87.000.-Ft

Kazánfütú               105.000.-Ft

A tanfolyami dijak tartalmazzák a vizsgadijakat is. A cégek  a képzési költséget elszámolhatják a szakképzési alap terhére.

MAGÁNTANULÓKNAK RÉSZLETFIZETÉS!

Érd: 0630-2687480, vagy a www.utaszbt.uw.hu-n, emilben:utasz-bt@freemail.hu-n

 


Six Sigma Black Belt képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

A képzés célja:

A Six Sigma program Black Belt (fekete öves) szerepének betöltéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása.

 Kiknek ajánljuk:

Probléma megoldó teamek vezetői.

Oktatási modulok:

• Haladó minőségtechnikák
o Statisztikai próbák, hipotézis vizsgálat
o Variancia analízis (ANOVA)
o Speciális folyamatellenőrző (SPC) kártyák
o Korreláció és regresszió számítás (CoRe)
o Kísérlet-tervezés (DOE) haladó
o QFD
o Megbízhatósági modellek
o Hibamód- és hatáselemzés (FMEA) haladó
o Seven Management Tools (7MT) haladó

• Minőségköltségek (haladó)
o A minőségköltségek mérése, értékelése

• Csoportmunka
o A team klímájának kialakítása
o Kiscsoportos feladatmegoldás, értékelés

• Kommunikáció, coaching, konfliktuskezelés
o Kommunikációs alapelvek, formák, a finom kommunikáció és az empátia
o Vezetői szerepek, a coaching típusú fejlesztés fázisai, személyes és team coaching
o Az együttműködő konfliktuskezelési stílusok, befolyásolás, tárgyalástechnikák
o Videó film megtekintése és értékelése

• Projekt menedzsment (haladó)
o A six sigma projekt közelítése
o A projektmenedzsment alapjai
o Projektszervezés, a projekt felépítése
o A projekt fázisai
o A projekt irányítása, nyomon követés

A projekt értékelése
o Videó film megtekintése és értékelése

• Prezentáció
o Videó film megtekintése és értékelése

További információ és jelentkezés:

http://www.tuvakademia.hu/index.php?o=46&tf=115

Major Dominika, 1/279-1047, tequa@tuvakademia.hu


QMA-TÜV Minőségirányítási Auditor képzés (ISO 9001)

Helyszín: 
Veszprém megyei képzések

A képzés időpontja, helyszíne: 2009. június 8-12. Balatonfüred

A képzésen résztvevők megértik az ISO 19011 tartalmát, és megfelelnek e szabvány szakmai követelményeinek. Fel tudják készíteni a vállalatot vevői és tanúsító auditokra, valamint auditokat tudnak tervezni, végezni és utógondozni.

Kiknek ajánljuk:

A QMF-TÜV Minőségirányítási szakember és a QMB-TÜV Minőségirányítási megbízott tanfolyamok elvégzői. Azok a személyek, akik a szakmai képzettség mellett az EOQ képzési sémája szerinti auditori végzettséget is szeretnének, vagy e végzettséget az ISO/TS 16949:2002 auditori tanfolyam jóváhagyási kritériumaként szeretnék használni. Vállalati belső auditorok.

