Klinikai kutatási asszisztens (CTA) képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Az évek óta sikeresen működő Klinikai Kutatási Munkatárs (CRA) képzés mellett már harmadik alkalommal Klinikai Kutatási Asszisztens tanfolyamot is indítunk.

A képzés a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditációra került PL-5398-as lajstromszámmal.

A KÉPZÉS MENETE
 

A képzés 2013. szeptemberétől novemberéig tart; 5 alkalomból áll, kéthetente péntekenként, egész napos jelenléttel (9.00 – 18.00 szünetekkel).

Minimális résztvevői létszám: 6 fő.

Az oktatási napokon az egyes területek szakértői interaktív előadások és gyakorlati szemináriumok keretében magyarázzák el a tudnivalókat.

Ezen felül a hallgatók házi feladatok megoldásával is gyarapítják tudásukat.
A tananyag a következő modulokat foglalja magába:

 

o Általános ismeretek a klinikai kutatásokról, vizsgálatszervezésről  
o   Klinikai vizsgálatok engedélyezése - jogi háttér  – beadási csomag előkészítése engedélyeztetéshez
o Vizsgálat előkészítés: feasibility és start-up, szerződéskötés lebonyolításában való részvétel, fordítások menedzselése
o   Vizitek előkészítése és utómunkálatai a CTA számára (nyitó, monitori, záró vizit specifikumok)
o   Dokumentumkezelés és -tárolás (Filing – Office file-ok, Investigator’s file) 
o  Kommunikáció a vizsgálati centrumokkal, megbízóval és egyéb résztvevő felekkel
o  Információtechnológia (IT) – általános irodai alkalmazások, elektronikus CRF, IVR/IWR rendszer, hasznos honlapok használata

Kapcsolat:
Telefonszám:      (26) 540 620
Faxszám:    (26) 540 621


Monitor (CRA) képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

A tanfolyam 8 hónapot vesz igénybe, melynek során a résztvevők havonta egy teljes szombaton tantermi oktatáson veszn ek részt (9.00-18.00 szünetekkel). A helyszín Budakalász vagy Budapest III. kerület a jelentkezők létszámától függően.
Az oktatási napokon az egyes területek szakértői interaktív előadások és gyakorlati szemináriumok keretében magyarázzák el a tudnivalókat. A gyakorlati foglalkozások a következő területeket érintik: a vizsgálati dokumentáció kezelése, e-CRF szimuláció, fiktív beteganyag forrásadat-ellenőrzése, vizit-riportok írása, adattisztítás (query-k megválaszolása), nemkívánatos események jelentése, gyógyszernyilvántartás ellenőrzése, előírásoktól való eltérés kezelése, szerződéskötések levezénylése.
Ezt egészíti ki az otthoni tanulás, mely körülbelül 40 óra önálló munkát igényel havonta, beleértve a kötelezően és határidőre beadandó házi feladatok megoldását.
A tanfolyam ideje alatt lehetőség nyílik kijelölt kutatási centrumok látogatására monitori kísérettel kb. 2 vizit keretében és/vagy CRO látogatására igény szerint.
 
A tananyag közzététele, a házi feladatok beadása, a résztvevők folyamatos tájékoztatása és az értékelés egy internetes képzési felületen történik, mely lehetővé teszi a vitafórum látogatását, a gyors információcserét és természetesen bárhonnan elérhető.
 
A képzés tananyaga a következő modulokat tartalmazza:
 
•    Klinikai vizsgálatok rendszere: GCP, vizsgálatok felépítése, protokoll, vizsgálati dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány, vizsgálat elindítása, vizsgálati szer kezelése, betegtájékoztatás, szerződések, laboratóriumok stb.
•    Klinikai vizsgálatok és orvostudományi kutatások jogszabályi háttere: gyógyszerrel és orvostechnikai eszközzel végzett klinikai vizsgálatok valamint beavatkozással járó és beavatkozás nélküli vizsgálatokra vonatkozó és járulékos jogszabályok feldolgozása
•    Monitorozás A-Z-ig: Vizsgálóhely kiválasztása + kiválasztó vizit, vizsgálóhelyi vizitek: nyitó, monitori és záróvizitek –teendők a viziten és dokumentáció; nemkívánatos események jelentése, előírásoktól való eltérések kezelése, audit/inspekció
•    Információ technológia: általános ismeretek: Word szövegszerkesztés, Excel, PowerPoint + szakmai ismeretek: elektronikus adatlap /e-CRF/, IVRS rendszer
•    Angol szakmai nyelv - szakterminológia elsajátítása protokoll, betegtájékoztató, telefonos konferencia, hivatalos levelezés vonatkozásában
•    Üzleti kommunikáció: kommunikációs technikák
•    Gyakorlat (tantárgyakra leosztva és beépítve):
- betegtájékoztató- beleegyező adaptálása;
- vizsgálati dokumentáció, vizsgálati dosszié feldolgozása
- beadási csomag összeállítása engedélyezéshez;
- vizitre való felkészülés, levezénylés, utánkövetés + riportírás;
- nemkívánatos események jelentési módja és dokumentációja;
- előírástól való eltérések kezelése és dokumentálása;
- adatfeldolgozás, adattisztítás (query-k kezelése);
- gyógyszer-nyilvántartás ellenőrzése;
- audit-utánkövetés, audit-válasz összeállítása;
- IVRS/IWRS bemutatása;
- e-CRF bemutatása;
- hasznos weboldalak – FDA, Application form, .xml fájl;
- szituációs feladatok feldolgozása;
- klinikai vizsgálatok szereplői és feladataik GCP szerint
 
A tanfolyam végén minden modul vizsgával záródik internetes felület használatával vagy személyes megjelenés keretében zajló írásbeli és szóbeli formában.

Érdeklődni:

Telefonszám:          (26) 540 620
Faxszám:        (26) 540 621


Latin aerobik és pilates

Helyszín: 
Budapesti képzések

Jó zene,minden órán másik koreográfia ,nem túl nehéz de követhető,ami jól átmozgatja a testrészeket,úgy hogy közben szinte észre sem veszi a fáradságot,és óra végén szinte újjá születik !Várom szeretettel minden szerdán 18.00-19.00 között a Latin Aerobik órámra,a Práter u.11-be a Szt.Benedek suliba.Amit hozni kell :kényelmes sport ruci és cipő,folyadék és a jókedv mellet egy elszántságot.


Angol és német kiscsoportos tanfolyamok

Helyszín: 
Budapesti képzések

Az Invest English Nyelviskola ajánlott csoportos tanfolyamai a kötetlen beszélgetésekről, a nevetésről és a tananyag mély elsajátításáról szólnak - legyen az angol vagy német, alapfokú, középfokú vagy felsőfokú nyelvtanfolyam. Budapesten, XIV. kerületi iskolánkban rendkívül kedvező áron tapasztalhatod meg azt a felszabadult érzést, amikor szórakozva és jó hangulatban, egy kényelmes fotelben ülve veted bele magadat a nyelvtanulásba.

Legyen élmény a nyelvtanulás!


Tréner, Moderátor és Facilitátor (TMF) Képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Budapesten: 2014. április 25. – november 8.
A képzés államilag akkreditált (FAT), a képzés akkreditációs száma: PL-8663

Amitől kivételes a képzésünk:
• Képzésünk felépítésében nagy hangsúlyt kap az ön- és emberismeret (2. modul), melyet csoportdinamikai módszerrel fejlesztünk. E módszer megegyezik Kurt Lewin eredeti koncepciójával, aki a tréning módszer atyja.
• A szakma lényegét tanítjuk: a tréningtervezést (dizájn) és a hatékony intervenciókat a kivitelezésben. Nem tréningtematikákat tanítunk, mint pl. konfliktuskezelés 4 órában (véleményünk szerint ez technokratasághoz vezet, ugyanis, ha a trénernek nincs érzéke pl. a konfliktusokhoz, akkor csak információt ad át, de nem tudja azt megtanítani).
• A résztvevők valós gyakorló tréninget valós résztvevőknek tartanak - amiért honoráriumot is kérhetnek. Mindezt minőségbiztosítás mellett teszik.
• A tréninget Klaus Antons, és Snír Péter trénerek vezetik, akik a DGGO (Német Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület) tagjai, amely szervezet Európa egyik legrégebbi (1967) tréner képzőintézményének számít.

A képzés eredménye
• Megtanul ügyfeleket akvirálni és azok igényének megfelelően programajánlatot tenni és a tréninget (moderálást/facilitásást) magas fokon kivitelezni.
• Változatos intervenciók mentén a kitűzött céloknak megfelelően professzionálisan vezeti a tréninget, moderációt vagy facilitálást.
• A résztvevő ön- és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége, érzelmi és társas intelligenciája.

Képzési koncepció
• A képzés teljes mértékben a saját élményű gyakorlatra és tapasztalatra épül (tapasztalati és kísérletező tanulás, learning by doing, experimental learning)
• Tanulási folyamatmodellünk: Cselekvés - Reflektálás/Tudatosítás - Elmélet - Integrálás
• A résztvevőt az önmegfigyelése és a visszajelzések révén juttatjuk el a sikeres tréner, moderátor és facilitátor identitáshoz.
• Képzésünkön az eszközök átadásán túl nagy hangsúlyt fektetünk a személyiség fejlődésére, ami által tágul az észlelési horizont, növekszik a szerepflexibilitás és ezáltal bővül az intervenciós készség (spontán és kreatív)

Kiknek ajánljuk a képzést?
• Akik üzleti és non-profit környezetben akarnak trénerként, moderátorként, vagy facilitátorként dolgozni;
• HR-területen dolgozóknak, Coachoknak, szervezetfejlesztési tanácsadóknak, pszichoterapeutáknak, üzleti tanácsadóknak.

További információk: +36 30 525 1943


Fogtechnikus képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Tanulóink majdnem ¾ része a fogtechnikus képzésre adja be jelentkezését. Ez az a foglalkozás, melyben az előbb említett szempontok maximálisan összpontosulnak.
Így amennyiben stabil alapokra szeretné helyezni karrierjét, egzisztenciáját, esetleg külföldi munkavállaláson gondolkozik, mindenképp ajánljuk az Ön számára legkézenfekvőbb tanfolyamot a fogtechnikus szakképesítést.
Kiemelkedő életszínvonalon szeretne élni? Nem akar a mókuskerék rabja lenni? Hódolni szeretne kedvteléseinek, hobbijának?

Cégünk most lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy mindezt elérje. Egy olyan képzést, szakmát ajánlunk most Önnek, mellyel könnyen valóra válthatja álmait.

A fogtechnikus hivatás olyan kategóriába sorolható a sok-sok állás közül, mely jövedelmezőségét tekintve egyenértékű az ügyvéd, közgazdász, mérnök, hivatások vezetői pozícióival.

A fogtechnikus az, aki a különböző fogpótlásokat pl. a műfogsort, fogkoronát készíti. A modern fogorvoslásban az esztétikai fogászatban nagy szerepe van az ő munkájuknak.

A Polgárék Kft. több éves tapasztalattal rendelkezik a fogtechnikus tanfolyamok szervezésében és oktatásában, vizsgáztatásában. Országszerte különböző helyszíneken és időpontokban jelenleg is zajlanak képzéseink.

Profi csapattal a hátunk mögött hatékonyan bonyolítunk le minden egyes oktatási napot. Szakmabeli fogtechnikus tanáraink színvonalas előadásokat tartva adják át a tanulóink számára azt a korszerű tudást, mellyel a munkaerőpiacon könnyen el tudnak majd helyezkedni, megtalálva magunknak a megfelelő munkahelyet versenyképes fizetésért.

Természetesen saját vállalkozásba kezdve, aki saját fogtechnikai klinikát szeretne nyitni, annak még több lehetősége lesz tudásának kamatoztatására, egzisztenciájának megteremtésére és bővítésére.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 06 20 321 21 22.
 


Biztonsági őr tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Szeretne rövid időn belül, jól fizető állást találni?

Cégünk egy olyan szakmát kínál most Önnek, amelyre mindig szükséges lesz. Biztonsági őr tanfolyamunk évek óta az egyik legnépszerűbb OKJ-s képzésünk. Sikeres vizsgát tett, végzett tanulóink részaránya 99%! Amelyre nagyon büszkék vagyunk, hiszen ez is bizonyítja, vagyonőr oktatásunk, magas színvonalát. A korszerű, aktuális biztonságvédelmi tananyagot, szakképzett előadóink, érthetően, gyakorlati példák bemutatásával adják elő az órák keretében.

Érdeklődni:
Tel.: 06 20/321 21 22


Boltvezető tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

A boltvezető tanfolyam azonosító (OKJ) száma: 35 341 01
A boltvezető képzés képesítési szintje: középszintű szakképesítés
A boltvezető iskola elvégzésével az immár üzletvezető képes lesz arra, hogy irányítsa, szervezze és ellenőrizze a bolt teljes működését.

Jellemzően a boltvezető szakember az, aki megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket.

Szintúgy a boltvezető feladata, hogy megszervezze és lebonyolítsa az értékesítést és ellássa a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

Betölthető munkakörök, foglalkozások a tanfolyam elvégzése után:

FEOR száma: 5111 FEOR megnevezése: Kereskedő
Ajándékkereskedő
Dohányáru-édesség kiskereskedő
Dohány-bazárkereskedő
Drogériai kereskedő
Édesség kereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő
Építőanyag kereskedő
Fodrászcikk kereskedő
Használtcikk-kereskedő
Háztartásifelszerelés-kereskedő
Hírlapárus, trafikos
Kultúrcikk-kereskedő
Rádiótelefon kereskedő
Vegyes iparcikk kereskedő
Vegyeskereskedő
Áruházi osztályvezető
Áruházi részlegvezető
Szupermarket részlegvezető
Ajándékkereskedő

Érdeklődni:
Tel.: 06 20/321 21 22


Olcsó Jogosítvány

Helyszín: 
Budapesti képzések

Autósiskolánk, sok éves szakmai gyakorlattal, tapasztalattal várja a tisztelt tanulókat B kategóriás vezetői engedély megszerzésére.

Az autós, motoros, teherautó, és Autóbusz jogosítvány mellett minden szaktanfolyam, ADR, GKI, Szakmai irányító, Targonca, Nehézgép, vizsgára is felkészítjük a jelentkezőket.

A leendő gépjárművezetők képzését tapasztalt oktatók, és korszerűen felszerelt számítógépes tanterem garantálja.

Széles időintervallumban, rendszeresen induló vezetői engedély tanfolyamainkon, igény szerint akár néhány hét alatt jogosítványhoz juthat a tanuló.

Érdeklődni:
Tel.: 06 20/982 4000


Biztonság és belső ellenőrzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Biztonság és belső ellenőrzés
ipari, kereskedelmi és IT területen.

A képzéssel kapcsolatos minden információ megtalálható a Sämling Kft. weboldalán: http://www.samling.hu/belso_ellenorzes
 
A tárgy mottója:
„Ami mérhető, mérd meg, ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
 
A képzés célja a  kontrolling munka és a belső ellenőrzés elválaszthatatlan összhangjának, egymásra épülésének bemutatása. Célunk továbbá az általuk feltárt hiányosságokra történő reakciók, megtörtént eseteken keresztüli bemutatása, valamint az ellenőrzés és biztonság IT vetülete.
 
Témakörök:
1. Törvényi háttér
2. Ipari, kereskedelmi és banki területek ellenőrzése
3. Ipari visszaélési lehetőségek
4. Kereskedelmi visszaélési lehetőségek
5. Elkövetési módszerek okai, pszichológiája
6. Intézkedési metodikák, lehetőségek
7. Prevenció
8. CSSS Ipari és Kereskedelmi modell és annak elemei (Technika és HR ötvözete)
9. Márkák védelem alatt
10. Megtörtént esetek, videó összeállítások
11. IT terület belső ellenőr szemmel valamint az informatika jelentősége a belső ellenőrzés
területén
12. IT biztonság
 
Az előadást követően a hallgatók átlátják és érzik a kontrolling és belső ellenőrzés közös munkájának relevanciáját, valamint átérzik a nem megfelelő kontroll és ellenőrzésből fakadó károk, veszteségek lehetőségét. A képzéssel a manapság még jobban szükséges ellenőrzési szemlélet kialakítását kívánjuk elősegíteni.
 
A képzés teszt jellegű számonkéréssel zárul.
 
KÉPZÉS FELELŐS      
Tuba Vera
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     vera.tuba@samling.hu


Közösségi marketing képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2014. február 25. (1 nap)

Helyszín:
Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás:
Közösségi marketing képzés 1 nap (hétfői napon)

További tájékozódásért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/kozossegi_media

Az 1 napos képzés célja, hogy áttekintő képet
nyújtson a közösségi média kommunikációban, marketingben és PR-ben betöltött szerepéről.

A résztvevők megismerik a közösségi média és a web2 alapelveit, eszközeit, a lehetséges buktatókat a valós életből vett alkalmazási tapasztalatok ismertetésén keresztül.
 
Jöjjön el 1 napos nyílt Közösségi marketing workshopunkra, ahol személyes konzultációs lehetőséget is biztosítunk oktatónkkal!
 
Cégünk kihelyezett vállalati formában és nyílt képzésként is szíves figyelmébe ajánlja a közösségi média alapjait és promóciós lehetőségeit megismertető képzését!

Oktatók
Berényi Konrád
közgazdász, internetes marketing tanácsadó http://onlinemarketing.blog.hu/

KÉPZÉS FELELŐS      
Tuba Vera
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     vera.tuba@samling.hu


Online marketing (Online stratégia, értékesítés, reklám, közösségi marketing)

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2014. február 24-től március 4-ig

Helyszín:
Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás:
Kezdés: 09h30-tól
hétfő-kedd
1. nap: Online stratégia, weboldal
2. nap: Online értékesítés
3. nap: Közösségi média és énmárka / kommunikáció eredményességének mérése. Összefoglalás.
4. nap: Online reklámozás

Bővebb információkért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/online_marketing

Kiscsoportos, gyakorlatorientált, összefoglaló online marketing képzés
kezdőknek és haladóknak.
 
A 4 napos online marketing képzés célja, hogy elsősorban kis- és középvállalatoknak, de nagyvállalatok marketing szakembereinek is segítsen a leginkább hatékony internetes marketinget felépíteni saját stratégiájuk alapján és hatékonyan működtetni a szükséges eszköztárat, valamint mérni a stratégia és marketingtevékenység eredményét.
 
A szakértők gyakorlati tanácsadói tapasztalatait is beleépítjük a marketing tanfolyam tananyagába, hogy minél időszerűbb és eladás növelési szempontból értékesebb ismereteket nyújtsunk Hallgatóink számára.

Oktatók:
Berényi Konrád
közgazdász, internetes marketing tanácsadó http://onlinemarketing.blog.hu/
György Éva
tanácsadó, CEMP Sales House cemp.blog.hu

Hallgatóink írták:
"Nagyon köszönöm ezt a négy napot, számomra rendkívül hasznos volt. Pontosan azt és annyit kaptam, amire szükségem volt, hogy alapismereteket szerezzek ebben a témában. A tananyag tematikája, tartalma és előadása remek volt! A környezet és az ellátás pedig kényelmes és kellemes körülményeket biztosított a tanuláshoz!
Gratulálok az egész csapatnak!"
 
A 4 napos online marketing képzés során tetszett...
"jó a tematika"
"a személyes kommentek hozzáfűzése az előadáshoz"
"részletes jegyzet"
"átfogó áttekintést nyújtott, gyakorlati tanácsokat adott"
"gyakorlati példák"
"az előadók szakmai felkészültsége"
"aktualitás"
"a tematika és a bemutatott példák"
"Sok újdonsággal ismerkedtem meg!"
"nagyon figyelmesek"

A képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

KÉPZÉS FELELŐS      
Tuba Vera
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     vera.tuba@samling.hu


REFA Industrial Engineer-üzemmenedzselés műszakiaknak

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2014. február 21-től július 11-ig
2014. 02. 21., 2014. 02. 22., 2014. 03. 07., 2014. 03. 08., 2014. 03. 21., 2014. 03. 22., 2014. 04. 04., 2014. 04. 05., 2014. 04. 25., 2014. 04. 26., 2014. 05. 09., 2014. 05. 10., 2014. 05. 23., 2014. 05. 24., 2014. 06. 13., 2014. 06. 14., 2014. 06. 27., 2014. 06. 28., 2014. 07. 11.