Oktatási modulok
 Az auditálásra vonatkozó szabvány – DIN EN ISO 19 011
A minőségügyi rendszer felülvizsgálata
i. Szabvány tárgya, célja
ii. Fogalmak meghatározása
iii. Auditcélok és felelősségek
iv. A minőségaudit végrehajtása
v. A felülvizsgálat befejezése – az audit lezárása
vi. Helyesbítő tevékenységek nyomonkövetése
 Az auditálásra vonatkozó szabvány – DIN EN ISO 19 011
Az auditorok minősítési kritériumai
i. Szabvány tárgya, célja
ii. Fogalmak meghatározása
iii. Minősítési követelmények auditoroknak
iv. Értékelési kritériumok az auditorok kiválasztásához
v. Az auditorok hazai tanúsítása
 Az auditálásra vonatkozó szabvány – DIN EN ISO 19 011
Az auditprogramok menedzsmentje
i. Szervezet és a szabványok
ii. A személyzet minősítése
iii. Auditcsoport tagjainak alkalmassága
iv. Az auditorok teljesítményének vizsgálata és szintentartása
v. Operatív tényezők
vi. Közös minőségauditok
vii. Az auditprogram javítása
viii. Etikai szabályzat
 Auditok tervezése és végzése
 Az ellenőrző kérdéslista módszere („checklist”)
 Beszélgetések irányítása auditorok számára
i. Aktív odafigyelés
ii. Kérdezéstechnika
iii. Auditálás módszertana
iv. Kifogáskezelés
 Auditok a gyakorlatban – szerepjáték, audithelyzetgyakorlat
 Auditok utógondozása
 Auditeredmények kiértékelése
i. QM-elemek kiértékelési módszere
ii. Rövidített auditjelentés / Auditjelentés
iii. Eltérések és helyesbítő intézkedések
Helyesbítő intézkedések meghatározása és követése

 További információ és jelentkezés:

http://www.tuvakademia.hu/index.php?o=23&tf=20

Major Dominika, tequa@tuvakademia.hu, 1/279-1047


QMS-TÜV Minőségirányítási Specialista tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Időpont: 2009.  február 16-20.

A képzés célja:

A képzésben részvevő képes lesz a minőségirányítási rendszer, s ezáltal a szervezet menedzsmentjének támogatására és a kapcsolódó feladatok elvégzésére. Képessé válik folyamatok szakszerű leírására, a folyamatköltségek elemzésére, valamint megfelel a nemzetközi ISO 9001 és ISO 9004-es szabványok követelményeinek. A résztvevők megismerik a Six Sigma és a Lean management alapjait.

Kiknek ajánljuk:

A tanfolyamot elsősorban döntéshozóknak a szervezetük rendszerszemléletben való működtetéséhez. Minőségirányítási folyamatok támogatói – folyamatmérnökök, folyamatgazdák, közép- és felsővezetők, a dokumentációs rendszer fejlesztői, vevői- illetve szállítói kapcsolattartók, továbbá SCM – Ellátási-lánc menedzserek.

Oktatási modulok
• Termékfelelősség – jogi szabályok a termék/szolgáltatás minőségére vonatkozóan (2 óra)
• ISO 9004 követelmények (8 óra)
• COPs – Customer Oriented Processes - vevőorientált folyamatok azonosítása (2 óra)
• Key Process Indicators - Kulcsfolyamat mutatók azonosítása, és értékelése (2 óra)
• Integrált vállalatirányítási rendszer (2 óra)
• Folyamatelemzés – folyamat-leírási módszerek (6 óra)
• Prezentációs technikák – munkatársi motiváció fejlesztése (4 óra)
• Minőségköltségek és tartalékok a rendszerben (2 óra)
• Minőségirányítási dokumentáció és optimalizálás
számítógéppel támogatott eszközökkel. (2 óra)
• TQM (2 óra)
• A Six sigma alapjai (1 óra)
• A Lean management alapjai– (KANBAN, TPS, JIT, KAIZEN) (2 óra)
• Szállítók menedzsmentje (1 óra)
• Vezetőségi átvizsgálás (1 óra)
• Akkreditálás (1 óra)
• Tanúsítás (2 óra)

 További információ és jelentkezés:

http://www.tuvakademia.hu/index.php?o=23&tf=19

Major Dominika, tequa@tuvakademia.hu, 1/279-1047


Ékszerbecsüs tanfolyam Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

Ékszerbecsüs tanfolyam Budapest

Tanfolyam jellege: szakképesítő (52 341 02 0010 52 02)

A képzés célja: olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakember képzése, aki az elsajátított tudásanyag alapján, kiváló becsüs illetve árverező lehet. Ezen felül megszerezheti azt az ismeretanyagot, ami tartalmazza a kereskedelmi munkához szükséges szakmai feladatokat valamint követelményeket.