Időbeosztás:
19 oktatási nap (+ 1 nap záróvizsga), 152 óra, két hetente péntek-szombati napokon

Igény esetén képzésünk már 6 fő részvételével vállalati kihelyezett formában is megvalósítható.
Kérje ajánlatunkat: eva.sandor@samling.hu!
Készséggel állunk rendelkezésére!

További bővebb tájékoztatásért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/refa_industrial_engineer

A képzés időtartama 19 oktatási nap (9 alkalom + 1 nap vizsga) ez a záróvizsga nap, ami egy írásbeli tesztet és egy esettanulmány kidolgozását és prezentációját jelenti.
Az esettanulmányban egy gyártó vállalat termelési programjának, szervezeti átalakításának és jövőbeni, fenntartható, eredményes működésének megvalósítására kell egy komplex megoldást készíteni. Az oktatási napok témakörönként tárgyalják azokat a részterületeket, melyek az esettanulmány kidolgozásához és a megoldási javaslat elkészítéséhez szükségesek aktuális példákkal.
 
A REFA műszaki szakemberek továbbképzésén (REFA Industrial Engineer) az alábbi területekre helyezzük a hangsúlyt:

    Üzemgazdasági alapok,
    beszámoló és mutatószámok,
    cash-flow, likviditásmenedzsment,
    költségcontrolling,
    értékteremtő folyamatok optimalizálása,
    folyamatos fejlesztés, KVP,
    anyagáramlás
    beruházás-tervezés,
    projektcontrolling,
    termelési controlling,
    termelési- és raktárlogisztika.

Azonos gondolkodásmóddal a hatékonyság növelhető, az egyes funkcionális területek összehangolásával eredményesebb működés érhető el. Ezért a képzés célcsoportja:

    Szakképzett szakemberek és vezetők valamennyi ágazat termelési vagy műszaki területéről
    A REFA szakképzését (REFA - üzemszervezés) elvégzők
    Műszaki végzettségűek és üzemvezetők, valamint technikusok, akik további REFA – szakképesítéseket kívánnak megszerezni
    A vállalat üzemgazdasági feladatainak területén dolgozó munkatársak, akik a termelési folyamatot végigkísérik, vagy tapasztalatot szeretnének gyűjteni a termelési kontrolling területén.
    Ügyvezetés, termelésvezetés, üzemvezetés területéről mérnökök, technikusok, szakemberek és vezetők, akik a vállalatirányítás területén megfelelő ismereteket kívánnak elsajátítani.

A képzés elvégzéséről REFA Industrial Engineer Urkunde-t (Oklevelet) és Sämling tanúsítványt állítunk ki!

KÉPZÉS FELELŐS      
dr. Sándor Lászlóné
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071 
Email:     eva.sandor@samling.hu


Projekt portfolió menedzsment a HP PPMC használatával

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2014. 02. 04.

Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás:
1 oktatási nap
9:00 - 17:00

További információkért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/projekt_portfolio_menedzsment

Célunk, hogy megismertessük a hallgatót a Projekt Portfolió Menedzsment (PPM) elméletével és az azt hatékonyan támogató informatikai megoldással.

A képzés során nemzetközileg elfogadott elvek szerint kerül bemutatásra a Projekt Portfolió Menedzsment keretrendszer, amely megalapozza az ezt megvalósító informatikai megoldás bemutatását. A két terület szoros szinergiája adja a kurzus valódi értékét. Az PPM eszköz bemutatásakor a releváns elméleti referencia hivatkozásával keltjük életre a tanultakat.

A tanfolyam két egymásra épülő modulon keresztül tárja a hallgatók elé a projekt portfolió
menedzsment elméleti hátterét, és annak gyakorlati megvalósítását:
Projekt Portfolió Menedzsment
HP Projekt and Portfolio Managment Center
 
A két modul szoros szinergiája
adja a kurzus valódi értékét. Az PPM eszköz bemutatásakor a vonatkozó elméleti referencia
hivatkozásával keltjük életre a tanultakat.

Kinek ajánljuk
- Portfolió menedzsereknek, akik párhuzamosan több projektet szeretnének hatékonyan összehangolni

- Projekt iroda vezetőknek

- Stratégiai szintű döntéshozóknak

KÉPZÉS FELELŐS      
dr. Sándor Lászlóné
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071 
Email:     eva.sandor@samling.hu


IFRS Halasztott adó

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. december 12.

Időbeosztás:
csütörtök, 9:30-13:30-ig

Bővebb tájékoztatásért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/ifrs_halasztott_ado

6 órás kurzus a nemzetközi beszámolókészítési elvek szerint az adózás számviteli kezeléséről – előadás és gyakorlati példák.
 
A halasztott adó elszámolása a nemzetközi gyakorlatban elvárt, de a magyar beszámolókészítők számára sokszor jelent nehézséget. Kiscsoportos, gyakorlatorientált kurzusunk az adóelszámolás gyakorlati használatához nyújt segítséget és ad példákat gyakran előforduló, illetve ritkább esetekre.
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak 2 kreditpont jár a részvételért!

Halasztott adó képzésünket olyan gazdasági szakembereknek ajánljuk, akik az IFRS beszámolóhoz szükséges halasztott adóelszámolás rejtélyeit kívánják megismerni, vagy tudásukat mélyíteni.

KÉPZÉS FELELŐS      
Welker Katalin
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     katalin.welker@samling.hu


Konszolidált beszámoló

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. december 10-11. (2 nap)

Helyszín:
Hotel MERCURE Budapest Buda, 1013 Bp., Krisztina krt. 41-43.

Időbeosztás:
9:30-17:00
kedd-szerda

További információkért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/konszolidalt_beszamolo

A két napos képzésen a konszolidált beszámoló készítés elméletét és gyakorlatát ismerhetik meg a résztvevők. A hallgatók előbb átfogó képet kapnak a módszerekről, majd azokat gyakorlati példákon át is megismerhetik.
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak kreditpont jár a képzésen való részvételért!
 
Résztvevőink írták a képzésről:
"Rugalmas előadásmód, konzultáció lehetősége"
"Nagyon gyakorlati, az angol kifejezéseket is megismerteti"
"Közvetlen, barátságos légkör az előadás során"

Ajánljuk gyakorló szakembereknek és mindenkinek, aki alapos, rendezett, átfogó ismeretekre szeretne szert tenni a konszolidációt illetően.

A képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki!

KÉPZÉS FELELŐS      
Welker Katalin
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     katalin.welker@samling.hu
 


Excel felsőfokon

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. december 5. csütörtök

Helyszín:
Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás:
1 nap - 9.30tól 17 óráig

További információkért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/excel_felsofokon

Excel képzés a profi adatkezelésért
 
A tanfolyam Excel rutinosan képzésünk folytatása, ahol megalapozott Excel ismereteinket speciális tudással bővíthetjük. Olyan technikákat sajátíthat el, amelyekkel rengeteg időt takaríthat meg, és saját logikájához igazíthatja az adatfeldolgozást!
 
Hatékonyságnövelő eljárások: Adattábla, adatérvényesítés, hálózatos környezet, védelmi beállítások, célérték keresés, esetvizsgáló, makró rögzítés, Solver.
 
Segítségre lenne szüksége? Speciális Excel problémával küzd? Nem akar egy egész képzésen részt venni?
Vegye igénybe Excel tanácsadás programunkat!

Az "Excel felsőfokon" elnevezésű tanfolyam azoknak ajánlott akik, gyakran használják a táblázatkezelőt, de ismereteiket haladó Excel képzés keretén belül bővíteni szeretnék.

Ez az Excel képzés azoknak az alapvető adatbáziskezelő funkciók használatában mélyíti el a résztvevőket, amelyek a leggyakrabban érdemes használni az Excelben végzett munkák során.

A képzés elvégzéséről Sämling tanúsítványt állítunk ki!

KÉPZÉS FELELŐS      
Sutka Balázs
Mobil:     +36 30 991 4394
Telefon:    
+36 1 212 4412
Fax:     +36 1 212 5071 
Email:     balazs.sutka@samling.hu

KÉPZÉSI ASSZISZTENS     
Nádai Réka
Mobil:    
+36 20 991 0100
Telefon:     +36 1 212 44 12
Fax:     +36 1 212 50 71 
Email:     reka.nadai@samling.hu


Excel rutinosan

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. december 4. szerda

Helyszín:
Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás:
9.30-tól 17 óráig

További tájékoztatásért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/excel_rutinosan

Excel képzés a megfelelő alapokért
 
Az Excel használata ma a legtöbb munkakörben elvárás. A tanfolyam sikeres elvégzéséhez alap szintű Excel, vagy táblázatkezelési ismeretek szükségesek, a többi tudást tőlünk kaphatják meg. Ajánljuk olyan érdeklődőknek, akiknek Excel tudása hiányos, vagy akik újabb trükköket keresnek a függvényhasználat és adatkezelés terén.
A képzés tematikája alább található.
 
Segítségre lenne szüksége? Speciális Excel problémával küzd? Nem akar egy egész képzésen részt venni?
Vegye igénybe Excel tanácsadás programunkat!

Az "Excel rutinosan" nevű Excel képzés azoknak ajánlott akik, bár gyakran ülnek a táblázatkezelő előtt mégis úgy érzik, hogy alapvető hiányosságaik vannak a használatában.

Ez az Excel képzés azoknak az alapvető funkcióknak a használatában mélyíti el a résztvevőket, amelyek a leggyakrabban kell alkalmazni az Excelben végzett munkák során

Excel képzés elvégzéséről Sämling tanúsítványt állítunk ki.

KÉPZÉS FELELŐS      
Sutka Balázs
Mobil:     +36 30 991 4394
Telefon:    
+36 1 212 4412
Fax:     +36 1 212 5071 
Email:     balazs.sutka@samling.hu

KÉPZÉSI ASSZISZTENS      
Nádai Réka
Mobil:    
+36 20 991 0100
Telefon:     +36 1 212 44 12
Fax:     +36 1 212 50 71 
Email:     reka.nadai@samling.hu


Értékorientált vállalatvezetés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. december 3.

Helyszín:
Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás:
kedd, 9:30-17:00

Bővebb tájékoztatásért és kedvezményekért kérjük, látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/ertekorientalt_vallalatvezetes

A workshop keretében az elméleti megalapozást követően a bemutatott összefüggések gyakorlati példákon (értékelési szituációkon) kerülnek feldolgozásra. A résztvevők kiscsoportosan oldanak meg feladatokat.
A program keretében a résztvevők saját vállalatára, szervezetére jellemző problémák megbeszélésére is lehetőséget biztosítunk.
Egyes módszerek alkalmazásához Excel alapú programokat is a Résztvevők rendelkezésére bocsátunk.

Azoknak a műszaki, gazdasági, termelési, kereskedelmi vezetőknek és szakembereknek ajánljuk, akik döntéseikkel hatnak a vállalat eredményességére és pénzügyi helyzetére: értékének alakulására.

A képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki!

A résztvevő összefoglaló ismereteket kap az értékorientált vezetés (Value Based Management) elméleti alapjairól, gyakorlati alkalmazásáról vállalat gazdálkodásában, a vezetői és tulajdonosi döntésekben. A gyakorlati példák feldolgozásával javíthatja döntései hatékonyságát a tervezés és a végrehajtás során; elősegítve ezzel a vállalat értékének növekedését.

KÉPZÉS FELELŐS      
Welker Katalin
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     katalin.welker@samling.hu

KÉPZÉS FELELŐS      
Tuba Vera
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     vera.tuba@samling.hu


Adatvédelmi felelős képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
Adatvédelmi felelős képzés 2013. november 28-29.

Időbeosztás:
Mindkét nap: 8:30-15:00 (csütörtök és péntek)

Bővebb tájékoztatásért és kedvezményekért kérjük, látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/adatvedelmi_felelos_kepzes

Szeretne a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal tisztában lenni, és megismerni a gyakorlatot?
Jöjjön el a Sämling Kft. által szervezett 2 napos Adatvédelmi felelős képzésre!
 
Ha figyelmen kívül hagyja az adatvédelmi törvényt, az cégének akár 10 millió forintos bírságot is jelenthet!

2 oktatási nap = 65 000 Ft+áfa
 
Kiscsoportos, gyakorlatorientált Adatvédelmi felelős képzésünkön konzultációs lehetőséget is biztosítunk!
 
 
Tudja Ön, hogy…
 
- Meglévő adatbázisát hogyan használhatja a jövőben?
- Hogyan kommunikáljon az ügyfeleivel jogszerűen?
- Csatolhat-e levele mellé szóróanyagot?
- Továbbra is lehet-e levélborítékon reklámüzenet?
- Mi az a Robinson-lista, és hogyan kell vezetni?
- Mi az új ügyfelek elérésének módja, és hogy mit jelent az opt-in adatgyűjtés?

Minden szolgáltatónak ajánljuk, amely személyes adatot kezel.

Az alábbi szervezeteknél - az adatvédelmi törvény alapján - kötelező kinevezni belső adatvédelmi felelőst:

- pénzügyi szervezetek,
- távközlési szolgáltatók;
- közüzemi szolgáltatók;
- 20 főnél több főt foglalkoztató egészségügyi intézmények;
- megyei és fővárosi közigazgatási hivatalok;
- országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelők;

(Ezeknél a szervezeteknél felsőfokú számítástechnikai vagy jogi vagy államigazgatási végzettség szükséges.)

Minden egyéb szervezetnél - ahol személyes, illetve egyéb személyre, vagy szervezetre utaló adatot tartanak nyilván - ajánlott adatvédelmi felelőst kinevezni.

A tanfolyam elvégezhető egyéb - nem a korábban felsorolt - végzettség esetén is.

A képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki!

KÉPZÉS FELELŐS      
Tuba Vera
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     vera.tuba@samling.hu


Cash Flow controlling

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. november 27.

Helyszín:
Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás:
szerda 9:30-17:00

További információkért és kedvezményekért kérjük, látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. weboldalára!
http://www.samling.hu/cash_flow_controlling

CASH FLOW CONTROLLING A GYAKORLATBAN a pénzteremtési folyamat tervezése
Akinek a cash flowja rendben, mindenre képes!
 
FIGYELEM! Valódi WORKSHOP!
Jelentkezésekor felvethet a Cash-Flow controlling témához kapcsolódó problémát.
Írja a jelentkezési lapon a megjegyzés rovatba!
A felvetett kérdésére megoldást keresünk!

1 napos tanfolyam, tapasztalatcsere, kérdések-válaszok.
 
Operatív cash flow terv készítése és elemzése, valamint cash flow kimutatás készítése és elemzése Excel segítségével. A változások és változtatások a kiadott excel táblák alapján pendriveon elvihetőek és gyorsan nyomon követhetőek.

KÉPZÉS FELELŐS      
Welker Katalin
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     katalin.welker@samling.hu

KÉPZÉS FELELŐS      
Tuba Vera
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     vera.tuba@samling.hu


Német Projektmenedzser-szakember képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
Német Projektmenedzsment képzés 2013.11.22-2014.03.22.
2013. 11. 22., 2013. 11. 23., 2013. 12. 06., 2013. 12. 07., 2014. 01. 10., 2014. 01. 11., 2014. 01. 24., 2014. 01. 25., 2014. 02. 07., 2014. 02. 08., 2014. 02. 21., 2014. 02. 22., 2014. 03. 07., 2014. 03. 08., 2014. 03. 21., 2014. 03. 22.

Helyszín:
Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás:
péntek-szombati napon, 16 nap tantermi foglalkozás + 1 nap vizsga,

A projektmenedzsment képzés díja tartalmazza a tankönyv, a munkafüzet költségeit.

További információkért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. weboldalára!
http://www.samling.hu/projektmenedzserkepzes

A Projektmenedzsment képzés Németországban kiállított, EU-konform  oklevéllel (Urkunde) zárul.
 
A pályázatok, EU finanszírozású projektekvezetésénél egyre gyakrabban elvárás a projektmenedzsment végzettséggel rendelkező szakember bevonása!
 
A Projektmenedzser képzésünket a Felnőttképzési Akkreditációs Testület a PL-4409 lajstromszámon nyilvántartásba vette, így Hallgatóink részére tanfolyami díjat ÁFA nem terheli.

A 17 oktatási napból álló Projektmenedzser képzés gerincét a kiscsoportos, feladatorientált foglalkozások alkotják, amelyek a rövid elméleti előadások és a részletes tankönyv segítségével elsajátítható tudás gyakorlati elmélyítését szolgálják.

ajánljuk
· Vállalatvezetőknek,
· Projektszervezetei struktúrában működő cégek munkatársainak,
· Beruházóknak, fejlesztőknek,
· Kutatási projektek témafelelőseinek.

Bizonyítvány
A Projektmenedzser képzést elvégző, színvonalas projektmunkát készítő és sikeres vizsgát tevő hallgatók a Német Projektmenedzserek Társasága (GPM, Gesellschaft für Projektmanagement e.V.) EU tagállamokban is elismert, Németországban kiállított oklevelét kapják kézhez.

KÉPZÉS FELELŐS      
dr. Sándor Lászlóné
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071 
Email:     eva.sandor@samling.hu


Mérlegképes továbbképzés 2013

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. november 21-22. (21-én adó, 22-én számvitel)
BEST WESTERN Hotel Hungaria 1074 Bp., Rákóczi út 90.

2013. november 26-27. (26-án adó, 27-én számvitel)
BEST WESTERN Hotel Hungaria 1074 Bp., Rákóczi út 90.

2013. december 3-4. (3-án számvitel, 4-én adó)
Danubius Hotel ARÉNA, 1148 Bp., Ifjúság útja 1-3.

Időbeosztás:
mindkét napon 9:00-től 16:00-ig
További tájékoztatásért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. weboldalára!
http://www.samling.hu/merlegkepes_tovabbkepzes_vallalkozasi

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező kreditpontos továbbképzése vállalkozási szakon

A megszokott módon 2 nap alatt teljesítheti az éves továbbképzési kötelezettségét a szokásos helyszíneinken, kíváló előadókkal, konzultációs lehetőséggel.
2013-tól már ONLINE formában is teljesíthető a kötelező továbképzés!
 
16 kreditpont vállalkozási szakon
 
A két nap külön-külön is elvégezhető!
Ha Önnek kizárólag 8 számviteli vagy 8 adó kreditpontra van szüksége, akkor 50%-os részvételi díj megfizetése mellet választhat, hogy melyik napon kíván részt venni a képzésen.
 
Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők részére 14 kreditpontot, Könyvvizsgáló Kamarai tagok részére 4 kreditpontot ér a képzésen való részvétel.
 
További tudnivalók az új kreditpontos rendszerről
 
Oktatók beosztása:
2013. november 21-22. BEST WESTERN HOTEL. Előadók: Rezsabek Angéla és Ruszin Zsolt
2013. november 26-27. BEST WESTERN HOTEL. Előadók: Rezsabek Angéla és Varga Hajnalka
2013. december 3-4. HOTEL ARÉNA. Előadók: Rezsabek Angéla és Ruszin Zsolt
Az oktatók változtatásának jogát fenntartjuk!
 
A részvételi díj tartalma:

    2 napos, 16 órás továbbképzés
    kávé és tea szünetben (Hotelban tartanó képzéseknél)
    ebéd, kávéval és üdítővel (igényelhető Hotelben tartandó képzéseknél)
    prezentációk anyaga elektronikus formában
    igazolás a képzés elvégzéséről
    toll és jegyzetfüzet

KÉPZÉS FELELŐS      
Sutka Balázs
Mobil:     +36 30 991 4394
Telefon:    
+36 1 212 4412
Fax:     +36 1 212 5071 
Email:     balazs.sutka@samling.hu

KÉPZÉSI ASSZISZTENS
Nádai Réka
Mobil:    
+36 20 991 0100
Telefon:     +36 1 212 44 12
Fax:     +36 1 212 50 71 
Email:     reka.nadai@samling.hu


Excel kimutatások / Pivot-tábla

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. november 20. szerda

Helyszín:
Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás:
1 nap - 9.30-tól 17 óráig

További információkért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. weboldalára!
http://www.samling.hu/excel_pivot_tabla

Excel képzés a prezentálható kimutatásokért
 
A képzés segítségével magasabb szinten megismerheti az adatkezelést egyszerűbb és bonyolultabb kimutatás műveletek elvégzésével. Nagy mennyiségű adatból gyorsan és egyszerűen készíthet, és prezentálhat kimutatásokat a Pivot-tábla használatával. Ismerje meg a kimutatás-varázslás lehetőségeit egy nap alatt.
 