A képzés időtartama: 170 óra.

A képzés helye: Apáczai Csere János Gimnázium, 1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6. vagy Fáklya Club, 1064 Budapest, Csengery u. 68.

A képzéshez szükséges végzettség: középiskolai végzettség (érettségi), orvosi alkalmasság.

Követelménymodulok:
0005-06 a kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0399-06 a becsüs és a régiségkereskedő tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok
0400-06 ékszerek és dísztárgyak értékbecslése
0401-06 drágakő-meghatározás
0392-06 zálogtevékenység

Az órák:

 • ' B ' csoport: kedd-csütörtök 16-20 óráig.
 • ' C ' csoport: szombat 09-16 óráig.

A következő tanfolyam kezdete:

 • ' B ' csoport: 2009. február 17. kedd 16 óra, megnyitó és oktatás. Ha kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    
 • ' C ' csoport: 2009. február 21. szombat 09 óra, megnyitó és oktatás. Ha kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 180.000. Ft

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 26.000 Ft, a tanfolyam kezdetekor 77.000 Ft, a következő hónapban 77.000 Ft. + Vizsgadíj 15.000 Ft.

Az ár tartalmazza a jegyzeteket, valamint a tanfolyam ideje alatt a segédanyagokat biztosítjuk a hallgatóink részére.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert ÉKSZERBECSÜS szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető.

Érdeklődni: Farkas Szilvia - Telefonszám: 06 30 / 523 - 28 - 52

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Kutyakozmetikus tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A képzés célja:
Olyan elméleti ismeretek és gyakorlati jártasság megszerzése, aminek alapján a szakképesítést elnyerő képes önálló vállalkozásban vagy alkalmazottként kutyakozmetikus tevékenység végzésére, továbbá a kutya ápolásával és higiénikus tartásával kapcsolatos szakmai tanácsadásra.
A szakképesítés megnevezése: Kutyakozmetikus.

Országos Képzési Jegyzék szerinti azonosító szám: OKJ 31 78991

A tanfolyami részvétel előfeltételei

-alapfokú iskolai végzettség

-allergia mentesség

A tanfolyam felépítése:
Gyakorlati és elméleti foglalkozások, aminek során a részt vevő többek között megtanulja és gyakorolja az általános kozmetikai feladatok ellátását, a kutyakozmetikusi technikákat, a mindennapi és az időszakos ápolást, gondozást, kiállításra való felkészítést, jártasságot szerez az eszközhasználattal kapcsolatos feladatok területén, megismerkedik a kutyakozmetika műhellyel és annak berendezésével kapcsolatos követelményekkel, ismereti szinten elsajátítja a kutyatartási módokat, a kutya testének felépítését és szervezetének működését, a kutyakozmetikusi tevékenység szempontjából lényeges fajták jellemzőit, viselkedési formáit, a kutya leggyakrabban előforduló betegségeinek tüneteit.

További információ:
http://www.szvetikutyakozmetika.hu/


Felzárkóztató képzés általános iskolásoknak

Helyszín: 
Budapesti képzések

Felzárkóztató képzés:

Általános iskola 6.-7.-8. osztály.


Ruházati eladó képzés Zalaegerszeg

Helyszín: 
Zala megyei képzések

Ruházati eladó képzés Zalaegerszeg
Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 31 341 01 0010 31 05)
A képzés célja: olyan szakember képzése, aki képes ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, értékesítési tevékenységet végez, készletezési, raktározási feladatokat lát el és segíti az árubeszerzést.
A képzés időtartama: 150 óra.
A képzés helye: Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.
A képzéshez szükséges végzettség: 8 általános iskolai végzettségSzűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 

Legújabb magántanár

A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.