 
Segítségre lenne szüksége? Speciális Excel problémával küzd? Nem akar egy egész képzésen részt venni?
Vegye igénybe Excel tanácsadás programunkat!

A képzés azoknak ajánlott akik, nagy mennyiségű (pl. a vállalatirányítási rendszerből kinyert) adatokat szeretnének könnyen gyorsan feldolgozni elemezni és prezentálható eredményre hozni.

A képzés elvégzéséről Sämling tanúsítványt állítunk ki!

KÉPZÉS FELELŐS      
Sutka Balázs
Mobil:     +36 30 991 4394
Telefon:    
+36 1 212 4412
Fax:     +36 1 212 5071 
Email:     balazs.sutka@samling.hu

KÉPZÉSI ASSZISZTENS      
Nádai Réka
Mobil:    
+36 20 991 0100
Telefon:     +36 1 212 44 12
Fax:     +36 1 212 50 71 
Email:     reka.nadai@samling.hu


Társadalombiztosítási ügyintézők továbbképzése

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
A szolgálati idő elismerés új formái / A társadalombiztosítási nyugdíj
2013. 11. 18.

Helyszín:
Villányi Úti Konferenciaközpont, 1113 Bp. Villányi út 11 - 13.
2014. évi járulékfizetés / A magánnyugdíjpénztárak
2013. 12. 16.

További tájékoztatásért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. weboldalára!
http://www.samling.hu/tbklub
 
TB-Klubtag cégeink évente 10 alkalommal részt vehetnek aktuális szakmai továbbképzésünkön. A tagsági díj magában foglalja az előadásokon való részvétel mellett az Adó-TB Kalauz szakmai lap egy példányát. Klubtagjainknak díjmentesen biztosítjuk a konzultációt a szakma elismert szakértőinek közreműködésével, valamint az egyedi kérdések megválaszolását.
 
TB képzések főbb témakörei

    a járulékfizetés aktuális kérdései
    a vállalozók járulékfizetésének megváltozott szabályai
    nyilvántartások vezetése
    adatszolgáltatási feladatok
    a családtámogatási ellátások új rendszerének ismertetése
    a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj megállapításával folyósításával kapcsolatos teendők
    nyugdíjazás rendszerének aktuális változásai
    a magánnyugdíj-pénzári tagdíj fizetésével kapcsolatos feladatok
    munkajogi kérdések
    SZJA - TB összefüggései, különbözőségei

KÉPZÉS FELELŐS      
dr. Sándor Lászlóné
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071 
Email:     eva.sandor@samling.hu


HR nem HR szakembereknek

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. november 18-19-20. (3 nap)
2013. 11. 18., 2013. 11. 19., 2013. 11. 20.

Helyszín:
Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás:
09:30-16:30
hétfő-kedd-szerda

További információkért, tematikáért és kedvezményekért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Kft. weboldalára!
http://www.samling.hu/hr_nem_hr_vezetoknek

A 3 napos képzés fókuszában a HR áll.
A tanfolyamot olyan szakembereknek ajánljuk, akik nem HR végzettséggel rendelkeznek, de együtt kell működniük a HR szakemberekkel vagy maguknak kell a HR területet is ellátniuk saját munkájuk, vezetői feladataik mellett!
A képzésről tanúsítványt állítunk ki.

KÉPZÉS FELELŐS      
Welker Katalin
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     katalin.welker@samling.hu


ONLINE Mérlegképes továbbképzés 2013

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. november 15. és december 15. között elvégezhető online továbbképzés
2013. 11. 15.

2013. december 2. és december 15. között (2 hét alatt) elvégezhető online továbbképzés
2013. 12. 02.

További információkért kérjük, látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. weboldalára!
http://www.samling.hu/merlegkepes_tovabbkepzes_online

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező kreditpontos továbbképzése vállalkozási szakon
 
FIGYELEM: a november 15-én induló online továbbképzésre november 13-ig lehet jelentkezni!
 
Idén már online módon is teljesítheti az éves továbbképzési kötelezettségét, kiváló előadóink előadásait hallgathatja meg felvételről, egy adott időintervallumon belül, tetszőleges időpontokban, akár több részletben is. A videóanyag internetes felületen (böngészővel) érhető el, ahol a rendszer nyilvántartja a megtekintések időtartamát. A teljes tananyag megtekintésére egy hónap áll rendelkezésre, melyet követően megküldjük a kreditpontokról szóló elektronikus igazolást.
Bemutató videók Online Mérlegképes továbbképzés bemutató videók
 
16 kreditpont vállalkozási szakon
 
A vállalkozási szak számvitel és adó napja külön-külön is elvégezhető, mely 8-8 kreditpontot ér.
 
További tudnivalók a kreditpontos rendszerről
 
A részvételi díj tartalma:

    8+8 tanórás elektronikus továbbképzés,
    a prezentációk anyaga elektronikus formában,
    elektronikus igazolás a képzés elvégzéséről.

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők részére 16 kreditpontot, Könyvvizsgáló Kamara tagjai részére 4 kreditpontot ér a 16 tanórás vállalkozási szakon való részvétel.

KÉPZÉS FELELŐS      
Sutka Balázs
Mobil:     +36 30 991 4394
Telefon:    
+36 1 212 4412
Fax:     +36 1 212 5071 
Email:     balazs.sutka@samling.hu

KÉPZÉSI ASSZISZTENS
Nádai Réka
Mobil:    
+36 20 991 0100
Telefon:     +36 1 212 44 12
Fax:     +36 1 212 50 71 
Email:     reka.nadai@samling.hu


Munkajog a HR gyakorlatában

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
HR munkajog - 1,5 napos workshop - A csoport betelt. Jelentkezés várólistára.
2013. 11. 12., 2013. 11. 19.

Sämling székház - oktatóterem, 1124 Bp. Németvölgyi út 64.

Időbeosztás keddenként
1. nap
2013. november 12. 9:30-17:00
2. nap
2013. november 19. 9:30-13:00
A maradék fél nap témája: HR controlling 13:30-17:00

További információkért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. weboldalára!
http://www.samling.hu/hr_munkajog

Egyik legnagyobb kihívás a HR vezetők, munkatársak számára, hogy a szervezeti célok eléréséhez a leginkább megfelelő humán tőkét biztosítsák. Időről-időre bővíteni, szűkíteni, változtatni kell a munkavállalók körét.
 
A szervezeti érdekek szem előtt tartása mellett a munkatársak érdekeit is figyelembe kell venni. Egyidejűleg kell betartani a vonatkozó jogszabályokat, és érvényesíteni az alkalmazottak jogos követeléseit, elvárásait.
 
Kinek ajánljuk
HR munkajog képzési program úgy épül fel, hogy pályakezdők, a HR területtel ismerkedők és gyakorló HR munkatársak számára is hasznos ismereteket nyújt. Ha Ön szeretné rendszerezni ismereteit vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve az együttesen legjobbnak ítélttel, akkor szeretettel várjuk képzésünkre.

A képzésről tanúsítványt állítunk ki!

KÉPZÉS FELELŐS      
Welker Katalin
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     katalin.welker@samling.hu


IAS-IFRS képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. november 11-20. (5 nap) - ifrs képzés
2013. 11. 11., 2013. 11. 12., 2013. 11. 13., 2013. 11. 19., 2013. 11. 20.

Hotel MERCURE Budapest Buda, 1013 Bp., Krisztina krt. 41-43.

Időbeosztás:
Az alap ifrs képzés naponta 9h 30-tól 16h 30-ig tart.
Az első héten: hétfő-kedd-szerda,
a 2. héten: kedd-szerda

További információkért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/ias_ifrs

A kiscsoportos kurzus összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat az IFRS elveiről és gyakorlati példák sorozatán keresztül mutatja be használatukat. Külön kitérünk a magyarországi gyakorlat esetleges buktatóira és a főbb eltérésekre.

Kamarai kreditpont! A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak kreditpontot ér az IFRS alapképzésen való részvétel.
16 mérlegképes továbbképzés kreditpont.

A tanfolyam elvégzői - sikeres tesztvizsga esetén - cégünk tanúsítványát kapják.
Az oktatás magyar nyelven folyik, kulturált környezetben, modern technikával (Oktatónk /convertible/ tablet pc-t használva gyakran jegyzetel a kivetített képre.).

Főbb célok
Az IFRS (Nemzetközi jelentéskészítési sztenderdek) elvei, szellemisége és alkalmazása – mit kell tudni és hogyan használjuk?

Résztvevőink írták:
Az ifrs alapképzés során különösen tetszett:
"Mind szakmailag, mind az összeszedettség tekintetében messze a várakozásaim felett volt a képzés színvonala. (Lehet, hogy ennek az is oka, hogy túlságosan sok más egyéb képzésen vettem részt korábban.)"
"a hangsúlyos gyakorlati megközelítés az elmélettel párhuzamosan"
"szemléletes, ötletes példák"
"az előadó felkészültsége és kapcsolata a hallgatósággal"
"rugalmas téma megvitatás"
"a képzés közvetlensége"
"az interaktivitás"
"kis csoport, a kérdésekre is választ kaptunk"
"gyakorlati példák a valós életből"
"az oktatás színessége"
"az áttekinthetőség"
"az oktató felkészültsége és személyisége"
"a jegyzetelhetős kivetítő"

KÉPZÉS FELELŐS
Welker Katalin
Telefon: +3612124412
Fax: +3612125071
Email: katalin.welker@samling.hu


Pénzügyi controlling

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. november 9-től 2014. január 18-ig
2013. 11. 09., 2013. 11. 16., 2013. 11. 23., 2013. 11. 30., 2013. 12. 14., 2014. 01. 18.

Helyszín:
Hotel MERCURE Budapest Buda, 1013 Bp., Krisztina krt. 41-43.

Időbeosztás:
5 oktatási nap+1 vizsganap, összesen 46 óra
szombatonként 10-16 óráig

További információkért, tematikáért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/penzugyi_controlling_modul

A legtöbb vállalati döntésnél mind eredményességi, mind pénzgazdálkodási szempontokat is figyelembe kell venni. Ha csupán az egyiket is elhanyagolják, az növeli a kockázatokat, bizonyos körülmények között a vállalat fennmaradását veszélyeztető hibás döntésekhez vezet.
A döntések eredmény- és pénzügyi hatása egymástól időben gyakran messze esik.
A vezetésnek tudatosan kell meghatározni a vállalati célokat, ehhez elengedhetetlen a pontos pénzügyi helyzet ismerete és a vállalat jövőjének tervezése.
 
A pénzeszközeinkkel gazdálkodni kell. Megfelelő mutatószámok segítségével a vállalat eddigi teljesítménye értékelhetővé, jövője tervezhetővé válik és a megfelelő finanszírozási stratégia kialakítása után a pénzügyi biztonság is elérhető.

KÉPZÉS FELELŐS      
Welker Katalin
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     katalin.welker@samling.hu


Költségcontrolling

Helyszín: 
Budapesti képzések

2014. január 25-től március 22-ig
2014. 01. 25., 2014. 02. 01., 2014. 02. 15., 2014. 02. 22., 2014. 03. 01., 2014. 03. 08., 2014. 03. 22.

Időbeosztás:
6 oktatási nap+1 vizsganap, összesen 54 óra
szombati napokon 10-16.00-ig

Helyszín: Hotel MERCURE Budapest Buda, 1013 Bp., Krisztina krt. 41-43.

További információért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára!
http://www.samling.hu/koltsegcontrolling

Tévedés azt gondolni, hogy a költségcontrolling csak a pénzüggyel foglalkozó szakembereknek fontos ismeret.
Mindenki számára fontos, aki döntéseivel befolyásolja egy vállalkozás költségeit.
 
A képzés során bemutatjuk a controlling rendszer alapvető ismereteit, módszereit, eljárásait és az eredményes controlling munka eszköztárát és
lehetőségeit.
 
A tanfolyamot elvégzők megértik a controlling szemlélet lényegét, megismerik a controlling rendszer működtetéséhez nélkülözhetetlen alapelveket, koncepciókat, és eszközöket.
 
A költségcontrolling fogalomrendszerén keresztül, a teljes- és a részköltség számítás lényegének és alkalmazási területeinek megismerésével, a korszerű kalkulációs módszerek alkalmazásával a vállalat optimális költséggazdálkodása kialakítható.
 
A képzés célja
- a különböző tervköltség számítási eljárások és azok alkalmazási korlátainak megismerése
- költséghelyi terv készítés lépéseinek elsajátítása
- a költségeltérések fajtáinak és okainak megismerése, az eltérések kimutatásának és elemzési módszereinek elsajátítása
- a költségbeszámoló elkészítésének és tartalmi felépítésének megismerése
-a költségtervezés és –ellenőrzés alkalmazásának elmélyítése

KÉPZÉS FELELŐS      
Welker Katalin
Telefon:     +3612124412
Fax:     +3612125071
Email:     katalin.welker@samling.hu


Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek

Helyszín: 
Budapesti képzések

Képzési napok:
2013. december 6-14. (3 nap)
2013. 12. 06., 2013. 12. 13., 2013. 12. 14.

Bővebb információért látogasson el a Sämling Üzleti Oktatási Központ weboldalára
http://www.samling.hu/penzugyek_nem_penzugyeseknek

A 3 napos pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek képzés célja, hogy fejlessze a résztvevők ismereteit pénzügy és számvitel témakörökben annak érdekében, hogy mindennapi munkájuk és döntéseik során saját szakmai ismereteik mellett a pénzügyi és számviteli szemléletet is figyelembe vegyék.

Az alapozó pénzügyi képzésen a résztvevő:
- összefoglaló ismereteket kap a vállalat gazdálkodásáról és pénzügyi folyamatairól;
- javíthatja döntései hatékonyságát a tervezés és a végrehajtás során;
- eredményesebben tárgyal vállalata pénzügyi szakembereivel.

Kiscsoportos, gyakorlatorientált pénzügyi képzés kiváló előadóval, igény esetén REFA oklevéllel.
Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek képzés módszertan

A képzés módszertana a pénzügyi és számviteli alapfogalmakat, elméletet bemutató előadások valamint a megértést és a szemléltetést segítő esettanulmányok keveréke. A képzési napok során nagy hangsúlyt helyezünk az interaktív tanulásra a résztvevők tapasztalatainak bevonásával. Különböző pénzügyi helyzeteket modellező esettanulmányok megoldásával, a sikeres pénzügyi megoldások sajátélményű megtapasztalása, elemzése és kiértékelése valósítható meg.

KÉPZÉS FELELŐS
Welker Katalin
Telefon: +3612124412
Fax: +3612125071
Email: katalin.welker@samling.hu

Tematika:
Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek képzés kimeneti kompetenciák

A pénzügyi kurzus elvégzése után a hallgató képessé válik:

• a pénzügyi és számviteli szakszavak megértésére és helyes használatára („Beszéljünk egy nyelvet!”),
• a különböző pénzügyi kimutatások megértésére és elemzésére illetve azokból helytálló következtetések levonására a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét illetően,
• az éves kerettervezésben való hatékonyabb részvételre,
• a tervezési és ellenőrzési információk felhasználására a döntéshozatalban,
• a pénzzel kapcsolatos fogalmak szakszerű és korrekt elkülönítésére és használatára,
• annak megértésére, hogy a különböző időpontban keletkezett pénzáramlások miért nem hasonlíthatóak össze egymással,
• a pénz és tőkepiacon fellelhető pénzügyi eszközök alapos ismeretére,
• a vállalat optimális eladósodottsági szintjének meghatározására,
• a különböző vállalati projektek és beruházások gazdaságossági megítélésére,
• az optimális készletgazdálkodási, pénzgazdálkodási alapelvek alkalmazására,
• a kereskedelmi hitelekkel kapcsolatos főbb döntések meghozatalára.

A képzésről írták:
(a képzés során különösen tetszett)
"a rugalmasság"
"gyakorlatias"
"a lényeges ismeretekre koncentrált"
"kellően feszített tempó"
"az oktató felkészültsége, előadásmódja"
"számomra nagyon jó volt a kiscsoportos létszám, így nagymértékben interaktív tudott lenni az előadás."
"az átvett anyagok időnkénti összefoglalásával a memorizálás segítése és a gyakorlati példák"
"érdekes példák, folyamatos figyelemfenntartás"
" a képző szakmai és oktatás módszertani felkészültsége"
"az előadó pergő ritmusa és humoros példái"
"nagyon jól voltak összefoglalva a témák, érthető, lényegretörő"
"sok jó ötletet kaptam és a mintafeladatokon keresztül az alkalmazásnak is bátran nekiállok"


Jegyesoktatás, házassági felkészítő Budapesten

Helyszín: 
Budapesti képzések

 Ha Önök már eljegyezték egymást, és szeretnének nem csak az esküvőre, hanem a házasságra is alaposan felkészülni, akkor a jegyesoktatás/házassági felkészítés Önöknek való.

A jó házasság nem a véletlen műve. A házasságra való felkészítés segít megalapozni a hosszan tartó boldog házasságot. Lehetőséget ad az esküvő utánra tekinteni, és a jegyespárnak egymást illetve egymás elvárásait jobban megismerni.

A házasságra való felkészülés egyik eszköze a Prepare/Enrich (felkészülés/gazdagítás) házassági tesztek közül a Prepare (felkészülés) teszt, melynek segítségével átnézzük, melyek az Önök párkapcsolatának az erősségei és hol vannak esetleges növekedési lehetőségek. A teszt kitöltése után a házassági tanácsadó átbeszéli a jegyespárral ezeket a területeket, és így biztosak lehetnek abban, hogy megfelelően felkészülve állnak majd az oltár elé.

Bővebb info:
http://hazassagitanacsado.hu/jegyesoktatas


Barista Tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Barista Akadémia folyamatosan indít nemzetközi barista képzést Budapesten és 20 vidéki nagyvárosban! Dolgozz itthon vagy külföldön! Képzésünk az alapoktól indul és megismertet a hazai és külföldi kávé kultúrával, a nemzetközi trendekkel!
A világ minden tájáról származó kávékat kóstolhatsz meg különböző technikákkal! Espresso, Cappuccino, Latte Art!
Ingyenes mixer és szabad töltés órák! Alkoholos kávé különlegességek!
Angol-magyar nyelvű nemzetközi diploma!

Érdeklődni:
Mobilszám: 20/475-14-81
Email: baristakepzes@gmail. com


Média kurzus

Helyszín: 
Budapesti képzések

Örömmel értesítem arról, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal „Média Kurzus II.” címen szeminárium sorozatot szervez a médiában dolgozó szakemberek és médiát, kommunikációt tanuló diákok számára. A három alkalommal megrendezésre kerülő egy-egy napos szeminárium célja az, hogy a migrációs vonatkozású aktuális témákat és a bevándorlással kapcsolatos terminológiára vonatkozó kérdéseket interaktív előadások és workshopok formájában vitassák meg a részvevők, szakemberek közreműködésével.

A rendezvények kiváló fórumot biztosítanak arra, hogy a magyarországi újságírók, tévés szakemberek és médiaiskolában tanulók találkozzanak a bevándorlás területén dolgozó szakemberekkel és egymással, továbbá irányított beszélgetések keretében bővítsék tudásukat az idegenrendészeti, menekültügyi és állampolgársági témakörökben.

A kurzusokon központi szerepet kap a média eszközeinek, lehetőségeinek és szerepének beazonosítása a külföldiek magyar társadalomba történő beilleszkedésének elősegítésében.

A szemináriumok három alkalommal, három témakörben kerülnek megrendezésre a Danubius Hotel Hélia szállodában, Budapesten (résztvevők kapnak ebédet és kávét).

2013. október 8.     Integráció vs. Asszimiláció
2013. október 17.     Kulturális sokszínűség
2013. november 19.     Kirekesztés

Tekintettel arra, hogy a szemináriumok az Európai Integrációs Alap 2012. évi allokációjának társfinanszírozásával valósulnak meg, a résztvevők költségeit (ellátás, vidékről érkezők esetén úti költség) a kapcsolódó projekt költségvetése fedezi.

Kérem, hogy amennyiben részt kíván venni a rendezvényen, a www.bmbah.hu honlapról letölthető regisztrációs lapot legkésőbb a szemináriumot megelőző munkanapon 16.00-ig küldje el Somogyi Eszter részére (tel: 06-1-463-9170, e-mail: somogyi.eszter@bah.b-m.hu)

Bízom benne, hogy a rendezvény résztvevői között köszönthetjük!


Rendszergazda tanfolyam a Ruandernél Budapesten

Helyszín: 
Budapesti képzések

A szervereken és egyéb számítógépeken tárolt adatállományok védelme rendkívül fontos feladat. Ezen feladat ellátására jó szakemberré kell válni, melyben segítséget fog nyújtani a Ruander Oktatóközpont IT biztonság, rendszergazdai és számítógépes hálózatok képzései. A tanfolyamokon korunk legfrissebb programjaival és megoldásaival ismerkedhetünk meg.

Érdeklődni:

RUANDER Oktatási Kft.
Cím: 1139 Budapest Frangepán utca 3.
Telefon: 06 1 4500-110
Fax: 06 1 4500-111


Ingyenes önvédelmi képzés nőknek

Helyszín: 
Budapesti képzések

Továbbra is ingyenes önvédelmi képzést tart az Őrmester Nyrt. az érdeklődő hölgyek számára. Az oktatás során a résztvevők elsajátíthatják azokat a fogásokat, melyekkel leszerelhetnek egy esetleges támadót, és lehetőségük nyílik elmenekülni.

Tegyen saját biztonsága érdekében!

Az oktatás helyszíne: Budapest, XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.

Az oktatás ideje: Minden szerdán 17:30-tól

További információk:
ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt.
1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.
Telefon:  +36-1/368-2002
Fax: +36-1/436-9589
Zöld számunk: +36-80/627-726


Könyvelő tanfolyam Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

A Menedzser Praxis mérlegképes könyvelő tanfolyam azoknak is ideális megoldást nyújt, akik könyvelőirodájuk fejlesztését vagy éppen a „jövő nemzedék” kinevelését tűzték ki célul. Ha Ön is egy könyvelőiroda vezetője vagy egy vállalat számviteli/gazdasági csoportját irányítja, most érdemes kihasználnia, hogy jelenlegi vagy leendő kollégái még a régi OKJ rendszerében, kedvezőbb feltételekkel szerezhetik meg a mérlegképes könyvelői végzettséget.

A 2013. szeptember 1-jétől életbe lépő új OKJ szerint ugyanis bonyolultabbá és költségesebbé is válik majd a mérlegképes könyvelői szakképzés, többek között a szakmai vizsgáztatás rendjének megváltoztatása miatt. Iskolázza be nálunk munkatársait vagy családtagjait, és éljen a képzés nyújtotta lehetőségekkel. Ráadásul, ha az Ön által ajánlott jelentkező be is iratkozik a képzésre, Önnek díjmentesen biztosítjuk a regisztrált mérlegképes könyvelők számára kötelezően előírt 16 kreditpont összegyűjtését a 2014-es esztendőre vonatkozóan.

Érdeklődni.

Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Képzési Központ
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127. III. emelet
Telefon: (06 1) 880 7635
Mobil: (06 70) 517 4019, (06 30) 960 0807,


Érettségi Előkészítő Tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ...jövőt építünk!
Közép- és emelt szintű képzések biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tárgyakból, tapasztalt oktatókkal.

Bővebb információ:
Telefon/fax: 061-381-21-01 (Szabadság miatt július 26-ig, kérjük, a 061-372-25-00 telefonszámon a 8002-es melléken hívjanak bennünket! Megértésüket köszönjük!)
e-mail: oktatas@alapitvany.elte.hu


Business és Life Coach Képzés

Helyszín: 
Budapesti képzések

2013. szeptember 14. - 2014. február 8.

Business és Life Coach Képzés: ha szívesen segítenél professzionálisan másoknak, hogy a magánéletükben ill. a munkahelyen felmerült problémákat, kihívásokat hatékonyan megoldják, akkor tanulj nálunk a Business és Life Coach Képzésünkön. Módszertanunk egyedülállóan gyakorlatorientált a hazai piacon, meghívott német képzőkkel.

Az üzletben és magánéletben egyaránt fontos az egyén fenntartható magas teljesítménye, a megújulás képessége, és alkalmazkodás a változó kihívásokhoz. A coaching mindezen - személyes és szakmai - változási folyamatok támogatását szolgáló eszköz.

A coaching olyan tartást, tudást és cselekvést igényel, mely mélyen a személyiség belsejében gyökerezik és a személyiség erejével hat. Egy jó coachnak jártasnak kell lennie nem csak a gazdasági-szervezeti világban, hanem az emberi kapcsolatok szövevényében, a “soft” területeken is, vagyis kimagasló érzelmi és társas intelligenciával kell rendelkeznie.

Képzésünkön olyan gyakorlati ismereteket adunk át, ami révén a leendő coach speciális ismeretekre és jártasságra tesz szert, ahhoz, hogy professzionálisan elősegítse a coacholt ügyfélnek a változási folyamatait. Mindehhez a képzés hangsúlyos önismereti jellege a leendő coach személyiségét, belső tartását és coach-identitását fejleszti.
A világot alakító trendeket figyelemmel kísérve képzésünk know-how-ja a németországi coaching piacot meghatározó DGSv (Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V.) által akkreditált intézményektől származik.

Részletesebb információkért tekintse meg honlapunkat: indynamics.hu/nyilt_kepzesek/coach-kepzes/business_es_life_coach_kepzes


Érzelmi és társas intelligencia tréning

Helyszín: 
Budapesti képzések

Fókuszban: Kapcsolat - Kommunikáció - Konfliktuskezelés - Kooperáció

2013. július 7. (vasárnap 10.00) - július 11. (csütörtök 12.30), Budapest (a tréning bentlakásos)

A magas érzelmi intelligencia mindannyiunkat kiegyensúlyozottá, érzelmileg stabillá és terhelhetővé tesz. A fejlett érzelmi intelligencia kihat a stresztűrő képességünkre és imunnrendszerünk erősségét is pozitívan befolyásolja.
Az érzéseink energiák - így az érzelmi intelligencia arra is utal, hogyan bánunk az életerőt adó energiáinkkal.

Az érzelmi intelligencia jól fejleszthető készség, így kortól függetlenül “felvehetünk” olyan új mintákat, amelyek révén sikeres és boldogabb életet élhetünk.

Miért érdemes részt venni a tréningen:
- Mert az 5 napos tréningen garantáltan változol szükségleteidnek megfelelően, ha aktívan részt veszel a tréningen;
- Olyan visszajelzést kaphatsz magadról és viselkedésedről, amit közvetlen munkahelyi vagy privát környezetedben nem kapsz meg;
- Új készségekre teszel szert;
- Mélyül önismereted, és személyiséged fejlődik;
- Megtapasztalod és jobban megértheted, hogyan hatnak és működnek a csoportok, mit jelent a csoportdinamika, és milyen folyamatok zajlanak a látható jelenségek felszíne alatt;


Díszítő tanfolyamok

Helyszín: 
Budapesti képzések

Díszítő tanfolyamok (akril, egy mozdulat, zselé és porcelán)

1. Akril, egy mozdulat tanfolyam 12.900 Ft
2. Zselés díszítő tanfolyam (minden ami zselé) 12.900 Ft
3. Porcelán díszítő tanfolyam (minden ami porcelán) 12.900 Ft

Tanúsítványt adó díszítő tanfolyamok

Díszítő képzés 12.900 Ft az Örs vezér téren.

Modellt a tanfolyamra nem kell magaddal hozni és a szükséges alapanyagokat és eszközöket is biztosítjuk tanítványainknak.

A díszítő tanfolyamainkat külön is elvégezheted, melynek részvételi díja így 12.900 Ft/ nap/ 6 tanóra/tanfolyam.

Két díszítő tanfolyam elvégzése esetén a díszítő tanfolyam ára 19.900 Ft/ nap/ 12 tanóra.

Részvételi díj: 12.900 Ft (díszítő 1. / díszítő 2. /vagy díszítő 3. tanfolyamunk külön elvégzése esetén)

Beiratkozáskor 5.000 Ft előleg megfizetése szükséges egy tanfolyam esetén (két tanfolyam elvégzése esetén 10.000 Ft az előleg), de egy összegben is befizethető a tanfolyam díja.

A második részlet a tanfolyam napján fizetendő 7.900 Ft (két tanfolyam elvégzése esetén 9.900 Ft).

Átutalással is megoldható a fizetés, ezt külön jelezni kellene elérhetőségeink valamelyikén.

A részvételi díj magában foglalja a 6 tanóra képzési időt (két tanfolyam esetén 12 tanóra) és a tanfolyamhoz szükséges eszközök használatát, alapanyagokat (1 tanóra = 45 perc)


Komplett manikűr és gél lakk tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Tanúsítványt adó manikűr és gél lakk tanfolyam

Manikűr- és zselés lakkozás képzés 13.900 Ft az Örs vezér téren.

Modellt a manikűr tanfolyamra nem kell magaddal hozni és a szükséges alapanyagokat és eszközöket is biztosítjuk tanítványainknak.

Részvételi díj: 13.900 Ft

Beiratkozáskor 5.000 Ft előleg megfizetése szükséges, de egy összegben is befizethető a tanfolyam díja. A második részlet a tanfolyam napján fizetendő 8.900 Ft.

Átutalással is megoldható a fizetés, ezt külön jelezni kellene elérhetőségeink valamelyikén.

A részvételi díj magában foglalja a 8 tanóra képzési időt és a manikűr tanfolyamhoz szükséges eszközök használatát, alapanyagokat (1 tanóra = 45 perc)


Műköröm tanfolyam Budapest

Helyszín: 
Budapesti képzések

Munkavállalásra alkalmas tanúsítványt adó műköröm tanfolyam

Komplett műkörömépítő képzés 34.900 Ft az Örs vezér téren.

Modellt a műköröm tanfolyamra nem kell magaddal hozni és a szükséges alapanyagokat és eszközöket is biztosítjuk tanítványainknak.

Minden gyesen és gyeden lévő kismamának 10% kedvezményt biztosítunk műköröm tanfolyamunk árából!

Részvételi díj: 34.900 Ft

Beiratkozáskor 15.000 Ft előleg megfizetése szükséges, de egy összegben is befizethető a tanfolyam díja. A második részlet az első (elméleti) órán fizetendő 19.900 Ft

Átutalással is megoldható a fizetés, ezt külön jelezni kellene elérhetőségeink valamelyikén.

A részvételi díj magában foglalja a 40 tanóra képzési időt és a műköröm tanfolyamhoz szükséges eszközök használatát, alapanyagokat (1 tanóra = 45 perc).


Pedikűr tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Munkavállalásra alakalmas tanúsítványt adó pedikűr (lábápoló) tanfolyam

Komplett pedikűr (lábápoló) képzés 32.900 Ft az Örs vezér téren.

Modellt a pedikűr tanfolyamra nem kell magaddal hozni és a szükséges alapanyagokat és eszközöket is biztosítjuk tanítványainknak.

Minden gyesen és gyeden lévő kismamának 10% kedvezményt biztosítunk pedikűr tanfolyamunk árából!

Részvételi díj: 32.900 Ft

Beiratkozáskor 15.000 Ft előleg megfizetése szükséges, de egy összegben is befizethető a tanfolyam díja. A második részlet az első (elméleti) órán fizetendő 17.900 Ft.

Átutalással is megoldható a fizetés, ezt külön jelezni kellene az elérhetőségeink valamelyikén.

A pedikűr tanfolyamunk részvételi díja magában foglalja a 30 tanóra képzési időt és a tanfolyamhoz szükséges eszközök használatát, alapanyagokat (1 tanóra = 45 perc).


Spange (benőtt köröm kezelése) és egyedi tehermentesítő tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Tanúsítványt adó spange (benőtt köröm kezelése) - és tehermentesítő (egyedi tehermentesítő készítése) tanfolyam

Spange (benőtt köröm kezelése) - és tehermentesítő képzés 29.900 Ft az Örs vezér téren.

Modellt a spange (benőtt köröm kezelése) - és tehermentesítő (egyedi tehermentesítő készítése) tanfolyamra nem kell magaddal hozni és a szükséges alapanyagokat és eszközöket is biztosítjuk tanítványainknak.

Részvételi díj: 29.900 Ft

Beiratkozáskor 10.000 Ft előleg megfizetése szükséges, de egy összegben is befizethető a tanfolyam díja. A második részlet a tanfolyam napján fizetendő 19.900 Ft.

Átutalással is megoldható a fizetés, ezt külön jelezni kellene elérhetőségeink valamelyikén.

Spange (benőtt köröm kezelése) és tehermentesítő (egyedi tehermentesítő készítése) tanfolyamunk külön-külön is elvégezhető, erről érdeklődj elérhetőségeink valamelyikén!

A részvételi díj magában foglalja a 10 tanóra képzési időt és a spange - és tehermentesítő tanfolyamhoz szükséges alapanyogat, eszközök használatát (1 tanóra = 45 perc)


Külföldi Tanárképző Főiskola(Tanítás, utazás, önkénteskedés)

Helyszín: 
Budapesti képzések

Főiskolánk egy három éves program, mely lehetőséget ad arra ,hogy a Világ több tájékával megismerkedjünk. Alapköve az utazás, új dolgok tanulására való igény, a folyamatos kíváncsiság valamint
érdeklődés az aktuális események, a világpolitika és a tudományos fejlesztések iránt. A három év során széleskörű tapasztalatra lehet szert tenni melynek célja, hogy modern perspektívával rendelkező pedagógusok segítsék előrébb az új generációt.
A program:
1. év – 2 hónap felkészülés Dániában; 4 hónapos tanulmányi út Észak Afrikán és a
Szaharán keresztül; majd az afrikai élmények és tapasztalatok megosztása európai
embereknek

2. év - 6 hónap egy európai nagyvárosban. Munkavállalás, tanulás, tapasztalatszerzés
illetve a különböző társadalmi rétegek megismerése, megértése; 3 hónap elméleti
oktatás az iskolában; 3 hónap „tedd, ami a legfontosabb számodra” - tanári gyakorlat,
önkéntesség, utazás… szabadon választható

3. év - 8 hónap tanítási gyakorlat állami és magániskolákban Európa szerte, az iskolások
és tanárok világának megértése, tapasztalatszerzés; 4 hónap elméleti oktatás az
iskolában, záróvizsgák.

Érdeklődni:
Telefon 1.
+45 97 49 18 49
Telefon 2.
+45 21 12 43 60


Műkörömépítő tanfolyam, pedikűr tanfolyam, manikűr és gél lakk tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti képzések

Tanulóbarát intézmény vagyunk!

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00009-2013
Azonosító szám: 890020
KSH (Központi Statisztikai Hivatal) számjel: 66053253-8559-231-01
Nyilvántartásba vételi szám: 31286914

Tanfolyamaink nem érnek véget az oklevél átadásával.
Mi tanfolyamaink elvégzése után is segítjük tanulóinkat, minden elérhetőségünk rendelkezésükre áll, bármi probléma, kérdés felmerülése esetén.

Magyar-angol nyelvű tanúsítványt adunk tanítványainknak a tanfolyam elvégzésekor.
Kérésre (plusz költség megfizetése esetén) több nyelven is kiadjuk tanúsítványainkat tanulóinknak, segítve ezzel külföldön való elhelyezkedésüket.

Minőségi alapanyagokkal és eszközökkel oktatunk képzéseinken.

Modellt tanfolyamunk egyikére sem kell, hogy hozzon magával a jelentkező.
Kezdőcsomag megvásárlása NEM kötelező, de segítséget nyújtunk benne, ha a tanuló igényli.

Oktatóink diplomás, több éve a szakmában dolgozó szakemberek, a tanfolyamok kéz és lábápoló, műkörömépítő szakoktatók irányításával folyik.

Minden gyesen és gyeden lévő kismamának 10% kedvezményt biztosítunk műköröm és pedikűr tanfolyamunk árából!

Érdeklődni:
+36 (30) 367-3571


A tanulás tanulása

Helyszín: 
Budapesti képzések

A tanulás tanulása.

Fedezd fel, miért van az, hogy a legtöbb tanulónak alsóban jó jegyei vannak, az órán szinte rájuk ragad a tudás, ötödiktől pedig szinte törvényszerű, hogy romlanak a jegyek, a szülő már nem tud úgy segíteni, mint az előző években.

Ismerd meg a valódi okait annak, hogy miért nehéz megérteni és megjegyezni az anyagot, miért nehéz odafigyelni, koncentrálni, miért megy el a kedved egyes tantárgyaktól!

Tanuld meg jobban kontrollálni a tanulási akadályokat!

A tanulás tanulás, a hozzáállás javítása programok.

Jelentkezés: hívd ezt a számot: 20/522-9228


Tűzvédelmi szakvizsga az erősáramú berendezések felülvizsgálóinak

Helyszín: 
Budapesti képzések

2013. május elsejétől az erősáramú berendezések felülvizsgálatát csak tűzvédelmi szakvizsga birtokában lehet végezni. A szükséges szakvizsgát nálunk megszerezheti fél napos képzés keretében.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése esetében a bírságtétel 100.000 Ft/fő.

A szakvizsgával kapcsolatos tudnivalókat folyamatosan közzétesszük honlapunkon: http://www.tuzvedelmiszakvizsga.hu/erosaramu/   Szűrés

Legkeresettebb tanfolyamok

Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
Az oktatás díja: 98.000 Ft/fő Továbbtanulási lehetőség: - Pénzügyi és számviteli szakellenőr - Okleveles...
Az Európai Unió adórendszere II. - szaktanfolyam Párizsban
A tanfolyam keretében tartandó előadásokat neves külföldi előadók tartják. Ezek angol nyelven folynak, amelynek...
Hiller István: bevonja a törvényelőkészítésbe a kormány a határon túli
"Az elvi kérdéseket már rögtön az első találkozón tisztáztuk, most annak konkrét részleteit tekintettük át, hogy miként...
Shakespeare Színművészeti Akadémia
Elméleti tárgyak: színház és drámatörténet, dramaturgia, művelődéstörténet, jelmez- és viselettörténet, esztétika.A...
OKJ-s targonca vezető tanfolyamok
2008. augusztus 28-tól ismét indulnak az alábbi OKJ-s tanfolyamaink, részletfizetéssel!TARGONCAVEZETŐ,NEHÉZGÉPKEZELŐ,...
Targonca és nehézgépkezelő OKJ-s képzés
telefon: 0630-2687480, vagy A utasz-bt@freemail.hu, valamint a www.utasztbt.uw.hu-n.
Kutya kozmetikus képzés
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés indul, az ÚJ OKJ...
Rendezvényszervező - esküvőszervező tanfolyam
Egy sikeres rendezvény lebonylítása nem is olyan egyszerű feladat. Vegyünk csak például egy esküvőt! Mennyi sok...
EU-s hegesztő tanfolyamok
A minősítő tanfolyamok 1 hetesek, elméleti és gyakorlati képzésből állnak. A tanfolyam minden nap reggel 7 órakor...
Jelnyelvi tanfolyamok
Jelnyelvi tanfolyamok Kedves jelnyelvet tanulók, jelnyelv iránt érdeklődők, jelnyelvet oktatók! Közös...

Belépés

szótár

 
A Tanfolyamok.Net oldal Magyarország egyik legnépszerűbb független tanfolyamkereső oldala, ahol földrajzi és tematikus bontásban kereshetők a különböző tanfolyamok és képzések. Függetlenségünk garancia arra, hogy mindig a legjobb, leginkább megfelelő tanfolyamokat ajánljuk kedves látogatóinknak. Mivel a tanfolyamokat nem mi szervezzük, pusztán megjelenítjük partnereink hirdetéseit csak azok a tanfolyamok kerülnek kiemelésre, amelyeket látogatóink arra érdemesnek találnak. Sőt: mivel minden egyes képzéshez vélemény, megjegyzés fűzhatő, ezért a tanfolyamok sorrendját a látogatók befolyásolják.
Kiadja:Eduwork.hu Kft.
Nézze meg partnereink oldalait is, ahol például érdekes és izgalmas játékokkal ütheti el idejét vagy amennyiben szépülni megújítani szeretné külsejét keresse fel a Szépségkozmetika: kozmetika, szépségszalon oldalát, ahol nem csak kozmetikus képzéseket talál, hanem olyan kezeléseket is igénybe vehet, mint a mezoterápia vagy éppen a mikrodermabrázió amely kezelésekkel testét és arcát egyaránt megújíthatja.